Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asit Kuvvetleri HA kuvvetli asit ise HA zayıf asit ise a Kuvvetli Asit = büyük K a = küçük pK a Zayıf Asit = küçük a Zayıf Asit = küçük K a = büyük pK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asit Kuvvetleri HA kuvvetli asit ise HA zayıf asit ise a Kuvvetli Asit = büyük K a = küçük pK a Zayıf Asit = küçük a Zayıf Asit = küçük K a = büyük pK."— Sunum transkripti:

1 Asit Kuvvetleri HA kuvvetli asit ise HA zayıf asit ise a Kuvvetli Asit = büyük K a = küçük pK a Zayıf Asit = küçük a Zayıf Asit = küçük K a = büyük pK a AsitAdpK a K. BazAd C 2 H 5 OHEtanol16.00C 2 H 5 O - Etoksit iyonu H 2 OSu15.74HO - Hidroksit CH 3 CO 2 HAsetik asit4.76CH 3 CO 2 - Asetat HFHidroflorik asit3.45F - Florür

2

3 ClCCH 3 C ELEKTRON ÇEKİCİ GRUPLARELEKTRON VERİCİ GRUPLAR F, Cl, Br, NO 2 R, CH 3 İndüktif Etki elektronegatif atomlar elektron yoğunluğunu karbon atomundan uzaklaştırır. alkil groupları, elektron yoğunluğunu karbon atomuna yönlendirir. Lewis Asitliği : BF 3 > BH 3 > BMe 3

4 Elektronegatiflik arttıkça asitlik artar Cl atomu karboksil grubundan uzaklaştıkça asitlik azalır Metil grubu arttıkça asitlik azalır

5 Hidro asitlerde bir peryot boyunca elektronegatiflik arttıkça asitlik artar. Elektronegatifik ve Boyut Etkisi Büyük anyonlar düşük yük yoğunluğuna sahiptir ve H atomunu daha zayıf çekerler. Eşlenik bazın elektronegatifliği arttıkça H + iyonu daha kolay ayrışır. Hidro asitlerde bir grup boyunca atom çapı arttıkça asitlik artar.

6 Hibritleşme etkisi sp 3 sp 2 sp 50 35 25 s karakteri arttıkça elektronegatiflik artar s karakteri arttıkça asitlik artar. pK a değeri H + + 10 -26 sp C CH CC : H + + 10 -45 sp 2 HC C C C :

7 Sterik etki ve Solvasyon Etkisi 4.75 4.87 4.81 Değerler yaklaşık aynı COOHCH 3 COOHCH 3 CH 2 COOHCH 3 CH 2 CH 2 COOHCCH 3 CH 3 CH 3 5.02 …. Büyük pK a değeri Solvasyon (sıvısarılım), iyonun enerjisini düşürür. Kalabalık t -butil grup iyi solvasyon etkisi göstermez. dallanmamış sterik engel C O O - H OH H OH H OH O H H H OH Asitlik gücü azalır.

8 Hidrojen Bağı oluşumu dengeyi sola kaydırır ve bazlık gücü artar NHMe 2 > NH 2 Me > NMe 3 > NH 3 (sulu ortamda) Bazlık Kuvveti İndüktif etki artar Me 3 N > H 3 N > F 3 N Elektronegatif gruplar (-I) bazlık kuvvetini azaltır. Elektron verici gruplar (+I) bazlık kuvvetini artırır. NMe 3 > NHMe 2 > NH 2 Me > NH 3 (gaz fazı) Sulu ortamda NMe 2 H + H 2 O  NMe 2 H 2 + + OH - 12 NMe 3 + H 2 O  NMe 3 H + + OH - 0 1 Sulu ortamda HB artar Solvasyon Etkisi

9 Hidrojen Bileşiklerinin Asitliği AH  A - + H + ΔH = Ayrışma Entalpisi  Proton ilgisi (proton affinity) Proton ilgisi arttıkça bazlık artar, asitlik azalır proton ilgisi, aşağıdaki tepkimenin entalpisidir. BH + (g) --> B(g) + H+(g)

10 B arka gerginlik büyük grupların birbirini etkilemeleri merkez atomun geometrisini değiştirir. Bazlık gücü ve sterik etki Ön gerginlik Arka gerginlik F ön gerginlik büyük gruplar arasındaki itme asit ve bazların etkileşmesini azaltır

11 Kuvvetli Baz Zayıf Baz

12 Ön gerginlik  H katılma oluşum : -71 kJ/mol -74 kJ/mol -42 kJ/mol PA : 907 kJ/ mol BMe 3  H = -04 kJ/mol BMe 3  H = -64 kJ/mol Arka gerginlik ÖRNEK: Aşağıdaki katılma tepkimelerinin  H değerlerindeki sapmayı izah ediniz. Et 3 N PA: 956 kJ/mol

13 BX 3 Lewis Asitliği BF 3 > BCl 3 > BBr 3 Beklenen sıralama (Elektronegatiflik ve sterik etkiye göre) B-X  -bağı oluşumu: Gözlenen sıralama BF 3 < BCl 3 < BBr 3

14 Akua Asitler Sulu çözeltide Katyon Asitleri Fe 3+, Cr 3+ ve Al 3+ gibi metal katyonları sulu çözeltide Lewis asidi gibi davranır.

15 Katyonların çapı küçüldükçe ve yükü büyüdükçe asitlik gücü artar.  Alkali metaller asit değildir.  Toprak alkali metaller zayıf asittir.  2+ geçiş elementleri zayıf asittir.  3+ geçiş elementleri kuvvetli asittir.  4+ ve daha yüksek metaller çok kuvvetli asittir.(M x O y ) Z 2 /r

16 Basicity of Some Nonmetal Ions N 3- O 2- F-F- very basic weakly basic P 3- S 2- Cl - very basicbasicneutral As 3- Se 2- Br - very basicbasicneutral Te 2- I-I- weakly basicneutral Basicity of Some XO 4 n- Oxyanions ClassificationTypeExamples NeutralXO 4 - ClO 4 -,MnO 4 - Weakly basicXO 4 2- SO 4 2-,CrO 4 2- Moderately basic XO 4 3- PO 4 3-,VO 4 3- Strongly basic XO 4 4- SiO 4 2-

17 Katyonun asitlik gücü arttıkça, hidroksit kompleksi o kadar az çözünür. Katyondaki yük yoğunluğu büyük olduğu için OH- kolayca ayrışamaz. Fe 3+ iyonunun hidroliz tepkimeleri

18 pKa typeZ 2 /rExamples nonacidic<0.01Cs+, Rb+ feebly acidic0.01 < Z 2 /r < 0.04Li+, Ba2+, Sr2+, Ca2+ weakly acidic0.04 < Z 2 /r < 0.10Mg2+, 2+ d-block ions (biologically important ions) moderately acidic0.10 < Z 2 /r < 0.16Al 3+, 3+ d-block ions strongly acidic0.16 < Z 2 /r < 0.22Th4+ very strongly acidic0.22 < Z 2 /rnot able to exist as cations in water (C4+)

19 Oksoasitler p: Okso grubu (=O) sayısı Pauling Kuralları OpA(OH)q q: OH grubu sayısı A: Ametal atomu 1.pK a1  8-5p 2.q> 1 ise pKa 2 = pKa 1 + 5 pKa 3 = pKa 2 + 5 H 2 SO 4 için 1. pK a1  8-5x2  -2 2. pK a2  -2 +5  +3

20 Oksijen sayısı arttıkça, asitlik gücü artar. HClO 4 > HClO 3 > HClO 2 > HClO Ametalin elektronegatifliği arttıkça asitlik artar. H 2 SO4 > H 2 SeO 4 > H 2 TeO 4 ÖRNEK: H 2 CO 3 asitin denel pKa değeri  6.4 dür. 1. Pauli kuralına göre beklenen pKa değeri nedir? 2. Deneysel veri ile uyumlu mudur? Nedenini izah ediniz. 1. pKa1  8 – 5x1  3 2. CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3 Uyumlu değildir. Çözünmüş CO 2 nin yaklaşık %1 i H 2 CO 3 halinde bulunur.

21 UYGULAMA: Asit gücü ile pK a arasında ilişki kurunuz. SORU: H 3 PO 4 asidinin ardışık pKa değerlerini bulunuz. Denel verilerle mukayese ediniz. Denel veriler Pauli 3 8 13

22 ÖRNEK : Aşağıda bazı asitlerin denel PKa değerleri verilmiştir. H 3 PO 4 2.1 H 3 PO 3 1.8 H 3 PO 2 2.0 Bu asitlerin açık formülünü tahmin ediniz. pKa  8 – 5 x 1 = 2 pKa 8 – 5 x 2 = -3 Hepsinde 1 okso grubu bulunur. Fosforik asit Fosforöz asit Hipofosforöz asit

23 Susuz Oksitler 1. Asidik Oksitler- Ametal Oksitler CO2 + H2O  H2CO3 N2O5 + H2O  2HNO3 SO3 + H2O  H2SO4 2. Bazik Oksitler-Metal Oksitler Na 2 O + H2O  2NaOH MgO + 2H3O+  Mg2+ + 3H2O (MgO asidik ortamda çözünür) Yağmur suyu asidiktir. 3. Amfoter oksitler Al 2 O 3 (k) + 3H 2 O + H 3 O + (aq)  2[Al(OH 2 ) 6 ] 3+ (aq) Al 2 O 3 (k) + 3H 2 O + 2OH - (aq)  2[Al(OH) 4 ] - (aq) BeO, Ga 2 O 3, TiO 2, V 2 O 5, SnO 2, Sb 2 O 5

24 Poliprotik asitler, H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 2 CO 3 H2OH2O+H 3 PO 4  H3O+H3O+ +H 2 PO 4 – H2OH2O+  H3O+H3O+ +HPO 4 2– H2OH2O+  H3O+H3O+ +PO 4 3– Amfoter asitler SORU: MgO niçin asidik ortamda çözünür? MgO(s) ↔ Mg 2+ + O 2– O 2– + H 2 O  2OH – H + + OH – ↔ H 2 O

25 Kuvvetli asitlerin (HF) protonlanması ile elde edilir. 2 HF + 2 SbF 5  H 2 F+ + Sb 2 F 11 - (Floroantimonik asit) Süperasitler Süperasitler, H 2 SO 4 den daha kuvvetlidir. B = nitroanilin, indikatör olarak kullanılır H 0 = Hammet Asitlik Fonksiyonu

26

27

28


"Asit Kuvvetleri HA kuvvetli asit ise HA zayıf asit ise a Kuvvetli Asit = büyük K a = küçük pK a Zayıf Asit = küçük a Zayıf Asit = küçük K a = büyük pK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları