Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN."— Sunum transkripti:

1 ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN

2 OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.
 I watch  a film  willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.) 1.                   I                        (Özne)              (Kim izler?) 2.                   watch                (Yüklem)           (Ne yapar?) 3.                   a film                (Nesne)            (Ne seyreder?) 4.                   willingly      (seve seve)  (Hal zarfı)          (Nasıl seyreder?) 5.                   at my house      (yer zarfı)          (Nerede seyreder?) 6.                   on Sunday        (zaman zarfı)     (Ne zaman seyreder?) 1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir. 2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz.  Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz. 3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir. 4. Nesne alan fiillere geçişli fiil.  Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir. 5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur. 6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler. 7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman  yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir. 8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

3 3ncü tekil şahıslar için fiilin sonuna –s takısı getirilir.
ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN etc. (etcetera) ] zarf ve benzeri gibi, ve saire, v.b., v.s. AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S + V1 + ETC ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI. I, You, We, They + watch Tv. every day He, She, It + watches Tv. every day 3ncü tekil şahıslar için fiilin sonuna –s takısı getirilir. Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -es takısı alırlar. Finish  Finishes Bus  Buses Watch  Watches Box  Boxes

4 SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece -s gelir Study Studies Baby  babies Try  Tries Boy  boys Sonu f veya fe ile biten sözcükler - ves takısıyla çoğul olurlar knife  knives shellf  shellves Geniş zamanda Have fiili he , she , it için has olarak değişir. · I have a shover everyday John has a shover everyday Sıklık belirten fiiller Simple Present Tens'te özneden hemen sonra gelirler always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman) Sue always arrives at work early. I usually go to work by car but sometimes I walk . Julia never eats breakfast

5 SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
Simple Present tense genelde olan olay ve durumları vurgulamak için kullanılır ,bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn: Dünyanın dönmesi . 1. Water consists of hydrogen and oxygen 2. Most animals kill only for food 3. The world is round Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır. 1. I study for two hours every night 2. My classes begin at nine 3. He always eats a sandwich for lunch Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens'te kullanılmaları zorunludur. 1. I don't recognize that man 2. He needs a pen right now

6 SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır. We run every morning.                    (Biz her sabah koşarız.) Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.   People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.) Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.            I visit the zoo tomorrow.          (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.) Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir. Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

7 SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar): Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde gelerek fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani AM - ARE - IS - WAS - WERE durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir. ( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da sonda da kullanılabilirler. Always             her zaman Usually             Genellikle Generally          frequently (x)    sık sık often (x)           Regularly ( x )   düzenli olarak occasionally ( x ) arasıra, bazen sometimes (x)   rarely ( x )         nadiren, ender olarak, seyrek Seldom (x)       scarcely           çok ender, hemen hemen hiç hardly               hemen hemen hiç never                hiçbir zaman, asla Ever                 hiçbir zaman, hiç... (yalnız olumsuz ve soruda)

8 don’t doesn’t S + + V1 + ETC SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) don’t doesn’t S V1 + ETC I, You, We, They + don’t + watch Tv. every day He, She, It + doesn’t + watch Tv. every day

9 Do Does + S + V1 + ETC ? SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN QUESTION (SORU CÜMLESİ) Do Does + S V1 + ETC ? Do I, you, we, they + watch + Tv. every day ? Does + he, she, it + watch + Tv. every day ?

10 SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN is like tastes scores loses talk
ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN is 1) Mary (be) _______ twenty-nine years old. 2) We (like) _______ to eat fruit. It (taste) _______ good. 3) The football team never (score) _______ . It (lose) _______ all the time. 4) Roberta and Betty always (talk) _______ to each other on the phone. 5) Jose and I (study) _______ chemistry together. 6) The car (have) _______ a flat tire. 7) You never (make) _______ breakfast for me. I always (have) _______ to make it myself. 8) The mechanic (fix) _______ my car when it breaks down. 9) Tom rarely (fly) _______. He usually (drive) _______. 10) I usually (watch) _______ TV, but tonight I (think) _______ I will read a book. 11) Jack (call) _______ his mother on the phone every day. 12) When she (be) _______ alone at night, Jane sometimes (get) _______ scared. 13) I (be) _______ tired. I (think) _______ I am going to take a nap. 14) Cakes (be) _______ hard to make. They (require) _______ a lot of work. 15) Joel (like) _______ to play soccer. He (practice) _______ every day. like tastes scores loses talk study has make have fixes flies drives watch think calls is gets am think are require likes practices

11 ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN


"ENGLISH TENSES SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları