Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur."— Sunum transkripti:

1 4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur

2 Geçmişten Günümüze Yerleşme
Tarihçiler olayları daha iyi inceleyebilmek için bölümlere ayırmışlardır. İşte bu bölümlere ÇAĞ denmektedir

3 Yazının icadı ile ikiye ayrılır.
Çağ Kavramı ÇAĞLAR TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Yazının icadı ile ikiye ayrılır. TARİH DEVİRLERİ Yazının icadından önceki dönemlere denir Yazının icadından sonraki dönemlere denir İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ TAŞ DEVRİ 1.KABA TAŞ DEVRİ 2.YONTMA TAŞ DEVRİ 3.CİLALI TAŞ DEVRİ MADEN DEVRİ 1.BAKIR DEVRİ 2.TUNÇ DEVRİ 3.DEMİR DEVRİ Yazının Bulunuşu(M.Ö 3500)ile Kavimler Göçü (375) arası İstanbul’un fethi(1453)arası Kavimler Göçü (375)ile Fransız İhtilali (1789) arası İstanbul’un Fethi (1453)ile Fransız İhtilali (1789) ile Günümüz arası Kullanılan araç gereçlere göre bölümlere ayrılır Tüm insanlığı etkileyen evrensel olaylara göre bölümlere ayrılmıştır

4 0’dan önceki dönemlere “Milattan Önceki
Milat Kavramı Hz. İsa’nın doğduğu gün Milat olarak adlandırılır. Milat 0 (Sıfır) olarak kabul edilir. Takvimin de başlangıcıdır 0’dan sonraki dönemler ise “Milattan Sonraki Dönemler” olarak adlandırılır 0’dan önceki dönemlere “Milattan Önceki Dönemler” denir Milat Milattan sonra Milattan önce

5 Yüzyıllık zaman aralıklarına “Yüz Yıl” denir.
Yüzyıl Kavramı Yüzyıllık zaman aralıklarına “Yüz Yıl” denir. Kaçıncı yüzyıldır ? Kaçıncı yüzyıldır ? Kaçıncı yüzyıldır ? 300 200 100 100 200 300 M.Ö. 3. yy M.Ö. 2. yy M.Ö. 1. yy 1.yy 2.yy 3.yy Kaçıncı yüzyıldayız? Milat Milattan sonra Milattan önce

6 Yüzyıl hesaplarken verilen tarihlerden son
Yüzyıl Kavramı Yüzyıl hesaplarken verilen tarihlerden son ikisi kapatılır. Kalan sayının bir üstü sorulan yüzyıldır. 21 2008 . ÖRNEK 1-Son iki rakamı kapatıyoruz 2- Kalan sayı 20 oldu. Bu sayıya bir ekliyoruz. yüzyıldayız

7 Daha iyi anlamak için bir örnek daha yapalım.
Yüzyıl Kavramı Daha iyi anlamak için bir örnek daha yapalım. 6 571 . ÖRNEK 1-Son iki rakamı kapatıyoruz 2- Kalan sayı 5 oldu. Bu sayıya bir ekliyoruz. 3- Demekki 6. yüzyılmış

8 Eski Dönemlerde Yerleşme
Daha önce kimsenin görmediği ıssız bir adaya düşen bu adama hanginiz yardımcı olacak?

9 Yontma Taş Devri Yontma taş devrinde insanlar, havalar soğuk olduğundan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı. Antalya’daki Karain mağarası da Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden birisi olmuştur

10

11 Yontma Taş Devri Doğada hazır bulunan meyveleri toplarlardı. Avcılık yaparlardı. Üretim olmadığı için bu döneme tüketici hayat denilmektedir

12

13 Avlanmak ve korunmak için taşları sivrilterek mızrak yapmışlardır
Yontma Taş Devri Avlanmak ve korunmak için taşları sivrilterek mızrak yapmışlardır En önemli buluşları ateşi bulmalarıdır

14

15 Mağaraların konumları nasıl olmalıdır? Avlanmak için ne kullanıyorlar?
Resim İnceleme Mağaraların konumları nasıl olmalıdır? Avlanmak için ne kullanıyorlar? Beslenme işini nasıl yapıyorlar? Yaşadıkları yer hakkında neler söyleyebilirsiniz

16

17 Eski Dönemlerde Yerleşme
Yontma taş devrinden sonra üretici hayatın başladığı Cilalı taş devri başlamıştır.

18 Üretici hayata geçildiğine göre tarla
Cilalı Taş Devri İnsanlar üretici hayata geçmiş ve tarım yapmaya başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş ve hayvanlardan da yararlanılmaya başlamıştır. Üretici hayata geçildiğine göre tarla olarak nereler seçilmiş olabilir?

19 Yerleşmeyi etkileyen hangi unsurdan bahsedilmiştir?
Cilalı Taş Devri Tarım yapabilmek için düz, verimli toprak ve su kaynakları olan yerleri seçtiler Tarlaya yakın olması içinde bölgedeki malzemelerden ev yaptılar Yerleşmeyi etkileyen hangi unsurdan bahsedilmiştir? Günümüzde su kaynakları yerleşmeyi etkiliyor mu?

20 Geçmişten Günümüze Yerleşme
İnsanlar belirli yerlere yerleşmeye başladığı için nüfus artmış, önce köyler sonrada şehirler oluşmaya başlamıştır.

21 Evler hangi malzemeden yapılmış ve sebebi ne olabilir?
Resim İnceleme Evler hangi malzemeden yapılmış ve sebebi ne olabilir? Evleri neden buraya yapmış olabilir? Hayvanlardan hangi amaçlarla yararlanıyorlar? Hangi hayvanlardan yararlanıyorlar? Neden su kenarında tarla açmış olabilirler?

22 Geçmişten Günümüze Yerleşme
Güvenlik amacı ile evler birleşik yapılmaya başlanmış ve girişleri çatıdan yapılmıştır Yine güvenlik için şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Konya yakınlarındaki Çatalhöyük bu yerleşme türüne güzel bir örnektir Günümüzde bu şekilde yerleşmeler mevcut mu?

23 Geçmişten Günümüze Yerleşme
Gemiciliğin gelişmesi ile ticaret amacı ile deniz kıyılarında yerleşmeler artmaya başlamıştır 18. yy de Sanayi inkılabı ile fabrikalar kurulunca şehirlerin nüfusu da artmaya başlamıştır.

24 Geçmişten Günümüze Yerleşme
1 Sanayi 2 İklim 3 Yer şekilleri 4 Toprak yapısı 5 Su Kaynakları 6 Yer altı kaynakları 7 Ulaşım İş imkanları olduğu için köyden kentlere göçler olmuştur Bazı şehirler metropol olarak adlandırılmaya başlamıştır 8 Ticaret Bu tabloya yerleşme seçimi olarak başka neler ekleyebiliriz? Günümüzde yerleşmeyi etkileyen sebepler nelerdir? Aranızda göç ederek gelen varsa nereden geldiğini söyleyebilir mi? Peki burayı yerleşim yeri olarak seçme sebepleriniz nelerdir? 9 Turizm

25 Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir?
Eski Çağda Anadolu’daki Yerleşmeler 1 Su Kaynaklarının bol olması 2 İklim Şartlarının elverişli olması 3 Verimli topraklarının olması 4 Düz arazilerin olması 5 İki kıta arasında köprü durumunda olması Anadolu daha ilk yerleşmelerden itibaren insanlar için tercih edilir bir yer olmuştur. Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir?

26 Kullanılan araç ve gereçler
Tarih öncesi dönemler çağlara ayrılırken …………………………………… dikkate alınmıştır Mağara Ağaç Kovuklarında Yontma taş devrinde insanlar ………………ve ………………………………. yaşarlardı Yeni İstanbul’un Fethi ile…………Çağ başlamıştır İlk çağdan günümüze kadar su kaynaklarının olduğu yerler …...…… uygun yerler olmuştur Yerleşmeye Surlarla Eski dönemlerde güvenlik amacı ile şehirlerin etrafı…………………….. çevrilirdi Elverişli Günümüzde sanayinin geliştiği yerler yerleşme açısından en ………….. yerler olmuştur

27 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış İstanbul 14. yüzyılda fethedilmiştir
İnsanlar cilalı taş devrinde tarım yapmışlar ve mağaralarda yaşamışlardır Hayvancılıkla uğraşan topluluklar daha çok deniz kıyısında yaşamışlardır Dağ yamaçları savunma amacı ile ilk çağlarda yerleşme yeri olarak seçilmiştir Anadolu verimli topraklara sahip olduğundan tarih boyunca önemli yerleşim yeri olmuştur

28 Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir
SBS 2008 Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir A) 1 numaralı bölgedir, çünkü zengin petrol ve doğalgaz üretim alandır. B) 2 numaralı bölgedir, çünkü Nil Nehri’nin verimli deltası ve Süveyş Kanalı buradadır. C) 3 numaralı bölgedir, çünkü büyük bir çölle kaplıdır. D) 4 numaralı bölgedir, çünkü Nil Nehri ve Asvan barajının suladığı tarım alanları bulunmaktadır

29 A) Bakır madeninin bulunması B) Modern yolların yapılması
SBS 2008 Babamın anlattıklarına hâlâ inanamıyorum. Bugün yaşadığımız şehir, 30 yıl önce balıkçılık ve hayvancılıkla geçinen, kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve yetiştiren küçük bir sahil kasabasıymış. Etrafı dağlık olduğu için yolu da yokmuş elektriği de. Çevresindeki dağlarda bakır yataklarının bulunmasıyla kaderi değişmiş! Bakırı işleyen tesisler, modern yollar yapılmış. Başka yerlerden de kasabaya çok sayıda insan yerleşmiş. Ticaret hayatı canlanmış. Eskiden kişiyi aşmayan nüfusu bugün kişiye yükselmiş. Metne göre kasabanın gelişmesini sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakır madeninin bulunması B) Modern yolların yapılması C) Kasabanın göç alması D) Ticaret hayatının gelişmesi

30 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır Bu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Şehircilik anlayışının geliştiğinin B) Madencilikle uğraştıklarının C) Hayvanların evcilleştirildiğinin D) Göçebe yaşamın sürdüğünün

31 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun günümüze kadar yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri değildir? A) Verimli tarım arazilerine sahip olması B)Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Muson İklimin hakim olması D) Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bol olması

32 İlk insanlar çevrelerinde bulunan meyve sebzeleri toplayarak hayvanları avlayarak beslenmişler, mağaraları barınak olarak kullanmışlardır Bulundukları bölgede besin kaynakları bitince başka yerlere göç etmişlerdir Bu bilgilere dayanarak ilk insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A) Tarımsal üretim yaptıkları B) Doğaya bağımlı oldukları C) Yerleşik hayata geçtikleri D) Madenden eşya yapmayı bildikleri


"4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları