Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ"— Sunum transkripti:

1

2 YENİ KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ

3 Geliştirme Merkezinin Oluşum Süreci
Sosyal Kooperatif Geliştirme Merkezinin Oluşum Süreci

4 SOSYAL PROJELER İnsanca Yaşam Projesi içinde sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kooperatifçilik eğitimi başlatılmış ve bir kadın kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatif Belediye tarafından sosyal, sivil toplum tarafından ekonomik olarak desteklenmiştir.

5 SOSYAL PROJELER ( ) Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcısı (karar vericiler), Spastik Çocuklar Vakfı Yöneticileri ve Belediyemiz çalışanlarınca İsveç’in Göteborg şehrine yapılan ziyaretle kooperatiflerin kuruluş felsefesi, yöntemleri ve uygulamaları konusunda eğitim alınmaya başlanmıştır.

6 YENİ KOOPERATİFÇİLİK Eğitimlerde Sosyal İş kooperatiflerinin merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite ve STK kesişmesi, ekonomik, sosyal yapı, biçim ve işleyişi incelenmiştir. Eğitim ve incelemeler sonucunda Kadıköy’de Sosyal Kooperatifçilik çalışmasının hayata geçirilebileceğine kanaat getirilmiştir.

7 Merkezin Amacı Sosyal Kooperatif Geliştirme Merkezi;
Çeşitli nedenlerden ötürü istihdam edilemeyen engelli, genç ve kadınlara yönelik alternatif istihdam olanakları yaratmak ve bu grupların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır.

8 ŞİMDİKİ DURUM Kadıköy’de ikamet eden kadınlara belirli alanlarda mesleki eğitim veriyoruz. Eğitim alan kadınlar; Beceri kazanıyorlar, Sosyalleşiyorlar, Geleneksel işlerin taşıyıcısı oluyorlar

9 Beceriyi üretime dönüştürmekte zorlanmalar var.
SORUNUMUZ Beceriyi üretime dönüştürmekte zorlanmalar var. 30 yaş üzeri kadınların istihdama katılımları çok düşük seviyelerde. Çalışmak isteyen kadınlar aynı zamanda hayatın yeniden üretilmesinden de sorumlu (çocuk,yaşlı bakımı, yemek hazırlama, ev işleri, alışveriş vs.)

10 Hayatın yeniden üretilmesi sürecinin ücretlendirilmesine müdahale edemiyoruz. Kadınlar bunu farklı örgütlenmelerle çözmeye çalışabilirler. Bizce bu alanda da çalışma yapılmasına ihtiyaç var.

11 İSTİHDAMA KATILIMDA AMAÇ
ALT AMAÇLAR Kadının sosyal katılımını desteklemek Hane halkı gelirini artırmak Benzerlerin emek gücünün birleşimini desteklemek Geleneksel ürünlerin günümüz hayatına yeniden uyarlanarak yaşatılmasını sağlamak.

12 Kadının İstihdamının Önündeki Engeller
Uzun çalışma saatleri, Firmaların genç emek tercihi, Kadınların kişisel gelişim düzeyleri ile iş piyasası arasındaki uçurum (teknoloji kullanımı, kültürel gelişkinlik vs.) Aile fertlerinin kadın çalışmasına olumsuz yaklaşımı.

13 ÇÖZÜM ÖNERİMİZ Sosyal İş Kooperatifi

14 SOSYAL İŞ KOOPERATİFİ Çalışma İlkesi
Her üye bireysel kapasiteye bakılmaksızın işlere ve kararlara eşit katılır.

15 SOSYAL İŞ KOOPERATİFİ Dünyada uygulanan bir modeldir.
Doğuda ve batıda gelişkin örnekleri mevcuttur. Birçok ülke ekonomisinin %13-15’i bu modelde işler.

16 SOSYAL İŞ KOOPERATİFİ Sosyal Kooperatiflerde ortak çalışma ruhu gelişmekte ve bu ortak çalışma biçimi, göreli olarak toplumun ekonomik yönden daha zayıf kesimlerinin pazarlık gücünü kuvvetlendirmekte ve toplumsal dayanışmayı artırmaktadır.

17 SOSYAL İŞ KOOPERATİFİ NASIL İŞLİYOR?
Birimlerimizde mesleki eğitim/beceri eğitimi alan kursiyerlerimiz aynı zamanda kooperatifçilik konusunda bilgilendiriliyorlar. İsterlerse güç birliği yaparak işlerini kurup istihdam sürecine girebilirler.

18 Bu şekilde eğitim aldıktan sonra 2009 yılında kurulmuş bir kooperatifimiz var. Yiyecek üretimi yapan 8 kadın tarafından kuruldu.

19 2010 Yılında Ne Yaptık? Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimize sosyal kooperatifçiliği anlattık. Bu şekilde kursiyerlerin sorularına yanıt verebilmeyi hedefledik.

20 2010 YILI 2010 yılında kooperatifleşmelerini desteklediğimiz bir grubumuz var. Yiyecek ve servis hizmetleri konusunda eğitimlerini tamamlamak üzereler. Kooperatif kurmaya istekliler.

21 SOSYAL İŞ KOOPERATİFLERİ
Sermayesi olup iş kurma fikri ile, bir iş kuranlar(girişimciler)la karıştırılmamalıdır. Bizim hizmet grubumuz “normal” eğitim ve piyasa koşullarında yer bulamamışlardır. Bu nedenle ek önlemler ve destekler gerekmektedir.

22 İHTİYAÇ NEDİR? Kooperatifleşmesini istediğimiz gruplar kuruluş masrafları için desteklenmelidir. Kuruluşunu desteklediğimiz her grubun üretimi Belediyenin satın almalarıyla örtüşüyorsa 2 yıl süre ile oransal olarak tedarik ilkesi benimsenmeli. Kooperatifler kurulduktan sonra da SKGM’den danışmanlık almaya devam etmeli.

23 KADIKÖY KENT KONSEYİ ÜYELERİ
Her türlü katkı ve önerilerinizi bekliyoruz. Dilsaz Padar Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


"YENİ KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları