Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Dr. Esra Ebru MAVİ Akademik Değişim Programları Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birim Sorumlusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Dr. Esra Ebru MAVİ Akademik Değişim Programları Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birim Sorumlusu."— Sunum transkripti:

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Dr. Esra Ebru MAVİ Akademik Değişim Programları Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birim Sorumlusu esra.mavi@yok.gov.tr

2 Sunum Planı 1.Mevlana Değişim Programı 2.Mevlana Değişim Programı’nın Amacı 3.Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci İşleyişi 4.Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir? 5.Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları 6.Mevlana Değişim Programına Nasıl Başvuru Yapılır ? 7.Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri 8.Öğrenim Protokolü 9.Öğrenim Giderleri 10.Akademik Tanınma ve Derslerin Denkliği 12.Programdan Faydalanma 13.Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar 14.İstatistikler 15.2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Bütçesi

3 Mevlana Değişim Programı  Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.  23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır.  Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

4 Mevlana Değişim Programı’nın Amacı Yükseköğretimin küreselleşmesi sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

5 Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci İşleyişi Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, üniversitelerde kurulmuş olan Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve bu ofislerde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülmektedir. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatacaktır.

6 https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Tanınma Talep Dilekçesi Protokol yapılması planlanan yurt dışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi Değişim protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü Sonuç Başvuru yapan yükseköğretim kurumuna dilekçe sonucunun iletilmesi

7 https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Sonuç olumlu ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu, Mevlana Protokolü yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir. Sonuç olumsuz ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim Protokolü yapamaz, öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecine başlayamaz.

8 Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci İşleyişi Mevlana Değişim Programı Protokolü https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr -Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları. -Protokol imzalanmadan değişim için öğrenci ve öğretim elemanı seçilemez. -2013-2014 akademik yılı için Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki (33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla protokol yapılamaz. -Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. -Aslı, imzacı kurumda kalır. Nüshası YÖK’e gönderilir. -Ek Protokol. -Protokol ve Programa ilişkin yurt dışı yükseköğretim kurumlarının sorumlulukları.

9 Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci İşleyişi Değişim İlanları ve Süreler https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr -Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder. -Kontenjanları belirtirler. -Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir. -2014-2015 akademik yılı öğrenci değişimi için süreler; Değişim İlanlarının Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014 Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014

10 Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir? https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr -Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. -Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilere açık. -Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. -Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler. -Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

11 Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları Öğrenciler Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00 %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı https://mevlana.yok.gov.tr  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar mevlana@yok.gov.tr

12 Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları Öğretim Elemanları Yönetmelikte özel bir şart yok. Dil düzeyi https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

13 Nasıl Başvuru Yapılır? Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

14 Öğrenci En az 1, En fazla 2 yarıyıl 1 E ğ itim-ö ğ retim yılını a ş amaz Öğretim Elemanı En az 1 hafta En fazla 3 ay mevlana@yok.gov.tr Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri https://mevlana.yok.gov.tr

15 Öğrenim Protokolü Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörü tarafından da imzalanır. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

16 Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

17 Akademik Tanınma ve Derslerin Denkliği Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

18 Programdan Faydalanma https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız 1 kez faydalanabilirler. Eğitim hayatlarının farklı kademelerinde burssuz olarak programa katılabilirler. Öğretim Elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez programdan faydalanabilirler.

19 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (1) Öğrenciler ile ilgili hususlar: Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

20 https://mevlana.yok.gov.tr Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (2) Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. mevlana@yok.gov.tr Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

21 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (3) Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

22 Öğrenciler Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 840 TL, Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 560 TL, Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 420 TL, Mevlana Değişim Programı kapsamında Mevlana öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere 560 TL burs miktarı ödenmesine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararı almıştır. Not: Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya’nın nüfus ve ekonomik yaşam standartları nedeniyle istisna ülkeler olup 840 TL ödenecektir. Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (4)

23 Öğretim Elemanı ÜLKELER Araştırma Destekleri Günlük Yevmiye Öğretim Üyeleri Destek Günlük Yevmiye Uçak Bileti Aylık Sağlık Sigortası ABD51 $80 $2500 $70 $ ALMANYA42 €70 €1.000 €70 € AVUSTRALYA56 A$47 A$2500 A$70 A$ AVUSTURYA39 €64 €1.000 €70 € BELÇİKA34 €67 €1.000 €70 € DANİMARKA240 DK402 DK7500 DK520 DK FİNLANDİYA33 €54 €1.000 €70 € FRANSA45 €74 €1.000 €70 € HOLLANDA39 €74 €1.000 €70 € İNGİLTERE34 £51 £1000 £70 £ İRLANDA51 €46 €1.000 €70 € İSPANYA39 €74 €1.000 €70 € İSVEÇ233 İK448 İK9000 İK630 İK İSVİÇRE93 İF89 İF1250 İF90 İF İTALYA28 €67 €1.000 €70 € JAPONYA6401 JY6950 JY 210000 JY 5750 JY KANADA53 K$70 K$2500 K$70 K$ NORVEÇ227 NK392 NK 7850 NK 550 NK ÜRDÜN39 $60 $1000 $70 $ YENİ ZELANDA39 $60 $2500 $70 $ KAZAKİSTAN18 $32 $1000 $70 $ KIRGIZİSTAN18 $32 $1000 $70 $ MOĞOLİSTAN18 $32 $1000 $70 $ ÖZBEKİSTAN18 $32 $1000 $70 $ TACİKİSTAN18 $32 $1000 $70 $ TÜRKMENİST AN 18 $32 $1000 $70 $ RUSYA FEDERASYON U* 18 $32 $1000 $70 $ DİĞER ÜLKELER 35 $60 $1000 $70 $ DİĞER AB ÜLKELERİ 35 €60 €1.000 €70 € * Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan ÜLKELER Araştırma Destekleri Günlük Yevmiye Öğretim Üyeleri Destek Günlük Yevmiye Uçak Bileti Aylık Sağlık Sigortası Mevlana Değişim Programı’nda Burslar (5)

24 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (1) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde hem yurt içindeki yükseköğretim kurumlarımız arasındaki değişimi kapsayan Farabi Değişim Programı’nı hem de uluslararası bir değişim programı olan Mevlana Değişim Programı’nın koordinasyonundan sorumlu “Akademik Değişim Programları Birimi” kurulmuştur. Mevlana Değişim Programı resmi internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde faaliyete geçirilmiştir. Mevlana Değişim Programı’nda görev alacak kişiler belirlenerek, görevlendirmeleri yapılmıştır. Programı’nın tanıtılması çalışmaları çerçevesinde hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarına yönelik tanıtım broşürleri ve kısa tanıtım filmleri iki dilde hazırlanmıştır. YÖK Çağrı Merkezi yetkililerine Programa ilişkin eğitim verilmiştir.

25 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (2) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Programı’nın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve programın kurumsallaşabilmesi için yükseköğretim kurumlarımızda Mevlana Değişim Programı Koordinatörlükleri oluşturulması hususunda yükseköğretim kurumlarımız ile gerekli yazışma ve çalışmalar yapılmıştır. GönderenGöndermeyenToplam Devlet Üniversitesi 1031*104 Vakıf Üniversitesi 521365 *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

26 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (3) Mevlana Değişim Programı 1.Çalıştayı (07 Mart 2013 ) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ Yrd. Doç.Dr. Erdem ÖZLÜKRabia SÜNBÜL Mevlana Kurum Koordinatörlerinin YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ, başkanlığında, Akademik Değişim Programları Birimi Genel Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Erdem ÖZLÜK, YÖK Mali Hizmetler Uzmanı Rabia SÜNBÜL ve üniversitelerimizde görev yapan Mevlana Kurum Koordinatörlerinin katılımlarıyla YÖK Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

27 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (4) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda bazı üniversitelere yerinde ziyaret yapılarak tanıtım çalışmaları sürdürülmekte; bazı üniversitelerin koordinatörlükleri YÖK’ü ziyaret ederek Birim tarafından bilgilendirilmektedir.

28 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (5) Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısı (23 Mayıs 2013) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr Prof. Dr. Ahmet DavutoğluProf. Dr. Gökhan Çetinsaya Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın katılımlarıyla Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra rektörler ve Mevlana koordinatörleri de katılmıştır.

29 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar (6) https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr İşbirliği Protokolü 23 Mayıs 2013 tarihli Tanıtım Toplantısı sonunda Dışişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki kurum arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve Mevlana Değişim Programı’nın etkin, verimli ve hızlı şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Programın yürütülmesi sürecine katkı sağlayacak diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği protokolü düzenlenmesi konusundaki çalışmalar sürmektedir.

30 İstatistikler (1) CİNSİYET KızErkek 358237 TOPLAM: 595 ALANLARA GÖRE DAĞILIMEĞİTİM DURUMU FenSosyalSağlıkSanatEğitimÖnlisansLisans Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık 902394538183154730134 595 Türkiye’ye Gelen Öğrenci

31 İstatistikler (2) CİNSİYET KızErkek 197205 TOPLAM: 402 ALANLARA GÖRE DAĞILIMEĞİTİM DURUMU FenSosyalSağlıkSanatEğitimÖnlisansLisans Yüksek Lisans Doktora 65199101211663433023 402 Türkiye’den Giden Öğrenci

32 CİNSİYET KadınErkek 147162 TOPLAM: 309 ALANLARA GÖRE DAĞILIM FenSosyalSağlıkSanatEğitim 8999211387 309 UNVANLARI Okutman Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Doçent Doktor Profesör Doktor 1288627275 309 Türkiye’ye Gelen Öğretim Elemanı İstatistikler (3)

33 CİNSİYET KadınErkek 172450 TOPLAM: 622 ALANLARA GÖRE DAĞILIM FenSosyalSağlıkSanatEğitim 2371794321142 622 Türkiye’den Giden Öğretim Elemanı UNVANLARI Okutman Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Doçent Doktor Profesör Doktor 51101223122125 622 İstatistikler (4)

34 Mevlana Değişim Programı 2013-2014 yılı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği kapsamında, 48 yurt içi yükseköğretim kurumu, 34 farklı ülkeden toplam 125 yurt dışı yükseköğretim kurumu ile değişime girmek için protokol imzalamıştır. ÜLKE ÜNİVERSİTE SAYISI ABD13 Arnavutluk5 Avustralya3 Azerbaycan12 Bosna – Hersek8 Brezilya2 Çin6 Endonezya2 Filistin1 Güney Kore4 Gürcistan5 İran2 İsrail1 Japonya5 Kanada4 Karadağ1 Kazakistan9 Kırgızistan6 Kosova3 Laos1 Lübnan1 Makedonya5 Malezya2 Mısır3 Nijerya1 Pakistan1 Rusya5 Sırbistan3 Sri Lanka1 Tayland1 Tayvan4 Ukrayna1 Ürdün2 Yemen2 ÜLKEÜNİVERSİTE SAYISI İstatistikler (5)* *Ülkelere Göre Mevlana Değişim Programı’na Dahil Olan Üniversite Sayıları

35 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Bütçesi Yaklaşık olarak 6.970.000.00 TL.

36 WEB Sayfası https://mevlana.yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

37 Mevlana Değişim Programı mevlana@yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Değişim Programları Birimi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE Tel. 0312.298.79.74/75/76/77 Fax. 0312.298.72.13 mevlana@yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr/


"T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Dr. Esra Ebru MAVİ Akademik Değişim Programları Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birim Sorumlusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları