Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lenfadenomegali Splenomegali Teoman SOYSAL. Lenfadenomegali: Baş boyun,supraklavikuler Baş boyun,supraklavikuler Aksilla Aksilla Epitroklear Epitroklear.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lenfadenomegali Splenomegali Teoman SOYSAL. Lenfadenomegali: Baş boyun,supraklavikuler Baş boyun,supraklavikuler Aksilla Aksilla Epitroklear Epitroklear."— Sunum transkripti:

1 Lenfadenomegali Splenomegali Teoman SOYSAL

2 Lenfadenomegali: Baş boyun,supraklavikuler Baş boyun,supraklavikuler Aksilla Aksilla Epitroklear Epitroklear İnguinal İnguinal Femoral Femoral Popliteal Popliteal Görüntüleme ile incelenen lenf nodları Görüntüleme ile incelenen lenf nodları

3 Lenfadenomegali Tanım: Tanım: –Genellikle > 1 cm –Epitroklear: >0.5 cm –İnguinal: >1.5 cm İzole/lokalize İzole/lokalize Yaygın/jeneralize Yaygın/jeneralize

4 Lenfadenomegali muayenesinde lenf bezi ile ilgili tanımlanması gereken özellikler nelerdir? Lenfadenomegali muayenesinde lenf bezi ile ilgili tanımlanması gereken özellikler nelerdir? –YERİ –BÜYÜKLÜĞÜ –SAYISI –AĞRILI MI, DUYARLI MI? –KIZARIKLIK VAR MI? –FLUKTUASYON –SERTLİĞİ –YAPIŞIKLIK/HAREKETLİLİK –PAKET OLUŞUMU

5 Lenfadenomegali nedenleri İnfeksiyonlar İmmün sistem hastalıkları – –Habis – –Selim Diğer habis hastalıklar Depo hastalıkları Endokrin hastalıklar Diğer

6 Lenfadenomegali nedenleri İnfeksiyon – –Bakteriyel Piyojenik bakteriler Keditırmığı hastalığı Sfiliz Tularemi Mikobakteri inf. – –Fungus Histoplazmoz coccidioidomycosis – –Chlamydial (ör., lymphogranuloma venereum) – –Parazit (ör., toxoplasmosis, trypanosomiasis, filariasis) – –Viral (ör., Epstein-Barr, cytomegalovirus, rubella, hepatit,HIV)

7 İmmün sistemin selim hastalıkları – –romatoid arthrit – –sistemik lupus eritematosus, – –Sjögren sendromu – –serum hastalığı, – –Castleman Hastalığı,Rosai Dorfman sendr – –Langerhans h. histiyositoz, – –Kawasaki sendromu, – –Kimura hastalığı – –İlaç reaksiyonu Lenfadenomegali nedenleri

8 İlaç reaksiyonları – –Fenitoin – –Karbamazepin – –Penisilin – –Sulfonamid – –Allopurinol – –Aspirin – –Hydralazin – –Altın tuzları

9 Lenfadenomegali nedenleri İmmün sistemin habis hastalıkları – –lösemi KLL,ALL,AML, – –Lenfoma Hodgkin, non-Hodgkin Waldenström makroglobulinemi Multiple myeloma vd

10 Lenfadenomegali nedenleri Diğer habis hastalıklar – –Meme ca – –Akc Ca – –Melanoma – –Baş boyun tm – –GİS Tm – –Germ hücreli Tm – –Kaposi sarkomu

11 Lenfadenomegali nedenleri Depo hastalıkları – – Gaucher’s,Niemann-Pick Endokrinopatiler – – Hipertiroidi – – Adrenal yetmezlik – –Tiroidit Diğer – – Sarkoidoz, amiloidoz, dermatopatik

12 LAP Çocuklarda malignite olasılığı daha düşük Çocuklarda malignite olasılığı daha düşük Çocuklarda LAP sıktır Çocuklarda LAP sıktır < 30 yaş: %80 selim < 30 yaş: %80 selim > 50 yaş: % 60 habis > 50 yaş: % 60 habis

13 LAP Baş boyun : % 55 Baş boyun : % 55 İnguinal : %14 İnguinal : %14 Aksiller: %5 Aksiller: %5 Supraklavikuler: % 1 Supraklavikuler: % 1 ¾ lokalize,1/4 yaygın LAP ¾ lokalize,1/4 yaygın LAP

14 LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar Hastanın yaşı Hastanın yaşı Lokalize veya yaygın, Lokalizasyon Lokalize veya yaygın, Lokalizasyon Kalıcı (4-6 hafta) veya ilerleyici Kalıcı (4-6 hafta) veya ilerleyici –2 haftada kayboldu ? –1 yıldır aynı Mesleği:silikozis/berilyum vd Mesleği:silikozis/berilyum vd İnfeksiyon,trauma,ilaç,seyahat,cinsel yaşam malignite öyküsü, İnfeksiyon,trauma,ilaç,seyahat,cinsel yaşam malignite öyküsü, Aile öyküsü Aile öyküsü Eşlik eden semptomlar, muayene bulguları Eşlik eden semptomlar, muayene bulguları

15 LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar Lokalize lenfadenomegalide drenaj alanı ile ilgili lokal olayları gözden geçirmelidir. Lokalize lenfadenomegalide drenaj alanı ile ilgili lokal olayları gözden geçirmelidir.

16 Metastasis Location According to Various Primary Lesions

17 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Servikal LAP: – –Infeksiyonlar: Farenjit ve oral kavite enf. – –Ör: Diş enfeksiyonu Otit İnf Mononukleoz Toxoplazma CMV Hepatit Adenovirüs Rubella – –Malign H Hodgkin H, non-Hodgkin lymphoma, Baş – boyun Tm – –Kikuchi H

18 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Supraklavikuler ve prelaringeal LAP: Virchow nodu :Abdomen/toraks – –Ör: Mide Ca Delphian nodu: tiroid veya larynx h Infeksiyonlar: mycobacteria – –ör. Scrofula, fungal

19 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Aksiller LAP: Infeksiyonlar: – –Üst ekstremitenin lokal enf (Staf, Streptokok ),kedi tırmığı,tularemi, sporotrikozis Malignite: – –meme ca – – Hodgkin h, non-Hodgkin lymphoma – – melanoma

20 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Epitroklear LAP: Lenfoproliferatif hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları Sarkoidoz Dermatolojik hastalıklar, Infeksiyonlar –Lokal bakteri inf vd syphilis, leprosy, leishmaniasis,

21 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hilus LAP: Tek taraflı Infeksiyon: – –Bakteriyel Pnömoni, – –Tbc – –Fungal inf,tularemia, psittacosis, – –Boğmaca Diğer granulomatöz hastalıklar Maligniteler: – –Akc ca, metastatic meme ca,gastrointestinal ca, non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin h

22 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hiler LAP: Bilateral Granulomatöz hastalık: sarkoidoz, berillioz vd, Bilateral inf. Malign:non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin’s disease, metastatic carcinoma Kalsifie: Tbc, histoplasmoz, silikozis Mediastinal Hiler lap etyolojisine yakın

23 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Abdominal LAP: Maligniteler: – –Metastatik ca – –NHL – –Hodgkin h – –KLL – –HCL – –Üriner sistem tm Tbc

24 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar İnguinal LAP: Benign reaktif : çıplak ayakla yürüme Maligniteler: – –Hodgkin h, – –non-Hodgkin lymphoma, – –melanoma, – –Genito-anal bölge Tm İnfeksiyonlar: venereal hastalık,selülit

25 Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Yaygın LAP yapabilen hastalıklar: Hematolojik maligniteler: – –non-Hodgkin l, – –Hodgkin h, – –KLL – –ALL Infeksiyonlar: – –İnf Mononukleoz – –CMV – –HIV – –Tbc – –Toxoplazma – –Histoplazma – –Koksidiyomikoz – –Bruselloz Rheumatoid arthritis, SLE Sarkoidoz Angioimmunoblastic lymphadenopathy

26 Erişkinde en sık LAP nedenleri Sebebi açıklanamayan Sebebi açıklanamayan İnfeksiyon İnfeksiyon İmmün sistem h İmmün sistem h –Selim –Malign(e.g., rheumatoid arthritis) Neoplazi Neoplazi

27 LAP Saptanan hastada inceleme yöntemleri FM FM Öykü Öykü LAB LAB Görüntüleme Görüntüleme –Akc grafisi –Ultrasonografi –BT –MRI –Gallium scanning –Positron emission tomography Örnekleme Örnekleme –İğne asp biyopsisi –İğne biyopsi (thr-cut) –Eksizyonel biyopsi

28 Testler: Tam kan sayımı, yayma, Biyokimya Serolojik testler: – –EBV, toxoplasma, hepatit, CMV, HIV

29 Lenfadenomegali:Pratik özet 1.Hastayı LAP nedeni olabilecek hastalık yönünden tetkik et, gereksiz biyopsiyi engelle (biyopsisiz tanısı mümkün hastalıklar var) gereksiz biyopsiyi engelle (biyopsisiz tanısı mümkün hastalıklar var) Tanı belirlendi mi? Tedavi et ve izle. 2. Tetkiklere rağmen tanı belli değil ve lenfadenomegali 2-6 haftadır sebat ediyor, küçülmüyor veya büyüyor veya veya başlangıçtan itibaren sert/büyük/yapışık/ilerleyici: başlangıçtan itibaren sert/büyük/yapışık/ilerleyici: Biyopsi yap 3.Hasta malignite konusunda anksiete içinde ve ikna edilemiyor: Biyopsi yap 4.NHL vd nüks kuşkusu var: Biyopsi yap 5.Hastalığın tanısı belli, transformasyon var mı? Biyopsi yap

30 Hangi lenf nodları biyopsi için tercih edilmelidir ? Hangi lenf nodları biyopsi için tercih edilmelidir ? Hangi biyopsi yöntemi seçilmelidir? Hangi biyopsi yöntemi seçilmelidir? Patoloji Lab’ örnek gönderme yöntemi? Patoloji Lab’ örnek gönderme yöntemi?

31 SPLENOMEGALi NEDENLERİ İnfeksiyon İnfeksiyon –Bakteri (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse) (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse) –Mikobakteri (ör., tbc) –Fungus (ör., histoplasmosis, toxoplasmosis) –Parazit (ör., malarya, leishmania/Kala-azar) –Riketsia (ör., Rocky Mountain spotted fever) –Viral (ör., Epstein-Barr v, CMV, HIV, hepatit) İmmün sistemin selim hastalıkları İmmün sistemin selim hastalıkları –RA ve Felty sendr, SLE, ilaçlar ör: fenitoin, Langerhans’ cell histiocytosis, serum hastalığı İmmün sistemin habis hastalıkları İmmün sistemin habis hastalıkları –ör., ALL,ANLL,KLL,KML nHL, Hodgkin H, Waldenström’s makroglobulinemi, HCL Diğer maligniteler:(e.g., melanoma, sarcoma) Diğer maligniteler:(e.g., melanoma, sarcoma)

32 Konjestif splenomegali Konjestif splenomegali –(ör., portal hypertensiyon ) Hematologic disorders Hematologic disorders –(e.g., otoimmün hemolitic anemi, sferositoz, thal. Major, hemoglobinopatiler, eliptositoz, megaloblastik anemi,PV,ET, myelofibroz ve ekstrameduller hematopoez) Depo hastalıkları (ör., Gaucher h) Depo hastalıkları (ör., Gaucher h) Endokrinopatiler (ör., hipertiroidi) Endokrinopatiler (ör., hipertiroidi) Diğer: (ör., sarkoidoz, amiloidoz,kistler) Diğer: (ör., sarkoidoz, amiloidoz,kistler)

33 Masif* splenomegali nedenleri Kala azar KML Lenfomalar Hairy cell leukemia Myelofibroz, Polisitemia vera Gaucher h Prolenfositik lösemi KLL Sarcoidosis Autoimmune hemolytic anemia Diffuse splenic hemangiomatosis *> 8 cm/kosta kenarına göre > 1000 gr

34 Splenomegali nasıl araştırılır FM FM Kan sayımı,yayma Kan sayımı,yayma Biyokimya Biyokimya Serelojik,bakteriyolojik incelemeler Serelojik,bakteriyolojik incelemeler Ultrasonografi,EKO kardiyografi Ultrasonografi,EKO kardiyografi CT CT KC dalak sintigrafi KC dalak sintigrafi Gallium sintigrafi Gallium sintigrafi Positron emission tomography Positron emission tomography Biyopsi Biyopsi İğne aspirasyon İğne aspirasyon Splenektomi (total veya kısmi splenektomi) Splenektomi (total veya kısmi splenektomi) Laparotomi Laparotomi Laparoskopi Laparoskopi

35 Splenomegalili hastada özet pratik yaklaşım 1.Splenomegalinin nedeni biliniyor : (ör., inf mononukleoz vd)? Tedavi et, izle 2. Sebep bilinmiyor ise araştır İnf İnf Hematolojik h KC hastalığı-portal hipertansiyon otoimmün hastalık depo h 3. Eğer sistemik semptomlar var ve malignite düşündürüyor ise veya görüntüleme ile infiltrasyon izleniyor ise ve başka bir tutulum alanından biyopsi yapma olasılığı yok ise : splenektomi düşünülür 4. Yukarıdaki koşullar yok ise tanıya veya splenektomi ortadan kalkana kadar izle / tanı için ek verileri takip et

36 Olgu 1 17 yaş, erkek 17 yaş, erkek Ateş,halsizlik Ateş,halsizlik Servikal LAP Servikal LAP Tonsillofarenjit Tonsillofarenjit Splenomegali Splenomegali Lökositoz Lökositoz SGOT/SGPT yüksek SGOT/SGPT yüksek

37 Olgu 1 17 yaş, erkek 17 yaş, erkek Ateş,halsizlik Ateş,halsizlik Servikal LAP Servikal LAP Tonsillofarenjit Tonsillofarenjit Splenomegali Splenomegali Lökositoz Lökositoz SGOT/SGPT yüksek SGOT/SGPT yüksek

38 olgu 2 65 yaş kadın 65 yaş kadın Kilo kaybı,halsizlik, karında dolgunluk, boyunda şişlik, sık solunum enfeksiyonu Kilo kaybı,halsizlik, karında dolgunluk, boyunda şişlik, sık solunum enfeksiyonu Ellerde distal interfalangeal eklemlerde şişlik Ellerde distal interfalangeal eklemlerde şişlik Soluk, Soluk, Servikal,aksiller çok sayıda, bilateral,1-4 cm caplı orta sertlikte LAP’ler Servikal,aksiller çok sayıda, bilateral,1-4 cm caplı orta sertlikte LAP’ler Splenomegali:7 cm Splenomegali:7 cm

39 Hb: 9 g/dL Hb: 9 g/dL WBC:67.000/mm3 WBC:67.000/mm3 Tr: 120.000/mm3 Tr: 120.000/mm3

40 Hb: 9 g/dL Hb: 9 g/dL WBC:67.000/mm3 WBC:67.000/mm3 Tr: 120.000/mm3 Tr: 120.000/mm3

41 Olgu 3 22 yaşında erkek 22 yaşında erkek İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları FM: FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti

42 Olgu 3 22 yaşında erkek 22 yaşında erkek İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları FM: FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti -SPM:3 cm WBC:12000/mm3 WBC:12000/mm3 Hb:10 g/dL Hb:10 g/dL Tr:67000/mm3 Tr:67000/mm3

43 Olgu 3 22 yaşında erkek 22 yaşında erkek İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları FM: FM: –Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü -Ağızda aftlar -Sternum hassasiyeti

44 Olgu 4 19 yaşında kadın 19 yaşında kadın Yaygın eklem ağrısı Yaygın eklem ağrısı Ateş Ateş 2-3 hafta önce çivi batması ardından acil serviste tedavi / adını bilmediği ilaç uygulaması 2-3 hafta önce çivi batması ardından acil serviste tedavi / adını bilmediği ilaç uygulaması FM: Makülopapüler döküntü,yaygın LAP FM: Makülopapüler döküntü,yaygın LAP

45 Olgu 5 35 yaşında kadın 35 yaşında kadın Kemik ağrıları Kemik ağrıları Öksürük Öksürük Epitroklear LAP Epitroklear LAP Akciğer grafisinde : Bilateral hiler LAP Akciğer grafisinde : Bilateral hiler LAP

46 Olgu 6 44 yaşında erkek 44 yaşında erkek Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi Splenomegali, solukluk Splenomegali, solukluk Pansitopeni Pansitopeni Kİ Bx:fibrozis Kİ Bx:fibrozis

47 Olgu 6 44 yaşında erkek 44 yaşında erkek Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon, karında dolgunluk hissi Splenomegali, solukluk Splenomegali, solukluk Pansitopeni Pansitopeni Kİ Bx:fibrozis Kİ Bx:fibrozis TRAP +

48 Olgu 7 70 yaşında erkek 70 yaşında erkek Halsizlik,terleme,kil o kaybı, karında şişme Halsizlik,terleme,kil o kaybı, karında şişme FM FM –Astenik –Soluk –Splenomegali:19 cm –Hepatomegali: 8 cm Pansitopeni Pansitopeni

49 Olgu 7 70 yaşında erkek 70 yaşında erkek Halsizlik,terleme,kilo kaybı, karında şişme Halsizlik,terleme,kilo kaybı, karında şişme FM FM –Astenik –Soluk –Splenomegali:19 cm –Hepatomegali: 8 cm Pansitopeni Pansitopeni

50 Olgu 8 33 yaşında erkek 33 yaşında erkek Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış FM: splenomegali 6 cm FM: splenomegali 6 cm

51 Olgu 8 33 yaşında erkek 33 yaşında erkek Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış FM: splenomegali 6 cm FM: splenomegali 6 cm WBC:64.000/mm3 WBC:64.000/mm3 Hb:14 g/dL Hb:14 g/dL Tr: 480.000/mm3 Tr: 480.000/mm3

52 Olgu 8 33 yaşında erkek 33 yaşında erkek Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış FM: splenomegali 6 cm FM: splenomegali 6 cm WBC:64.000/mm3 WBC:64.000/mm3 Hb:14 g/dL Hb:14 g/dL Tr: 480.000/mm3 Tr: 480.000/mm3


"Lenfadenomegali Splenomegali Teoman SOYSAL. Lenfadenomegali: Baş boyun,supraklavikuler Baş boyun,supraklavikuler Aksilla Aksilla Epitroklear Epitroklear." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları