Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi www.cografyakulubu.com
GEÇİM TARZLARI mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi

2 Tarih Çağları Boyunca İnsanların Geçim ve Yaşam Tarzlarında Değişmeler Gerçekleşmiştir.
Öncelikle Bu Tarihsel Süreci Gözden Geçirelim

3 Paleolitik Çağ Bu çağda insanlar avcılık ve besin toplayıcılığı ile geçiniyorlardı. Barınakları kaya sığınaklarıydı. Küçük gruplar halinde ve göçebe olarak yaşarlardı.

4 Paleolitik Çağda İnsan;
1 İlk aletleri yapar 2 Ateşi bulur 3 El ve soyutlama becerisini geliştirir 4 Kuşları avlayabilmek için ok uçlarını 5 Dikiş dikebilmek için kemik iğneler 6 Mağara duvarlarına resimler icat eder

5 Paleolitik Çağ İnsan, Kaba Taş devrinde doğadaki taşları olduğu gibi kullanmasına rağmen, Yontma Taş devrinde artık yavaş yavaş taşları yontarak alet yapımına başlamıştı. Bu aletleri, et kesme, ağaç budama, savunma ve avlanma amacıyla kullanmışlardı

6 Paleolitik Çağ Yarımburgaz (İstanbul) mağarası Paleolitik dönem dolgularının en iyi korunduğu yerlerden biridir Kaynak:Arkeo Atlas 1

7 Mezolitik Çağ Göç etmeden yaşamak için doğal şartları uygun yerler buldular Bu yerler, doğal yiyeceklerin ve av hayvanlarının bulunduğu verimli sulak alanlardı.

8 Mezolitik Çağda Beslenme çeşitlendi Kültür mozayiği belirginleşti
Yeni arayışlar yaşandı Tarıma geçiş aşamasına gelindi Köpek evcilleştirildi

9 Mezolitik Çağ Türkiye’de mezolitik dönemi en iyi yansıtan kazı yeri Antalya yakınlarındaki Öküzini Mağarası’dır

10 Neolitik Çağ Neolitik Çağda ortaya çıktı 1 2 3 4 5
Tahılların tarıma alınması 1 Hayvanların evcilleştirilmesi 2 Köylerin oluşması 3 Seramik yapan zanaatkarların ortaya çıkması 4 Ticaret başlaması 5 Neolitik Çağda ortaya çıktı

11 Neolitik Çağ Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak insanın yaşam biçimindeki en köklü değişimdir. Ekilen tohumların yetişmesini ve üreyen hayvanların büyümesini beklemek, bir yere yerleşmeyi zorunlu kılmıştır.

12 Neolitik Çağ Barınağın kulübeye dönüşmesi 3 bin yıl içinde deneme yanılma yöntemiyle oluşan yavaş bir süreç. Neolitik döneme ait bu kulübeler İÖ 8 bin yıllarına kadar Güneydoğu Anadolu’da görülebilir. Kaynak:Arkeo Atlas 1

13 Neolitik Çağ Yuvarlak kulübelerin yaşayan örneği: Kırklareli’nde Istrancalar Kaynak:Arkeo Atlas 1

14 Neolitik Çağ Yerleşik hayatla Göçebelik bitmiş Kerpiç evler yapılmış
Köyler oluşmuş Nüfus artmıştır Kaynak:Arkeo Atlas 1

15 Neolitik Çağ İnsanların kap kacak, giyecek gibi ihtiyaçları ortaya çıkınca seramik yapan zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.

16 Neolitik Çağ Ticaret ilk defa, tarım ve hayvancılık yapanlarla zanaatkarlar arasında takas yapılmasıyla ortaya çıkmıştır

17 Neolitik Çağ Neolitik kültürlerin gelişiminde ticaret önemli bir yer tutar. Obsidiyen bu ticaretin en canlı tanığı. Ender bulunan bu taşın en büyük yatakları Anadolu’dadır. Kaynak:Arkeo Atlas 1

18 Neolitik Çağ Niğde yakınlarındaki Kaletepe, obsidiyenin bilinen en önemli işlik yerlerinin başında geliyor Kaynak:Arkeo Atlas 1

19 Neolitik Çağ Neolitik Çağda un iki bazalt taşın arasında ezilerek elde ediliyordu. Kaynak:Arkeo Atlas 1

20 Kalkolitik Çağda Tarım yerleşmeleri büyüdü 1 1
Daha çok hayvan beslendi 2 Köylerin etrafı surlarla çevrildi 3 1 Köyler kentlere dönüştü. 4 Devletler ortaya çıktı 5

21 Kalkolitik Çağ Bu dönemin en önemli özelliği devletlerarası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkilerin ortaya çıkması oldu.

22 Kalkolitik Çağ’da gelişme oldu El Aletleri Maden işleme Tarım
Silahlarda gelişme oldu

23 Kalkolitik Çağ Silahların gelişmesiyle askeri açıdan güçlü imparatorluklar kuruldu

24 Kalkolitik Çağ Gelişen tarım, hayvancılık ve ticaret, toplumun sosyal yapısındaki değişimleri hızlandırdı. Bunun sonucunda değişik meslekler ortaya çıktı(yöneticilik, çiftçilik, zanaatkarlık vb)

25 Bazı hayvanların evcileştirildiği dönem ve yerler
TÜR Tarih (MÖ) Bölge Köpek 10.000 Asya, Çin, Kuzey Amerika Koyun 8.000 Asya Eşek 4.000 Mısır At Ukrayna Tavuk 3.500 Orta Asya

26 Şimdi de Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetlerin Nasıl Çeşitlendiğini Birlikte İnceleyelim

27 Ekonomik Faaliyetlerin Karacabey Anadolu Lisesi
Çeşitlenmesi mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi

28 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
İnsanın var oluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur

29 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için önce hayvan gücünü, sonra buharı, Daha sonra da elektriği kullanmaya başlamışlardır

30 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
MS 11 ve 12 yy. da tarım ve hayvancılık önemini korumakla birlikte ticaret de çok önemliydi

31 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Ticaretin gelişmesiyle ülkeleri ekonomik anlamda birbirine bağlayan yollar oluşmaya başladı

32 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Hititler döneminde var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı

33 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Ticaret, devletler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Ticaret yolları uzundu ve tam güvenli değildi. Bu yüzden Selçuklular döneminde ticaret kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yaptırıldı.

34 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Osmanlılar da aynı amaçla hanları inşa etmişlerdi. İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasındaki toplumsal değişim ve etkileşim açısından önemli bir yere sahip olmuştu.

35 İpek Yolu

36 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
1500'lü yıllarda, toplumlar arası ticaretin gelişmesiyle ülkeler arasında ekonomik ilişkiler de gelişmeye başlamıştır. Ticaretin denizaşırı ülkelerle yaygınlaşması, özellikle Avrupa açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

37 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Ekonomik yaşam, Batı Avrupa'da buhar makinesinin icadı ile değişmeye başlamıştı.

38 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Sanayi Devrimi'nden önce ekonomik hayata kırsal bölgelerde yaşayanlar yön vermiştir. Bu dönemde insanlar için sahip oldukları toprağın ve yaşadıkları yerlerin büyüklüğü önemli bir güç kaynağıydı.

39 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
17.yüzyılda başlayan hızlı bilimsel gelişmeler tarım ve ticaret gelirlerini arttırmış, böylece Sanayi Devriminin temelleri atılmıştır.

40 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Sanayi Devrimi'yle toplumların yaşamlarında, köklü değişiklikler olmuş, üretim ve ulaştırma araçlarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Dünya hızla yayılan bir makineleşmeye yönelmiş, nüfus daha hızlı artmaya başlamıştır.

41 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır. Sanayi Devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı artmıştır.

42 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur. Bilgisayarın ve İnternet'in en önemli özelliği, değişimlerden küçük bir grubun değil; toplumun tamamının çok kısa sürede etkilenebilmesidir.

43 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Örneğin, Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemlerde bir makinenin daha verimli çalışmasının sağlanması en çok o işletmeyi ya da o bölgeyi etkilemekteydi. Oysa bugün bilişim teknolojilerindeki küçük bir buluş tüm Dünya'yı inanılmaz hızda etkileyebilmektedir.

44 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Birbirinden çok uzakta olan fabrikalar bir merkezden kolayca yönetilmeye başlanmıştır. Hatta bilgisayar sayesinde bazı işlerde ev, ofis gibi kullanılmaktadır.

45 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Tarımda yakın zamana kadar ağırlıklı olarak klasik bitki ıslahı yöntemleri kullanılmıştır. Yirminci yüzyılın sonlarında biyoloji alanında önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler, insanoğlunun tarımsal ürün ihtiyacının karşılanmasına da yansımıştır.

46 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.

47 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.

48 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Biyoteknolojinin dünyadaki tarımsal gıda ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yöntem olduğu savunulsa da bunun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri süren görüşler de mevcuttur.

49 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Buna rağmen hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için, tohum geliştirmede kullanılan bu teknik şimdilik vazgeçilmez olarak görülmektedir.

50 Konumuzun sonuna geldik
Konumuzun sonuna geldik. Şimdi bu konularla ilgili kitabımızdaki etkinliği yapalım. Lütfen 101. Sayfadaki Etkinliği Açınız.

51 Tablodaki Boşlukları Dolduralım
DÖNEM Etkin Ekonomik Faaliyet Ekonominin Temel Gücü Yaşam Paleolitik Ham madde Neolitik Sanayi Devri Enerji ve Ulaşım Köyler Bilgi Çağı Hizmet, bilgi, iletişim Avcılık Toplayıcılık Göçebe Tarım ve Hayvancılık Ham madde Yerleşik Hayat Sanayi Ticaret Teknoloji Kentler

52 Aşağıda verilen özeliklerin hangi çağlara ait olduklarını bulalım
Özellikleri Paleolitik Çağ Mezolitik Çağ Neolitik Çağ Kalkolitik Çağ İlk ve Orta Çağ Sanayi Dön. ve Sonrası Kas gücünün yerini buhar aldı Tekerlek bulundu Tam olarak tarım üretimine geçildi Maden işlenmeye başlandı Hayvanlar evcilleştirildi

53 Aşağıda verilen özeliklerin hangi çağlara ait olduklarını bulalım
Özellikleri Paleolitik Çağ Mezolitik Çağ Neolitik Çağ Kalkolitik Çağ İlk ve Orta Çağ Sanayi Dön. ve Sonrası Yerleşik Hayata Geçildi Seramik Üretildi Yazı İcat Edildi Mağara yaşamı başladı Avcılık Yapılmaya Başlandı

54 Aşağıda verilen özeliklerin hangi çağlara ait olduklarını bulalım
Özellikleri Paleolitik Çağ Mezolitik Çağ Neolitik Çağ Kalkolitik Çağ İlk ve Orta Çağ Sanayi Dön. ve Sonrası Esnaf Sınıfı Doğdu İlk Köyler Ortaya Çıktı Kent Devletleri Ortaya Çıktı Tarıma Geçiş Dönemi Başladı Köpek Evcilleştirildi.

55 Evet, şimdi sizden küçük bir isteğim var:
Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısına olumlu ve olumsuz etkilerini araştırınız. Bu çalışmanızı fotoğraf, şekil ve haberlerle destekleyip, bizimle paylaşınız.

56 Dersimiz Sona Ermiştir
Teşekkürler


"mehmetaliercan Karacabey Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları