Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞİM PROGRAMLARI Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞİM PROGRAMLARI Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler."— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞİM PROGRAMLARI Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler

2

3

4  "Farabi " Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programıdır.  Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir.  Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

5 Farabi Değişim Programı Protokolü, Faaliyet Geçerlilik Dönemi  Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir”.  İmzacı kurumlar, “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile kendi aralarında program kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler.

6 Öğrenci Değişimi  Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz.  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.  Öğrenciler alacakları dersleri belirlerken kendi üniversitelerinde zorunlu olarak almaları gereken dersleri dikkate alarak ders seçerler.  Gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir, değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

7  Program bitiminde denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrenci Değişim İlanları  Üniversitemiz her bir yarıyıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayınlar.  Güz-Bahar dönemi başvuru ilanları 15 Mart tan önce internet sitemizde duyurulur,  Bahar dönemi başvuruları ise 15 Ekim tarihinden önce duyurulur. (Bahar dönemi başvuruları YÖK’ün 26.09.2012 tarihli duyurusuyla geçici olarak durdurulmuştur.)  Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır. en az 2.5/4 olması.

8 Öğrenci Başvuru Şartları (asgari koşullar)  Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,  Öğrenciler başvurularını internet sitemizde yayınladığımız anlaşmalı üniversite ve bölümlere yapabilirler. ot ortalamasının en az 2.5/4 olması.

9 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi  Alınan Öğrenci Başvuruları değerlendirilmek üzere ilgili üniversitelere gönderilir.  Bu nedenle not ortalamanız ne kadar yüksek olursa karşı üniversitede kabul edilme şansınız o kadar fazla olur.  Başvuru sonuç listesi, üniversitemizin İnternet sayfasında yayınlanır.

10 Yükümlülük Sözleşmesi  Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumluluklarını içeren bir sözleşmedir

11  Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir. Öğrenim Giderleri • Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırırlar. • Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. • Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez, sadece ders kaydı yaptırırlar.

12 Farabi Değişim Programına İlişkin Mali Esaslar • Burs ödemesi hesaplanırken her bir yarıyıl 4 ay kabul edilir. • Değişime katılan öğrencilere aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir. • Burs miktarının % 70’i katılım süresince geri kalan % 30’u ise programın tamamlanmasından sonra başarılı olduğu derslere göre öğrenciye ödenir.

13 Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi Prof.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS - Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ekrem ATAKAN- Ziraat Fakültesi (Kurum Koordinatörü) Doç.Dr. Özen KILIÇ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Kurum Koordinatörü) Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAKUŞ - Eğitim Fakültesi (Kurum Koordinatörü) Nezihe KUBİLAY Dilek SÖNMEZ TEL: 338 7309 / 3386084-3596 ADRES: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Okulu yeni bina tarafı zemin kat (Uluslararası Öğrenci Ofisi Yanı) Balcalı, Adana 01330 ttp://farabi.cu.edu.tr/

14 ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ 14 Çukurova Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi

15 15

16 Erasmus Programı nedir?  Avrupa’daki üniversitelerin birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir programdır.  Üniversitelerin birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

17 Erasmus ne değildir? •Dil öğrenme programı değildir. –Erasmus öğrencileri program sırasında ders almakta ve akademik olarak sunumlar, ödevler yapmaktadırlar. •Diploma programı değildir. –Ancak Diploma Eklerinde ve Transkriptlerinde (Not çizelgelerinde) Erasmus öğrencisi olduğunuz belirtilecektir •Burs programı değildir. –Katkı niteliğinde bir mali destektir

18 Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi • Üniversitemiz 2003 yılından bu yana ERASMUS değişim programları ile AB Ülkelerinin birçok üniversitesi ile anlaşmalar yapmış ve bugüne kadar 2000’den fazla öğrencimizi eğitim ve staj amacıyla yurt dışına göndermiştir. • Yaklaşık 500 Erasmus Öğrencisine de ev sahipliği yapmıştır.

19 ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Erasmus Öğrenim Hareketliliği Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru / Seçme Yüksek Öğretim Kurumuna Yerleşme Hareketliliğin başlaması Başvuru / Seçme Yüksek Öğretim Kurumu / Kuruluşa yerleşme Hareketliliğin başlaması Erasmus Hareketliliğinin Sona Ermesi

20 ÖNEMLİ !!! Öğrenim yaşamınız (lisans/yüksek lisans/doktora) boyunca sadece 1 kez Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden, 1 kere Erasmus Staj hareketliliğinden hibeli olarak yararlanabilirsiniz. Hibesiz olarak birden fazla yararlanma imkanınız var 

21 Son Transkript GNO: Ön Lisans/ Lisans için 2.20/4.00 Yüksek lisans ve doktora 2.50/4.00

22 Başvuru Aşaması • Gidilecek üniversitenin web sayfasından Erasmus “ Başvuru İçin Gerekli belgeler ” • Öğrenim Anlaşması • Transkript • Accommodation form (Konaklama formu) • Motivation letter (iyi yazılmış) • Özgeçmiş • Referans mektubu • Yabancı Dil düzeyini gösterir belge (B2) – Dış ilişkiler Ofisinden

23 Başvuru işleminin sonucu •Kabul belgesi •Karşı okuldan onaylı öğrenim anlaşması •Bölüm izni •Son Transkript •Pasaport + Vize •Sigorta •Hibe Sözleşmesi

24 Hibe Nasıl hesaplanır? – Kabul mektubu geldiği zaman üzerinde yazan tarihler doğrultusunda öğrenciye verilecek hibe miktarı hesaplanır. – Öğrencilere hibelerinin önce %80’i ödenir. – Kalan %20 hibe dönüşte kalınan süre tekrar hesaplanarak ödenir.

25 Döndüğünüzde • Katılım Sertifikası • Transcript of Records • Nihai-Rapor • Bilgi Formu

26 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ Ç.Ü. DIŞİLİŞKİLER BİRİMİ Uzm.Aysun ÖZYOL erasmuspl@cu.edu.tr KAR İ YER İ N İ ZE B İ R ADIM

27 • Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj NEDİR?

28  İşletmeler  Eğitim Merkezleri  Araştırma Merkezleri  İşletme niteliği taşıyan diğer kuruluşlar Nerelerde Staj Yapılabilir ?

29 Staj Süresi Ne Olmalıdır? 1 Haziran-30 Eylül  Önlisans En az 2 ay / En fazla: 12 ay  Lisans/Yüksek Lisans/Doktora En az 3 ay / En fazla: 12 ay  Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda hibe ödenmez ve öğrenci tekrar Erasmus programından faydalanamaz.  Öğrenciler bir kez öğrenim bir kez de stajdan yararlanabilirler.

30 • Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir. Başka bir ifade ile faaliyet süresinin 3 aydan kısa olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenir; 3 ay ve üzeri olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenmez. • Ödenecek seyahat bedeli, gerçekleşen seyahat bedelinin % 75’idir. Yalnızca staj yapılacak ülkeye gidiş seyahatine ilişkin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; şehir içi ulaşım giderleri için ödeme yapılmaz.

31 • Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır) Başvuru Kriterleri  Başvuru yapabilmeniz için en son genel not ortalamanızın  önlisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00  yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00  Başvuran bütün adayların YADYO de yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir  Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

32 Dil sınavını geçtik Sıralamada ismimiz var Şimdi Ne Yapmalıyız

33 • CV - Motivation Letter hazırlayın • Koordinatörlere danışın • Daha önce yararlanmış öğrencilerin staj yerlerini araştırın • U.A. tarafından duyurusu yapılan staj olanakları • http://www.globalplacement.com/en/9/1 -home.html http://www.globalplacement.com/en/9/1 -home.html • Leo-net web sayfası https://leonet.joeplus.org/en/Türk Firmaları https://leonet.joeplus.org/en/ Staj Yeri Nasıl Buluruz ?

34  Niyet Beyanı  Staj Bilgi Formu  Staj Programı  Yerleştirme Anlaşması  Eğitim Anlaşması Gerekli Belgeler

35  Seyahat-Sağlık Sigortası  Kişisel Sorumluluk Sigortası  Katılım Sertifikası  Staj Başarı durumunu gösterir bir belge  Nihai Rapor  Öğrenci Raporu Gerekli Belgeler

36 • Avrupa’da İş Deneyimi Kazanma fırsatı elde edin • Başka bir ülkede çalışarak kişisel, akademik, kültürel ve dil gelişiminize katkı sağlayın • Daha kendine güvenli, daha bağımsız ve daha motive olmuş olarak dönün • Seyahat edin, yeni yerler görün • Kendinize yeni olanakların kapısını aralayın Stajdan Yararlanarak

37 Dışilişkiler Birimi Dışilişkiler Bürosu Erasmus Ofisi Tlf. & Faks: 338 64 11 Dahili: 2371 - 2500 erasmus@cu.edu.tr erasmuspl@cu.edu.tr 37

38 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

39 Mevlana Değişim Programına Kimler, ne kadar süre ile katılabilir? • Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

40 Mevlana Programının Amacı Mevlana Değişim Programı'nın temel amaçları; Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

41 Mevlana Değişim Programına Öğrenci Başvuru Şartları • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci olması, • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 3/4,00 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

42 Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

43 Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı? • Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.cu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

44 Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz? • Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

45 Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi? • Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

46 Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı? • Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

47 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar • Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. • Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

48 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar • Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. • Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

49 Mevlana Değişim Programı Protokol Listesi • Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi-Azerbaycan • Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi-Gürcistan • Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi-Azerbaycan • Zaporizhzhya National University-Ukrayna • Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory-Rusya • Bakü Devlet Üniversitesi-Azerbaycan • Khazar Üniversitesi-Azerbaycan

50 Görüşme Süreci Devam Eden Üniversiteler • Universiti Putra Malaysia- Malezya • Pukyong University - Güney Kore • Sao Paolo University- Brezilya • Karazin Kharkiv- Ukrayna • Kharkiv State Medical University - Ukrayna • Lindenwood University- Amerika Birleşik Devletleri • Universidade Federal de Goias - Brezilya • Kasetsart University - Tayland • University of Delhi - Hindistan • Chulalonngkorn University- Tayland

51  YÖK’ün üzerinde durduğu yükseköğretimin uluslararasılaşması yaklaşımına uygundur.  Mevlana Değişim Programı ile yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır.  Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok.  Karşılıksız burs imkânı  Öğrenciler Mevlana Değişim Programı’na katıldıktan önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir. Diğer Değişim Programlarından Farkı

52 Mevlana Değişim Programı Süresince Giden Öğrenci Bursları -Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere (Kazakistan, ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin, Brezilya, İran, İsrail, Kuveyt vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840 TL, -Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere (Azerbeycan, Belarus,Cezayir, Mısır vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL,

53 Mevlana Değişim Programı Süresince Öğrenci Bursları -Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere (Gürcistan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Ürdün vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı ödenmesine, -Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya’nın nüfus ve ekonomik yaşam standartları nedeniyle bu oranlamaya istisna teşkil edip bir üst sınıfta değerlendirilmesi ve aşağıdaki tabloda gösterildiği haliyle Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere burs ödenmesine (840 TL),

54 Mevlana Değişim Programı Süresince Öğrenci Bursları - Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.

55 55 Değişim İçin Başvuruların Alınması: 15 Nisan - 22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi: 24 Nisan - 2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının duyurulması: 12 Mayıs 2014 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

56 İletişim Adresimiz: mevlana @ cu.edu.tr Telefon numarası: 0 (322) 338 76 19 2019 (Dahili) Kurum Koordinatörü : Prof. Dr. Hüseyin ERTEN Ofis Sorumlusu: Okutman Olga KUNT Ofis elemanları: Öznur Uğrun Hamdi Ayyıldız


"DEĞİŞİM PROGRAMLARI Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları