Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İsmet Şahin Kocaeli Üniversitesi Bolonya Süreci: Program Geliştirme Bolonya Süreci: Program Geliştirme İsmet Şahin Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İsmet Şahin Kocaeli Üniversitesi Bolonya Süreci: Program Geliştirme Bolonya Süreci: Program Geliştirme İsmet Şahin Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 İsmet Şahin Kocaeli Üniversitesi Bolonya Süreci: Program Geliştirme Bolonya Süreci: Program Geliştirme İsmet Şahin Eğitim Fakültesi

2 İsmet Şahin Avrupa Birliği-Eğitim Öğretim Hedefi ‘ 2010 BİLGİ AVRUPASI ’ Dünya Lideri Eğitimde farklılıklar korunarak ortak hedeflerin benimsenmesi, Açıklık, Karşılıklı güven ve tanıma, Birbirinin deneyimlerinden yararlanma

3 İsmet Şahin 1. Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir dereceler (Diploma Eki); 2. Temel olarak üç seviye yüksek öğrenim: lisans, lisansüstü, doktora 3. Ortak Kredi sistemi (ECTS) 4. Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliği 5. Kalite güvencesi konusunda işbirliği 6. Yüksek öğrenimde Avrupa boyutu Bologna Süreci 1999 29 ülke YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ Bologna ‘Magna Charta Universitatum’ 1988

4 İsmet Şahin Yükseköğretimde Toplam Kalite KALİTE EĞİTİM KALİTESİ Öğretim Üyesi Kalitesi Program Kalitesi Yönetsel Kalite Toplumsal Hizmet Kalitesi ARAŞTIRMA KALİTESİ Fiziksel/Yan Hizmet Kalitesi Kaynak Araç Gereç Kalitesi

5 İsmet Şahin Bologna sürecine uyum kararlılığı, yönetsel destek verilmesi Bologna sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi Üniversitede Bologna Süreci çalışma grubu kurulması Bu amaçlar doğrultusunda stratejik plan yapılması Öğretim programlarının gözden geçirilmesi Sürekli kalite iyileştirilme mekanizmalarının kurulması (STRATEJİK PLAN) Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır. Bologna Sürecinde Üniversiteden Beklenenler

6 İsmet Şahin PROGRAM HEDEFLERİÇERİK/KONULAR EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU Değerlendirme Üniversitemiz Programları Müfredat - Program Sorunlarımız

7 İsmet Şahin PROGRAM GELİŞTİRME EYLEM PLANI Her ABD/MYO/ Fakülte kendi programlarını geliştirmeli. Sadece bir ya da bir kaç çalışma grubu bu süreci gerçekleştiremez Zaman alacaktır ve kağıt üzerinde değişiklik yeterli olmayacaktır. Planla / Model Geliştir Çalışma Gruplarını Belirle Hizmetiçi Eğitim Ver Programı Geliştirsinler Denetle ve Değerlendir Eksiklikleri Gider/Geliştir Program geliştirme süreklidir ve uzman desteği gerektirir. Bir birim oluşturulmalıdır.

8 İsmet Şahin PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ DÖKÜMANTASYON Program Geliştirme Eğitim

9 İsmet Şahin ÖĞRENCİ MERKEZLİ ANLAYIŞ: Öğrencilerin etkin katıldığı, problem çözme, proje, araştırma inceleme vb. öğrenci merkezli yöntemlerin kullanıldığı. Öğretmen öğretiminin asgari düzeye çekildiği eğitim anlayışı. SORUN MERKEZLİ ANLAYIŞ: Toplumsal ve mesleki sorunları temel alarak bu sorunları tanıyan ve üstesinden gelme bilgi ve becerisine sahip bireyler ve program YETERLİLİĞE DAYALI TASARIM: Öğrencilerin icra edecekleri olası mesleklerin yeterliliklerine sahip olmaları için ne bildikleri değil bildikleriyle ne yapabildiklerinin önemli olduğu bu yeterliliklerin kazandırılmaya çalışıldığı anlayış ÇEKİRDEK TASARIM: Mesleki yeterlilikleri sağlayacak konu ya da derslerin merkezde zorunlu kişisel gelişimi sağlayacak sosyal ve kültürel derslerin zengin alternatifler sağlayarak seçmeli olduğu anlayış. EĞİTİM ANLAYIŞI

10 İsmet Şahin DELPHI TEKNİĞİ: Uzmanların ortak görüşüne başvurmaktır. Ortak görüş ve düşünceleri belirlemek üzere bireylerden mektup ya da anket aracılığıyla alınan raporların değerlendirilmesine dayanan bir tekniktir. MESLEK / İŞ ANALİZİ: Mesleklerin beceri profilleri (mesleki yeterlikleri) çıkarılarak yeterlilik alanları belirlenir ve iş analizi çalışmalarına dayanır. Programlar bu yeterlilikleri içerip içermediği açısından gözden geçirilir. Meslek İş analizine göre daha kısa sürede ve kolay gerçekleşir. İşlem basamakları bellidir. KAYNAK TARAMA: Literatür Tarama, Rapor İnceleme, Mevcut programlan inceleme İHTİYAÇ ANALİZİ

11 İsmet Şahin MESLEK PİRAMİDİ MESLEK PİRAMİDİ İş Adıİş TanımıGenel YeterliklerYapacağı İşlerDeğerlendirme Paneli Meslek iş analiziyle alt işler belirlenir Geçerlilik Ön Dacum Paneli İş Analizi Basamaklar En Alt En Üst Öğretmen Devletin eğitim öğretimle ilgili her türlü işini yerine getirme sorumluluğu taşır MESLEK – KONU ALANI – GENEL KÜLTÜR Planlama, Materyal Geliştirme, Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme Değerlendirme Paneli Meslek iş analiziyle alt işler belirlenir

12 İsmet Şahin Görev Pastanızdaki En Büyük Dilimleri Tanımlayınız 23 4 5 6 7 8 1 1.2.3.4.5.6.7.8.Diğer Görev Tanımı: Başarılı bir işçinin işinde göstermesi yada yapması gereken genel yeterlilik alanları Meslek/İş Analizi

13 İsmet Şahin DACUM Süreci

14 İsmet Şahin

15 Öğrenme Ürünleri / Çıktılar Öğrenme çıktısı (ürünleri), öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini veya ne yapabileceğini ifade eden yeterliklerdir. Öğrenme çıktısı, öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle öğretim elemanının belirlediği dersin amaçları ile öğrenme çıktıları aynı değildir. Öğrenme Ürünleri I Çıktı Kurumsal: Meslek Sahibi, Sosyal, Bilimsel Kişilik Örgütsel: İyi İnsan, İyi Vatandaş, Üretken İnsan Ulusal Hedef: Çağdaş Muassır Medeniyet Uluslararası Yeterlilikler: Avrupa Yükseköğretim Alanı

16 İsmet Şahin ÖĞRENME ÇIKTILARI – DERS SPESİFİK KAZANIMLAR

17 İsmet Şahin Kataloglar

18 DERS Programı 1 DERS TANIMI 2 KATILABİLME KOŞULLARI & PROGRAM HEDEFLERİYLE İLİŞKİSİ 3 HEDEFLER YETERLİLİKLER VE ÖĞRENME ÜRÜNLERİ 4 ÖĞRENME ALANLARI KONULAR VE HAFTALARA DAĞILIMI 5 YÖNTEM, STRATEJİ, TEKNİK, vb. 6 DEĞERLENDİRME ve DİĞER KOŞULLAR 7 KAYNAKLAR

19 İsmet Şahin ECTS Ders Programı

20 İsmet Şahin ABD katalogu

21 İsmet Şahin EĞİTİM ÖĞRETİM Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim anlayışları ve pratikleri değişmedikçe tüm reform çabaları sonuçsuz kalacaktır. Bu nedenle öğretim elemanlarının çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda çalışmalara katılmaları kaçınılmazdır. Örnek ders etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim anlayışı doğrultusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmalar organize ve uzun soluklu çalışmalar olmalıdır. Mutlaka denetim sistemleri oluşturulmalıdır. Değişim iradesini ve disiplinini yönetim göstermedikçe çabalar yine sonuçsuz kalabilir.

22 İsmet Şahin ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu süreçte iki tür değerlendirme ihtiyacı vardır. Programların değerlendirilmesi, öğrenci başarılarının değerlendirilmesi Program değerlendirme sürekli bir iş olmalı ve bu değerlendirme sonuçları doğrudan programlarda düzeltmeleri doğurmalıdır. Sadece bu konuda çalışacak ekiplerden oluşacak birimler oluşturulması çok faydalı olacaktır. Her fakülteden asistan ve öğretim üyelerinin bu çalışmalara katılması sağlanmalıdır.

23 İsmet Şahin Program Değerlendirme Modeli

24 İsmet Şahin ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrenci başarılarını değerlendirmede çağdaş anlayış ve araçlar konusunda öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri kaçınılmazdır. Bu konuda fakülte ve MYO çapında seminerler, toplantılar düzenlenebilir. Örnek ölçme araç ve etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Bu hususta da ciddi bir iradeye ihtiyaç vardır. Geleneksel Ölçme & Değerlendirme Çoktan seçmeli sorular Doğru yanlış soruları Eşleştirme soruları Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Kısa cevaplı sorular Uzun cevaplı sorular Alternatif Ölçme & Değerlendirme Performans değerlendirme Portfolyo Değerlendirme Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç Proje Değerlendirme Dereceleme Ölçekleri

25 İsmet Şahin PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ DÖKÜMANTASYON Program Geliştirme Eğitim

26 İsmet Şahin Planla / Model Geliştir Çalışma Gruplarını Belirle EYLEM PLANI Hizmetiçi Eğitim Ver Programı Geliştirsinler Denetle ve Değerlendir Eksiklikleri Gider/Geliştir


"İsmet Şahin Kocaeli Üniversitesi Bolonya Süreci: Program Geliştirme Bolonya Süreci: Program Geliştirme İsmet Şahin Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları