Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asitler ve Bazlar ASİT-BAZ TANIMI Arrhenius Asit- BazTanımı Bronsted Lowry Asit-Baz Tanımı Lewis Asit- Baz Tanımı 08.05.2014 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asitler ve Bazlar ASİT-BAZ TANIMI Arrhenius Asit- BazTanımı Bronsted Lowry Asit-Baz Tanımı Lewis Asit- Baz Tanımı 08.05.2014 2."— Sunum transkripti:

1

2 Asitler ve Bazlar

3 ASİT-BAZ TANIMI Arrhenius Asit- BazTanımı Bronsted Lowry Asit-Baz Tanımı Lewis Asit- Baz Tanımı 08.05.2014 2

4 Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884) Hidrojen içeren ve suda çözüldüğünde H + iyonu oluşturan maddelere asit denir. HCI H + +Cl – HNO 3 H + + NO –3 H 2 SO 4 2 H + + SO 4 –2 H 3 PO 4 3 H + + PO 4 -3 08.05.2014 3

5 Bronsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) Proton (H + )iyonu verme eğiliminde olan maddelere asit denir. HCl + H 2 O  Cl – + H 3 O + Asit + Baz Baz + Asit Asit + Baz  Baz + Asit Proton (H + ) iyonu alma eğiliminde olan maddelere baz denir. NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - Baz + Asit Asit + Baz Baz + Asit  Asit + Baz 08.05.2014 4

6 Lewis Asit-Baz Tanımı Elektron çifti veren tür baz, elektron çifti alan ise asittir. Asit Baz 08.05.2014 5

7 Konjuge Asit ve Baz Çiftleri Konjuge çift Asit+Baz  Baz+Asit Konjuge çift HF + H 2 O F – + H 3 O + Konjuge Konjuge asit baz asit baz H 2 PO 4 – + OH – HPO 4 2– + H 2 O Konjuge Konjuge asit baz baz asit 08.05.2014 6

8 Elektrolit Suda ve bazı çözücülerde çözündüğü zaman iyonlaşarak elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Kuvvetli elektrolitler bir çözücüde tamamen, zayıf elektrolitler ise kısmen iyonlaşır. 08.05.2014 7 Asit Ve Bazların Kuvveti

9 Kuvvetli Asit Suda tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit denir. HCl, HBr, HI, HF, HCN, HNO 3, H 2 SO 4 Kuvvetli baz Suda tamamen iyonlaşan iyonlaşan bazlara kuvvetli baz denir. NaOH, KOH, LiOH, RbOH, CsOH 08.05.2014 8

10 Asit Ve Bazların Kuvveti Zayıf Asitler Suda kısmen iyonlaşan asitlere denir. Örnek; (RCOOH), CH 3 COOH C 6 H 5 COOH, H 2 S, H 2 CO 3, H 2 SO 3 Zayıf bazlar Suda kısmen iyonlaşan bazlara denir. Örnek; (NH 3 ) Aminler (RNH 2, R 2 NH, R 3 N), CH 3 CH 2 NH 2,(CH 3 ) 2 H, (C 3 H 7 ) 3 N, C 5 H 5 N 08.05.2014 9

11 Asitlerin Özellikleri 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler. 4- Sulu çözeltilerine, (suda çözündüklerinde) hidrojen iyonu (H+) verirler. 5- Plastik ve camlara etki edemezler. 6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 7- Yakıcı özelliktedirler. 8- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. 9- Aktif Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. 08.05.2014 10

12 Asitin Değerliği HCl → H + + Cl - (1 değerlikli) HNO 3 → H + + NO 3 - (1 değerlikli) H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 -2 (2 değerlikli) H 3 PO 4 → 3 H + + PO 4 -3 (3 değerlikli) Bir asitin değerliği suya verdiği H + iyonu miktarına yada (H) sayısına bağlıdır. Not: Asitlerin üzerine su ilave edilmez. 08.05.2014 11

13 BAZI ASİT VE İYONLARI H 2 SO 4 H + + HSO 4 - HNO 3 H + + NO 3 - HCIO 4 H + + CIO 4 - 08.05.2014 12

14 Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Asitler  Sirke, seyreltik bir asetik asit(CH 3 COOH) çözeltisidir.  Araba akülerinde sülfürik asit (H 2 SO 4 ) kullanılır.  Nitrik asit (HNO 3 ), boya ve gübre yapımında kullanılır.  Temizlikte kullanılan tuz ruhu seyreltik hidroklorik asit (HCl)çözeltisidir. 08.05.2014 13

15 Bazların Özellikleri  Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır.  Fenolftalein asit içine konulduğunda asitin rengini değiştirmez.  Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir.  NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar metallere ve dokulara tahriş edici etki yapar.  Amonyağın buharı göze, burna ve solunum yoluna zarar verir. 08.05.2014 14

16 08.05.2014 15

17 08.05.2014 16

18 Günlük Hayatta Bazların Kullanım Alanları  Sodyum hidroksit ( NaOH ) sabun yapımında kullanılır. Bu yüzden sabun ağzımıza ve gözümüze değdiğinde acı verir.  Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.  Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır. 08.05.2014 17

19 Bazların Değerliği NaOH Na + + OH - (1 değerlikli ) KOH K + + OH - (1 değerlikli ) Ca(OH) 2 Ca +2 + 2OH - (2 değerlikli ) Al(OH) 3 Al +3 + 3OH - (3 değerlikli ) Bir bazın değerliği suya verdiği OH - iyonunun miktarına yada yapısındaki OH - sayısına bağlıdır. 08.05.2014 18

20 Asit ve Baz Derecesinin Belirlenmesi

21 pH Ölçüsü  Bir sıvı çözeltideki asit miktarı, pH ölçüsü olarak adlandırılan bir yöntemle tespit edilir.  Bunun için pH kâğıdı ya da pH metre aleti kullanılır.  pH kâğıdı çözeltinin asitlik derecesine göre renk değiştirir.  pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir. 08.05.2014 20

22 pH Ölçüsü  0 - 7 arası değerler asit,  7-14 arası değerler baz için kullanılır.  pH değerinin 7 olması çözeltinin nötr olduğunu gösterir. 08.05.2014 21

23 Ph Nedir? pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH = - log[H 3 O + ] veya pH = - log[H + ] H 2 O (s) + H 2 O (s) H 3 O + +OH - K[H 2 O] 2 Ksu = [H3O + ][OH - ] = 1.0 × 10 -14 (25 o C ) 08.05.2014 22

24 pH < 7.00 asidik çözeltiler pH = 7.00 nötr çözeltiler pH > 7.00 bazik çözeltiler 08.05.2014 23 pH Saf suda Hidronyum iyonu ve Hidroksil iyonu konsantrasyonları eşittir. [H3O+] = [OH-] = 1.0 x 10-7 (25°C)

25 pH Hesaplamaları Kuvvetli Asit ve Bazlarda Kuvvetli asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H + iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları ihmal edilir. Zayıf Asit ve Bazlarda Zayıf asit ve bazlarda asitlik veya bazlık denge sabiti kullanılır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları duruma göre ihmal edilir veya edilmez. 08.05.2014 24

26 Zayıf Asit ve Bazlarda İyonlaşma HA (aq) + H 2 O (s) H 3 O + (aq) + A (aq) [H 3 O + ] [A - ] [H 3 O + ] [A - ] K a = [HA] [HA] CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - [H 3 O + ] [CH 3 COO - ] K a = [CH 3 COOH] Zayıf asit ve bazlarda asitlik veya bazlık denge sabiti kullanılır. 08.05.2014 25


"Asitler ve Bazlar ASİT-BAZ TANIMI Arrhenius Asit- BazTanımı Bronsted Lowry Asit-Baz Tanımı Lewis Asit- Baz Tanımı 08.05.2014 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları