Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hodgkin-Dışı Lenfomalar (Erişkin) Prof. Dr. Teoman SOYSAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hodgkin-Dışı Lenfomalar (Erişkin) Prof. Dr. Teoman SOYSAL."— Sunum transkripti:

1 Hodgkin-Dışı Lenfomalar (Erişkin) Prof. Dr. Teoman SOYSAL

2 Lenfadenomegali • Tanım: – Genellikle > 1 cm – Epitroklear: >0.5 cm – İnguinal: >1.5 cm • İzole/lokalize • Yaygın/jeneralize

3 Lenfadenomegali nedenleri • İnfeksiyonlar • İmmün sistem hastalıkları – Habis – Selim • Diğer habis hastalıklar • Depo hastalıkları • Endokrin hastalıklar • Diğer

4 Lenfadenomegali nedenleri • İnfeksiyon – Bakteriyel • Piyojenik bakteriler • Keditırmığı hastalığı • Sfiliz • Tularemi • Mikobakteri inf. – Fungus • Histoplazmoz • coccidioidomycosis – Chlamydial (ör., lymphogranuloma venereum) – Parazit (ör., toxoplasmosis, trypanosomiasis, filariasis) – Viral (ör., Epstein-Barr, cytomegalovirus, rubella, hepatit,HIV)

5 • İmmün sistemin selim hastalıkları – romatoid artrit – sistemik lupus eritematosus, – Sjögren sendromu – serum hastalığı, – Castleman Hastalığı,Rosai Dorfman sendr – Langerhans h. histiyositoz, – Kawasaki sendromu, – Kimura hastalığı – İlaç reaksiyonu Lenfadenomegali nedenleri

6 • İmmün sistemin habis hastalıkları – Lösemi • KLL,ALL,AML, – Lenfoma • Hodgkin, non-Hodgkin • Waldenström makroglobulinemi • Multiple myeloma • vd

7 Tanım ve genel özellikler • Lenf düğümü ve ekstranodal alanda yerleşebilir • Bazen ikisi birarada tutulum nedeni olabilirler • Ekstranodal alan – Lenfoid: ör Waldeyer/dalak – Lenfoid olmayan: • Kemik, deri, GİS,MSS, akciğer,gonad,meme,orbita vd • BL ve TL birlikte olmaz Prof. Dr. T SOYSAL7

8 Lenfadenomegali nedenleri • Diğer habis hastalıklar – Meme ca – Akc Ca – Melanoma – Baş boyun tm – GİS Tm – Germ hücreli Tm – Kaposi sarkomu

9 LAP • Çocuklarda LAP sıktır • Çocuklarda malignite olasılığı daha düşüktür • < 30 yaş: %80 selim • > 50 yaş: % 60 habis

10 Prof. Dr. T SOYSAL10 Lenfomalar • Lenfomalar iki ana sınıfa ayrılır. – Hodgkin Lenfoması (hastalığı) – Hodgkin Dışı Lenfomalar (Non-Hodgkin Lenfoma/nHL) • Hodgkin Lenfoması ilk tanımlanandır • HDL daha sık görülür • Hem klinik özellikler hem de tedavileri farklıdır

11 Prof. Dr. T SOYSAL11 Lenfoma: Tanım • Lenfoid sistemin tümörleridir. • Lenfositlerin neoplastik klonal proliferasyonu ile ortaya çıkan, lenf düğümü ve nadiren de ekstranodal organlarda yerleşik, sıklıkla B lenfosit (%80-85) daha seyrek olarak da T lenfositlerden kaynaklanan heterojen hastalıklar grubudur. • Lenfoid sistemin tüm habis hastalıkları arasında en sık olanıdır

12 Lenfoid sistemin habis hastalıkları Prof. Dr. T SOYSAL12 HastalıkOran % Akut lenfoblastik lösemi3-8 Hodgkin H8,2 Kronik Lenfositik Lösemi9 Plazma hücre hastalıkları16 Hodgkin dışı lenfoma62,4

13 Prof. Dr. T SOYSAL13 Klinikopatolojik Özellikler-1 • Klinik bulgular, patogenez ve biyolojik davranışlar açısından heterojen bir grup hastalıktır • Geçmiş yıllara göre insidensi artmaktadır • Artış tüm yaşlarda görülmektedir • Ölüm nedenleri arasında beşinci sıradadır • HIV ve HIV dışı virüslerle ilişkisi vardır

14 14 HDL ve HL Arasındaki Farklılıklar ÖzellikHodgkin Dışı LHodgkin L YayılımYaygın hastalık sık Hematojen +lenfatik yayılım (hızlı) Lokalize başlangıç Lenfatik/komşuluk yayılım (yavaş) TutulumMezenterik ve Waldeyer halkası sık veya geç dönemde Mezenterik ve Waldeyer halkası seyrek Ekstranodal tutulum (GİS, MSS, Deri vs) SıkNadir Çevresel kan%10-40 tutulumEtkilenmez Kemik iliği tutulumuSık%5, sık değil Mediastinal tutulum Nadir, Lenfoblastik L Mediastinal B hücreli L Sık, noduler skleroz Prof. Dr. T SOYSAL

15 15 Çocukluk Dönemi Erişkin Dönemi Sıklık NadirSık Ortalama Yaş 10–15 yaş55–70 yaş Ortaya Çıkış Ekstranodal > nodalNodal > ekstranodal En Sık Görülen Histolojik Tanı B hücreli: Burkitt, difüz büyük hücreli T hücreli: Lenfoblastik; ALK+ anaplastik büyük hücreli B hücreli: Difüz büyük hüceli (DLBCL), Küçük çentikli (folliküler merkezli) h T hücreli: Periferik T-hücreli, sınıflanmayan, Anaplastik büyük hücreli, Angioimmunoblastik İmmunfenotip %50–70 B hücreli%85–90 B hücreli (USA, Avrupa); %50–70 T hücreli (Asya) Klinik Seyir AgresifDeğişken- sıklıkla yavaş (indolent) Kür olasılığı %70–90%<30, %40–70 agresif alt tipler hariç, özellikle DLBCL Hodgkin Dışı Lenfomaların Erişkin ve Çocukluk Dönemi Farklılıkları

16 Epidemiyolojik Özellikler • 14-19/100.000-yıl (Batı ülkelerinde) • Tüm kanserlerin %4’ü, 5. en sık kanser • Kadın/Erkek = 2 /3 • 1970’den bu yana sıklık yılda %3-4 artış gösterdi – İmmünsupresif tedavi – HIV sıklığında artış – Çevresel etkenlerle temas artışı – Yaşla artan sıklık, yaşlı populasyonda artış? • Her yaşta artış var Prof. Dr. T SOYSAL16

17 Prof. Dr. T SOYSAL17 • Demografik ve sosyoekonomik farklılıklar gözlenir – Folliküler lenfoma ABD’de sık, Asya’da seyrek – Burkitt Lenfoması Afrikada sık • Erkeklerde ve beyazlarda daha sık • Yaşlılarda görülme olasılığı artar • Çocuklarda ise daha agresif seyirli

18 Prof. Dr. T SOYSAL18 Etyoloji-I • Etyoloji büyük ölçüde bilinmemektedir • Predispozan faktörler suçlanır – Genetik yatkınlık – Kalıtsal immun yetersizlik • Ataksia telenjiektazia, • Wiskott Aldrich, • Kombine immün yetersizlik, • İzole Ig eksiklikleri – Edinsel immün yetersizlikler • doku nakilleri, • uzun süreli immün supresyon-ilaç vd – Otoimmünite: Sjögren sendr., Hashimoto tiroiditi

19 Prof. Dr. T SOYSAL19 Etyoloji-II • Kimyasallar – Pestisitler – Herbisitler – Hidrokarbonlar – Boyalar (saç boyaları, solventler) – Çiftçi, boyacı,ormancı (HL), vd • İyonize edici radyasyon • Kemoterapötik ajanlar • Fenitoin • Erkek cinsiyet,ileri yaş, ailede HDL veya kanser öyküsü • İnfeksiyöz ajanlar

20 20 Etyoloji-III-İNFEKSİYÖZ AJANLAR İnfeksiyöz AjanLenfoid Malignite Epstein-Chong-Barr Virüsü (EBV) Burkitt Lenfoması, Primer MSS lenfoması, ekstranodal NK/T Lenfoma-nazal tip, Transplant sonrası Lenfoma, HL HTLV-1Erişkin T Lenfosit Lösemi/Lenfoması HIVPrimer beyin lenfoması,DLBC Lenfoması; Burkitt Lenfoması HCVSplenik Marginal Zon lenfoma HHV-8Multisentrik Castleman Hast. Primer efüzyon lenfoması Helikobakter piloriGastrik MALT lenfoması Campylobacter jejuniİmmunoproliferatif ince barsak hastalığı Borrelia burgdorferiPrimer kutanöz B hücreli lenfoma Chlamydia psittaciOküler adneksal lenfoma Prof. Dr. T SOYSAL

21 21 Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji HDL-TipSitogenetik Anomali Sorumlu GenSıklık Foliküler Lenfoma t(14;18)Ig ağır zinciri, bcl-2 %90 Mantle hücreli Lenfoma t(11;14)Bcl-1/IgH>%90 Burkitt Lösemi/Lenfoma t(8;14) t(2;8); t(8;22) IgH/c-myc Ig hafif zincir c-myc %85 %15 Malt Lenfoma (Maltoma) t(11;18) Trizomi 3 API/MLT%50 CD30 pozitif Anaplastik LCL t(2;5)ALK/NPM%40 14: Ig ağır zinciri 18: Bcl-2 apoptoz inhibisyonu 11: Bcl 1, siklin D1 hücre döngüsü 8: c-myc, çoğalma, apoptoz inh., farklılaşma 2: Ig kappa 22: Ig Lambda

22 Prof. Dr. T SOYSAL22 HDL Sınıflaması-I • Morfoloji, H-E boyası • İmmunolojik-BL; TL; – İmmunohistokimya – Flow cytometry (akım sitometri) • Genetik/moleküler testler • Klinik seyir

23 Prof. Dr. T SOYSAL23 HDL Sınıflaması-II • Rappaport, Lukes-Collins, Lennert, Working Formulation – Klinik ve morfolojik özellikler, lenf düğümüne yerleşim, B-T • 1994 Revised European American Lymphoma Classification (REAL) – Histoloji, hücre tipi, klinik özellikler (Düşük-orta-yüksek habaset derecesi) • WHO Sınıflaması – Tümünü kapsayan ve her HDL tipini ayrı bir hastalık gibi düşünüp listeleme yöntemi – Daha çok immünfenotipik köken ve olgunlaşma derecesi – Klinik özellikler geri planda

24 Prof. Dr. T SOYSAL24 Working Formulation Low Grade (düşük habaset dereceli)Yaşam süresi >5 yıl A. Küçük lenfositik L(SLL) B. Foliküler, Ağırlıklı küçük çentikli C. Foliküler, Karışık Çentikli-Büyük Intermediate Grade (orta habaset dereceli)Yaşam süresi yak. 1.5-3 yıl D. Foliküler, Ağırlıklı büyük hücre E. Diffüz Küçük çentikli F. Diffüz karışık hücreli G. Diffüz büyük hücreli High Grade (yüksek habaset dereceli)Yaşam süresi yak. <1.5 yıl H. Büyük Hücreli İmmunoblastik I. Lenfoblastik J. Küçük çentiksiz (Burkitt-Non Burkit) Sınıflanmayan Histolojik tip-Foliküler/diffüz; küçük- büyük-Karışık çentikli-çentiksiz

25 REAL Sınıflaması Lenfoma tipi Oran ( %) İndolent lenfomalar (düşük riskli) Kronik lenfositik lösemi/Küçük lenfositik lenfoma Foliküler lenfoma Marginal zon lenfomalar,Malt lenfoma Lenfoplazmositik lenfoma 22 10 7 1 Agresif lenfomalar (orta riskli) Diffüz büyük B hücreli L Olgun periferik T hücreli L Mantle hücreli L Mediastinal büyük B hücreli L Anaplastik büyük hücreli L 31 8 7 2 Çok agresif lenfomalar (yüksek riskli) Burkitt L Prekürsör T –lenfoblastik L 2222 Diğer 7 Prof. Dr. T SOYSAL25

26 Prof. Dr. T SOYSAL26 WHO (DSÖ) Sınıflaması • Lenfoid maligniteler; BL, TL, Hodgkin L • Lenfositik lösemi ve lenfomalar birlikte değerlendirilmiş • Miyelom-Plazma hücre hastalıkları BL altında • BL ve TL grubu prekürsör(immatür) ve periferik (matür) olarak ayrılmış • Her bir hastalık ayrı olarak değerlendirilmiş • Klinik davranış veya hastalık seyrine göre ayrım yok

27 WHO sınıflaması : I) B-lenfosit kökenli maligniteler a)Prekürsör (öncül) B maligniteleri b)Olgun (Matür) (periferik) B maligniteleri II) T –lenfosit ve NK hücre maligniteleri a)Prekürsör T b)Olgun (Matür) (periferik) T hücre maligniteleri Prof. Dr. T SOYSAL27

28 Prof. Dr. T SOYSAL28 WHO sınıflaması : BL Kökenli Neoplaziler-I B Lenfosit Maligniteleri Prekürsör BL Maligniteleri- Prekürsör B lenfoblastik lösemi-lenfoma (prekürsör BL ALL) Matür (periferal BL neoplazmlar) BL-KLL/SLL BL-Prolenfositer lösemi Lenfoplazmositik lenfoma Splenik marjinal zon lenfoması BL (villöz lenfositli veya değil) Plazma hücre hastalığı (Multipl Miyelom) Ekstra nodal marjinal zone BL lenfoma-MALT Nodal marjinal zon lenfoma (monositoid veya değil) Foliküler lenfoma Mantle hücreli lenfoma Difüz büyük hücreli lenfoma (mediastinal large cell; primer efüzyon lenfoması, intravasküler) Burkitt hücreli lösemi-lenfoma

29 BL Kökenli Neoplaziler-II Prof. Dr. T SOYSAL29 BL Maligniteleri-devam Tüylü hücreli lösemi (hairy celllösemi) HODGKİN LENFOMASI Klasik Hodgkin Karışık hücreli HL Lenfositten zengin klasik HL Noduler skleroz HL Lenfositten Fakir HL Noduler Lenfositten Egemen HL

30 Prof. Dr. T SOYSAL30 TL ve NK Hücreli Neoplaziler Prekürsör TL neoplazmı- Prekürsör T lenfoblastik lösemi-lenfoması (pT-ALL) Matür (periferal) TL ve NK Hücreli neoplazmları Periferal T Hücre lenfoması- karakterize edilemeyen Anjioimmunoblastik T Hücreli lenfoma Anaplastik büyük hücreli lenfoma, TL null cell, (primer deri tipi; primer sistemik tip) Erişkin T hücre lösemi-lenfoması (HTLV-1 poz) Enteropati-tip T hücre lenfoması Hepatosplenik gama-delta T lenfoması Subkutan pannikülit T lenfoması Mukoziz fungoides/Sezary sendromu Ekstranodal NK-T lenfoması nazal tip Agresif NK hücreli lösemi

31 Prof. Dr. T SOYSAL31 HDL Histolojik Tipine Göre Sıklık Histolojik TipToplam Olguların %si Diffüz büyük B hücreli30,6 Foliküler lenfoma22,1 Malt lenfoması7,6 Matüt T L lenfoma7,6 KLL/SLL6,7 Mantle hücreli lenfoma6 Mediastinal büyük B hücreli lenfoma2,4 Anaplastik büyük hücreli lenfoma2,4 Burkitt lenfoması2,5 Nodal merjinal zone lenfoması1 Prekürsör T lenfoblastik lenfoma1,7 Lenfoplazmositik lenfoma1,2 Diğerleri7,4

32 Prof. Dr. T SOYSAL32 Klinik Bulgular • Klinik tablo ve seyir histolojik alt tipe göre değişir. • >2/3 ağrısız, konglomere olabilen, vücudun her lenf bölgesinde görülebilen LAM • Batıda % 75 nodal,%25 ekstranodal hastalıkla başvurur • Uzak doğuda % 50 ekstranodal • LAM zaman içinde büyüyüp küçülebilir • Ekstra nodal yerleşimli ve multisentrik olabilir • %20 olguda ateş, kilo kaybı, gece terlemesi (B semptomaları) olabilir.

33 LENFADENOMEGALİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI 33Prof. Dr. T SOYSAL Baş ve boyun % 55 Supraklavikuler %1 Aksiller %5 İnguinal %14 Lokalize % 75 Yaygın % 25

34 Klinik • LAP, Splenomegali, Hepatomegali • LAP : Bası etkisi – Vena kava superior sendromu – Hidronefroz – Plörezi – Ekstremite basısı – Kök sinir basısı – Vd semptomlar – Ekstremite ödemi – Ağrı – Karında dolgunluk – Dispne, siyanoz, pelerin tarzında ödem, kemozis, – Disfaji – İkter – Nöropati/radikülopati Prof. Dr. T SOYSAL34

35 Klinik • Organ tutulumu – MSS – gonad, – Gastrointestinal sistem – göz/retrobulber alan, – meme, – böbrek, – akciğer, – plevra, – perikard,myokard, – deri, – kemik, – karaciğer, – kemik iliği, – endokrin doku vd Prof. Dr. T SOYSAL35

36 • Kan sayımı değişiklikleri – Anemi, pansitopeni, trombositoz, lökositoz (lenfositoz) – İmmün sitopeni (ör: OİHA) • B semptomları – Kilo kaybı • 6 ayda > %10 • Ateş (infeksiyonla ilişkisiz) • Gece terlemesi • İnfeksiyonlar Prof. Dr. T SOYSAL36

37 – %75 nodal, %25 ekstranodal (Batıda) – %50 ekstranodal (Uzak Doğuda) – Orofaringeal tutulum: % 5-10 – Gastrointestinal: % 15 – Waldeyer tutulumu ve GİS tutulumu birlikte olabilir – MSS: % 5-10 (özellikle yüksek dereceli lenfomalar) – Deri- T hücreli lenfomalar – Otoimmün sitopeniler: düşük dereceli lenfomalar ve T- hücreli lenfomalar (ör:Angioimmunoblastik T hücreli L ) Prof. Dr. T SOYSAL37

38 Prof. Dr. T SOYSAL38 Indolent-Agresif Lenfoma Farklılıkları Indolent (Düşük Dereceli)Agresif ( Hızlı Seyirli) Çoğunluk B hücreliB veya T hücreli Genellikle yaşlılardaTüm yaşlarda Çoğunluğu yaygın, ileri evrede başvuruBüyük oranda lokalize sınırlı LAM± Dalak, KC, Kİ ekstranodal ileri dönemlerde Ekstra nodal tutulum sık Uzun yaşam süresiTedavi edilmez ise kısa yaşam süresi Relaps (Nüks) sık, Dönüşüm yapabilir (Richter) Agresif tedavi ile uzun süre hastalıksız yaşam Geleneksel tedavi ile inkürabl hastalıkGeleneksel tedavi ile kürabl Teavi (konservatif veya agresif)Agresif kombinasyon tedavisi Asemptomatik ise tedavisiz izlemDaima acil tedavi

39 Düşük dereceli (indolent) lenfomanın yüksek dereceli (agresif) lenfomaya dönüşümü (Richter sendromu) • Semptomlarda belirginleşme • Hızlı LAP büyümesi • Yeni B semptomları • Alışılmamış lokalizasyonlarda tutulum • LDH’da ani- belirgin artış • Hiperkalsemi • SMZL ve SLL: %10 • FL: % 60 Prof. Dr. T SOYSAL39

40 Prof. Dr. T SOYSAL40 Evreleme • Hastalığın anatomik yayılımı + semptomların varlığı/yokluğu • Semptomların varlığı kötü prognostik faktör • Lokal hastalık (Evre I-II) • İleri evre hastalık (Evre III-IV)

41 Prof. Dr. T SOYSAL41 Ann Arbor (Costwold) Evrelemesi EvreÖzellik ITek bir lenf bölgesinin tutulumu veya tek bir ekstra nodal lokalize organ tulumu (E) IIDiyaframın sadece bir tarafında birden fazla lenf bölgesinin tutulumu IIIDiyaframın her iki tarafında IVKaraciğer ve/veya kemik iliği; diğer ekstralenfatik yaygın organ tutulumu HDL ile ilişkili sistemik semptom İnfeksiyon veya başka bir neden olmadan ateş >38°C Ciddi gece terlemesinin olması Diyet gibi nedenlerle açıklanamayan, 6 ayda %10 kilo kaybı Semptomlar yoksa A Semptomlar varsa B S: dalak tutulumu varsa, E: ekstranodal lokalize tutulum X: Kitle hastalığı (bulky) kitle >6 cm ise

42 Prof. Dr. T SOYSAL42 Evreleme İçin Gerekli İşlemler • Öykü alınması ve tam bir fizik muayene • Tam Kan Sayımı-periferik yayma • Biyokimyasal testler (KC ve böbrek profili, albumin, LDH, Beta 2 mikroglobulin, serum protein elektroforezi) • Akut faz yanıt proteinleri • Anatomik görüntüleme yöntemleri (Toraks ve tüm batın BT; Pozitron Emisyon Tomografisi; MRI; USG) • Kemik iliği aspirasyon+biyopsisi • Efüzyonların ve/veya BOS sitolojisi

43 HDL Seyrini Etkileyen Faktörler Prof. Dr. T SOYSAL43 Klinik Faktörler Evre (I/II vs. III/IV) Yaş (≤60 vs. >60 y) Performans durumu (ECOG 0, 1 vs. ≥2) B semptomları Kitle boyutu ( 3) Laboratuvar Parametreleri LDH β 2 -Mikroglobulin Interleukin-2 reseptör Tümör nekroz faktör Soluble CD44 Survivin Biyolojik Özellikler Histoloji Hücre kökeni (B hücreli vs. T hücreli) Proliferasyon Hızı Tümörü infiltre eden T lenfosit yanıtı Karyotip Moleküler işaretler

44 Prof. Dr. T SOYSAL44 HDL’da Tanı • Klinik ve Lab. Bulguları • Lenf nodu biyopsisi • Histolojik tanı: H-E boyası • İmmunfenotipik tanı: – TL; BL; NK, klonalite, alt tipler arasında ayrım • Sitogenetik tanı • Antijen reseptör veya Ig ağır zincir gen rearanjmanları • Onkogenlerin saptanması

45 Bazı lenfoma alt tiplerinin genel nitelikleri Prof. Dr. T SOYSAL45

46 Diffuz büyük B hücreli lenfoma - Tüm lenfomaların % 30’u - Agresif lenfomaların prototipidir - Tedavi edilmezse ortalama yaşam 1.5 yıl - Kombine kemoterapi ile kür şansı vardır

47 Prof. Dr. T SOYSAL47 Agresif Lenfomalar İçin Uluslar arası HDL Prognostik İndeks Risk faktörüRisk faktörünün tanımlanması Yaş≤60>60 Ann Arbor EvreEvre I-IIEvre III-IV Performansİyi (0-1)Kötü (2-4) LDHNormal>1 üst sınırı geçmesi Ekstranodal organ≤1>1 Risk kategorisi (Risk faktör sayısı) Medyan yaşam Düşük (0-1) 73 ay Düşük-orta (2) 51 ay Yüksek-orta (3) 43 ay Yüksek (4-5) 26 ay

48 • Tüm lenfomaların % 20 sini kapsar ve B hücrelidir • Tanıda çoğunlukla ileri evrededir • Kemik iliği tutulumu sık olur • Uzun süre tedavi gerekmeyebilir • Nükslerle seyreder • Kür şansı çok düşük fakat yaşam süresi uzunca • Foliküler lenfoma : • Grade I,II: İndolent • Grade III: Agresif Foliküler lenfoma:

49 Foliküler Lenfoma Prognoz İndeksi (FLIPI) • Risk faktörleri – Yaş >60 – Evre : III-IV – Hemoglobin < 12 g/dL – LDH > N – Nodal alan sayısı ≥ 5 Prof. Dr. T SOYSAL49 SKORFLİPİ Risk Grubu Hasta %’si 5 yıllık yaşam % 10 yıllık yaşam % 0-1Düşük369171 2Orta377851 ≥ 3Yüksek275236

50 •B hücreli indolent (yavaş seyirli) lenfomadır •WHO; KLL/SLL birlikte yazılmıştır •KLL benzeri bir hastalıktır. •Periferik kanda B-lenfositler <5000/mm 3 •B lenfositler CD 5+,CD 20 + •Mantle cell lenfoma hücreleri de CD 5(+) Küçük lenfositik lenfoma (SLL)

51 •İndolent B hücreli lenfomadır •Ekstanodal lenfomalar içinde en sık görülendir •Mide,GIS,tükrük bezleri,meme,tiroid •Sistemik yayılım geç olur •Gastrik MALT: H.Pylori ile ilişkilidir •Deri; Borrelia Burgdorferi MALT lenfoma:

52 •Tüm lenfomaların % 5-10’udur ve B hücrelidir •Tanıda ileri evre, kemik İliği tutulumu: %20 •Mantle cell: •küçük,orta düzeyde nüve düzensizliği, CD5 ve 19 + •t(11;14),BCL-1, Cyclin-D1 ekspresyonu •GIS,CNS tutulumu görülebilir. •İnkürabl,medyan yaşam 3-5 yıl Mantle Hücreli Lenfoma:

53 •EBV ilişkilidir •C-MYC onkojen aktivasyonu •>%80: t(8;14), •%15: t(2;8),t(8;22) •Alt çenede hızla büyüyen kütle •GIS, Meme ve over tutulumu • Çok yüksek LDH •Tedavide tümör lizis riski •Yüksek doz metotreksatlı kombine rejimlerle tedavi edilir Burkitt Lenfoma

54 T-hücreli lenfomalar: •Tüm lenfomaların % 15-20 si •Çoğunluğu periferal (post timik,matür) (lenfoblastik hariç) •B hücreli lenfomalara göre ekstranodal tutulum daha sık. •Genelde tanı srasında ileri evrede olurlar, •B semptomları sık, •Prognoz B lenfomalara göre daha kötü.

55 T-hücreli lenfomalar: Lenfoblastik lenfoma •İmmatür prekürsör lenfositlerden oluşur •%80 prekürsör T •%20 B lenfosit orijinli •Kemik iliğide lenfoblastların oranına göre ayrım • <%25 ise lenfoblastik lenfoma • >%25 ise ALL •Erkeklerde daha sık ve medyan 20 yaşlarında •Akut lenfoblastik lösemi protokolleri ile tedavi edilmelidir

56 Lenfoblastik lenfoma (devam) •Büyük mediastinal kitle ile başvuru • VCS sendromuna neden olabilir. •Gençlerde 5 yıllık sağkalım >%50 •ALL de olduğu gibi MSS tutulumu görülebilir. • ALL protokolleri ile tedavi edilirler T-hücreli lenfomalar:

57 Mycosis Fungoides •MF ;T helper(CD4+)fenotipi taşıyan T hücreli deri lenfoması •Deride yama (patch),plak veya tümör oluşturur •İndolent/yavaş seyirlidir •Uzun yıllar sadece deriyi tutar •Yaygın şekli: Sezary sendromu

58 T-hücreli lenfomalar: Sezary sendromu • MF’in genellikle ileri evresinde •yaygın eritem •periferik kanda serebriform hücreler (sezary hücreleri)varlığı •daha agresif ve daha kısa yaşam şansı tanıyan bir formudur.

59 T-hücreli lenfomalar: Anaplastik Büyük hücreli(Ki-1)(CD30)+ lenfomalar •CD30 (Ki-1)pozitif, multipl nukleoluslu anaplastik hücreler •Deriyi tutan şekli : erişkinde deriyi tutan indolent seyirli form •Sistemik şekli: Agresif seyirli form •ALK kinaz- formu yaşlılarda > 60, daha kötü prognoz •ALK kinaz + ise gençlerde, prognoz görece daha iyidir •Spesifik kromozomal translokasyon : t(2;5) •Tedavi agresif lenfomalarla aynı

60 Prof. Dr. T SOYSAL60 HDL’da Tedavi • Kemoterapi, • İmmunoterapi, • Kemo-immunoterapi, radyo-immunoterapi • Radyoterapi (sınırlı alan RT’si) • Hemopoietik Kök hücre Nakli – Otolog veya – Allogeneik

61 Düşük dereceli lenfomalarda Tedavi • Tedavisiz takip • Kemoterapi, – Tekli ajan: alkilleyiciler • (Chlorambucil / Chl+prednisolon/Siklofosfamid) – Bendamustin – Fludarabin veya kombinasyonları – COP: • Siklofosfamid, Onkovin (Vinkristin), Prednisolon – CHOP: • Siklofosfamid, Adriamisin, Onkovin, Prednisolon Prof. Dr. T SOYSAL61

62 Düşük dereceli lenfomalarda kemo-immünoterapi ve radyo-immünoterapi • İmmünoterapi, – R: Rituksimab (anti-CD20 MoAb); CD20 + B lenfomada • Kemo-immünoterapi, – R-CVP, R-CHOP (Rituximab + Kemoterapi) • Radyo-immünoterapi – ör: tositumomab • Radyoaktif iyod + Anti-CD20 Prof. Dr. T SOYSAL62

63 Prof. Dr. T SOYSAL63 İndolent (düşük dereceli) Lenfomalarda Tedavi : FL,SLL • Erken evre (E I-II): – Radyoterapi : (tutulu alan): • 5 yıllık yaşam şansı % 80 • 5 yıllık hastalıksız yaşam şansı > %50 • İleri Evre (E III-IV): – Asemptomatik hasta grubunda bekle-gör (izlem) – Tedavi endikasyonları: B semptomları, sitopeniler, kütlesel hastalık, ilerleyici hastalık, organ disfonksiyonu, transformasyon, hastanın tercihi

64 Prof. Dr. T SOYSAL64 Düşük Dereceli Lenfomalarda Tedavi • İleri evre Foliküler lenfoma tedavisi: • R-CVP, R-CHOP (Rituximab/anti-CD20 moAb + Kemoterapi) ardından Rituksimab idame tedavisi • Kök Hücre nakli: Dirençli-nüks olgularda – Yaşlı olgularda yüksek mortalite nedeniyle sınırlı miktarda kullanılmakta

65 Düşük dereceli lenfoma tedavisi: Bazı özel tiplerde tedavi • HP ilişkili MALT (mide) lenfoması – HP eradikasyonu • Klaritromisin, omeprazol, amoksisilin – %80 yanıt, 10 yıllık yaşam % 80 • Splenik Marginal Zon Lenfoma (endikasyon var ise) – HCV + ise hepatit tedavisi – Splenektomi – Anti-CD20 MoAb Prof. Dr. T SOYSAL65

66 Prof. Dr. T SOYSAL66 Agresif (yüksek dereceli) Lenfomalarda Tedavi • Küratif yoğun kemoterapi ile özel grup olgularda %35- 50 oranında kür sağlanır. • Çoğu agresif lenfomada – Pek çok farklı protokol vardır fakat CHOP’a belirgin üstünlük yoktur – R-CHOP:Diffüz büyük B hücreli lenfomada standart tedavi – RT: sınırlı alan kütlesel hastalığı olan grupta, KT sonrasında – Hematopoetik kök hücre nakli: Özellikle dirençli-nüks olgularda • MANTLE H lenfomada: – Kemoterapi ardından ilk yanıtta otolog hematopoetik kök hücre nakli


"Hodgkin-Dışı Lenfomalar (Erişkin) Prof. Dr. Teoman SOYSAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları