Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asit-Baz Tanımlarının Karşılaştırılması AsitBaz Lavoiser (1789)Oksitlenmiş Madde*Oksitlenecek madde Arrhenius (1887)H + kaynağıOH - kaynağı Bronsted-Lowry.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asit-Baz Tanımlarının Karşılaştırılması AsitBaz Lavoiser (1789)Oksitlenmiş Madde*Oksitlenecek madde Arrhenius (1887)H + kaynağıOH - kaynağı Bronsted-Lowry."— Sunum transkripti:

1 Asit-Baz Tanımlarının Karşılaştırılması AsitBaz Lavoiser (1789)Oksitlenmiş Madde*Oksitlenecek madde Arrhenius (1887)H + kaynağıOH - kaynağı Bronsted-Lowry (1923)H + vericiH + alıcı Lewis (1923)Elektron çifti alıcı (Elektrofil) Elektron çifti verici (Nükleofil) HOMO/LUMO (1960)Düşük LUMOYüksek HOMO UsanovichNegatif iyon alıcı Pozitif iyon verici Pozitif iyon alıcı Negatif iyon verici *oksijen: asit olu ş turucu, HNO 3, H 2 SO 4 gibi

2 Suya H 3 O + (hidronyum) katyonu veren maddeler ASİT Suya OH - (hidroksit) anyonu veren maddeler BAZ HCl, HNO 3 KOH, NaOH HNO 3 + H 2 O  NO 3 – + H 3 O + AS İ TBAZ asit + baz = tuz + su Arrhenius Tanımı

3 Bronsted-Lowry Tanımı HA + B - A - + BH asit baz eşlenik baz eşlenik asit +H + -H + Eşlenik Asit = Baz + Proton Eşlenik Baz = Asit - Proton Proton veren maddeler ASİT Proton alan maddeler BAZ

4 Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir. K a > 1 (negatif pKa), kuvvetli asit K a < 1 (pozitif pKa), zayıf asit

5 Asit Baz Tepkime Öngörüsü AsitAsit Baz Eşlenik Baz Eşlenik Asit pK a 4.7615.74 Kuvvetli AsitZayıf Asit AktifKararlı Yüksek EDüşük E -389.9 -419.2-607.2-237.1 Tepkimeler daha zayıf asit-baz çifti verecek şekilde ilerler.

6 Çözücünün katyon derişimini arttıranlar ASİT Çözücünün anyon derişimini arttıranlar BAZ asit + baz = çözücü (iyonlaşmanın tersi) Aprotik çözücülerde ve susuz ortamlarda çok kullanılan tanımdır. Öziyonlaşma gösteren bütün çözücülere uygulanabilir. Çözücü BrF 3 ise : 2 BrF 3 BrF 2 + + BrF 4 - (öziyonlaşma) ASİT SbF 5 + BrF 3 BrF 2 + + SbF 6 - BAZ F- + BrF 3 BrF 4 - Çözücü su ise : 2 H 2 O H 3 O + + OH - (öziyonlaşma) ASİT HCl + H 2 O H 3 O + + Cl - BAZ NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - Çözücü Sistemi Tanımı

7 pK iyon = -log[asit][baz] –pK W = -log[H 3 O + ][OH - ] = -log[10 -7 ][10 -7 ] = 14 –pK H2SO4 = -log[H 3 SO 4 + ][HSO 4 - ] = 3.4 –Sayı küçüldükçe, ayrışma artar 2 Cl 3 PO  Cl 2 PO + + Cl 4 PO - 2 SO 2  SO + + SO 3 2-

8 H 2 SO 4 + HOAc  H 2 OAc + + HSO 4 - K a Düzeyleme Etkisi ( Leveling Effect ) HNO 3, H 2 SO 4, HClO 4, HCl sulu ortamda asitlikleri aynıdır (H 3 O+) H 2 SO 4 + H 2 O  H 3 O + + HSO 4 - (100% ayrışır) KA HNO 3 + H 2 O  H 3 O + + NO 3 - (100% ayrışır) KA HOAc + H 2 O  H 3 O + + OAC - (Ka = 1.8x10 -5 ) ZA Kuvvetli asitleri farklandırmak için daha asidik çözücü (HOAc) kullanılır. HClO 4 > HCl > H 2 SO 4 > HNO 3 (HOAc içinde) 2H 2 SO 4 + HNO 3  NO 2 + + H 3 O + + 2HSO 4 - Bir çözücüdeki en kuvvetli asit çözücünün katyonu, “ “ “ baz “ anyonudur. HNO 3 + HOAc  H 2 OAc + + NO 3 - K’ a K a > K’ a Farklandırma etkisi Düzeyleme etkisi

9 Çözücü Düzeylemesi (Solvent Leveling) NH 3 + HOAc  NH 4 + + OAc - (%100 iyonlaşır) H 2 O + HOAc  H 3 O+ + OAc- K a = 1.8x10 -5 HOAc suda zayıf, amonyak çözeltisinde kuvvetli asittir. pK DMSO =37 geniş bir skalada asitleri farklandırabilir. H 2 SO 4 den PH 3 ’e kadar Öziyonla ş ması büyük çözücüler, geni ş bir aralıkta asit ve bazları farklandırabilir.

10 BAZ elektron-çifti verici (donor) elektrofil BAZASİT ASİT electron-çifti alıcı (acceptor) nükleofil Lewis Tanımı Katılma Bile ş i ğ i (adduct) ASİT : Düşük enerjili LUMO BAZ : Yüksek enerjili HOMO

11 Lewis Asitleri  Bütün katyonlar  Oktet boştuğu olan bileşikler  Hipervalent oluşturabilen bileşikler  Çokkatlı bağlara sahip bileşikler

12 Lewis Bazları  Bütün anyonlar OH -, F -, S -2 ….  Yalın çifte sahip bütün nötral bileşiker H 2 O, ROH, ROR …  Çokkatlı bağlara sahip bileşikler: benzen, asetilen, etilen …. Ag + + C 2 H 4 [Ag(C 2 H 4 )] + Cu 2+ + 4H 2 O[Cu(H 2 O) 4 ] 2+ H + + OH - H2OH2O

13

14 Lewis Asit- Baz Tepkimesi AlCl 3, BeCl 2 hem Lewis asidi hem de Lewis bazı olarak davranabilir.

15 Lux-Flood Asit Baz Tanımı Oksit anyonu alan bileşikler ASİT Oksit anyonu veren bileşikler BAZ CaO + SiO 2  CaSiO 3 PbO + SO 3  PbSO 4 TiO 2 + Na 2 S 2 O 7  Na 2 SO 4 + TiOSO 4 Usanowich Asit-Baz Tanımı Katyon veren bileşikler ASİT Anyon alan bileşikler BAZ Büyün kimyasal tepkimeler asit-baz tepkimesi olarak kabul edilir.

16 ÖRNEK: Aşağıdaki tepkimelerde asit ve bazları belirleyiniz. AB AB AA - B B A B

17 pK a 4.7615.54 ÖRNEK: A ş a ğ ıdaki tepkime mümkün mü? ÖRNEK: A ş a ğ ıdaki tepkimeler için hangi asit-baz tanımı kullanılır? A, BL, L BL, L L


"Asit-Baz Tanımlarının Karşılaştırılması AsitBaz Lavoiser (1789)Oksitlenmiş Madde*Oksitlenecek madde Arrhenius (1887)H + kaynağıOH - kaynağı Bronsted-Lowry." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları