Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayrullah YILDIZ 080608056 17.05.20131 ASİT 17.05.20132.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayrullah YILDIZ 080608056 17.05.20131 ASİT 17.05.20132."— Sunum transkripti:

1

2 Hayrullah YILDIZ 080608056 17.05.20131

3 ASİT 17.05.20132

4 Bazlar 17.05.20133

5 Asit- Baz Tanımı Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884) Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) Lewis Asit-Baz Tanımı 17.05.20134

6 Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884) Hidrojen içeren ve Suda çözüldüğünde H + iyonu oluşturan maddelere Asit denir. HCI H + +Cl – HNO 3 H + + NO –3 H 2 SO 4 2 H + + SO 4 –2 H 3 PO 4 3 H + + PO 4 -3 17.05.20135

7 Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) Proton (H + )iyonu verme eğiliminde olan maddelere asit denir.. HCl + H 2 O  Cl – + H 3 O + Asit + Baz Baz + Asit Asit + Baz  Baz + Asit Proton (H + ) iyonu alma eğiliminde olan maddelere baz denir NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - Baz + Asit Asit + Baz Baz + Asit  Asit + Baz 17.05.20136

8 Lewis asit-baz Tanımı Elektron çifti veren tür baz, elektron çifti alan ise asittir. Asit Baz 17.05.20137

9 8

10 Konjuge Asit ve Baz çiftleri Konjuge çift Asit+Baz  Baz+Asit Konjuge çift HF + H 2 O  F – + H 3 O + Konjuge Konjuge asit baz asit baz H 2 PO 4 – + OH –  HPO 4 2– + H 2 O Konjuge Konjuge asit baz baz asit 17.05.20139

11 10

12 Elektrolit: Suda ve bazı çözücülerde çözündüğü zaman iyonlaşarak elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Kuvvetli elektrolitler bir çözücüde tamamen, zayıf elektrolitler kısmen iyonlaşır. 17.05.201311

13 Kuvvetli Asit Kuvvetli baz Suda tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit denir. HCl, HBr, HI, HF, HCN, HNO 3, H 2 SO 4 Suda tamamen iyonlaşan iyonlaşan bazlara kuvvetli baz denir. NaOH, KOH, LiOH, RbOH, CsOH 17.05.201312

14 Zayıf Asitler Zayıf baz: Suda kısmen iyonlaşan asitlere denir. (RCOOH), CH 3 COOH C 6 H 5 COOH, H 2 S, H 2 CO 3, H 2 SO 3 gibi Suda kısmen iyonlaşan bazlara denir. (NH 3 ) Aminler (RNH 2, R 2 NH, R 3 N), CH 3 CH 2 NH 2, (CH 3 ) 2 NH, (C 3 H 7 ) 3 N, C 5 H 5 N 17.05.201313

15 17.05.201314

16 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler. 4- Hepsinin yapısında hidrojen (H) vardır ve sulu çözeltilerine (suda çözündüklerinde) hidrojen iyonu (H+) verirler. 5- Plastik ve camlara etki edemezler. 6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 7- Yakıcı özelliktedirler. 8- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. 9- Aktif Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. 17.05.201315

17 Asitin Değerliği Bir asitin değerliği suya verdiği H + iyonu miktarına yada (H) sayısına bağlıdır. HCl → H + + Cl - (1 değerlikli) HNO 3 → H + + NO 3 - (1 değerlikli) H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 -2 (2 değerlikli) H 3 PO 4 → 3 H + + PO 4 -3 (3 değerlikli) Not: Asitlerin üzerine su ilave edilmez. 17.05.201316

18 BAZI ASİT VE İYONLARI 17.05.201317

19 Günlük Yaşamda Asitler Sirke, seyreltik bir asetik asit (CH 3 COOH) çözeltisidir. Araba akülerinde sülfirik asit (H 2 SO 4 ) kullanılır. Nitrik asit ( HNO 3 ), boya ve gübre yapımında kullanılır. Temizlikte kullanılan tuz ruhu seyreltik hidroklorik asit (HCl)çözeltisidir. 17.05.201318

20 17.05.201319

21 Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır. Fenolftalein asit içine konulduğunda asitin rengini değiştirmez. Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir. NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar metallere ve dokulara tahriş edici etki yapar. Amonyağın buharı göze, burna ve solunum yoluna zarar verir. 17.05.201320

22 BAZI BAZ VE İYONLARI 17.05.201321

23 Bazların Kullanım Alanları Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır.Bu yüzden sabun ağzımıza ve gözümüze değdiğinde acı verir. Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir. Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır. 17.05.201322

24 Bazların değerliği: Bir bazın değerliği suya verdiği OH - iyonunun miktarına yada yapısındaki OH - sayısına bağlıdır NaOH → Na + + OH - (1 değerlikli ) KOH → K + + OH - (1 değerlikli ) Ca(OH) 2 → Ca +2 + 2OH - (2 değerlikli ) Al(OH) 3 → Al +3 + 3OH - (3 değerlikli ) 17.05.201323

25 Asit ve Baz Derecesinin Belirlenmesi Bir çözelti içindeki asit ya da baz derecesini belirleyen H + ya da OH – iyonu miktarıdır. Eğer çözeltide H + iyonu fazla ise bu asitli bir sıvıdır. Eğer OH – iyonu fazla ise bu sıvı bazdır. H + ve OH – iyonları sayısı birbirini dengeliyorsa sıvı nötrdür. 17.05.201324

26 pH Ölçüsü Bir sıvı çözeltideki asit miktarı, pH ölçüsü olarak adlandırılan bir yöntemle tespit edilir. Bunun için pH kâğıdı ya da pH metre aleti kullanılır. pH kâğıdı çözeltinin asitlik derecesine göre renk değiştirir. pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir 17.05.201325

27 7-14 arası değerler baz için kullanılır. pH değerinin 7 olması çözeltinin nötr olduğunu gösterir 0 - 7 arası değerler asit, 17.05.201326

28 17.05.201327

29 pH ; Hidrojen iyonu konsantrasyonun eksi logaritmasıdır. (logaritma on tabanına göre ) pH = - log[H 3 O+] pH = - log [H+] H 2 O (s) + H 2 O (s) H 3 O + + OH- K [H 2 O] 2 = K su = [H 3 O+][OH - ] = 1.0 x10 -14 (25°C) 17.05.201328

30 pH Saf suda Hidronyum iyonu ve hidroksil iyonu konsantrasyonları eşittir. [H 3 O + ]=[OH - ]= 1.0 x 10 -7 (25°C) pH = 7.00nötr çözeltiler pH < 7.00asidik çözeltiler pH > 7.00Bazik çözeltiler 17.05.201329

31 pH Hesaplamaları Kuvvetli Asit ve Bazlarda Zayıf Asit ve Bazlarda Kuvvetli Asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H + iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları ihmal edilir. Zayıf Asit ve bazlarda asitlik veya bazlık denge sabiti kullanılır Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları duruma göre ihmal edilir veya edilmez 17.05.201330

32 Zayıf Asit ve Bazlarda İyonlaşma Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır HA (aq) + H 2 O (l)  H 3 O + (aq) + A - (aq) [H 3 O + ] [A - ] [H 3 O + ] [A - ] K a = ------------------------- [HA] [HA] CH 3 COOH + H 2 O  H 3 O + + CH 3 COO - [H 3 O + ] [CH 3 COO - ] K a = ------------------------------- [CH 3 COOH] 17.05.201331

33 17.05.201332

34 17.05.201333

35 SON 17.05.201334


"Hayrullah YILDIZ 080608056 17.05.20131 ASİT 17.05.20132." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları