Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Program Bilgi Paketi Düzenleme/Revizyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Program Bilgi Paketi Düzenleme/Revizyonu"— Sunum transkripti:

1 Program Bilgi Paketi Düzenleme/Revizyonu
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Program Bilgi Paketi Düzenleme/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI Rektör Yardımcısı BEK Başkanı Ders Bilgi Paketi Program Yeterlilileri/Çıktıları İlişkisi Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 6 Şubat 2013

2 Geleceğe Hazırlanmak "Bugün Kim Olduğumuz, Dünkü Tercihlerimizin Sonucudur. Yarın Kim Olacağımız, Bugünkü Kararlarımızın Sonucu Olacaktır."  Amerikalı Yazar Dale Carnegie: «Hepiniz Önemlisiniz. Toplu Hâlde Resim Çektirseniz, Resim Elinize Geçince İlk Önce Kime Bakarsınız?» diye sorar. Bu Soruyu Kime Yönelttimse; «Kendime Bakarım.» Şu Cevabı Aldım Der. Sormamız Gereken Soru Biz Kurumumuzu 5, 10,20, 50, 100 Yıl Sonra Nasıl Görmek İstiyoruz. Herhalde Dünyada Başarı Sıralamasında İlk 100 Üniversite İçerisinde Görmek, Bu Üniversiteye Emek Vermiş Çalışanları, Öğrencileri, Mezunlar ve Tüm Paydaşlarını Mutlu Eder. ECTS/AKTS Çalışması Hiç Şüphesiz Ki Üniversitemizi Gelecekteki Görmek İstediğimiz Konumla İlgili Yapmış Olduğumuz Bir Temel ve Tercihtir. ECTS/AKTS-Program Bilgi Paketi Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

3 Yüksek Öğretimde Rekabet
Yüksek Öğretimde Yaşanmakta Olan Ulusal/Uluslararası Rekabette, Bu Süreçleri Doğru Kurgulayıp, Doğru Uygulayanların Rekabet Şansı Olacaktır. Bu rekabette; Diploma Eki, ECTS/AKTS Etiketi İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi, Dış Denetim, Kalite Güvencesi, Akreditasyon Süreçlerini Oluşturmak/Kurmak Artık İsteğe Bağlı Değil Bir Zorunluluk Haline Gelmiştir. Yıllık BEK Raporlarında Artık Kurmayı Planlıyor musunuz Diye Sormuyor. Bu Süreçler Tamamlanmamışsa Neden Yapmadınız? Çünkü Bu Hukuki Zorunluluktur. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

4 PROGRAM BİLGİ PAKETİ Her Bölümün/Program Bilgiler Web Sitesinde Yer Alırken Aşağıdaki Başlıklarda Sınıflandırılacaktır. Aşağıdaki Başlıklar ve Bilgiler Olmazsa Olmaz Mutlaka Doldurulması Gereken Bilgilerdir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

5 Program Bilgi Paketi / Information İn Degree Programmes
Mutlaka Doldurulması Gereken Alanlar  General Description/Program Hakkında § Qualification Awarded /Kazanılan Derece Level of Qualification/Kazanılan Derecenin Seviyesi Specific Admission Requirements/Kayıt Kabul Koşulları Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning (formal, non-formal and informal) [3]/Önceki Öğrenmenin Tanınması Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

6 Program Bilgi Paketi / Information İn Degree Programmes
Mutlaka Doldurulması Gereken Alanlar Profile of The Programme [4]/Program Tanımı Key Learning Outcomes [5]/Program Çıktıları/Yeterlilikleri Occupational Profiles of Graduates With Examples [6] Access to Further Studies/Bir Üst Dereceye Geçiş Course Structure Diagram With Credits/Program Yapısı Examination Regulations, Essessment and Grading/Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma Graduation Requirements/Mezuniyet Koşulları Mode of Study (full-time, part-time, e-learning...)/Eğitim Türü Programme Director or Equivalent/Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)/ Programme Director or Equivalent Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

7 Program Bilgi Paketi / Information İn Degree Programmes
Ayrıca Üniversite Olarak Bu Çalışmaların Paralelinde Yürütülen Diğer Çalışmalarda Kullanılacak Alanlarda Eklenmiştir. Bu Alanlar Akademik Kurul/Komisyonlar Olup Sununun En Sonunda Verilmiştir. Eklenen Alanlar Üniversitemiz Bünyesinde Güncellenen İç Kontrol Süreçleri Görev Tanımlaması İçin İhtiyaç Duyulan Bilgilerdir. «İç Kontrol» Görev Tanımları İdari Süreçler İçin Tamamlanmış Olup Akademik Süreçler İçin Komisyon Çalışmaları Devam Etmekte, İç Kontrol Görev Tanımlamaları Mart Ayında Tamamlanacaktır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

8 6.Program Profili/Tanımı /Profile of the Programme/
Bu Bölümde Çok Kısa Olarak Bölümün/Program Tarihçesi, Sunulan Eğitim Öğretim Program(lar)ı Lisanas-Örgün-İkinci Öğretim-Uzaktan Öğretim, Yüksek Lisans, Doktora, Mevcut Programı Benzer Programlardan Ayıran Özellikler. Yabancı Dil Hazırlık (Tüm Yabancı Dil Hazırlık Okutulan Programlar), Bilimsel Hazırlık (Teknoloji Fakültesi, MTOK), Yabancı Dil Hazırlıktan Sonra İngilizce Okutulan Derslerin Toplam Krediye Oranı(%30, %100 İngilizce Olan Programlar İçin) Öğretim Elemanı Kadrosu, Kadrolu Olanlar, Diğer Bölümlerden, Diğer Fakültelerden ve Kısmi zamanlı.(Sayısal Olarak) Vizyon, Misyon, Hedefleri Bölümün öğrencilere sunduğu laboratuvar, klinik, teknik olanakları ve öğretim dilini yazınız. ÇAP İmkanları, Erasmus, Farabi Değişim Programları Derslerin Dağılım Oranı. (Bu Oranlar Mühendislik Programları İçin «Temel Fen Bilimleri, Temel Mühendislik, Mühendislik Tasarım, Sosyal Bilimler», Diğer Programlar İçin Kategorilere Bakınız ), Seçmeli Derslerin Toplam Kredisinin Toplam Ders Kredilerine Oranı. Programda Opsiyonlar Varsa Bu Opsiyonlar Nedir. (Örneğin Makine Müh. İkinci Sınıftan Sonra Seçmeli Paket Derslerle Sonra İmalar, Tasarım, Enerji Gibi Opsiyonlara Ayrılmış Olabilir.) Programın Avrupa ve Ulusal Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki Karşılığı Yazılabilir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

9 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Program Profili/Tanımı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Lisan programına Öğretim Yılında lisans öğrenci alamaya başladı. OSYM sınavı ile iki grup öğrenci almaktadır. Birinci grup normal lise mezunları, diğer grup ise mesleki teknik okul mezunları. Birinci grup öğrenciler doğrudan lisans birinci sınıfta başlamakta veya isteğe bağlı bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıflarına devam etmektedir. Mesleki teknik okul mezunları temel fen bilimlerinden (fizik, matematik, kimya) bir yıl bilimsel hazırlık eğitimine (MTOK Yönergesi Linki Konacak) devam etmektedir. Bilimsel hazırlık sınıfını geçenler lisans birinci sınıftan eğitimine devam edebilirler veya isteğe bağlı bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık (Yabancı Dil Hazırlık Yönergesi Linki Konacak) sınıfına devam edebilir. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, tüketim pazarına yönelik, özel veya seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir. Makine, otomotiv, hava araçları, kara araçları, deniz araçları, elektrik, elektronik, iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde Ar-Ge tasarım birimlerinde çalışabilecek. Bu sektörlerin ürün geliştirme süreçlerinde imalat/montaj projelerinin oluşturulmasında yeni teknolojilere hakim proje yöneticisi profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

10 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Program Profili/Tanımı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği’nin temel vizyonu, tasarım aktivitesini ulusal ve uluslar arası pazarın beklentileri ve ekonomik koşulları doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemesidir. Bu çerçevede temel proje bilgisinin ve tasarım kültürüne ilişkin birikimin ve kurumsal kimlik, markaya yönelik ürün stratejisinin belirlenmesi, iletişim stratejileri, tasarım ekonomisi ve yönetimi gibi konulara ağırlık verilir. Yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yeteneği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı, söz konusu sektörlere yönelik üretim koşullarını ve malzeme kullanımı konusunda öğrenciyi teknik olarak donatır. Üç boyutlu düşünme pratiği ürün tasarımına yönelik çizim ve prezentasyon teknikleriyle başlatılır, model yapımı ile gerçekleştirilir, bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme, analiz, animasyon, tasarım ve sunum teknikleriyle geliştirilir. Temel fen bilimleri dersleri Fen Fakültesi (Fizik, Kimya, Matematik) bölümü öğretim üyeleri, temel mühendislik bilimleri dersleri (mukavemet, malzeme, dinamik, imal usuller) fakültenin diğer bölümü veya Mühendislik Fakültesi alanında uzman öğretim üyeleri tarafından, Tarih ve Türkçe dersleri Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm öğretim üyeleri tarafından, yabancı dil (İngilizce) dersleri Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutmanları tarafından verilmektedir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

11 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Program Profili
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alan uzmanlık dersleri bölüm bünyesinde bulunan alanında uzman 4 öğretim üyesi ve gerek duyulması halinde üniversite bünyesinde diğer bölümlerdeki alanındaki uzman öğretim üyeleri ve misafir öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Seminerler, endüstri gezileri, laboratuvar, stüdyo, model-maket atölyesi ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler için canlı ve etkileşimli bir atmosfer ile tasarım eğitiminde süreklilik de sağlanmış olacaktır. The ratio of basic science credits to total credits of the program is xx %, basic engineering credits is xxx % and engineering design credits is xx %. Approximately xx% of the curriculum is devoted to genel education, social and humanities courses. The elective/compulsory course credit ratio of the program is nearly 27 % of the total credits.  Technolog Faculy and Engineering Faculty Program is being conducted by xxx faculty members, xxx part-time faculty, 53 teaching assistants. A total of xxx undergraduate students are enrolled in Industrial Design Engineering program currently. ISCED (The International Standard Classification of Education) 2011" and "NQF-HETR (The Turkish Qualifications Framework for HE) vb. SeviyeSınıflandırma Tanımlayıcısı Listesinde Varsa Yazınız. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

12 Genel Bilgi/(İTÜ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği)
The Faculty of Mechanical Engineering has implemented the four year mechanical engineering program since A major revision was made in 1997, when the total credits were reduced to and 30 percent of the credits were required to be taken from the courses given in English. The graduates of the Mechanical Engineering Program will have the following basic characteristics besides the principal and genel qualifications of an engineer: Designing and managing skills for mechanical components, systems and processes,  Designing and managing skills for thermal, systems and processes,  Analytical skills to solve technical problems of mechanical engineering. The educational objectives and program outcomes were determined by considering the  recommendations made by the industrial partners, advisory board members, alumni and faculty as well as ABET criteria. 230 freshman students are enrolled to the program each year and starting in 2010/2011 academic year 30 of these students will be following a fully English program. The curriculum is designed to cover courses in mechanical design, theory of machines, thermo-fluids, system dynamics-control after a background in mathematics and fundamental engineering. Students may choose one of the five options, namely energy, HVAC, system dynamics-control, design-manufacture and automotive in their final year. The ratio of basic science credits to total credits of the program is 23.5 %, basic engineering credits is 20 % and engineering design credits is 37 %. Approximately 19.5 % of the curriculum is devoted to genel education, social and humanities courses. The elective/compulsory course credit ratio of the program is nearly 27 % and 30 % of the total credits are gained by the courses offered in English.  Mechanical Engineering Program is being conducted by 86 faculty members, 1 part-time faculty, 53 teaching assistants. A total of 1300 undergraduate students are enrolled in the program currently. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

13 Genel Bilgi/İTÜ Makine Mühendisliği
Objectives/Hedefler In conformity with the mission of Mechanical Engineering Department, the objectives of Mechanical Engineering Program are to graduate professionals who can:Perform design and integration of mechanical and thermal processes, components and systems, Play leadership roles by improving collaboration between engineers, scientists and professionals,  Involve positively in the competitiveness of design, manufacturing and research enterprises, Aim to reach knowledge and professional growth for their successful careers in industry, research or academia, Contribute to the society as professionally, ethically and globally aware members. Program Options/ Program Opsiyonları There are five options in the program. After completing the junior year, students have to choose one of the 5 options (packages) in which they wish to broaden their knowledge: Each 1. Design and Manufacturing 2. Energy 3. HVAC 4. Systems Dynamics and Control 5.  Automotive package has a course content of 15 credits, which consist of 2 compulsory and 3 elective courses in senior level. These specific courses focus on the abilities required to develop expertise in these areas. These options introduce a degree of flexibility into the curriculum, giving students an opportunity to tailor their academic experience to meet their unique educational goals, which may include immediate entry into industry or further study at the graduate level. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

14 Genel Bilgi/İTÜ İmalat Mühendisliği Hedefleri
Objectives/Hedefleri Malzeme dönüşümlerini, imalat yöntemlerini, imalat sistemlerini tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen, Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen, Üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen, Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen, İmalat Mühendislerini yetiştirmektir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

15 2. § Qualification Awarded / Kazanılan Derece
Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) yazınız. Örnekler Gıda mühendisliği lisans derecesi Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Design)almaya hak kazanmaktadırlar. Upon successful completion of all the courses in the curriculum, the students are awarded the Bachelor of Arts Degree (BA) in English Language and Literature. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

16 3. Level of Qualification/ Kazanılan Derecenin Seviyesi
Programın öğrenim düzeyini yazınız (Ön lisans/lisans/yüksek lisans veya doktora).   Not: Diş hekimliği, tıp doktorluğu ve eczacılık programları için yüksek lisans yazınız. Örnekler Kazanılan Derecenin Seviyesi Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. This is a First Cycle (Bachelor’s Degree) program Daha geniş Kapsamlı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve TYYÇ Karşılıklarıde Belirtilebilir This is a 4-year First Cycle (Bachelor’s Degree) programme with 240 ECTS Credits and at least (Mevcut Programda Okutulan Toplam yerel Kredi Yazılacak) local credits. The programme satisfies the requirements by both the ECTS credits and level descriptors of the first cycle degree qualifications of the Overarching Framework of European Qualification HE (QF-EHEA) and the 6th level qualifications of the Turkish National Qualifications Framework (TYYC, NQF-HETR). The descriptors also satisfy the 6th level requirements of the qualifications of the European Qualifications Framework for the Life-long Learning (EQF-LLL).(Prof.Dr. Ali GÜNEŞ) Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

17 4. Specific Admission Requirements/ Kayıt Kabul Koşulları
Bu açıklamada tüm programlar için genel koşul olarak kabul edilen lise/lise dengi mezunu olmak gerekir koşuluna ek olarak programa hangi puan türü ile öğrenci kabul edildiği de belirtilebilir. Programa kabul edilmek için diğer özel koşullar varsa bunlar da belirtilmelidir. Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans İçin Ortak Metin Hazırlayıp Farklılıklar Veya Boşluklar Doldurulabilir. ÇAP Yapılıyorsa Belirtiniz. ÇAP Yönergesine Link Veriniz. Bu Bölüm; 1)Ön Lisans, 2)Lisans 3) Lisans Üstü 4) Özel Yetenek Sınavı İçin Standart Metin Hazırlanacak. Tüm Programlar Hazırlanacak Standart Metni Yükleyecek. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

18 4. Specific Admission Requirements/ Kayıt Kabul Koşulları
Öğrenci Alını İle İlgili Süreçler Anlatılacak. Farabi/Erasmus Öğrenci Değişim Programları, Kısa Açıklamadan Sonra İlgili Yönergelere Link Verebilirsiniz. Teknoloji Fakültesi MTOK İçin Özel İfadeler Yazılacaktır. MTOK Yönergesi İngilizceye Çevrilip Linki Verilmesi Gerekir. Özel Yetenekle Öğrenci Alan (Müzik, Resim, Beden Eğitimi) Programlar İçin İlgili Yönerge İngilizceye Çevrilecek Linki Verilecek. Tezsiz Yüksek Lisans Ve Tezlilerin Alım Prosedürü Farklıdır. Aynı Programda Tezsiz Yüksek Lisans Programı Varsa Bunu Ayrıca Belirtiniz. Uluslararası Öğrenciler İçin Kayıt Kabul Koşullarını da Mutlaka Belirtiniz. Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesinin Linkini Veriniz. 1) Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan (Müzik, Resim, Beden Eğitimi) Ortak Metin, 2) Lisans/Ön Lisans Ortak Metin, 3) Lisans Üstü Ortak Metin Olacak. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

19 4. Specific Admission Requirements/ Kayıt Kabul Koşulları
(Örnek: İzmir Ekonomi Üniversitesi) Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, İEÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

20 5. Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning/ Önceki Öğrenmenin Tanınması
Specific arrangements for recognition of prior learning (formal, non-formal and informal) [3]/Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu bölüm daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş  bir öğrencinin aldığı eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına dair bilgiyi içerir. Gerekli Açıklama Yapıldıktan Sonra Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Linki verilecek. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Belli Bir Açıklamadan Sonra Detaylı Bilgi İçin Yabancı Dil Hazırlık Yönergesi Linkini Veriniz) Bu Bölüm İçin Tek Bir Standart Metin Hazırlanacak Tüm Programlara Hazırlanacak Standart Metni Yükleyecek. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

21 Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin İlgili Maddesi ve Linkini Veriniz.
5. Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning/ Önceki Öğrenmenin Tanınması Örneğin yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin transferi gibi. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buraya kısa bir açıklama yazılıp ilgili eğitim‐öğretim ve sınav yönetmeliğine link verebilirsiniz. Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerinizin bu öğrenimlerinin akademik tanınmasını nasıl yaptığınıza dair kısa açıklamayı da bu bölüme yazınız. Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin İlgili Maddesi ve Linkini Veriniz. Bu Bölüm İçin Tek Bir Standart Metin Hazırlanacak Tüm Programlara Hazırlanacak Standart Metni Yükleyecek. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

22 6. Profile of the programme [4]/ Program Tanımı/Profili
İlk Sırada Verildi. Bu nedenle Tekrarlanmadı. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

23 7. Key learning outcomes [5]/ Program Çıktıları/Yeterlilikleri
Bu Bölüm Daha Önceki Sunumlarda Detaylı Olarak Anlatıldı. Burada Tekrar Açıklama Gereği Görülmedi. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

24 8. Mezunların Mesleki Profili/ Occupational Profiles of Graduates
Bu bölüme program mezunlarının devlet veya özel sektörde hangi işlerde, hangi konumlarda çalışabildikleri hakkında kısaca bilgi veriniz, örneklerle açıklayınız. Bilgisayar Mühendisliği İçin Aşağıda Bir Örnek verilmiştir. Mezunların Mesleki Profili/Occupational Profiles of Graduates Graduates of Computer Engineering program may work in the Information Technologies department of a bank, a university, a hospital, a public institution, or a private company. Additionally, they may be employed as system analyst, application programmer, data base administrator, network designer, security administrator, system evaluator, system programmer, system designer, standard and methods inspector, final user support specialist in production, marketing, financial affairs, human resources and/or research and development departments of a production company. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

25 9. Access to Further Studies/ Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan kişinin üst seviyedeki bir programa nasıl devam edebileceğini yazınız. Ön Lisnasdan Lisansa, lisans mezunlarının yüksek lisans ve doktoraya, yüksek lisans mezunlarının ise doktora geçişi. Yeterli açıklamadan sonra İlgili yönetmelik ve yönergelerin linki verilebilir. (örnek: Bu program mezunları aynı alandaki yüksek lisans/ doktora veya bu program mezunlarını kabul eden diğer alanlardaki yüksek lisans programlarına giriş koşullarını sağladıkları takdirde devam edebilir).   Örnek: Upon a successful completion of the programme, student may continue with master and doctoral studies in the same or similar scientific areas, which may accept students from Mechanical Engineering.  Prof.Dr. Ali GÜNEŞ Formatı Daha Uygun 1) Ön Lisans İçin Standart Metin, 2) Lisans İçin Standart Metin, 3) Yüksek Lisans İçin Standart Metin Hazırlanacak. Hazırlanacak Olan Bu Ortak metinler Konacaktır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

26 10. Course Structure Diagram With Credits/ Öğretim Program/Müfredat Yapısı
Programın zorunlu ve seçmeli ders oranı, üniversite zorunlu dersleri, fakülte ortak havuzundan alınan seçmeli ders/ler var mı; varsa yüzdeleri, programın özelliklerini gösteren diğer maddeler; örneğin hangi yıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlandığı, bölüm dışı seçmelilere ilişkin bilgi, staj olanakları yazılmalıdır. Bu bölümde ayrıca programdaki derslerin dönemlik/yıllık olduğunu, programın uygulama ağırlıklı olup olmadığını, önkoşullu ders/derslerin olup olmadığını ve öğretimin birinci, ikinci ve diğer yıllardaki derslerin özelliklerini de belirtiniz. Örneğin:“programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir” gibi. * Bu Kısım Bilgiler Girildiğinde Hazır Hale Gelmektedir. Otomasyon Geliştirme Grubu Tarafından Web de Gösterilecek, Bu Bölümler Ders Bilgi paketi Ve Diğer Tanımlamalar Yapıldığında Otomatikman Oluşmaktadır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

27 Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi Baz Alınarak Hazırlanacak.
11. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma/ Exam Regulations and, Assessment, and Grading Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi Baz Alınarak Hazırlanacak. Ön Lisans ve Lisans İçin Ayrı Bilgi Paketi Hazırlanacak Lisans Üstü İçin Ayrı Bir Bilgi Tüm Programlar Hazırlanacak Bu Ortak Metni Kullanacaktır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

28 12. Graduation Requirements/ Mezuniyet Koşulları
Bu Bölüme Öğrencinin Mezun Olabilmesi İçin Genel Şartlar Ve Varsa Özel şartları Yazınız Aşağıda İzmir Ekonomi Üniversitesinden Bir Örnek Verilmiştir. Graduation Requirements In order to graduate from this undegraduate program, the students are required; to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least DD/S with a minimum of 240 ECTS to have a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.00 out of 4.00 to complete their compulsory internship in a specified duration and quality. Bu Alması gereken Yerel Kredi Eklenmesinde Fayda Vardır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

29 6. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar/ Qualification Requirements and Regulations
Bu bölümde programdan mezun olmak için gerekli yönetmelik ve yönergeleri yazınız. İlgili Yönetmelik Ve Yönergelerin Linkini veriniz. Mezuniyet için gerekli yerel Kredi miktarı (mevcut müfredat programdaki yerel kredi sayısı yazılacak), toplam AKTS kredisi miktarı, tüm derslerden başarılı olmak,  ağırlıklı not ortalaması, var ise bitirme projesi, staj da belirtilir.  1) Lisans Üstü İçin İlgili Tüm Yönetmelik ve Yönergeleri. 2) Ön Lisans ve Lisans İçin; Eğitim Öğretim Sınav yönetmeliği, Yabancı dil Hazırlık Yönergesi, ÇAP Yönergesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi, Teknoloji Fakültesi İçin MTOK Yönergesi vb.  Ortak Bir Metin Hazırlanacak İlgili Programlar Sadece Kendilerini İlgilendiren Kısımları Kullanacaktır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

30 6. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar/ Qualification Requirements and Regulations
The students who study in English Language and Literature are required to fulfil the following graduation requirements in order to get the Bachelor’s Degree: The students must pass all the credited courses with at least a letter grade C, together with non-credited courses with at least the letter grade G They must obtain a total of 240 ECTS Credits and at least (Mevcut Programdaki Toplam yerel krediyi Veriniz)local credits. They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of (Üniversitemizin Değeri ) out of 4.00. They must prepare a graduation project, submit and defend it successfully. For detailed information about graduation requirement, please see Karabuk University Rules and Regulations for Undergraduate Education on İlgili Tüm Yönetmelik ve Yönergelerin Linkini veriniz. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

31 14. Mode of Study /Eğitim Türü
Mode of Study (full-time, part-time, e-learning...)/Eğitim Türü Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

32 15. Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)/ Programme Director or Equivalent
Bir Bölümde Birden fazla Program Varsa, Bu Programlardan Bölüm Başkanı Yetkisi İle Sorumlu Öğretim Elemanı İsim Ve İletişim Bilgileri Yazılacak Örneğin Makine Mühendisliği İçerisinde Makine Mühendisliği Programı Otomotiv Mühendisliği Programı Raylı Sistemler Mühendisliği Programı Bu Programlardan Bölüm Başkanı Yetkisi İle Sorumlu Olan Öğretim Elemanı İsim ve İletişim Bilgileri Yazılacak Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

33 15. Program Yürütücüsü / Undergraduate Program Chair
Programın yürütülmesinde Bölüm Başkanı yetkisiyle sorumludur. ECTS/AKTS sürecinde programın tanıtıcısı ve savunucusudur. Öğretim Elemanı Ünvan İsmi Ve İletişim Bilgilerini Yazınız Undergraduate Program Chair Is responsible for administrating the program. Has the rights and authority of the Department Head in steering the program. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

34 Program Komisyon ve Kurullar/Program Committees
Programa Özgü Komisyonlar Bu Çalışmada Bir Zorunluluk Olmamakla Birlikte «İç Kontrol» Çalışmaları İçin Oluşturulması Gereken Komisyonlardır. ECTS Çalışması Sonrası Yapılacak Tüm Çalışmalarda Gerekli Olan Komisyonlar ve Bazı Komisyonlar YÖK’ün ve Üniversitenin İlgili Yönetmelik ve Yönergeler Gereği Oluşturulması Zorunlu Komisyonlardır. Fakülte/Müdürlükler Bünyesinde Oluşturulması Gereken Kurul ve Komisyonlarda YÖK’ün Teşkilat Kanunu ve Daha Sonra Çıkarılan Yönetmelik ve Yönergelerle Kurulması Gereken Kurul ve Komisyonlardır. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

35 Program Komisyonları/Program Committees
Burada Belirtilen Kurul Ve Komisyonlar İçin Ortak Format Otomasyon Grubu Tarafından Gerekli Açıklamalarda Yazılarak Oluşturulacak. Birimler İstenilen Formatta Bilgi Girişi Yapacaktır. Yeni Kurulan Ve Öğrencisi Olmayan Bölüm/Programalar Tüm Kurul ve Komisyonları Oluşturulması Gerekmez. Kurul/Komisyonları Oluşturmak İçin Yakın Programlardan Eleman Alarak Geçici Kurul/ Komisyonlar Oluşturabilir. Fakülte Yönetim Kurulu Ve Fakülte Kurullarında Olduğu Gibi. Ayrıca Yeterli Öğretim Elemanı Olmayan Akademik Birimler Bu Komisyon Ve Kurulları Sadece Dekanlık/Müdürlük Seviyelerinde Oluşturabilir. Daha Sonra Akademik Kadronun Artışına Paralel Bölümlerdede Aynı Komisyonlar Oluşturulabilir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

36 Program Değerlendirme Komisyonu/Program Evaluation Comittee
Bölüm Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders, öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını değerlendirerek program yürütücüsüne rapor verir ve gerekli önerileri sunar. Program Evaluation Comittee Evaluates the results given to the committee by Department Quality Assurance Committee regarding the course and teacher evaluation surveys, alumni surveys etc. Prepares the Self Study Report. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

37 Eğitim Kalitesi Geliştirme Komisyonu/ Education Quality Improvement Commission
Görev Tanımı: Bölümün eğitim-öğretim, sektörle ilişkiler ile uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu bir komisyondur. Ayrıca xxxxx Bölümü akreditasyonu kazanabilmesi doğrultusunda gerekli tüm çalışma ve organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Lisans Programının eğitsel hedef ve çıktılarının akreditasyonuna esas olan kriterler doğrultusunda en iyi düzeye çıkarabilmek için faaliyet gösterir. Çalışma Alanları 1. Her ders için; ders içeriği, sınav soruları, cevap anahtarları, en iyi, en kötü ve orta düzey sınav kağıdı örnekleri, varsa proje ve ödev konuları ile ilgili belgeler, yılsonu sonuçları, öğrenci ve öğretim elemanı ders değerlendirme anket sonuçlarının yer alacağı ders dosyalarını izler, eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunur. 2. Anket komisyonu ile programın performansının ölçülmesine yönelik olarak öğrenci ve öğretim elemanı ders değerlendirme anketlerini düzenler, organize eder ve gerçekleştirir 3. Değerlendirme anketlerini kalite güvence çevrimine uygun olarak değerlendirir ve rapor hazırlar 4. Anket komisyonu ile birlikte her yıl bir önceki yıldan elde ettiği anket sonuçlarını yorumlayarak bir sonraki yıl için hazırlanan anket sorularında gerekli gördüğü değişiklikleri ve güncelleştirmeyi yapar. 5. Ders katalog bilgilerinden yararlanarak programın ders-çıktı matrisinin oluşturulması ve buna bağlı olarak “ders planı haritasının” hazırlanmasını sağlar. 6. Programın çıktılarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik olarak “çıktı rubriklerini” oluşturur ve değerlendirir 7. Mezun olacak olan son sınıf öğrencileri ile çıkış mülakatını gerçekleştirir. 8. Yaptığı çalışmaları, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Bölüm Başkanına bir rapor halinde sunar. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

38 Eğitim Kalitesi Geliştirme Komisyonu/ Education Quality Improvement Commission
Description The Education Quality Improvement Committee (EQIC) was formed to serve as a coordinating body for assessment and evaluation efforts in the Department. It is also responsible to make the preparations for the national and international accreditation of the undergraduate program. Their annual reports include evaluations of the collected data and proposals for improvement, which is used by Head of the Department as a basis for their yearly evaluations and for taking corrective actions. Mission of the Committee 1. To collect course folders 2. To conduct surveys to determine the performance of program with the surveys committee 3. To evaluate surveys according to quality assurance. 4. To update the survey questions if necessary with the Surveys Committee 5. To Map courses with the program outcomes and educational objectives to obtain lecture-output matrix. 6. To determine the performance criteria of the program outcomes to form output rubrics and evaluate. 7. To conduct exit interviews 8. To submit a report to the Head of the Department Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

39 Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu/ Senior Design Project Committee
Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu Bitirme tasarım projesi konularını belirler, öğrencilere dağıtır, değerlendirme esaslarını belirler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Senior Design Project Committee Prepares the list of senior design projects offered by the faculty members and announces them to the students. Is responsible for controlling the progress and the arrangement of the final presentations and grading of the senior design projects. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

40 Laboratuvar Koordinatörü/Laboratory Committee
Öğrenci laboratuvarlarının düzenli çalışmasını denetler. Öğrencilerle ilgili deneylerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmelerini sağlayıcı önlemleri alır ve durumu program yürütücüsüne rapor eder. Öğrenci laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme, iyileştirme, bakım, onarım programlarını yapar, izler. Öğretim üyelerinden gelen yeni deney önerilerini değerlendirir. Laboratory Committee Is in charge of organization, maintenance, safety and operation of the student laboratories. Reports to the program chair. Is also responsible for implementing improvements in the student laboratories.. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

41 Transfer Öğrencileri Komisyonu/Transfer Students Committee
Transfer Öğrencileri Komisyonu İç ve dış yatay geçiş, ÇAP ve Yandal programlarında yer alan öğrencilerin intibak programlarını hazırlar, uygular ve izler. Erasmus ve Farabi program öğrencilerinin danışmanlığını yapar. Transfer Students Committee(Internal and External Transfers, Erasmus and Farabi Programs) Is in charge of evaluating the applications and observe the progress of internal and external transfer students, dual degree and minor students. Prepares the programs for these students. Advises the Erasmus and Farabi program students. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

42 Mezunlarla İlişkiler Komisyonu/Alumni Committee
Programdan mezun olan öğrencilerin kaydını tutar ve günceller. Mezun anketlerini düzenler ve uygular. İşveren mülakatlarının programını yapar ve sonuçları değerlendirerek program yürütücüsüne sunar. Alumni Committee Keeps and updates the list of graduates. Prepares and conducts the alumni surveys, employer surveys. Presents the results of these surveys to the program chair. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

43 Staj Komisyonu / Internship Commission
Staj Komisyonu Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder, staj atölyesinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Internship Commission Internship commission is assessment and examination board of students' internship reports which also gives information to students about their compulsory internship and helps them to find suitable companies for their internship. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

44 Öğrenci Oryantasyon, Kariyer Planlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Student Orientation, Career Planning and Public Relations Committee Öğrenci Oryantasyon, Kariyer Planlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yeni öğrenciler için Fakülte’ yi tanıma ve Fakülte’ ye uyum sağlama etkinliklerini planlar ve yürütür. Broşür basılması, güncellemesi ve öğrenci el kitabı hazırlanmasına yardımcı olur. Student Orientation, Career Planning and Public Relations Committee Plans and organizes the orientation week for the freshman students. Is responsible for preparation, updating and printing of the student handbook and faculty brochures. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

45 Halkla İlişkiler ve Web Sayfası Koordinatörü/ Public Relations and Web Page Committee
Halkla İlişkiler ve Web Sayfası Koordinatörü Programın web sayfasını düzenler, günceller. Bu çalışmaları diğer bölüm web sayfası sorumlularıyla birlikte yürütür. Public Relations and Web Page Committee Is responsible for updating the web page of the program in coordination with the web page designers and operators of the Department Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

46 Advisory Board/Danışma Kurulu
The objective of this commission is to take the necessary precautions to prepare an academic environment that will ease the education life of graduate students and to ensure their full participation in the education process. The commission provides the coordination between the Head of Department and the Faculty Administration to make the necessary arrangements, and organizes the working procedure and principles of student units to be established within the Department. Duties of the commission a) To support the education life of students, to identify their problems to ensure their full participation to the education process and do the necessary planning for providing solutions and develop policies and strategies and present them to the Head of Department. b) To provide solutions to availability and accessibility problems of the students during their graduate education c) To develop standards for preparing appropriate education tools for students with disabilities, class materials, conditions related to exams and to pass courses. d) To present recommendations to the related commissions for organizing the equivalence criteria for double major programs, minor programs and transfer students. e) To specify the working procedure and principles of students units to be established within the Department. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

47 Advisory Board/Danışma Kurulu
Bu komisyonun amacı; xxxxx Bölümü’nde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktır. Ayrıca gerekli düzenlemeler yapmak üzere, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetimi ile koordinasyonunu sağlanmak ve Bölüm bünyesinde oluşturulacak öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Komisyonun Görevleri a) Öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Bölüm Başkanlığı’na sunmak, b) Öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek, c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak, d) Öğrencilerin yatay geçiş, dikey geçiş, yandal ve ÇAP program ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak, e) Bölüm içerisinde kurulacak öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

48 Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu/ Student Advisory Coordination Commission
Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu Bu komisyonun amacı; xxxxxxx Bölümü’nde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktır. Ayrıca gerekli düzenlemeler yapmak üzere, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetimi ile koordinasyonunu sağlanmak ve Bölüm bünyesinde oluşturulacak öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Komisyonun Görevleri a) Öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Bölüm Başkanlığı’na sunmak, b) Öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek, c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak, d) Öğrencilerin yatay geçiş, dikey geçiş, yandal ve ÇAP program ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak, e) Bölüm içerisinde kurulacak öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek. * Bu Kısım Öğrenci danışmanlık Yönergesine Uygun Hale Getirilecek ve İngilizce/Türkçe Linkleri verilecek Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

49 Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu/ Student Advisory Coordination Commission
Advisory Coordination Commission The objective of this commission is to take the necessary precautions to prepare an academic environment that will ease the education life of graduate students and to ensure their full participation in the education process. The commission provides the coordination between the Head of Department and the Faculty Administration to make the necessary arrangements, and organizes the working procedure and principles of student units to be established within the Department. Duties of the commission a) To support the education life of students, to identify their problems to ensure their full participation to the education process and do the necessary planning for providing solutions and develop policies and strategies and present them to the Head of Department. b) To provide solutions to availability and accessibility problems of the students during their graduate education c) To develop standards for preparing appropriate education tools for students with disabilities, class materials, conditions related to exams and to pass courses. d) To present recommendations to the related commissions for organizing the equivalence criteria for double major programs, minor programs and transfer students. e) To specify the working procedure and principles of students units to be established within the Department. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

50 Bölüm AKTS İntibak Komisyonu/ Departmental Commission of ECTS Adaptation
Bölüm AKTS İntibak Komisyonu Bu komisyonun görevleri; değişim programları kapsamında ders seçimi ve denkliği gibi irdeleme gereken durumlarda, bölüm derslerini içerik ve kredi yönünden diğer kurum dersleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ilgili denklikleri önermektir. Departmental Commission of ECTS Adaptation Task of this commission is to propose the equivalencies of the courses by comperatively evaluating the content of the courses regarding the credit systems. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

51 Çift Anadal Programı (ÇAP) Komisyonu/ Commission of Double Major Program
Bu komisyonun görevi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim alıp farklı bir bölümde ÇAP yapmak isteyen, başka bir bölümde eğitim alıp İnşaat Mühendisliği Bölümünde ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin ve ÇAP'ı bırakmak isteyen öğrencilerin başvurularını almak ve ÇAP danışmanlığı yapmaktır. Commission of Double Major Program Missions of this commission are to take the applications of the scholars (who want to join to the DMP program on the Civil Engineering Department from other departments or DMP on other departments from the Civil Engineering Department and leave from the DMP program) and to provide consulting service. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

52 Fakülte/YO/MYO/Enstitü Kurul/Komisyonlar
Erasmus/Farabi Komisyonu Xxxx Bölümü Erasmus/Farabi komisyonu: (1) başvuruda bulunan öğrencilerin mülakatlarının yapılması, (2) gelen ve giden öğrencilerin ders seçiminde destek verilmesi, (3) öğrenim anlaşmasının (LA) imzalanarak onaylanması, (4) giden İTÜ öğrencilerinin döndüklerinde intibaklarının yapılması, (5) ERASMUS/Farabi programında birlikte çalışılan üniversitelerle iletişim ve (6) ikili anlaşmaların yapılması için üniversitelerle bağlantıya geçilmesi görevlerini yürütür. Erasmus/Farabi Commission Erasmus/Farabi commission is responsible for coordinating the incoming and outgoing students and faculty members through ERASMUS/Farabi exchange program. The ERASMUS/Farabi commission members (1) performs an oral exam in a foreign language for outgoing students, (2) assists incoming and outgoing students in selecting classes, (3) approves the learning agreements, (4) approves the transfer of the credits of the returned students to ITU program, (5) communicates with other universities in the ERASMUS/Farabi program and (5) coordinates bilateral agreements with other universities. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

53 Anket Değerlendirme Komisyonu Survey/Evaluation Questionnaires Commission
İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak çalışan bu komisyon, bölüme yeni kayıt olan öğrenciler, eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerimiz, mezunlarımız ve sektör çalışanlarından bölümümüze ilişkin görüş ve mesleki bilgileri tarafsız ve kişisel gizlilik ilkelerine bağlı olarak toplar. Bu veri tabanını uygun istatistik metodlarla değerlendirir ve kullanılabilir anlamlı sonuçlar halinde hazırlar. Öğrencilerimizin bölümümüzdeki eğitime ilişkin beklenti ve görüşleri, devam ettikleri ders ve ders aldıkları öğretim üyeleri hakkındaki değerlendirmeleri İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından eğitimde kaliteyi sağlamak üzere yeni hedef ve uygulamaların belirlenmesinde kullanılır. Öğrenci stajları hakkındaki anketler, öğrencilerimizin mesleki çalışma hayatını daha iyi deneyimleyebilmeleri için gerekli stratejinin kararlaştırılırmasına yardım eder. Öğretim üyeleri arasında yapılan anketler ve ekip çalışması anketleri, bölümümüzün akademik faaliyetler ve eğitimdeki mevcut durumunu netleştirir. Anket komisyonları ayrıca bölüm mezunları ve sektör çalışanları ile iletişimi sürdürmek üzere gereken bilgiyi toplar. Bu Kısımda Yapılan Tüm Anketler ve Örnekleri Verilecek. Bu Kısım Ortak Olduğundan Rektörlük Öğrenci İşleri daire Başkanlığı Müh. Yusuf HAYIRSEVER Tarafından Hazırlanacaktır. Karabük Üniversitesi Tarafından Yapılan Anketler; Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi Öğrenci Ders Yükü Anketi Öğrenci Yönetimi Değerlendirme Anketi Çalışanlar Yönetimi Değerlendirme Anketi Yapılan Bu Anketlerin Kayıtları Elektronik Ortamda Tutulmakta, ADEK Raporlarında Kullanılmakta, İlgililer Tarafından Yetkilendirme Esasına Göre Kıyaslamalı Grafik Olarak Görülebilmektedir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

54 Anket Değerlendirme Komisyonu Survey/Evaluation Questionnaires Commission
This commission of Civil Engineering Department collects opinions of students about the department and professional knowledge from graduated students and sector objectively and attentively to keeping privacy. This data base is evaluated by suitable statistical methods and meaningful results are produced for practical using. The expectation and opinions about our department of our students and their evaluations about education and educational staff utilize Civil Engineering Department to determine new aims and projects to ensure educational quality. Surveys of student summer-practices help to determine the strategy to provide better professional-experience for our students. Staff surveys and group study surveys define the actual situation of academic and educational performance. Additionally, survey commission collects required data to keep connection with alumni and the civil engineering sector. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

55 Kurul/Komisyonlar Kurul/Komisyonlarla İlgili Açıklamasıyla Birlikte ECTS Bilgi Paketinde «İç Kontrol» Görev Tanımlaması İle İlgili Çalışmalarda Daha Detaylı Bilgiler Verilecektir. Destek Hizmetleri İçin «İç Kontrol Görev Tanımlamaları» Tamamlanmış Olup, Akademik Süreçler İçin Komisyon Çalışmaları Yürütmektedir. Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013


"Program Bilgi Paketi Düzenleme/Revizyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları