Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur."— Sunum transkripti:

1

2 4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur

3 Geçmişten Günümüze Yerleşme Geçmişten Günümüze Yerleşme Tarihçiler olayları daha iyi inceleyebilmek için bölümlere ayırmışlardır. İşte bu bölümlere ÇAĞ denmektedir

4 Çağ Kavramı Çağ Kavramı ÇAĞLAR TARİH ÖNCESİ DEVİRLER TARİH DEVİRLERİ TAŞ DEVRİ 1.KABA TAŞ DEVRİ 2.YONTMA TAŞ DEVRİ 3.CİLALI TAŞ DEVRİ MADEN DEVRİ 1.BAKIR DEVRİ 2.TUNÇ DEVRİ 3.DEMİR DEVRİ İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞYENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ Yazının Bulunuşu(M.Ö 3500)ile Kavimler Göçü (375) arası Kavimler Göçü (375)ile İstanbul’un fethi(1453)arası İstanbul’un Fethi (1453)ile Fransız İhtilali (1789) arası Fransız İhtilali (1789) ile Günümüz arası Yazının icadı ile ikiye ayrılır. Yazının icadından önceki dönemlere denir Yazının icadından sonraki dönemlere denir Kullanılan araç gereçlere göre bölümlere ayrılır Tüm insanlığı etkileyen evrensel olaylara göre bölümlere ayrılmıştır

5 Milat 0 Milattan sonra Milattan önce Milat Kavramı Hz. İsa’nın doğduğu gün Milat olarak adlandırılır. Milat 0 (Sıfır) olarak kabul edilir. Takvimin de başlangıcıdır 0’dan önceki dönemlere “Milattan Önceki Dönemler” denir 0’dan sonraki dönemler ise “Milattan Sonraki Dönemler” olarak adlandırılır

6 Yüzyıl Kavramı Yüzyıl Kavramı Milat 0 300200100 200300 Milattan sonra Milattan önce M.Ö. 1. yy 3.yy2.yy1.yy M.Ö. 2. yy M.Ö. 3. yy Yüzyıllık zaman aralıklarına “Yüz Yıl” denir. Kaçıncı yüzyıldır ? Kaçıncı yüzyıldayız? Kaçıncı yüzyıldır ?

7 Yüzyıl hesaplarken verilen tarihlerden son ikisi kapatılır. Kalan sayının bir üstü sorulan yüzyıldır. 2008 ÖRNEK 1-Son iki rakamı kapatıyoruz. 2- Kalan sayı 20 oldu. Bu sayıya bir ekliyoruz. 21 3- 21. yüzyıldayız Yüzyıl Kavramı Yüzyıl Kavramı

8 Daha iyi anlamak için bir örnek daha yapalım. 571 ÖRNEK 1-Son iki rakamı kapatıyoruz. 2- Kalan sayı 5 oldu. Bu sayıya bir ekliyoruz. 6 3- Demekki 6. yüzyılmış Yüzyıl Kavramı Yüzyıl Kavramı

9 Daha önce kimsenin görmediği ıssız bir adaya düşen bu adama hanginiz yardımcı olacak? Eski Dönemlerde Yerleşme Eski Dönemlerde Yerleşme

10 Yontma taş devrinde insanlar, havalar soğuk olduğundan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı. Yontma Taş Devri Antalya’daki Karain mağarası da Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden birisi olmuştur

11

12 Doğada hazır bulunan meyveleri toplarlardı. Avcılık yaparlardı. Üretim olmadığı için bu döneme tüketici hayat denilmektedir Yontma Taş Devri

13

14 Avlanmak ve korunmak için taşları sivrilterek mızrak yapmışlardır En önemli buluşları ateşi bulmalarıdır Yontma Taş Devri

15

16 Resim İnceleme Yaşadıkları yer hakkında neler söyleyebilirsiniz Beslenme işini nasıl yapıyorlar?Avlanmak için ne kullanıyorlar?Mağaraların konumları nasıl olmalıdır?

17

18 Yontma taş devrinden sonra üretici hayatın başladığı Cilalı taş devri başlamıştır. Eski Dönemlerde Yerleşme Eski Dönemlerde Yerleşme

19 Cilalı Taş Devri Cilalı Taş Devri İnsanlar üretici hayata geçmiş ve tarım yapmaya başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş ve hayvanlardan da yararlanılmaya başlamıştır. Üretici hayata geçildiğine göre tarla olarak nereler seçilmiş olabilir?

20 Tarım yapabilmek için düz, verimli toprak ve su kaynakları olan yerleri seçtiler Tarlaya yakın olması içinde bölgedeki malzemelerden ev yaptılar Yerleşmeyi etkileyen hangi unsurdan bahsedilmiştir? Günümüzde su kaynakları yerleşmeyi etkiliyor mu? Cilalı Taş Devri Cilalı Taş Devri

21 Geçmişten Günümüze Yerleşme İnsanlar belirli yerlere yerleşmeye başladığı için nüfus artmış, önce köyler sonrada şehirler oluşmaya başlamıştır.

22 Resim İnceleme Hangi hayvanlardan yararlanıyorlar? Hayvanlardan hangi amaçlarla yararlanıyorlar? Neden su kenarında tarla açmış olabilirler? Evleri neden buraya yapmış olabilir? Evler hangi malzemeden yapılmış ve sebebi ne olabilir?

23 Güvenlik amacı ile evler birleşik yapılmaya başlanmış ve girişleri çatıdan yapılmıştır Yine güvenlik için şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Günümüzde bu şekilde yerleşmeler mevcut mu? Geçmişten Günümüze Yerleşme Konya yakınlarındaki Çatalhöyük bu yerleşme türüne güzel bir örnektir

24 Gemiciliğin gelişmesi ile ticaret amacı ile deniz kıyılarında yerleşmeler artmaya başlamıştır 18. yy de Sanayi inkılabı ile fabrikalar kurulunca şehirlerin nüfusu da artmaya başlamıştır. Geçmişten Günümüze Yerleşme

25 9 Turizm İş imkanları olduğu için köyden kentlere göçler olmuştur Bazı şehirler metropol olarak adlandırılmaya başlamıştır Günümüzde yerleşmeyi etkileyen sebepler nelerdir? Aranızda göç ederek gelen varsa nereden geldiğini söyleyebilir mi? Peki burayı yerleşim yeri olarak seçme sebepleriniz nelerdir? Geçmişten Günümüze Yerleşme 1 Sanayi 2 İklim 3 Yer şekilleri 4 Toprak yapısı 5 Su Kaynakları 6 Yer altı kaynakları 7 Ulaşım 8 Ticaret Bu tabloya yerleşme seçimi olarak başka neler ekleyebiliriz?

26 Anadolu daha ilk yerleşmelerden itibaren insanlar için tercih edilir bir yer olmuştur. Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir? Eski Çağda Anadolu’daki Yerleşmeler 1 Su Kaynaklarının bol olması 2 İklim Şartlarının elverişli olması 3 Verimli topraklarının olması 4 Düz arazilerin olması 5 İki kıta arasında köprü durumunda olması

27 Günümüzde sanayinin geliştiği yerler yerleşme açısından en ………….. yerler olmuştur Eski dönemlerde güvenlik amacı ile şehirlerin etrafı…………………….. çevrilirdi İlk çağdan günümüze kadar su kaynaklarının olduğu yerler …...…… uygun yerler olmuştur İstanbul’un Fethi ile…………Çağ başlamıştır Yontma taş devrinde insanlar ………………ve ………………………………. yaşarlardı Tarih öncesi dönemler çağlara ayrılırken …………………………………… dikkate alınmıştır Kullanılan araç ve gereçler Mağara Ağaç Kovuklarında Yeni Surlarla Elverişli Yerleşmeye

28 Anadolu verimli topraklara sahip olduğundan tarih boyunca önemli yerleşim yeri olmuştur Dağ yamaçları savunma amacı ile ilk çağlarda yerleşme yeri olarak seçilmiştir Hayvancılıkla uğraşan topluluklar daha çok deniz kıyısında yaşamışlardır İnsanlar cilalı taş devrinde tarım yapmışlar ve mağaralarda yaşamışlardır İstanbul 14. yüzyılda fethedilmiştir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

29 A) 1 numaralı bölgedir, çünkü zengin petrol ve doğalgaz üretim alandır. B) 2 numaralı bölgedir, çünkü Nil Nehri’nin verimli deltası ve Süveyş Kanalı buradadır. C) 3 numaralı bölgedir, çünkü büyük bir çölle kaplıdır. D) 4 numaralı bölgedir, çünkü Nil Nehri ve Asvan barajının suladığı tarım alanları bulunmaktadır Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir SBS 2008

30 A) Bakır madeninin bulunması B) Modern yolların yapılması C) Kasabanın göç alması D) Ticaret hayatının gelişmesi Babamın anlattıklarına hâlâ inanamıyorum. Bugün yaşadığımız şehir, 30 yıl önce balıkçılık ve hayvancılıkla geçinen, kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve yetiştiren küçük bir sahil kasabasıymış. Etrafı dağlık olduğu için yolu da yokmuş elektriği de. Çevresindeki dağlarda bakır yataklarının bulunmasıyla kaderi değişmiş! Bakırı işleyen tesisler, modern yollar yapılmış. Başka yerlerden de kasabaya çok sayıda insan yerleşmiş. Ticaret hayatı canlanmış. Eskiden 2.000 kişiyi aşmayan nüfusu bugün 200.000 kişiye yükselmiş. Metne göre kasabanın gelişmesini sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? SBS 2008

31 A) Şehircilik anlayışının geliştiğinin B) Madencilikle uğraştıklarının C) Hayvanların evcilleştirildiğinin D) Göçebe yaşamın sürdüğünün Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır Bu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

32 A) Verimli tarım arazilerine sahip olması B)Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Muson İklimin hakim olması D) Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bol olması Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun günümüze kadar yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri değildir?

33 A) Tarımsal üretim yaptıkları B) Doğaya bağımlı oldukları C) Yerleşik hayata geçtikleri D) Madenden eşya yapmayı bildikleri İlk insanlar çevrelerinde bulunan meyve sebzeleri toplayarak hayvanları avlayarak beslenmişler, mağaraları barınak olarak kullanmışlardır Bulundukları bölgede besin kaynakları bitince başka yerlere göç etmişlerdir Bu bilgilere dayanarak ilk insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?


"4. Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları