Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKTİF YAŞAM İÇİN NESİLLER ARASI ETKİLEŞİM (AYNA) PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKTİF YAŞAM İÇİN NESİLLER ARASI ETKİLEŞİM (AYNA) PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 AKTİF YAŞAM İÇİN NESİLLER ARASI ETKİLEŞİM (AYNA) PROJESİ
Ece ERBUĞ

2 Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim (AYNA) Projesi, T. C
Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim (AYNA) Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı, Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Mali Destek Programları, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanıp Ajans’a sunulmuştur. Projemiz, değerlendirme aşamasından geçerek, program çerçevesinde mali destek almaya hak kazanmıştır.

3 Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan, Bölge İI İlçe: TR51 Ankara Altındağ, TR51 Ankara Çankaya, TR51 Ankara Keçiören Projenin Uygulama Tarihleri: Başvuru Sahibi: Sistem ve Jenerasyon Derneği (S&G) Ortak Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜSSAM)

4 Proje Ekibi Proje Koordinatörü: Damla GÜNER- Sosyal Hizmet Uzmanı Uzman: Prof. Dr. Orhan DERMAN - Gençlik Uzmanı, HÜSSAM Merkez Müdürü Uzman: Dr. Zeynep TÜZÜN – Klinik Psikolog/ Sosyal Hizmet Uzmanı

5 Paydaşlar (İştirakçiler):
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ASPB) Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YASAM) Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü NIHA (Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü) Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

6 Projenin Genel Hedefleri: Ankara’da yasayan genç ve yaslıların sosyal yasama katılımlarının güçlendirilmesine, kuşak farkının azaltılarak yaslıların toplumda aktif rol almalarının sağlanmasına, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Projenin Özel Hedefi: Ankara'da Gençler ve Yaslılar arasında nesiller arası diyalogu geliştiren ve karşılıklı etkileşimi sağlayan bir model oluşturmaktır.

7 Bu modelle amaçlanan Ankara'da yeni bir yaşlı bakım hizmeti modeli sunmak değil, gençler ve yaslılar arasında eşit düzeyde bir etkileşim geliştirme modelidir. Bu etkileşim sayesinde gençler yaslılardan, yaslılar da gençlerden çeşitli konularda faydalanma olanağı bulacak ve birbirleri ile etkileşim içine gireceklerdir. Proje ile Ankara Keçiören, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 200 genç ve 100 yaslının birlikte oldukları ortamlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek bir arada çeşitli faaliyetleri yürütmeleri sağlanacaktır. Bunun sonucunda gençler ve yaslıların birbirlerine karsı yaklaşımları incelenecek ve öngörülen modelin zayıf ve güçlü yönleri belirlenecek ve modelin son sekli tasarlanacaktır.

8 Proje Süresince Geliştirilecek Faaliyetler

9 A. Bilimsel Rapor Hazırlanması İçin Hazırlık Faaliyetleri
B. Uygulama Faaliyetleri C. Yaygınlaştırma ve Kamuoyuna Duyurma Faaliyetleri

10 A. Bilimsel Rapor Hazırlanması İçin Hazırlık Faaliyetleri:
1.Literatür taraması yapılması, 2.Kapsamlı anket çalışması: (AYNA Projesi Modelinin ve dört alt modülünün uygulanması neticesinde oluşan sosyal etkinin ölçümlenmesine yönelik olarak anket ve ampirik yöntemlerle Mevcut Durum Analizi ve Etki Analizi Çalışması ve raporlanması), 3.Performans kriterleri oluşturulması, 4.Türkiye ve Hollanda’da saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi (Hollanda'da uygulanan aktif yaşam merkezli modellemelerin yerinde görülmesi ve kurguladığımız model ile mukayesesi için iki şehirde yerinde gözlemlerin yapılması, 5 kişi proje uzmanı (psikolog), proje koordinatörü (sosyolog), gençlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve rehber yaşlılık uzmanı)

11 B. Uygulama Faaliyetleri:
Anlayış ve Diyalog Odaklı AYNA Modülü: Bu modül çerçevesinde 5 Çayı Buluşması, Gezi ve Tabiat Yürüyüşü olarak üç başlıkta uygulanacak modül, aktif yaşama katılma için araç olarak kullanılacaktır. Hareketlilik, yaşlıların psiko-sosyal durumlarının olumlu etkilenmesi, gençlerin refakati ile karşılıklı diyalog sağlayacaktır. Teknoloji/Bilişime Erişim Odaklı AYNA Modülü: Bilgisayar, İnternet ve Cep Telefonu kullanımını yaşlıların gençlerden öğrenmesi, acil durumlarda ve ihtiyaç halinde iletişim teknolojilerini kullanmalarına imkan verecektir. Böylelikle yeni teknolojilerin tamamen dışında kalmayarak daha erişilebilir bir yaşlılık geçirmelerine imkan verilmiş olacaktır.

12 Sosyal Sorumluluk Odaklı Anlayış Geliştirme AYNA Modülü: Konserlere gidilmesi, birlikte alışveriş yapılması, NesilFEST Düzenlemesi olarak, üç alt başlıkta modül uygulanacaktır. Bu uygulama ile proje süresince gerçekleştirilen tüm faaliyetler NesilFEST sırasında düzenlenecek konferans ile kamuoyu ile paylaşılır. Tecrübe Paylaşımı Odaklı AYNA Modülü: Geçmişe Yolculuk, Fotoğraflarla Anılar ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Sanatlar ve Zanaatkarlık Hakkında Bilgi Paylaşımı olarak, üç alt başlıkta bu modül işlenecektir. En az üç buluşmada tecrübe odaklı öğrenme hedeflenmektedir.

13 NesilFEST: NesilFEST projemizin uygulama ve çıktılarının Ankara kamuoyu ve basını ile paylaşıldığı en az 600 kişinin katılımının öngörüldüğü, projemiz süresince üretilen tüm çıktıların sergilendiği, stantlar ve söyleşi noktaları ile genç ve yaşlıların aktif yaşam modeli ve modülleri çerçevesinde bir araya geldiği bir uygulama olacaktır.

14 C. Yaygınlaştırma ve Kamuoyuna Duyurma:
1. NesilFEST Festivali yapılması: (Gençler ile Yaşlılar arasında uygulanacak model ile tesis edilen diyaloğun Ankara Halkı ile paylaşılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla en az 600 kişilik festival.) NesilFEST projemizin uygulama ve çıktılarının Ankara kamuoyu ve basını ile paylaşıldığı en az 600 kişinin katılımının öngörüldüğü, projemiz süresince üretilen tüm çıktıların sergilendiği, stantlar ve söyleşi noktaları ile genç ve yaşlıların aktif yaşam modeli ve modülleri çerçevesinde bir araya geldiği bir uygulama olacaktır. 2. Yerel medya ve çeşitli yayın organlarına mülakat verilmesi: ASPB'na AYNA Projesi Modelinin uygulanması ile modüllerinin test edilmesi ne yönelik bir brifing toplantısı düzenlenecektir ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin davet edilecektir. Açılış için bir basın toplantısı düzenlenecektir.

15 3. Proje Görsel Çekimlerinin Yapılması: Projemizin sonuçlarının yaygınlaştırılması ve uygulanan 4 alt modülün üçüncü kişiler ve diğer ilgili taraflarca izlenebilmesi ve kullanılabilmesini teminen, yazılı materyallerin yanı sıra görsel filminin hazırlanması gerekmektedir. 4. Proje sonuçlarının internet sayfalarında duyurulması: Projenin sosyal medyada ve internette tanıtımının yapılması ve yürütülen faaliyetlerin üçüncü kişiler ile sanal ortamda paylaşılmasını teminen konuyla ilgili gerçekleştirilecek web tasarımı ve sürekli güncellemelerin yapılması, veri ve görsel girişi. 5. Kamu Spotu hazırlanması 6. Raporun kitap olarak basılması: AYNA projesi Model Çalışmasının ve proje raporunun bir kitapçık olarak yayınlanması, tüm ilgili tarafların bilgilenmesi ve özellikle ASPB’nın Aktif Yaşam Merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için kaynak dokuman olacaktır.

16 NO Faaliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uygulama Birimi Bilimsel Rapor Hazırlanması X Hacettepe Üni. (HÜ) Ankara Üni. (AÜ) ve NIHA 1.1 Literatür Araştırması HÜ ve AÜ 1.2. Kapsamlı Anket Çalışması 1.3. Performans Kriterleri Oluşturulması HÜ ve S&G 1.4. Hollanda Saha Ziyareti NIHA 1.5. Çalıştay Gerçekleştirilmesi HÜ,AÜ,ASPB 2. Etkinlik ve Uygulamalar S&G, Altındağ AHEM, Keçiören Bld, HÜ, ASPB 2.1. Tecrübe Odaklı 2.2. Sosyal Sorumluluk Odaklı 2.3. Teknoloji Odaklı 2.4. Anlayış ve Diyalog Odaklı Yaygınlaştırma ve Kamuoyuna Duyurma Tüm paydaşlar 3.1. Konferans Düzenleme 3.2. NesilFEST Festivali 3.3 Kamu Spotu Hazırlanması S&G ve HÜ 3.4. Raporun Kitaplaştırılması

17 Teşekkür Ederiz…


"AKTİF YAŞAM İÇİN NESİLLER ARASI ETKİLEŞİM (AYNA) PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları