Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? Tepkime Denklemi Ne Demektir ? Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir ? Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? Tepkime Denklemi Ne Demektir ? Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir ? Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması."— Sunum transkripti:

1 Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? Tepkime Denklemi Ne Demektir ? Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir ? Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması 1-Özelliklerine Göre a)Yanma Tepkimeleri b)Sentez (birleşme) Tepkimeleri c)Analiz ( ayrışma) Tepkimeleri d)Asit-BazTepkimeleri e)ÇökelmeTepkimeler f) Redoks (indirgenme-yükseltgenme) Tepkimeleri

2 KİMYASAL TEPKİMELER Maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir. Kimyasal tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir. Örn; Karbon + Oksijen  Karbon dioksit C + O 2  CO 2 şeklinde gösterilir.

3 Kimyasal bir tepkimede; Korunan nicelikler şunlardır ; - Atomların türü ve sayısı - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.) - Toplam elektriksel yük - Toplam enerji - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları) 2HCl(g)  H 2 (g) + Cl 2 (g)

4 KİMYASAL TEPKİMELERİN SINIFLANDIRILMASI 1. Yanma Tepkimeleri Bir maddenin oksijenle verdiği tepkimelerdir. Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir. Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur. Organik bileşikler yanarlar. CS 2 + 3O 2  CO 2 + 2SO 2 C 4 H 10 + 13 O 2  4CO 2 + 5H 2 O 2 C 4 H 10 O 3 + 5O 2  4CO 2 + 5H 2 O Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir. Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir. 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4

5 2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri İki ya da daha fazla arı maddenin tepkimeye girerek bir bileşiği oluşturduğu tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir. Genel olarak X + Y → Z olarak gösterilebilirler. Burada X ve Y element ya da bileşik olabilir ancak Z ise kesinlikle bileşiktir. PCl 3 + Cl 2 → PCl 5 MgO + CO 2 → MgCO 2 H 2 + ½ O 2 → H 2 O

6 3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri Bir bileşiğin bir ya da birkaç arı maddeye ayrıldığı tepkimelere analiz (ayrışma) tepkimeleri denir. Genel olarak A → B + C olarak gösterilebilirler. Burada B ve C element ya da bileşik olabilir ancak A kesinlikle bileşiktir. KClO 3 → KCl + 3/2 O 2

7 4. Asit-BazTepkimeleri Suda çözündüğünde H + iyonu veren maddelere asit, OH - iyonu veren maddelere baz denir. HCl → H + (suda) + Cl - (suda) HNO 3 → H + (suda) + NO 3 - (suda) NaOH → Na + (suda) + OH - (suda) Ba(OH) 2 → Ba +2 (suda) + 2OH - (suda)

8 Bir asitle bir bazın tepkimeye girerek tuz ve suyu oluşturduğu tepkimelere n ö trleşme tepkimeleri denir. Asit + Baz→ Tuz + Su Ö rneğin HCl sulu çö zeltisi ile NaOH sulu çö zeltisi karıştırılırsa, HCl (suda) + NaOH (suda) → NaCl (suda) + H 2 O (s) tepkimesi ger ç ekleşir.

9 5. Çözünme Çökelme Tepkimeleri Bir maddenin diğer bir madde içerisinde gözle görülemeyen küçük tanecikler halinde dağılmasına çözünme denir. Çözünme iyonlaşarak çözünme ve moleküler çözünme olmak üzere iki şekilde olur. Tuzlar, asitler ve bazlar suda iyonlaşarak çözünürler. NaCl → Na +1 (suda) + Cl -1 (suda) HNO 3 → H +1 (suda) + NO 3 -1 (suda) Ba(OH) 2 → Ba +2 (suda) + 2OH -1 (suda) Seker ve alkoller gibi organik bileşikler ise suda moleküller halinde dağılarak çözünürler. C 6 H 12 O 6 (k) → C 6 H 12 O 6 (suda) C 2 H 5 OH (s) → C 2 H 5 OH (suda)

10 Bir çö kelme tepkimesinde belirli katyon ve anyonlar birleşerek çö kelek ( çö kelti) denilen ve çö z ü nmeyen iyonik bir katı oluştururlar. Oluşan bu iyonik katı suda çö z ü nmediği i ç in katı halde dibe çö ker. Ö rneğin, NaCl ve AgNO 3 tuzlarının sulu çö zeltileri karıştırıldığında tepkimede iki tuz oluşur, NaNO 3 ve AgCl. Oluşan bu tuzlardan AgCl nin suda çö z ü nmez, dolayısıyla bu katı çö zeltiden ayrılarak dibe çö ker ve dipte bir çö kelek oluşturur. NaCl (suda) + AgNO 3 (suda) → AgCl (k) + NaNO 3 (suda) Tepkime sırasında suda çözünmeyen bir katı oluştuğu için yukarıdaki tepkime bir çökelme tepkimesidir.

11 6. Redoks (Yükseltgenme-İndirgenme) Tepkimeleri Elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelere indirgenme- yükseltgenme tepkimeleri denir. Yükseltgenme (oksitlenme) ve indirgenme (redüksiyon) iki tür tepkimeyi tanımlayan terimlerdir. Mg şeridi yaktığımızda magnezyumun oksijenle verdiği tepkime bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. Mg o + ½ O 2 o → Mg +2 O -2 Tepkime denkleminde elementlerin yükseltgenme sayılarına dikkat ettiğimizde elementleringirenler ve ürünler tarafındaki yükseltgenme sayısının farklı olduğunu görürüz


"Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? Tepkime Denklemi Ne Demektir ? Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir ? Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları