Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HABİTAT KALKINMA VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HABİTAT KALKINMA VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 HABİTAT KALKINMA VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No:13, Ortaköy, Beşiktaş/İstanbul Tel: / 15/17 Faks:

2 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
Vizyonumuz: Bizler sadece geleceğin liderleri değil bugünün de ortaklarıyız. Misyonumuz: Gençlerin kapasitelerini geliştirerek başta dezavantajlı gençler olmak üzere kadınların, engellilerin ve çocukların toplumsal kalkınma ve karar alma süreçlerine katılımını desteklemek.

3 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Amaçlarımız:
Sürdürülebilir kalkınma için başta dezavantajlı gençler olmak üzere kadınlara, çocuklara ve engellilere destek vermek, Kent Konseyleri, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclislerinin kapasite gelişimini desteklemek, Gençler, kadınlar, engelliler ve çocukların kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler gibi farklı paydaşlarla ortaklıklarını geliştirmek, Gençlerin, kadınların ve çocukların kapasite gelişimlerini destekleyici eğitim programları geliştirmek, Gençler arasında gönüllük bilincini geliştirilerek toplumsal kalkınma sürecini desteklemek, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlayarak toplumun bilgiye erişimini kolaylaştırmak, Gençlere ve kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri vererek kadın ve genç girişimciliğini desteklemek.

4 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Neler Yaptık?
Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Gençlik Çalışmaları Sürdürülebilir Temiz Enerji Yayınları Projesi Deprem Bölgesinde Gençlik Evleri ve Korumacı Aile Kampanyası Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyo-Ekonomik Gelişim Programı Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi Hayata Artı Gençlik Fonu Projesi Ege Gençlik Etkileşimi Türkiye’de Gençlik Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi Beni Dahil Et Projesi Genç Liderler Akademisi

5 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Programlarımız
Katılım & Yerelleşme Finansal Okuryazarlık Girişimcilik Bilişim Dış İlişkiler ve Liderlik

6 Katılım ve Yerelleşme Ulusal Gençlik Parlamentosu
Bütüncül Gençlik Politikası Hedefinde; Gençlerin Siyasete Aktif Katılımı

7 Katılım ve Yerelleşme Ulusal Kampanyalar
Seçilmek İstiyorum - Anayasal Düzenleme: Seçilme Yaşının 30’dan 25’e düşürülmesi Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası: Belediye ve İl Genel Meclislerinde seçilmiş gençlerin artışı Geç Değil Genç Kampanyası: TBMM’ye gençlerin seçilmesini destekleme 2006 2009 2010

8 Katılım ve Yerelleşme Yerel Demokrasi Akademileri
Kadın – Gençlik – Engelliler Meclisleri Ortaklığı Kent Analizleri Haklar Bilinci Politika Öneri ve Savunusu Adana, Çankaya, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Maltepe, Ordu, Van

9 Kapasite Geliştirme Uluslararası Genç Liderler Akademisi
Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve genç liderler yetiştirmek, Gençler arasında ortaklıklar geliştirmek, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Batı Asya ve Kuzey Afrika’dan gençlerin yararlanabileceği İstanbul merkezli uluslararası bir akademi olmak, Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve genç liderler yetiştirmek amacı ile İstanbul’da Uluslararası Genç Liderler Akademisi kurulması... 3 yılda yaş 3000 genç…

10 Bilişim Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor
Dezavantajlı gençlerin bilgisayar okuryazarlığının arttırılması Türkiye’deki en büyük bilgisayar okuryazarlığı projesi BİT’nin genç istihdamını desteklemesi E-dönüşüm politikalarına gençlerin aktif katılımı Office Programları, Web Tasarımı, Yazılım Geliştirme, İnternet Güvenliği, E- Devlet 79 il, 129 Kent, GÖNÜLLÜ EĞİTMENLE, yüz yüze eğitilen

11 Bilişim Teknoloji ve Girişimcilik Programı
Teknoloji girişimciliği konusunda farkındalık yaratmak, Teknoloji destekli girişimcilik konulu eğitim müfredatının akran eğitim modeli ile yaygınlaşmasını sağlamak, 26 İl, 88 Gönüllü Eğitmenle; Hedef: 4800 Gence Yüz yüze Eğitim EĞİTİM MÜFREDATI: Finans: Maliyet ve Fiyatlandırma, Bütçeleme, Pazarlama: Strateji Geliştirme, Markalaştırma, Reklam İşletme Faaliyetleri: İşletme Analizi İş Planı

12 Bilişim Tekno Kadın Programı
Teknoloji girişimciliği konusunda kadınlara eğitim ulaştırmak, Kadın girişimcilik konulu eğitim müfredatının yaygınlaşmasını sağlamak, 34 İl, 84 Gönüllü Eğitmenle; Hedef: Kadına Yüz yüze Eğitim EĞİTİM MÜFREDATI: Eğitim 1: Güvenli İnternet Kullanımı Eğitim 2: Bilgisayarda Temel Uygulamalar Geliştirme Eğitim 3: Teknoloji ile Girişimcilik

13 Bilişim Bilişimde Genç Hareket
Gençleri, bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirirken gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamak, Bilişim Temelleri Teknolojileri, CCNA1, CCNA2 Eğitimleri

14 Bilişim Bilişimde Kadın Hareketi
Kadınların; bilişim eğitimi ve kişisel gelişim programı sayesinde güçlendirmek, iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını, toplumsal konumlarını da güçlendirmelerini sağlayarak ülke gelişimine katkı sağlamak, Bilişim Teknolojileri, Medeni Hukuk, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri ve İş Kanunu

15 Bilişim MyTecc Projesi
Lise çağındaki gençlerin kapasite ve kişisel gelişimlerini geliştirmeyi hedefleyen proje, Ortadoğu bölgesindeki gençlerin kültürel alışveriş sağlamalarına olanak yaratılmasını da amaçlamaktadır. Bilişim Teknolojileri, Bilişim İngilizcesi, Liderlik, Takım Çalışması, Sunum Teknikleri Türkiye Filistin İsrail Yemen Fas

16 Bilişim Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak
Uzaktan eğitim kültürünün geliştirilmesi, Bilgisayar okuryazarlığının arttırılması, Uzaktan eğitim modülleri aracılığıyla girişimcilik, İngilizce ve kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi, Yukarıda belirtilen konular kapsamında Sanal Kütüphanenin oluşturulması ’u aşkın kayıtlı kullanıcı -

17 Finansal Okuryazarlık Paramı Yönetebiliyorum
Gençlerde finansal bilincin geliştirilmesi, finansal okur yazarlığın sağlanması, Sağlıklı finansal gelecek oluşturulmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak, Finansal bilinç eğitimlerinin örgün eğitim müfredatına girmesi amaçlanmaktadır Bütçem, Gelirlerim, Giderlerim, Ödemelerim,Birikimlerim, Borçlarım, Haklarım ve Yükümlülüklerim 55 il, 320 eğitmenle, yüz yüze eğitilen

18 Finansal Okuryazarlık Geleceğini Şimdi Yönet
GENÇLERİN Hesaplanabilir risk ve sorumlu borçlanma konularında farkındalık kazanmaları. KOBİLER/GİRİŞİMCİLER Bankalar ve finans sektöründeki diğer aktörlerle olan ilişkilerini etkin yönetmeleri ve risk yönetiminde etkinleştirilmesi

19 Bilişim Bilişim Akademilerimiz
Bilgisayar okuryazarlığının arttırılması, İstihdamı destekleyici bilişim eğitimlerinin verilmesi, Kişisel gelişim eğitimleri ile gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, Kentin gönüllük bilinci ile faaliyet gösteren eğitim merkezi haline gelmesi, 25 Akademi; Adana, Adıyaman, Alanya, Batman, Bingöl, Çankırı Diyarbakır, Düzce, Denizli, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, İstanbul Karaköy, İstanbul Ümraniye , İstanbul Cevahir, İzmir, Kocaeli, Mardin, Malatya, Trabzon, Rize/Çayeli

20 Girişimcilik Uluslararası Girişimcilik Merkezi
Toplum genelinde girişimcilik odağında farkındalığın artmasını destekleyecektir. Girişimcilik alanında çalışan kurumlar arasında işbirlikleri geliştirecektir. Girişimci rol modellerinin sayıca artışını sağlayacaktır. Mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya koyan, pazar araştırmalarını içeren akademik çalışmalara destek verecektir. Girişimcilik temasında yüz yüze ve online eğitim fırsatları yaratacaktır. Girişimci fikirleri desteklemeye yönelik (mentorlük, staj, çıraklık, ödüller gibi) farklı mekanizmalar geliştirecektir. Rekabet gücünü arttıracak politikalara katkı sağlayacaktır. Proje Ortakları: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı, UNDP, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, TOBB Genç Girişimciler Kurulu (işbirliği)

21 Girişimcilik TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Gençler arasında girişimciliğin özendirilmesi, İş dünyası ile genç iş adamları arasında iletişim sağlamak, 81 İlde Üniversitelerde genç girişimci kulüplerinin kurulmasını desteklemek Teknoloji Girişimcilik ve Tekno Kadın İntel Programları Teknoloji destekli girişimcilik konusunda gençlerin ve kadınların farkındalığının arttırılması, Akran eğitim modeli ile girişimcilik eğitim müfredatının yaygınlaştırılması, Uluslararası Girişimcilik Akademisi Hedefi Girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi Konunun uzmanları ile gençlerin buluşturulması Eğitim programlarının düzenlenmesi

22 STRATEJİK ORTAKLARIMIZ

23 PROJE ORTAKLARIMIZ T.C İstanbul Valiliği Şişli Kaymakamlığı
Beşiktaş Belediyesi Wald KSSD TEPAV Sabancı Vakfı Teknosa Futurist Corio SavetheChildren

24 ÖDÜLLERİMİZ Avrupa Komisyonu E-Katılım Ödülü 2008
Microsoft Ortadoğu- Afrika Bölgesi en iyi uygulama ödülü UNDP en iyi proje uygulaması ödülü Cisco Systems Netacad Ödülü 2008 Birleşmiş Milletler Dünya Gençlik Ödülü Visa Europe Üyeleri En İyinin En İyisi Ödülü KSS Çözümleri Pazaryeri Ödülü 2010 Visa Europe Insights En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü 2011

25 Bizler yalnızca geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız…


"HABİTAT KALKINMA VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları