Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIMPLE PRESENT Geniş zaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIMPLE PRESENT Geniş zaman."— Sunum transkripti:

1 SIMPLE PRESENT Geniş zaman

2 Imperatives / emirler Gel : come Oyna : play Koş : run İç : drink Paint : boya gelME : oynaMA : koşMA : içME : boyaMA : DON’T come DON’T play DON’T run DON’T drink DON’T paint

3 Şahıs Zamirleri I, you, he, she, it, we, you, they
Play : Don’t play : I play : I don’t play : oyna oynama oynarım oynamam OLUMLU OLUMSUZ

4 Şahıs Zamirleri I, you, he, she, it, we, you, they
run : Don’t run : They run : They don’t run : koş koşma Koşarlar Koşmazlar OLUMLU OLUMSUZ

5 Şahıs Zamirleri I, you, he, she, it, we, you, they
come : Don’t come : We come : We don’t come : gel gelme Geliriz Gelmeyiz. OLUMLU OLUMSUZ

6 I play I don’t play They run They don’t run We come We don’t come
Aşağıdaki cümleleri SORU yapmak için olumsuz cümlede yazdığımız DO yardımcı fiilini cümlenin başına alırız. I play I don’t play They run They don’t run We come We don’t come DO I play? “Oynar mıyım?” DO they run? “Koşarlar mı?” DO we come? “Gelir miyiz?”

7 Drink Paint He drinkS She paintS iç boya O içer. O boyar.
Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. Drink Paint He drinkS She paintS boya O içer. O boyar. OLUMLU OLUMLU

8 write read He writeS She readS yaz oku O yazar. O okur.
Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. write read He writeS She readS yaz oku O yazar. O okur. OLUMLU OLUMLU

9 listen speak He listenS She speakS dinle konuş O dinler. O konuşur.
Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. listen speak He listenS She speakS dinle konuş O dinler. O konuşur. OLUMLU OLUMLU

10 tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir.
Geniş zamanda cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. Ancak cümledeki fiilin son harf veya harflerine göre bu –S eki bazen –IES bazen de –ES ’e dönüşür.

11 Come Write Play Speak listen He comeS He writeS He playS He speakS
Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. Come Write Play Speak listen He comeS He writeS He playS He speakS He listenS

12 Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir.
Ancak eğer cümledeki fiil; -ss, -sh, -ch, x harfleri ile bitiyorsa -ES eki alır Pass : (sınav) geçmek Press : sıkıştırmak, düğmeye basmak Kiss : öpmek Miss : özlemek He passES She pressES He kissES She missES O sınavı geçer. O düğmeye basar. O öper. O özler.

13 Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir.
Ancak eğer cümledeki fiil; -y harfi ile bitiyorsa –y den önce gelen harfin SESLİ (a,e,i…) veya SESSİZ (b,c,ç…) olup olmadığına bakarız. SESSİZ ise –y düşer yerine -IES gelir. try : denemek, çalışmak fry : kızartmak cry : ağlamak fly : uçmak He trIES She frIES He crIES It flIES O dener. O kızartır. O ağlar. O uçar.

14 Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir.
Ancak eğer cümledeki fiil; -y harfi ile bitiyorsa –y den önce gelen harfin SESLİ (a,e,i…) veya SESSİZ (b,c,ç…) olup olmadığına bakarız. SESLİ ise sadece –S takısı eklenir. Buy : satın almak play : oynamak Say : söylemek pay : parasını vermek He buyS It playS She sayS He payS O satın alır. O oynar. O söyler. O parasını öder.

15 Ancak eğer cümledeki fiil; -o, harfi ile bitiyorsa -ES eki alır.
Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir. Ancak eğer cümledeki fiil; -o, harfi ile bitiyorsa -ES eki alır. go : gitmek do : yapmak He goES She doES O gider. O yapar.

16 Cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman fiile –S takısı eklenir.
Ancak HAVE fiili cümlenin öznesi tekil “he, she, it” olduğu zaman HAS ‘e dönüşür. Have : sahip olmak I have : He has : Have got = has got “he, she, it” have got = have “sahip olmak” “I, you, we, you, they” Have = has “he, she, it” has got = has “sahip olmak “ “he, she, it” Ben sahibim. O sahip.

17 He comeS. He comeS. He DOES not He doesn’t He comeS. He DOES not come
Cümlenin öznesi TEKİL “he, she, it” olduğu zaman cümle nasıl OLUMSUZ ve SORU yapılır. He comeS. Eğer fiilde –s, -ies, -es takısı varsa cümleyi olumsuz veya soru yaparken DOES yardımcı fiilini kullanırız. Olumsuz yapmak için de NOT ekleriz. He comeS. He DOES not He doesn’t DOES ı kullandığımızda da fiildeki –S takısını kaldırırız. He comeS. He DOES not come He doesn’t come

18 She missES. “O özler.” She missES. She DOES not She doesn’t
Cümlenin öznesi TEKİL “he, she, it” olduğu zaman cümle nasıl OLUMSUZ ve SORU yapılır. She missES. “O özler.” Eğer fiilde –s, -ies, -es takısı varsa cümleyi olumsuz veya soru yaparken DOES yardımcı fiilini kullanırız. Olumsuz yapmak için de NOT ekleriz. She missES. She DOES not She doesn’t DOES ı kullandığımızda da fiildeki –ES takısını kaldırırız. She missES. She DOES not miss She doesn’t miss

19 She crIES. “O ağlar.” She crIES. She DOES not She doesn’t She crIES.
Cümlenin öznesi TEKİL “he, she, it” olduğu zaman cümle nasıl OLUMSUZ ve SORU yapılır. She crIES. “O ağlar.” Eğer fiilde –s, -ies, -es takısı varsa cümleyi olumsuz veya soru yaparken DOES yardımcı fiilini kullanırız. Olumsuz yapmak için de NOT ekleriz. She crIES. She DOES not She doesn’t DOES ı kullandığımızda da fiildeki –IES takısını kaldırırız. She crIES. She DOES not CRY She doesn’t CRY

20 Aşağıdaki cümleleri olumsuz ve soru yapalım.
I play. I DOn’t play DO I play? He playS He DOESn’t PLAY DOES he PLAY?

21 Aşağıdaki cümleleri olumsuz ve soru yapalım.
They study. They DOn’t study. DO they study? She studIES She DOESn’t STUDY DOES she STUDY?

22 Aşağıdaki cümleleri olumsuz ve soru yapalım.
They buy. They DOn’t buy. DO they buy? She buyS She DOESn’t BUY. DOES she BUY?

23 Aşağıdaki cümleleri olumsuz ve soru yapalım.
They have. They DOn’t have. DO they have? She H A S She DOESn’t HAVE DOES she HAVE?


"SIMPLE PRESENT Geniş zaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları