Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Gillespie and Nyholm, 1957 tarafından geliştirilmiştir.  Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi Kuramı (VSEPR) ile 3D yapı öngörülebilir.  VSEPR’e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Gillespie and Nyholm, 1957 tarafından geliştirilmiştir.  Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi Kuramı (VSEPR) ile 3D yapı öngörülebilir.  VSEPR’e."— Sunum transkripti:

1

2  Gillespie and Nyholm, 1957 tarafından geliştirilmiştir.  Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi Kuramı (VSEPR) ile 3D yapı öngörülebilir.  VSEPR’e göre ( okunuşu, vesper) elektron çiftleri arasındaki itmenin minimum olduğu yapı kararlıdır.  Temel grup elementleri, soy gazlar, kapalı kabuklar, Sc 3+ (3d 0 ), Ti 4+ (3d 0 ), yüksek spin Fe 3+ (3d 5 ), Zn 2+ (3d 10 ) için geçerlidir. Bağ çifti (bonding pair) Yalın çift (lone pair) Yalın çift uzayda daha fazla yer yaplar.

3 VSEPR Kuralları 1. Molekülün Lewis nokta yapısı yazılır. 2.Lewis yapısına bakılarak merkez atomu çevresindeki yalın çift (lp) ve bağ çifti (bp) sayıları bulunur. 3.Elektron çiftleri,itmeler minimum olacak şekilde merkez atomu çevresine yerleştirilerek molekül düzeni belirlenir. 4.Elektron çiftleri arasındaki itme şu sırayı izler. lp – lp >> lp - bp > bp - bp üçlü bağ > ikili bağ > tekli bağ 5. Merkez atom ile dış atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı büyük olan moleküller, daha küçük bağ açısına sahiptir. Elektronegatif sübstitüentler daha az hacim kaplar.

4 İtme az Yapı daha kararlı AX 3 geometrisi için iki izomerik yapı İtme fazla Yapı daha kararsız Üçgen düzlem T şekli

5 2AX 2 D  h doğrusal LinearBeF 2 180° 3AX 3 D 3h üçgen düzlem trigonal planarBF3120° AX 2 EC 2v V-şekli SnCl 2 4 AX 4 T d dörtyüzlü tetrahedralCH 4 109.5 AX 3 EC 3v üçgen primaNH 3 AX 2 E 2 C 2v V-şekliH 2 O 5AX 5 D 3h üçgençift piramit trigonal planarPCl 5 90/120 AX 4 EC 2v tahtaveralli /bozulmuş dörtyüzlüSF 4 AX 3 E 2 C 2v T-şekli ClF 3 AX 2 E 3 D  h doğrusalI 3 − 6 AX 6 O h sekizyüzlü octahedralSF 6 90 AX 5 EC 4v karepiramit BrF 5 AX 4 E 2 D 4h karedüzlemXeF 4 7 AX 7 C 5h beşgençift piramit pentagonal b.IF 7 72/90 8 AX 8 D 4d kare antiprima square antiprismTaF 8 70.5/99.6 /109.5 SS molekül Molekül şekli örnek ideal açılar

6

7 AX7AX7AX7AX7 beşgen çiftpiramit: 1:5:1 [ZrF 7 ] -3 şapkalı üçgen prizma:1:4:2 [NbF 7 ] -2 şapkalı sekizyüzlü:1:3:3 [NbOF 6 ] AX8AX8AX8AX8 kare antipirizma: [TaF 8 ] -3 yirmiyüzlü(dodekahedron) [ZrF 8 ] -4 AX9AX9AX9AX9 Üçgen prizma [ReH 9 ] -2

8 Lewis yapısı:: Cl : Be : Cl :. O3O3

9

10

11 Yalın çift daha büyük yer kaplar ve bağ çiftleri arasındaki açının azalmasına neden olur. AX 4 AX 3 E AX 2 E 2 AX 2 AX 2 E AX 2 E

12 I3-I3-I3-I3- 90 o etkileşimler: 2 lp/lp 4 lp/bp 2 lp/lp 3 lp/bp 1 bp/bp 0 lp/lp 6 bp/lp En kararlı Konformasyon izomerleri

13 XeF 4 No dipole moment Kararlı yapı

14 ÖRNEK: PCl 5, PCl 4 +, PCl 6 - bileşiklerinin geometrilerini tayin ediniz. AX 5 Üçgen çiftpiramit AX 4 Dörtyüzlü AX 6 Sekizyüzlü

15 ÖRNEK: dimetilsülfoksit ve asetonun Lewis yapısını ve geometrilerini belirleyiniz. dimetilsülfoksit aseton AX 3 E Üçgen piramit AX 3 Düzlem üçgen

16 Birden çok merkez atomu içeren moleküllerde öngörülen yapılar

17 Bağ açıları Bağ açıları PF 3 97.8 PCl 3 100.3 PBr 3 101.5 PI 3 102.0 PH 3 93.8 Elektronegatiflik, boyut etkisi ve bağ açıları  Elektronegatifliği yüksek olan dış atom, bağ elektronlarını merkez atomdan uzaklaştırır, bağ elektronları arasındaki itme kuvveti azalır ve bağ açısı azalır.  PX 3 serisinde boyut etkisi dikkate alınırsa yine aynı sıralama elde edilir. Bağ açıları NF 3 102.2 NCl 3 106.8 NH 3 106.6 OF 2 103.3 OCl 2 110.9 OH 2 104.5 H 2.3 F 4.2 Cl 2.9 Br 2.7 I 2.4  artar

18 Çoklu bağlar beklenen sıralamayı değiştirebilir. Beklenen : PH 3 > PF 3 Gözlenen : PH 3 < PF 3 Beklenen : OF 2 < OCl 2 < OH 2 Gözlenen : OF 2 < OH 2 < OCl 2

19 NH 3 106.6 PH 3 93.8 AsH 3 91.8 SbH 3 91.3 NF 3 102.2 PF 3 97.8 AsF 3 96.3 SbF 3 87.3  Grup boyunca merkez atom ile dış atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı azalmaktadır, beklenenin aksine bağ açısı da azalmaktadır.  Merkez atomu daha elektronegatif ise, merkez atom etrafında elektron yoğunluğu artar, bağlar birbirini daha fazla iter ve bağ açısı büyür. En elektronegatif merkez atomuna sahip bileşiklerde bağ açısı daha büyük olur.  artar


" Gillespie and Nyholm, 1957 tarafından geliştirilmiştir.  Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi Kuramı (VSEPR) ile 3D yapı öngörülebilir.  VSEPR’e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları