Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Dr. Esra Ebru MAVİ Akademik Değişim Programları Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birim Sorumlusu

2 Sunum Planı Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı’nın Amacı Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci İşleyişi Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları Mevlana Değişim Programına Nasıl Başvuru Yapılır ? Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri Öğrenim Protokolü Öğrenim Giderleri Akademik Tanınma ve Derslerin Denkliği 12.Programdan Faydalanma 13.Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar 14.İstatistikler Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Bütçesi

3 Mevlana Değişim Programı
Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

4 Mevlana Değişim Programı’nın Amacı
Yükseköğretimin küreselleşmesi sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

5 Mevlana Değişim Programı
Değişim Süreci İşleyişi Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, üniversitelerde kurulmuş olan Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve bu ofislerde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülmektedir. Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatacaktır.

6 Tanınma Talep Dilekçesi Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi
Protokol yapılması planlanan yurt dışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi Değişim protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü Sonuç Başvuru yapan yükseköğretim kurumuna dilekçe sonucunun iletilmesi

7 Sonuç olumlu ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu, Mevlana Protokolü yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir. Sonuç olumsuz ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim Protokolü yapamaz, öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecine başlayamaz.

8 Mevlana Değişim Programı
Değişim Süreci İşleyişi Mevlana Değişim Programı Protokolü Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları. Protokol imzalanmadan değişim için öğrenci ve öğretim elemanı seçilemez. akademik yılı için Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki (33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla protokol yapılamaz. Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. Aslı, imzacı kurumda kalır. Nüshası YÖK’e gönderilir. Ek Protokol. Protokol ve Programa ilişkin yurt dışı yükseköğretim kurumlarının sorumlulukları.

9 Mevlana Değişim Programı
Değişim Süreci İşleyişi Değişim İlanları ve Süreler Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder . Kontenjanları belirtirler. Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir. akademik yılı öğrenci değişimi için süreler; Değişim İlanlarının Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014 Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014

10 Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?
Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilere açık. Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler. Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

11 Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları
Öğrenciler Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00 %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar

12 Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları
Öğretim Elemanları Yönetmelikte özel bir şart yok. Dil düzeyi

13 Nasıl Başvuru Yapılır? Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

14 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri
Öğrenci En fazla 2 yarıyıl En az 1, 1 Eğitim-öğretim yılını aşamaz Öğretim Elemanı 1 hafta En az En fazla 3 ay

15 Öğrenim Protokolü Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörü tarafından da imzalanır. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.   

16 Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.   

17 Akademik Tanınma ve Derslerin Denkliği
Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

18 Programdan Faydalanma
Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız 1 kez faydalanabilirler. Eğitim hayatlarının farklı kademelerinde burssuz olarak programa katılabilirler. Öğretim Elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez programdan faydalanabilirler.

19 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (1)
Öğrenciler ile ilgili hususlar: Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

20 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (2)
Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

21 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (3)
Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

22 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar (4)
Öğrenciler Kişi Başına Düşen GSMH doların üzerinde olan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 840 TL, Kişi Başına Düşen GSMH ile dolar arasında olan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 560 TL, Kişi Başına Düşen GSMH doların altında kalan ülkelere gidecek Mevlana öğrencilerine 420 TL, Mevlana Değişim Programı kapsamında Mevlana öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere 560 TL burs miktarı ödenmesine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararı almıştır. Not: Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya’nın nüfus ve ekonomik yaşam standartları nedeniyle istisna ülkeler olup 840 TL ödenecektir.

23 Mevlana Değişim Programı’nda Burslar (5)
Öğretim Elemanı ÜLKELER Araştırma Destekleri Günlük Yevmiye Öğretim Üyeleri Destek Günlük Yevmiye Uçak Bileti Aylık Sağlık Sigortası ABD 51 $ 80 $ 2500 $ 70 $ ALMANYA 42 € 70 € 1.000 € AVUSTRALYA 56 A$ 47 A$ 2500 A$ 70 A$ AVUSTURYA 39 € 64 € BELÇİKA 34 € 67 € DANİMARKA 240 DK 402 DK 7500 DK 520 DK FİNLANDİYA 33 € 54 € FRANSA 45 € 74 € HOLLANDA İNGİLTERE 34 £ 51 £ 1000 £ 70 £ İRLANDA 51 € 46 € İSPANYA İSVEÇ 233 İK 448 İK 9000 İK 630 İK İSVİÇRE 93 İF 89 İF 1250 İF 90 İF İTALYA 28 € JAPONYA 6401 JY 6950 JY JY 5750 JY ÜLKELER Araştırma Destekleri Günlük Yevmiye Öğretim Üyeleri Destek Günlük Yevmiye Uçak Bileti Aylık Sağlık Sigortası KANADA 53 K$ 70 K$ 2500 K$ NORVEÇ 227 NK 392 NK 7850 NK 550 NK ÜRDÜN 39 $ 60 $ 1000 $ 70 $ YENİ ZELANDA 2500 $ KAZAKİSTAN 18 $ 32 $ KIRGIZİSTAN MOĞOLİSTAN ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN TÜRKMENİSTAN RUSYA FEDERASYONU* DİĞER ÜLKELER 35 $ DİĞER AB ÜLKELERİ 35 € 60 € 1.000 € 70 € * Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan

24 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde hem yurt içindeki yükseköğretim kurumlarımız arasındaki değişimi kapsayan Farabi Değişim Programı’nı hem de uluslararası bir değişim programı olan Mevlana Değişim Programı’nın koordinasyonundan sorumlu “Akademik Değişim Programları Birimi” kurulmuştur. Mevlana Değişim Programı resmi internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde faaliyete geçirilmiştir. Mevlana Değişim Programı’nda görev alacak kişiler belirlenerek, görevlendirmeleri yapılmıştır. Programı’nın tanıtılması çalışmaları çerçevesinde hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarına yönelik tanıtım broşürleri ve kısa tanıtım filmleri iki dilde hazırlanmıştır. YÖK Çağrı Merkezi yetkililerine Programa ilişkin eğitim verilmiştir.

25 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (2) Programı’nın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve programın kurumsallaşabilmesi için yükseköğretim kurumlarımızda Mevlana Değişim Programı Koordinatörlükleri oluşturulması hususunda yükseköğretim kurumlarımız ile gerekli yazışma ve çalışmalar yapılmıştır. Gönderen Göndermeyen Toplam Devlet Üniversitesi 103 1* 104 Vakıf Üniversitesi 52 13 65 *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

26 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (3) Mevlana Değişim Programı 1.Çalıştayı (07 Mart 2013 ) YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ, başkanlığında, Akademik Değişim Programları Birimi Genel Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Erdem ÖZLÜK, YÖK Mali Hizmetler Uzmanı Rabia SÜNBÜL ve üniversitelerimizde görev yapan Mevlana Kurum Koordinatörlerinin katılımlarıyla YÖK Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

27 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (4) Yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda bazı üniversitelere yerinde ziyaret yapılarak tanıtım çalışmaları sürdürülmekte; bazı üniversitelerin koordinatörlükleri YÖK’ü ziyaret ederek Birim tarafından bilgilendirilmektedir.

28 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (5) Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısı (23 Mayıs 2013) Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın katılımlarıyla Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra rektörler ve Mevlana koordinatörleri de katılmıştır.

29 Mevlana Değişim Programı Kapsamında
Yapılan Çalışmalar (6) 23 Mayıs 2013 tarihli Tanıtım Toplantısı sonunda Dışişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki kurum arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve Mevlana Değişim Programı’nın etkin, verimli ve hızlı şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Programın yürütülmesi sürecine katkı sağlayacak diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği protokolü düzenlenmesi konusundaki çalışmalar sürmektedir.

30 İstatistikler (1) Türkiye’ye Gelen Öğrenci CİNSİYET Kız Erkek 358 237
TOPLAM: 595 ALANLARA GÖRE DAĞILIM EĞİTİM DURUMU Fen Sosyal Sağlık Sanat Eğitim Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık 90 239 45 38 183 1 547 30 13 4 595

31 İstatistikler (2) Türkiye’den Giden Öğrenci CİNSİYET Kız Erkek 197 205
TOPLAM: 402 ALANLARA GÖRE DAĞILIM EĞİTİM DURUMU Fen Sosyal Sağlık Sanat Eğitim Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora 65 199 10 12 116 6 343 30 23 402

32 Yardımcı Doçent Doktor
İstatistikler (3) Türkiye’ye Gelen Öğretim Elemanı CİNSİYET Kadın Erkek 147 162 TOPLAM: 309 ALANLARA GÖRE DAĞILIM Fen Sosyal Sağlık Sanat Eğitim 89 99 21 13 87 309 UNVANLARI Okutman Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Doçent Doktor Profesör Doktor 12 88 62 72 75 309

33 Yardımcı Doçent Doktor
İstatistikler (4) Türkiye’den Giden Öğretim Elemanı CİNSİYET Kadın Erkek 172 450 TOPLAM: 622 ALANLARA GÖRE DAĞILIM Fen Sosyal Sağlık Sanat Eğitim 237 179 43 21 142 622 UNVANLARI Okutman Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Doçent Doktor Profesör Doktor 51 101 223 122 125 622

34 İstatistikler (5)* ÜLKE ÜNİVERSİTE SAYISI ABD 13 Arnavutluk 5 Avustralya 3 Azerbaycan 12 Bosna – Hersek 8 Brezilya 2 Çin 6 Endonezya Filistin 1 Güney Kore 4 Gürcistan İran İsrail Japonya Kanada Karadağ Kazakistan 9 Kırgızistan ÜLKE ÜNİVERSİTE SAYISI Kosova 3 Laos 1 Lübnan Makedonya 5 Malezya 2 Mısır Nijerya Pakistan Rusya Sırbistan Sri Lanka Tayland Tayvan 4 Ukrayna Ürdün Yemen Mevlana Değişim Programı yılı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği kapsamında, 48 yurt içi yükseköğretim kurumu, 34 farklı ülkeden toplam 125 yurt dışı yükseköğretim kurumu ile değişime girmek için protokol imzalamıştır. *Ülkelere Göre Mevlana Değişim Programı’na Dahil Olan Üniversite Sayıları

35 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Bütçesi
Yaklaşık olarak TL.

36 WEB Sayfası https://mevlana.yok.gov.tr mevlana@yok.gov.tr

37 Mevlana Değişim Programı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Değişim Programları Birimi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE Tel /75/76/77 Fax


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları