Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

THE PAST CONTINUOUS TENSE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "THE PAST CONTINUOUS TENSE"— Sunum transkripti:

1 THE PAST CONTINUOUS TENSE
İsim 8/D 87

2 Past Continuous Tense, geçmiş zamanda belli bir süre içinde yapılan olayları anlatmak için kullanılmaktadır. Şimdiki zaman nasıl ki , şu an yapılan olayları anlatıyorsa past continuous geçmişte anlatmaktadır.

3 Kural olarak iki zaman birbirinden çok farklı değildir.
Sadece past continuous tense te, geçmiş zaman yardımcı fiillerini kullanmamız gerkmektedir.

4 Okula giderken, şiddetle yağmur yağıyordu.
While going to the school, the rain was raining

5 Dün bu zamanlarda internet kullanıyordum.
At this time yesterday, I was useing internet.

6 Bisiklet sürerken düştü.
While the bicycle drive it fell down.

7 Telefon çaldığında, öğle yemeği yiyordu.
When the phone rang, she was having lunch.

8 Babam bilgisayar oynarken, ben kitap okuyordum.
My father computer play, I was reading the book.

9 Düştüğünde boya yapıyordu.
When it fall down the paint was doing.

10 Tom telefonla konuşurken araba sürüyordu.
Tom was talking on the phone while he was driving.

11 Geçen yıl bu zamanlar Bodrum’da kano kullanıyordum.
This time last year I was kano use Bodrum.

12 Annem bulaşıkları yıkarken telefon çaldı.
While my mother was washing the dishes the phone rang.

13 Şarkı söylerken sesi kısıldı.
While singing it became hoarse the sound.

14 Tom ve Becky yıldızların altında gezmeyi seviyordu.
Tom and Becky were under of the stars walk around it loved.

15 NOTE: WHEN ve WHİLE yapıları PAST PROGRESSİVE ile çok sık kullanılmaktadır.

16 AFFİRMATE(+) I running He was watching She playing It We were You cooking They sleeping

17 NEGATİVE(-) I running He was not watching She (wasn’t) playing It We were not You (weren’t) cooking They sleeping

18 QUESTİON(?) I running Was He watching She playing It We Were You cooking They sleeping

19 NOTE: Past Simple ile beraber kullanılan zaman ifadeleri Past Continuous ile de kullanılabilir. Bunlara ilaven;

20 This time last year: Geçen yıl bu zamanlar

21 At this time yesterday:
Dün bu zamanlar

22 This time last summer: Geçen yaz bu zamanlar

23 DON’T FORGET!!! Past Continuous ile Past Simple arasındaki farklar;

24 PAST CONTİNUOUS PAST SİMPLE Geçmişte devam eden eylem ve olaylar için
Geçmişte alışkanlık haline gelmiş eylemler için Daha çok WHEN ve WHİLE yapılarıyla Hem hareket fiilleri hem de durum fiilleri ile Hareket fiilleriyle

25 KULLANILIR.

26 WHEN-WHİLE Bazı geçmiş zaman cümlelerinde hem past tense hem de past continuous tense i kullanmak zorunda kalabiliriz. Past tense ile geçmişte olan ve biten bir olayı, past continuous ta geçmişte belli bir zaman diliminde devam etmiş olayların anlatıldığını biliyoruz.

27 Bazı cümlelerde bu iki zamanı kullanmak zorunda kalabiliriz, geçmişte bir olay devam ederken başka bir olay olmuş olabilir.

28 Mesela; Dün gece İngilizce çalışırken elektrikler kesildi, Dün gece elektrik kesildiği zaman, İngilizce çalışıyordum.

29 Bu cümlelerde bir olay devam ederken başka bir olay olmuştur
Bu cümlelerde bir olay devam ederken başka bir olay olmuştur.İngilizce çalışmak belli bir süre devam eden bir iş olduğundan o cümleyi past continuous ile, elektriklerin kesildiğini söyledeğimiz cümleyi ise past tense ile anlatmamız gerekmektedir.

30 Böyle geçmişte bir cümlede iki zamanı da kullanabilmek için bu iki ayrı cümlenin birbirine bağlanması gerekmektedir. Bunun için de WHEN ve WHİLE kullanılmaktadır.

31 WHEN: Anlatılan olayda zaman, ya da –de, -da anlamlarına gelmektedir.

32 When’den sonra gelen cümle kesinlikle past tense olmak zorundadır
When’den sonra gelen cümle kesinlikle past tense olmak zorundadır.Sürekli zamandan önce when kullanamayız. When’in kullanldığı cümlenin cümlenin başında ya da ortasında olması önemli değildir, anlam değişmez.

33 WHİLE: Geçmişte belli bir zamanda sürekli olarak meydana gelen olayları anlatırken kullanılır.-iken anlamına gelir.

34 Geçmişte biri olup biten, diğeri devam eden iki olayı anlatırken, cümlemizde ya when ya da while kullanırız.İkisi de aynı anda kullanılmaz. Ama cümlelerde when de kullansak, while de kullansak anlamda bir değişme olmaz.

35 NOTE: Cümleleri kurarken dikkat edilmesi gereken bir yer var.
When den sonra gelecek cümlenin past tense, while dan sonra gelecek cümlenin ise past continuous tense olması gerkmektedir.

36 MODÜLER SİSTEM İNGİLİZCE KONU ANLATIMLI SORU BANKASI
GRADE 8 STUDENT’S BOOK ANAFEN ETKİNLİK DERGİSİ(SAYI 3) ÖZLEM PAŞA(FOTOKOPİSİNDEN YARARLANDIM) ALİ BAYINDIR(DERSHANE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ) TEŞEKKÜRLER… TALHALE® 2008


"THE PAST CONTINUOUS TENSE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları