Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI… ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI… ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI… ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

2 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziksel, psiko-motor,zihinsel,dil, sosyal ve duygusal), plan yapan,uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

3 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

4 Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

5 Ç OCUK G ELIŞIMCILER ; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,

6 Ç OCUK G ELIŞIMCILER ; Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,

7 Ç OCUK G ELIŞIMCILER ; Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde görev yapabilmektedir.

8

9

10 4 Y ıLLıK L ISANS P ROGRAMLARıNA N ASıL G IREBILIRLER ? Meslek Liselerinin "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" alanından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan YGS'ye girip başarılı olmaları ve kendi alanlarının lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre bu bölümlere öncelikle yerleştirilmektedirler.

11 B ÖLÜMDE YAPTıKLARıMıZ …

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


"ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI… ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları