Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Splenomegali Lenfadenomegali Teoman SOYSAL. SPLENOMEGALi NEDENLERİ  İnfeksiyon –Bakteri  (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Splenomegali Lenfadenomegali Teoman SOYSAL. SPLENOMEGALi NEDENLERİ  İnfeksiyon –Bakteri  (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse)"— Sunum transkripti:

1 Splenomegali Lenfadenomegali Teoman SOYSAL

2 SPLENOMEGALi NEDENLERİ  İnfeksiyon –Bakteri  (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse) –Mikobakteri (ör., tbc) –Fungus (ör., histoplasmosis, toxoplasmosis) –Parazit (ör., malarya, leishmania/Kala-azar) –Riketsia (ör., Rocky Mountain spotted fever) –Viral (ör., Epstein-Barr v, CMV, HIV, hepatit)  İmmün sistemin selim hastalıkları –RA ve Felty sendr, SLE, ilaçlar ör: fenitoin, Langerhans’ cell histiocytosis, serum hastalığı  İmmün sistemin habis hastalıkları –ör., ALL,ANLL,KLL,KML nHL, Hodgkin H, Waldenström’s makroglobulinemi, HCL  Diğer maligniteler:(e.g., melanoma, sarcoma)

3  Konjestif splenomegali –(ör., portal hypertensiyon )  Hematologic disorders –(e.g., otoimmün hemolitic anemi, sferositoz, thal. Major, hemoglobinopatiler, eliptositoz, megaloblastik anemi,PV,ET, myelofibroz ve ekstrameduller hematopoez)  Depo hastalıkları (ör., Gaucher h)  Endokrinopatiler (ör., hipertiroidi)  Diğer: (ör., sarkoidoz, amiloidoz,kistler)

4 Masif* splenomegali nedenleri Kala azar KML Lenfomalar Hairy cell leukemia Myelofibroz, Polisitemia vera Gaucher h Prolenfositik lösemi KLL Sarcoidosis Autoimmune hemolytic anemia Diffuse splenic hemangiomatosis *> 8 cm/kosta kenarına göre > 1000 gr

5 Splenomegali nasıl araştırılır  FM  Kan sayımı,yayma  Biyokimya  Serelojik,bakteriyolojik incelemeler  Ultrasonografi,EKO kardiyografi  CT  KC dalak sintigrafi  Gallium sintigrafi  Positron emission tomography  Biyopsi  İğne aspirasyon  Splenektomi (total veya kısmi splenektomi)  Laparotomi  Laparoskopi

6 Splenomegalili hastada özet pratik yaklaşım 1.Splenomegalinin nedeni biliniyor : (ör., inf mononukleoz vd)? Tedavi et, izle 2. Sebep bilinmiyor ise araştır İnf İnf Hematolojik h KC hastalığı-portal hipertansiyon otoimmün hastalık depo h 3. Eğer sistemik semptomlar var ve malignite düşündürüyor ise veya görüntüleme ile infiltrasyon izleniyor ise ve başka bir tutulum alanından biyopsi yapma olasılığı yok ise : splenektomi düşünülür 4. Yukarıdaki koşullar yok ise tanıya veya splenektomi ortadan kalkana kadar izle / tanı için ek verileri takip et

7 Olgu 1  17 yaş, erkek  Ateş,halsizlik  Servikal LAP  Tonsillofarenjit  Splenomegali  Lökositoz  SGOT/SGPT yüksek

8 Olgu 1  17 yaş, erkek  Ateş,halsizlik  Servikal LAP  Tonsillofarenjit  Splenomegali  Lökositoz  SGOT/SGPT yüksek

9 olgu 2  65 yaş kadın  Kilo kaybı,halsizlik, karında dolgunluk, boyunda şişlik, sık solunum enfeksiyonu  Ellerde distal interfalangeal eklemlerde şişlik  Soluk,  Servikal,aksiller çok sayıda, bilateral,1-4 cm caplı orta sertlikte LAP’ler  Splenomegali:7 cm

10  Hb: 9 g/dL  WBC:67.000/mm3  Tr: 120.000/mm3

11  Hb: 9 g/dL  WBC:67.000/mm3  Tr: 120.000/mm3

12 Olgu 3  22 yaşında erkek  İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları  FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti

13 Olgu 3  22 yaşında erkek  İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları  FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti -SPM:3 cm  WBC:12000/mm3  Hb:10 g/dL  Tr:67000/mm3

14 Olgu 3  22 yaşında erkek  İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları  FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti

15 Olgu 4  19 yaşında kadın  Yaygın eklem ağrısı  Ateş  2-3 hafta önce çivi batması ardından acil serviste tedavi / adını bilmediği ilaç uygulaması  FM: Makülopapüler döküntü,yaygın LAP

16 Olgu 5  35 yaşında kadın  Kemik ağrıları  Öksürük  Epitroklear LAP  Akciğer grafisinde : Bilateral hiler LAP

17 Olgu 6  44 yaşında erkek  Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi  Splenomegali, solukluk  Pansitopeni  Kİ Bx:fibrozis

18 Olgu 6  44 yaşında erkek  Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi  Splenomegali, solukluk  Pansitopeni  Kİ Bx:fibrozis TRAP +

19 Olgu 7  70 yaşında erkek  Halsizlik,terleme,kil o kaybı, karında şişme  FM –Astenik –Soluk –Splenomegali:19 cm –Hepatomegali: 8 cm  Pansitopeni

20 Olgu 7  70 yaşında erkek  Halsizlik,terleme,kilo kaybı, karında şişme  FM –Astenik –Soluk –Splenomegali:19 cm –Hepatomegali: 8 cm  Pansitopeni

21 Olgu 8  33 yaşında erkek  Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış  FM: splenomegali 6 cm

22 Olgu 8  33 yaşında erkek  Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış  FM: splenomegali 6 cm  WBC:64.000/mm3  Hb:14 g/dL  Tr: 480.000/mm3

23 Olgu 8  33 yaşında erkek  Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış  FM: splenomegali 6 cm  WBC:64.000/mm3  Hb:14 g/dL  Tr: 480.000/mm3

24 Lenfadenomegali:  Baş boyun,supraklavikuler  Aksilla  Epitroklear  İnguinal  Femoral  Popliteal  Görüntüleme ile incelenen lenf nodları

25 Lenfadenomegali  Tanım: –Genellikle > 1 cm –Epitroklear: >0.5 cm –İnguinal: >1.5 cm  İzole/lokalize  Yaygın/jeneralize

26  Lenfadenomegali muayenesinde lenf bezi ile ilgili tanımlanması gereken özellikler nelerdir? –YERİ –BÜYÜKLÜĞÜ –SAYISI –AĞRILI MI, DUYARLI MI? –KIZARIKLIK VAR MI? –FLUKTUASYON –SERTLİĞİ –YAPIŞIKLIK/HAREKETLİLİK –PAKET OLUŞUMU

27 Lenfadenomegali nedenleri   İnfeksiyonlar   İmmün sistem hastalıkları – –Habis – –Selim   Diğer habis hastalıklar   Depo hastalıkları   Endokrin hastalıklar   Diğer

28 Lenfadenomegali nedenleri   İnfeksiyon – –Bakteriyel   Piyojenik bakteriler   Keditırmığı hastalığı   Sfiliz   Tularemi   Mikobakteri inf. – –Fungus   Histoplazmoz   coccidioidomycosis – –Chlamydial (ör., lymphogranuloma venereum) – –Parazit (ör., toxoplasmosis, trypanosomiasis, filariasis) – –Viral (ör., Epstein-Barr, cytomegalovirus, rubella, hepatit,HIV)

29   İmmün sistemin selim hastalıkları – –romatoid arthrit – –sistemik lupus eritematosus, – –Sjögren sendromu – –serum hastalığı, – –Castleman Hastalığı,Rosai Dorfman sendr – –Langerhans h. histiyositoz, – –Kawasaki sendromu, – –Kimura hastalığı – –İlaç reaksiyonu Lenfadenomegali nedenleri

30   İlaç reaksiyonları – –Fenitoin – –Karbamazepin – –Penisilin – –Sulfonamid – –Allopurinol – –Aspirin – –Hydralazin – –Altın tuzları

31 Lenfadenomegali nedenleri   İmmün sistemin habis hastalıkları – –lösemi   KLL,ALL,AML, – –Lenfoma   Hodgkin, non-Hodgkin   Waldenström makroglobulinemi   Multiple myeloma   vd

32 Lenfadenomegali nedenleri   Diğer habis hastalıklar – –Meme ca – –Akc Ca – –Melanoma – –Baş boyun tm – –GİS Tm – –Germ hücreli Tm – –Kaposi sarkomu

33 Lenfadenomegali nedenleri   Depo hastalıkları – – Gaucher’s,Niemann-Pick   Endokrinopatiler – – Hipertiroidi – – Adrenal yetmezlik – –Tiroidit   Diğer – – Sarkoidoz, amiloidoz, dermatopatik

34 LAP  Çocuklarda malignite olasılığı daha düşük  Çocuklarda LAP sıktır  < 30 yaş: %80 selim  > 50 yaş: % 60 habis

35 LAP  Baş boyun : % 55  İnguinal : %14  Aksiller: %5  Supraklavikuler: % 1  ¾ lokalize,1/4 yaygın LAP

36 LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar  Hastanın yaşı  Lokalize veya yaygın, Lokalizasyon  Kalıcı (4-6 hafta) veya ilerleyici –2 haftada kayboldu ? –1 yıldır aynı  Mesleği:silikozis/berilyum vd  İnfeksiyon,trauma,ilaç,seyahat,cinsel yaşam malignite öyküsü,  Aile öyküsü  Eşlik eden semptomlar, muayene bulguları

37 LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar  Lokalize lenfadenomegalide drenaj alanı ile ilgili lokal olayları gözden geçirmelidir.

38 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Servikal LAP: – –Infeksiyonlar:   Farenjit ve oral kavite enf. – –Ör: Diş enfeksiyonu   Otit   İnf Mononukleoz   Toxoplazma   CMV   Hepatit   Adenovirüs   Rubella – –Malign H   Hodgkin H,   non-Hodgkin lymphoma,   Baş – boyun Tm – –Kikuchi H

39 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Supraklavikuler ve prelaringeal LAP:   Virchow nodu :Abdomen/toraks – –Ör: Mide Ca   Delphian nodu: tiroid veya larynx h   Infeksiyonlar: mycobacteria – –ör. Scrofula, fungal

40 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Aksiller LAP:   Infeksiyonlar: – –Üst ekstremitenin lokal enf (Staf, Streptokok ),kedi tırmığı,tularemi, sporotrikozis   Malignite: – –meme ca – – Hodgkin h, non-Hodgkin lymphoma – – melanoma

41 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Epitroklear LAP:  Lenfoproliferatif hastalıklar  Bağ dokusu hastalıkları  Sarkoidoz  Dermatolojik hastalıklar,  Infeksiyonlar –Lokal bakteri inf vd  syphilis, leprosy, leishmaniasis,

42 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hilus LAP: Tek taraflı   Infeksiyon: – –Bakteriyel Pnömoni, – –Tbc – –Fungal inf,tularemia, psittacosis, – –Boğmaca   Diğer granulomatöz hastalıklar   Maligniteler: – –Akc ca, metastatic meme ca,gastrointestinal ca, non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin h

43 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hiler LAP: Bilateral  Granulomatöz hastalık: sarkoidoz, berillioz vd,  Bilateral inf.  Malign:non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin’s disease, metastatic carcinoma  Kalsifie: Tbc, histoplasmoz, silikozis Mediastinal  Hiler lap etyolojisine yakın

44 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Abdominal LAP:   Maligniteler: – –Metastatik ca – –NHL – –Hodgkin h – –KLL – –HCL – –Üriner sistem tm   Tbc

45 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar İnguinal LAP:   Benign reaktif : çıplak ayakla yürüme   Maligniteler: – –Hodgkin h, – –non-Hodgkin lymphoma, – –melanoma, – –Genito-anal bölge Tm   İnfeksiyonlar: venereal hastalık,selülit

46 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Yaygın LAP yapabilen hastalıklar:   Hematolojik maligniteler: – –non-Hodgkin l, – –Hodgkin h, – –KLL – –ALL   Infeksiyonlar: – –İnf Mononukleoz – –CMV – –HIV – –Tbc – –Toxoplazma – –Histoplazma – –Koksidiyomikoz – –Bruselloz   Rheumatoid arthritis, SLE   Sarkoidoz   Angioimmunoblastic lymphadenopathy

47 Erişkinde en sık LAP nedenleri  Sebebi açıklanamayan  İnfeksiyon  İmmün sistem h –Selim –Malign(e.g., rheumatoid arthritis)  Neoplazi

48 LAP Saptanan hastada inceleme yöntemleri  FM  Öykü  LAB  Görüntüleme –Akc grafisi –Ultrasonografi –BT –MRI –Gallium scanning –Positron emission tomography  Örnekleme –İğne asp biyopsisi –İğne biyopsi (thr-cut) –Eksizyonel biyopsi

49 Testler:   Tam kan sayımı, yayma,   Biyokimya   Serolojik testler: – –EBV, toxoplasma, hepatit, CMV, HIV

50 Lenfadenomegali:Pratik özet 1.Hastayı LAP nedeni olabilecek hastalık yönünden tetkik et, gereksiz biyopsiyi engelle (biyopsisiz tanısı mümkün hastalıklar var) gereksiz biyopsiyi engelle (biyopsisiz tanısı mümkün hastalıklar var) Tanı belirlendi mi? Tedavi et ve izle. 2. Tetkiklere rağmen tanı belli değil ve lenfadenomegali 2-6 haftadır sebat ediyor, küçülmüyor veya büyüyor veya veya başlangıçtan itibaren sert/büyük/yapışık/ilerleyici: başlangıçtan itibaren sert/büyük/yapışık/ilerleyici: Biyopsi yap 3.Hasta malignite konusunda anksiete içinde ve ikna edilemiyor: Biyopsi yap 4.NHL vd nüks kuşkusu var: Biyopsi yap 5.Hastalığın tanısı belli, transformasyon var mı? Biyopsi yap

51  Hangi lenf nodları biyopsi için tercih edilmelidir ?  Hangi biyopsi yöntemi seçilmelidir?  Patoloji Lab’ örnek gönderme yöntemi?


"Splenomegali Lenfadenomegali Teoman SOYSAL. SPLENOMEGALi NEDENLERİ  İnfeksiyon –Bakteri  (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları