Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü MİKROHAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü MİKROHAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü MİKROHAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı

2 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Mikrohavzalar ana su havzasının içerisinde bulunan hidrolojik ünitelerdir. Mikrohavzaya düşen yağış daha büyük ölçekli alt havzaya drene olur. Havza rehabilitasyonunda çalışmaların planlandığı ve uygulandığı ölçek “Mikrohavza” dır. Mikrohavza bazlı projelendirme ve uygulama

3 Havza-Mikrohavza Kavramları

4 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Mikrohavza mantığı Aşağı Yukarı

5 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi Aday Mikrohavzalaların Belirlenmesi Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi Mikrohavza seçimindeki aşamalar

6 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr 1.Adım: Uygun ölçekteki harita üzerinde yerleşim alanları, drenaj hatları,il, ilçe sınırları işaretlenir. 2.Adım: Hidrolojik Sınırlara bağlı olarak havza içerisindeki mikrohavzaların tamamı belirlenir. Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi

7 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Liste hazırlanır: – Mikrohavza adı – Hangi il’de ya da ilçe’de olduğu – Mikrohavzadaki köyler – Mikrohavzanın toplam nüfusu – Mikrohavza alanı(Ha) Mevcut Mikrohavzaların Belirlenmesi

8 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Mevcut Mikrohavzların Belirlenmesi Bazen mikrohavzalar: – Köy sınırlarını ikiye bölebilir…..? Mikrohavza içerisinde farklı sayıda köy olabilir.Bunların sınırları tespit edilmeli Uygulamada kolaylık olması açısından mikrohavza sınırları ile idari sınırlar çakıştırılmaya çalışılır.

9 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Belirlenen mikrohavzaların tamamı ilk eleme kriterlerine göre ön elemeye tabi tutulur: Ulaşılabilirlik Havzadaki yerleşim yeri ve nüfusun durumu, Aday Mikrohavzaların tespiti

10 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Ön elemeden sonra havza seçim kriterlerine tabi tutulacak aday mikrohavzalar ortaya konmuş olur. Katılımcı kurum, kuruluş değerlendirmelerinin Ardından detaylı mikrohavza seçim kriterlerine aday havzaların listesi hazırlanır. Aday Mikrohavzaların tespiti

11 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Bozulmanın derecesi Bozulmanın geri kazanılabilme oranı Doğal afet riski oranı Kabul edilebilirlik Gelir getirici faaliyetler için potansiyelin olup olmadığı Seçim Kriterleri

12 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Kırsal fakirliğin derecesi, Projeye katılma konusunda yörede yaşayan insanların ve sivil toplum kuruluşlarının istekliliği, Köyler arasında proje ile ilgili uyum. Seçim Kriterleri

13 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Mikrohavzanın yeri Mevcut doğal kaynaklar hakkında kullanılabilir bir verinin olup olmadığı, Yapılacak faaliyetlerin karbon tutumuna etkisinin potansiyeli, Biyolojik çeşitlilik, Seçim Kriterleri

14 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Belirlenen kriterler ile ilgili projede yer alacak kurum kuruluş temsilcileri tarafından toplanan verilerin sağlıklı ve doğru olması seçim için çok önemlidir. Seçim Kriterleri

15 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Aday mikrohavzalarda yapılacak arazi gezileri ve bölgede yaşayan insanlarla yapılacak toplantılar sonucunda katılımın tam sağlanacağı mikrohavzalar seçilir. Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi

16 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Havza seçim kriterleri için puanlamanın yapıldığı bir tablo hazırlanır. Puanlama tablosu her bir kurum kuruluş temsilcisi tarafından aday mikrohavzaların herbiri için doldurulur. Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi

17 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr Her bir mikrohavzanın puanı toplanarak mikrohavzaların öncelik sırası belirlenir. Havza içerisinde kaç mikrohavzada çalışılması öngörülüyorsa bu sıralamaya göre mikrohavzalar belirlenir. Çalışılacak Mikrohavzaların seçimi

18 Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı mahmuttemiz@ogm.gov.tr TEŞEKKÜRLER


"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü MİKROHAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Mahmut Temiz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları