Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖN720 Girişimcilik Ders - III Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖN720 Girişimcilik Ders - III Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ."— Sunum transkripti:

1 YÖN720 Girişimcilik Ders - III Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Yeni Girişim  Yeni girişim, ◦ Mevcut ya da yeni bir pazara yeni bir ürün sunumunu, ◦ Yeni bir pazara mevcut bir ürünün sunumunu, ◦ Yeni bir işletme kuruluşunu içerir.  Girişimci strateji – Yeni bir girişim gerçekleştirmek ve süreç içerisinde bu girişimi büyütmek ile ilgili karar, eylem ve reaksiyon kümesini tanımlar.

3 Bilgi Diğer Kaynaklar Kaynak Sepeti Yeni Girişim Fırsatının Değerlendirilmesi Giriş Stratejisi Risk Stratejisi Organizasyon Örgütsel Performans

4 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması  Rekabet avantajının dayanağı olarak kaynaklar ◦ Kaynaklar, bir işletmenin işlev görmesine ve performansına dayanak oluşturan ve üretim sürecine girdi olarak yansıyan yapıtaşlarıdır.  Farklı biçimlerde birleştirilebilir.  Kaynak sepeti, bir işletmeye, üstün performans gösterebilmesi için gerekli kapasiteyi sağlar. ◦ Kaynaklar,  Değerli,  Az bulunur,  Taklit edilemez olmalıdır.

5 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması  Değerli, az bulunur ve taklit edilemez kaynakların yaratılması ◦ Girişimciler, eşsiz deneyim ve bilgilerinden yararlanmak durumundadır. ◦ Pazar bilgisi – Pazarın ve müşterilerin durumuna ilişkin içgörü sunan bilgi, teknoloji, know-how ve becerilerdir. ◦ Teknolojik bilgi – Yeni bir bilgi yaratmaya yönelik içgörü sunan bilgi, teknoloji, know-how ve becerilerdir.

6 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması  Yeni bir girişimin çekicilik durumunu değerlendirme ◦ Sahip olunan bilginin ve kısıtlı rasyonellik düşüncesi çerçevesinde karar alma isteğinin düzeyine bağlı olarak değişir.  Yeni girişime yönelik bilgi ◦ Önceki bilgi ve bilgi arayışı  Daha çok bilgi daha etkin bir arayış sürecini güvence altına alır.  Arayış maliyeti, zaman ve paradır. ◦ Bir girişimin yaşayabilirliği, fırsat penceresi aracılığıyla açıklanabilir.

7 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması  Belirsizlik durumunda karar verebilme rahatlığı ◦ Daha fazla bilgi ile fırsat penceresinin kapanması olasılığı değiş tokuş girişimci için bir ikilem yaratır.  Atama hatası – Algılanan bir fırsat üzerine eylemde bulunmaktan kaynaklanan negatif çıktı  Atlama hatası – Yeni bir girişim fırsatı üzerine eylemde bulunmamaktan kaynaklanan negatif çıktı

8 Bilgi Diğer Kaynaklar Yeni Girişime Yönelik Bilginin Düzeyi Fırsat Penceresinin Açıklığı Belirsizlik Altında Karar Alma Rahatlığı Yapma / Yapmama Kararının Alınması Tercih Hatası: Atama veya Atlama

9  İlk olma, örgütsel performansı geliştirecek çok sayıda avantajı da beraberinde getirir: ◦ Maliyet avantajı ◦ Daha az rekabet ◦ Önemli tedarikçileri ve dağıtım kanallarını garanti altına alma şansı ◦ Müşterileri tatmin etmek için daha iyi konumlanma fırsatına sahiplik olasılığı ◦ Katılımcılık aracılığıyla deneyim elde etme olasılığı

10  Çevresel değişkenlik ve ilk olma (dez)avantajları ◦ Girişimci, yeni girişim için hedeflenen sektördeki – çevresel değişkenlikten etkilenen - kilit başarı unsurlarını belirlemelidir.  Çevresel değişiklikler, yeni ortaya çıkan sektörlerde sıklıkla karşılaşılan durumlardır. ◦ Talep belirsizliği – Pazarın potansiyel büyüklüğünü, ne kadar hızlı büyüyeceğini, büyümesine eşlik edecek anahtar boyutları tahmin etmedeki güçlüğü belirtir.

11 ◦ Teknolojik belirsizlik – Teknolojinin işe yarayıp yaramayacağını, alternatif teknolojilerin ortaya çıkıp çıkmayacağını, ortaya çıkan yeni teknolojilerin mevcut ortadan kaldırıp kaldırmayacağını değerlendirme güçlüğünü belirtir. ◦ Uyum – Yeni çevresel koşullara uyum sağlama güçlüğünü ifade eder.  Sebat ve kararlılık gibi nitelikler, girişimcinin değişimin farkına varma ve uyum sağlama yeteneklerini engelleyebilir.

12  Müşteri belirsizliği ve ilk olma (dez)avantajları ◦ Müşteri belirsizliği – Yeni mal ve hizmetlerin müşterilere bir değer yaratıp yaratmadığını kesin olarak belirlemekteki zorluğu belirtir. ◦ Müşteri belirsizliği,  Bilgilendirici reklamlar,  Mal / hizmetin ikame mallara üstünlüğünün vurgulanması,  Potansiyel müşteriler için bir referans noktası oluşturulması,  Demo gösterim ve belgelendirme ile müşterilerin eğitilmesi aracılığıyla giderilebilir.

13  Çevrim süresi ve ilk olma (dez)avantajları ◦ Çevrim süresi – Sektöre ilk giren işletmenin sınırlı rekabet ortamında faaliyet gösterdiği dönemi tanımlar. ◦ Çevrim süresi, ilk girenin,  Müşteri sadakati geliştirme,  Değiştirme maliyetini yükseltme,  Ürün eşsizliğini koruma,  Tedarik ve dağıtım kanallarına erişimi garanti altına alma gibi uygulamaları ile uzatılabilir.

14  Risk, pazarda mevcut talep, teknolojik gelişim ve rakip eylemlerinden kaynaklanan belirsizlikten türer.  Belirsizliği azaltmak için iki strateji uygulanabilir: ◦ Pazar kapsam stratejisi – Hangi müşteri gruplarına ve onlara ne sunulacağına odaklanmak, ◦ Taklit stratejileri – Diğerlerinin uygulamalarını kopyalama

15  Pazar kapsam stratejisi ◦ Yakın – kapsam stratejisi, belirgin bir ihtiyacı karşılamak amacıyla küçük bir müşteri grubuna küçük bir ürün gamı sunumunu içerir.  Üst düzey ustalık gerektiren, kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş ürünlerin üretimine odaklanmayı gerektirir.  Özel bilgi ve uzmanlıkla sonuçlanır.  Pazarın üst ucu, yüksek kârlı bir niş’i temsil eder.  Rekabeta dayalı riskleri düşürürken, pazar belirsizliği ile ilgili riski arttırır.

16  Pazar kapsam stratejisi ◦ Uzak – kapsam stratejisi, değişik bir müşteri gruplarına daha geniş bir ürün gamı sunumunu içerir.  Bir öğrenme sürecinin eşlik ettiği bilgi aracılığıyla ortaya çıkan stratejidir.  Bir işletmeyi, çok sayıda ve farklı rekabete açar.  Pazar belirsizliği ile riski düşürürken, rekabeti yükseltir.

17  Taklit stratejisi ◦ Neden?  Başarılı bir işletme uygulamalarını taklit etmek kolaydır.  Sektörde başarılı olmak için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur.  Örgütsel meşrutiyet sağlar. ◦ Taklit stratejisinin türleri  Franchising – Franchise alan, yeni girişim için gerekli «kanıtlanmış» formülün kullanım hakkını elde eder.  “Ben de” stratejisi – Bir rekabet avantajı geliştirebilmek için mevcut mal ve hizmetlerin küçük değişikliklerle kopyalanmasıdır.

18  Taklit stratejisi ◦ Taklit stratejisi, potansiyel olarak,  Girişimcinin araştırma ve geliştirme ile ilgili maliyetlerini düşürür.  Müşteri belirsizliğini azaltır.  Daha ilk günden yeni girişimi meşru gösterir.

19  Yeniliği yönetmek ◦ Yeniliğin sorumluluğu, benzersizlikten kaynaklanır.  Yeni görevleri öğrenme maliyeti  Sorumluluklardaki örtüşmeler ya da boşluklardan kaynaklanan çatışmalar  İletişimin biçimsel olmayan (enformel) ve yapılandırılmamış durumu ◦ Yeni bir işletme  Çalışanlarını eğitmeli ve geliştirmelidir.  Roller arası çatışmaları gidermelidir.  Biçimsel olmayan ilişkileri arttıracak ve işlevsel bir kurum kültürü oluşturacak eylemleri desteklemelidir.

20  Yeniliği yönetmek  Kurulu rutin, sistem ve süreçlerin eksikliği bir öğrenme avantajı sağlar.  Sürekli değişen bir çevrede yeni bir bilgi öğrenme yeteneğinin arttırılması, rekabet avantajının önemli kaynaklarından birisini oluşturabilir.


"YÖN720 Girişimcilik Ders - III Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları