Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

2 Geleceğin Kökleri, Bugünden Oluşturuluyor…

3 Çınarcık Meslek Yüksekokulu, 29.04.2010 tarihinde kurulmuştur.
ÇMYO’nun kurulma kararının ardından Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı’nın kurulma kararı alınmıştır.

4 PROGRAMIN AMACI Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında,çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

5 KİMLER TERCİH EDEBİLİR?
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programını, öncelikli olarak kız meslek lisesi “Çocuk Gelişimi” mezunları olmak üzere (sınavsız geçiş),üniversite sınavlarından YGS-4 puan türünden yeterli puan alan tüm öğrenciler tercih edebilirler.

6 EĞİTİM OLANAKLARI Mezunlarımız,
Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültelerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Anaokulu Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümlerine (DGS ile) dikey geçiş yapabilmektedirler.

7 Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı kazanırlar.

8 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne açık öğretim bürolarına doğrudan kayıt yaptırıp, fark dersleri vererek, lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler.

9 MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde,

10 MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Çocuk kliniklerinde, Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

11 ???MEZUNLARIN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği Anasınıfı Öğretmenliği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

12 AKADEMİK KADROMUZ Öğr. Gör. NİĞMET GÜL
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. CANSEV KARAKUŞ Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. Gör. HAMİDE BODUR Öğr. Gör. AYŞE HİCRET GÜDÜK

13 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı
Öğr. Gör. Niğmet GÜL Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Anaokulu Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yalova Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

14 Çocuk Gelişimi Programı Başkanı
Öğr. Gör. Cansev KARAKUŞ Çocuk Gelişimi Programı Başkanı  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Halen Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında doktora yapmaktadır.

15 Öğr. Gör. Ayşe Hicret Güdük
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalından Mezun olup, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi anabilim dalında doktora yapmaktadır.

16 Öğr. Gör. Hamide BODUR Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü Anaokulu Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olup, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

17 DERS PROGRAMI I.YARIYIL / GÜZ DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi AKTS T
U Türk Dili 1 2 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Yabancı Dil 1 (İngilizce) Çocuk Gelişimi 1 4 Özel Eğitim 1 Temel Tasarım Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Ortak Ders) Seçmeli Ders 1

18 DERS PROGRAMI lI.YARIYIL / BAHAR DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi
AKTS T U Türk Dili 2 2 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Yabancı Dil 2 (İngilizce) Çocuk Gelişimi 2 Özel Eğitim 2 4 Aile Eğitimi Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Çocuk ve Müzik 1 1,5 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme 2,5 Seçmeli Ders 2

19 DERS PROGRAMI llI.YARIYIL / GÜZ DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi AKTS
U Matematik 2 Çocuk ve Drama 1 3 Çocuk ve Oyun 1,5 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1 6 5 Çocukta Bilim ve Teknoloji Çocukla İletişim İlk Yardım Seçmeli Ders 3

20 DERS PROGRAMI lV.YARIYIL / BAHAR DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi
AKTS T U Çocuk Hakları ve Koruma 2 3 Çocuk Edebiyatı ve Medya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2 6 5 Çocuk Beslenmesi Staj (30 iş günü) 8 Seçmeli Ders 4

21 Seçmeli Dersler DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi AKTS T U
Çocuk ve Çevre 2 Davranış Yönetimi Meslek Etiği Çocuk Animatörlüğü Kredi Kaynaştırma Eğitimi 3 Kalite Yönetim Sistemleri (Ortak Ders) Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Çocuk Sosyolojisi Kişisel Gelişim Araştırma Yöntem ve Teknikleri Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Web Tasarım Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Seminer İşletme Yönetimi 1 Sanat Etkinliklerini İzleme Mesleki İngilizce 1 Mesleki İngilizce 2

22 DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (1.-2. DÖNEMLER)
Çocuk Gelişimi l: Fiziksel gelişim, Fiziksel gelişimi takip etme, Psiko-motor gelişim, Psikomotor gelişimi takip etme, Bilişsel gelişim, Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma, Dil gelişimi, Dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma. Çocuk Gelişimi ll: Sosyal gelişimi Tanımak, Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi Tanımak, Duygusal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimini tanımak, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Cinsel gelişimi tanımak, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak. Temel Tasarım: Nokta-Çizgi, Açık-koyu, Işık-gölge, Tarsı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon), Renk, Doku, Strüktür.

23 ÖZEL EĞİTİM I:Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, özel eğitimin önemi, özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, engelin önleme ve erken tanı, özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engelliliğin nedenleri, görme engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri, işitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri, işitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri, dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, il ve konuşma güçlüğü nedenleri, dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. ÖZEL EĞİTİMII: öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, öğrenme güçlüğünün nedenleri, öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, bedensel engellilik nedenleri, bedensel engeli önleme ve erken tanı, bedensel engellilerin eğitimleri, yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama ve sınıflandırma, yaygın gelişim bozukluğu nedenleri, yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı, yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri, zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma, zihinsel engellilik nedenleri, zihinsel engeli önleme ve erken tanı, zihinsel engellilerin eğitimleri, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı.

24 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI: Kişilik ve benlik özellikleri, güdüler ve duygular, duyum ve algı, savunma mekanizmaları, çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, çocukları tanıma teknikleri, çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, çocuklarda duygu ve davranım sorunları, özel sorunları olan çocuklar, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME: Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

25 AİLE EĞİTİMİ: Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ: Gelişim ve öğrenme, Öğrenme, Öğrenme Kuramları, Çocuklarda Öğretme Süreçleri, Etkili Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak. ÇOCUK VE MÜZİK: Müzik Dağarcığı, Müzikleri Derleme, Müzik Eğitimi, Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama.

26 TÜRK DİLİ (I-II): Fert ve Millet Hayatındaki Dilin Önemi, Dil Bilgisinin Tanımı, Sözcük ve Cümlelerin Neler Olduğu ve İletişim Açısından Önemi. Kelimelerin Oluşumları, Çeşitleri, Nerelerde ve Nasıl Kullanılması Gerektiği. Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları. Sözlü Anlatım Türleri ve İlkeleri. ATATÜRK İLKELRERİ VE İNKILAP TARİHİ (I-II): Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. YABANCI DİL (I-II): Öğretilen yapıları doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Alanlarında öğrendikleri konularla ilgili dinlediklerini anlayabilme. Öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme.Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme. 

27 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME: Derste, program geliştirmeye ilişkin kavramlar ve süreçler, program modelleri arasındaki ilişki, öğretim yöntemleri ve seçimi, materyallerin seçimi, yaş ve eğitim gruplarına göre program ve plan yapma ele alınıyor.

28 DERS İÇERİKLERİ İKİNCİ YIL (1.-2. DÖNEMLER)
ÇOCUK VE DRAMA: Okul Öncesi eğitimde Drama, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortamı, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme, Hareket Çalışmaları, Hareket Çalışmalarını Uygulama, Pantomim Etkinliği, Pantomim Etkinliğini Uygulama, Rol Oynama Etkinliği, Rol Oynama Etkinliğini Uygulama, Doğaçlama Etkinliği, Doğaçlama Etkinliğini Uygulama, Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliği, Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliğini Uygulama. MATEMATİK:Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar.

29 ÇOCUK VE OYUN: Oyun dağarcığını geliştirmek, Oyunları derlemek, Oyun etkinlikleri, Oyun etkinliği uygulamak, Özel eğitimde oyun etkinlikleri. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I: Yıllık Planı İzleme, Günlük Plan Hazırlama, Günlük Plan Uygulama, Serbest Zaman Etkinliği Planlama, Serbest Zaman Etkinliği Uygulama, Türkçe Dil Etkinliği Planlama, Türkçe Dil Etkinliği Uygulama, Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama, Oyun ve Hareket Etkinliği Uygulama, Müzik Etkinliklerini Planlama, Müzik Etkinliklerini Uygulama. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II: Yaratıcı Drama Etkinliklerini Planlama, Yaratıcı Drama Etkinliklerini Uygulama, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Planlama, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Uygulama, Sanat Etkinliklerini Planlama, Sanat Etkinliklerini Uygulama, Fen ve Doğa Etkinliklerini Planlama, Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulama, Alan Gezilerini Planlama, Alan Gezilerini Uygulama.

30 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ: Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi, Bilim Etkinliğini Uygulama, Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması, Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları. ÇOCUKLA İLETİŞİM: İletişim, Çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Aile çocuk arasındaki etkili iletişim, Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, İş hayatında iletişim, Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama. İLKYARDIM: İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

31 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA: Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama, Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar, Değerlendirme. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA: Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI: : Sağlıklı çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar.

32 ÇOCUK BESLENMESİ: Beslenme, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, Besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunum, Farklı zaman dilimlerinde beslenme, Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, Hasta çocuk beslenmesi, Gelişim dönemlerine göre beslenme, Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek

33 BİRİNCİ ve İKİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLER
ÇOCUK VE ÇEVRE: Çevre Eğitimi, Çevre Eğitim Etkinliklerini Uygulama, Çevre Bilincini Oluşturma, Çevre Sorunları, Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemleri. MESLEK ETİĞİ: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek. DAVRANIŞ YÖNETİMİ: Bu ders, hedef davranış, hedef davranışın ölçümü ve kaydı, uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması, uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma, davranış kaydı teknikleri içermektedir. Bununla birlikte, davranış sağaltımı planlama, değiştirilen davranışta kalıcılık, değiştirilen davranışın genellenmesi konularını hedeflemektedir

34 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ: Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: Kaynaştırma eğitimini tanımak, Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri, Kaynaştırma eğitimini uygulayan okullar, Kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamını hazırlama, Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK :Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, Resim etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama, Müzik etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama, Sanatsal ve kültürel gezi programı, Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama.

35 KİŞİSEL GELİŞİM: İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yerterlilikler, Mesleki donanım. FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK :Dijital fotoğraf makineleri kaç çeşittir? Hafıza kartları Fotoğraflar bilgisayara nasıl yüklenir? Beyaz dengesi ayarları İSO-ASA ayarları Görüntü boyutu Ölçüm modu ayarları nasıl yapılır? Dosya formatı ayarları nasıl yapılır? Görüntü nasıl oluşur? Netlik nasıl yapılır? Diyafram ve Enstantane önceliği nasıl kullanılır? Çekim nasıl yapılır? Işık ve Işığın konuya uygun yerlerde etkili kullanımı . Alan derinliği nedir?Alan deriniği nasıl kontrol edilir? ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM: cinsel eğitim, cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri, doğal ve beklendik davranışlar ve ilgi gerektiren davranışların değerlendirilmesi, özel gereksinimli çocuklarda hijyen kurallarını bilmek.

36 İŞLETME YÖNETİMİ I: Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak. MESLEKİ İNGİLİZCE I: Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Çocuk psikolojisi, Aile Eğitimi, Çocuk ve çevre, Çocuk sağlığı ve beslenme, Çocuk edebiyatı ve medya, Yaratıcı sanat, Müzik, yaratıcı hareket, dans ve drama KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ: Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

37 ÇOCUK SOSYOLOJİSİ: Toplumsallaşma Süreci ve Çocuğun Toplumsallaşması, Aile ve Çocuk, Çocuğun Eğitimi, Disiplin ve Çocuk, Din ve Çocuk, Oyun ve Çocuk, Arkadaş Grupları ve Çocuk, Medya ve Çocuk, Tatil ve Çocuk, Toplumsal Sorunlar ve Çocuk, Toplumsal Değişme ve Çocuk bölümleri ile bu dönem ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ :Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma. WEB TASARIM: Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

38 SEMİNER: Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME: Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak. MESLEKİ İNGİLİZCE II: Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Okul öncesi eğitim terminolojisi ve teknik terimler, Çocuk gelişimi, Dil ve konuşma gelişimi, Sosyal ve duygusal gelişim, Bilişsel gelişim, Psikomotor gelişim, Moral gelişim, Fiziksel Gelişim

39 DERS UYGULAMALARIMIZ Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK, Çocuk Gelişimi Programı 1. sınıf Çocuk ve Drama dersinde.

40 Öğr. Gör. Hamide BODUR Çocuk Gelişimi Programı 1
Öğr. Gör. Hamide BODUR Çocuk Gelişimi Programı 1. sınıf Çocuk ve Müzik dersinde.

41 Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK, Çocuk Gelişimi Programı 1
Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK, Çocuk Gelişimi Programı 1. sınıf Özel Eğitim 1 dersinde.

42 ETKİNLİKLERİMİZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı”

43 Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı”

44 İLETİŞİM BİLGİLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MYO


"YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları