Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı"— Sunum transkripti:

1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü MİKROHAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı

2 Mikrohavza bazlı projelendirme ve uygulama
Mikrohavzalar ana su havzasının içerisinde bulunan hidrolojik ünitelerdir. Mikrohavzaya düşen yağış daha büyük ölçekli alt havzaya drene olur. Havza rehabilitasyonunda çalışmaların planlandığı ve uygulandığı ölçek “Mikrohavza” dır.

3 Havza-Mikrohavza Kavramları

4 Mikrohavza mantığı Yukarı Aşağı

5 Mikrohavza seçimindeki aşamalar
Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi Aday Mikrohavzalaların Belirlenmesi Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi

6 Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi
1.Adım: Uygun ölçekteki harita üzerinde yerleşim alanları, drenaj hatları,il, ilçe sınırları işaretlenir. 2.Adım: Hidrolojik Sınırlara bağlı olarak havza içerisindeki mikrohavzaların tamamı belirlenir.

7 Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi
Liste hazırlanır: Mikrohavza adı Hangi il’de ya da ilçe’de olduğu Mikrohavzadaki köyler Mikrohavzanın toplam nüfusu Mikrohavza alanı(Ha)

8 Mevcut Mikrohavzların Belirlenmesi
Bazen mikrohavzalar: Köy sınırlarını ikiye bölebilir…..? Mikrohavza içerisinde farklı sayıda köy olabilir.Bunların sınırları tespit edilmeli Uygulamada kolaylık olması açısından mikrohavza sınırları ile idari sınırlar çakıştırılmaya çalışılır.

9 Aday Mikrohavzaların tespiti
Belirlenen mikrohavzaların tamamı ilk eleme kriterlerine göre ön elemeye tabi tutulur: Ulaşılabilirlik Havzadaki yerleşim yeri ve nüfusun durumu,

10 Aday Mikrohavzaların tespiti
Ön elemeden sonra havza seçim kriterlerine tabi tutulacak aday mikrohavzalar ortaya konmuş olur. Katılımcı kurum, kuruluş değerlendirmelerinin Ardından detaylı mikrohavza seçim kriterlerine aday havzaların listesi hazırlanır.

11 Seçim Kriterleri Bozulmanın derecesi
Bozulmanın geri kazanılabilme oranı Doğal afet riski oranı Kabul edilebilirlik Gelir getirici faaliyetler için potansiyelin olup olmadığı

12 Seçim Kriterleri Kırsal fakirliğin derecesi,
Projeye katılma konusunda yörede yaşayan insanların ve sivil toplum kuruluşlarının istekliliği, Köyler arasında proje ile ilgili uyum.

13 Seçim Kriterleri Mikrohavzanın yeri
Mevcut doğal kaynaklar hakkında kullanılabilir bir verinin olup olmadığı, Yapılacak faaliyetlerin karbon tutumuna etkisinin potansiyeli, Biyolojik çeşitlilik,

14 Seçim Kriterleri Belirlenen kriterler ile ilgili projede yer alacak kurum kuruluş temsilcileri tarafından toplanan verilerin sağlıklı ve doğru olması seçim için çok önemlidir.

15 Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi
Aday mikrohavzalarda yapılacak arazi gezileri ve bölgede yaşayan insanlarla yapılacak toplantılar sonucunda katılımın tam sağlanacağı mikrohavzalar seçilir.

16 Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi
Havza seçim kriterleri için puanlamanın yapıldığı bir tablo hazırlanır. Puanlama tablosu her bir kurum kuruluş temsilcisi tarafından aday mikrohavzaların herbiri için doldurulur.

17 Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi
Her bir mikrohavzanın puanı toplanarak mikrohavzaların öncelik sırası belirlenir. Havza içerisinde kaç mikrohavzada çalışılması öngörülüyorsa bu sıralamaya göre mikrohavzalar belirlenir.

18 TEŞEKKÜRLER


"Orman ve Su İşleri Bakanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları