Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI POLİÇE ÖZELLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI POLİÇE ÖZELLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI POLİÇE ÖZELLİKLERİ

2  Ana teminatlar:  Mesleki Sorumluluk Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat altına alır.  Savunma masrafları Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

3  Ek teminatlar:  KAYIP DÖKÜMANLAR: Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar. Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

4  Ek teminatlar:  MAHKEMEYE KATILMA: Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir: Meslek mensubu (ortak veya yönetici) 500 TL Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar 250 TL Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.

5  Ek teminatlar:  UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ: Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır. Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz. Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkda bulunması hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

6  5 yıl geriye yürürlük teminatı:  Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.  Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır. 2010 2011 2005Geriye yürürlük periyodu Poliçe dönemi Hatalı eylemin gerçekleştiği zamanHasar talebinin oluştuğu ve sigortacıya bildirilmesi gereken dönem SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

7  POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI  Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.  Yıllık cirosu 250.000TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.  Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir.  Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.  250.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.  Minimum prim tutarı 548 TL’dir. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

8 CHARTIS SİGORTA’NIN FARKLILIĞI  Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması  SGK, idari para cezaları, vergi cezası, gecikme faizi,gecikme zammı ve savunma masraflarını hiçbir alt-limit ile sınırlandırılmaksızın teminat altına alması  Meslek mensubunun olası hata veya kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatının yeterli olması  Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu yasal belgelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlamamasından kaynaklanan hasarların kapsam içinde olması  Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu SSK işe giriş bildirgesinin geç verilmesi veya hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarların teminat altında olması SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

9  HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜKELLEFİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR.  HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ.  Erken Ödeme iskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

10 DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ ÖRNEK1: Ödenen Hasar Miktarı: 74.551.13 TL Yukarıdaki tahakkuk ve ödemeler sonucu oluşan hasar, 01-03/2004 gecikme faizi 4.109.50 04-06/2004 gecikme faizi 2.709.33 07-09/2004 gecikme faizi 3.627.87 10-12/2004 gecikme faizi 275.53 01-12/2004 gecikme faizi 63.828.90 --------------------- toplam 74.551.13 TL’dir. Hasarın içeriği: Geçici vergi beyannamelerinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde kooperatifin risturn istisnasının yanlış hesaplanması sonucu oluşan vergi matrahı ve gecikme zamları, özel usulsüzlük, vergi ziya cezalarıdır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu, risturn istisnası yanlışlığının diğer yıllarda da devam ettiği görülmüş,konunun iyi incelenmemesi ve yanlış yorumlama neticesinde hasarın kasıt sonrası değil, yanlış uygulama sonucu oluştuğu tesbit edilmiştir.

11 DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ ÖRNEK2: Ödenen Hasar Miktarı: 10.400,95 TL Hasarın içeriği: Sigortalımız X’ın hasar talebine ilişkin hasarı incelendi ve kusurunun olduğu tespit edildiğinden kendisine 10.400,95 TL ödeme yapıldı. Hasar konusu, SMMM tarafından, mükellefin finansal kiralama yolu ile yabancı para cinsinden kiralamış olduğu gayrimenkulun geri ödemelerinin finansal işlemin yapıldığı günkü kurdan değerlenmesi gerekirken ödeme yapıldığı günün kurundan değerlendirilmesi ve aradaki kur farkının gayrimenkulun maliyetine eklenmesi yoluyla vergi kaybına neden olunması. Vergi Denetim raporunda kasıt unsurundan bahsedilmemekte, hatalı değerlendirme yer almakta olduğundan SMMM’nin mesleki sorumluluğuna girmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu’nun hazırladığı inceleme raporunun sonucuna göre mükellefe uygulanan cezalar aşağıdaki gibidir: Gecikme Faizi : 5.913,95 Vergi Ziyaı Cezası : 5.612,00

12 DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ ÖRNEK3: Ödenen Hasar Miktarı: 40.025 TL Hasarın içeriği: 2007 Eylül KDV Beyannamesinin verilmemesi nedeniyle VD Takdir Komisyonu 51.376 YTL Vergi ve 51.376 YTL Vergi Cezası uyguluyor. Uzlaşma sonrası ceza 40.025 YTL’ye düşüyor.

13 ÖRNEK6: Sigortalı beyanında mükellefi ______’a ait İşe giriş bildirgesini (SSK’da görevli memurun hatası nedeniyle) mükellefin eski sicil numarasına girdiğini belirtiyor. Memur hatalı sicil numarası verdiği içinde İdari Para Cezasının uygulandığını ekliyor. İnceleme sonucunda sigortalının %100 kusurlu olmadığını görmekteyiz. Ayrıca mükellefin geçerli sicil numarasını öncesinde Sigortalımıza vermesi gerekliydi. Sigortalımızın buradaki kusuru %50 dir. İdari Para Cezası : 877,50 TL SMMM’nin hata/unutması neticesinde BA-BS formlarının süresi içerisinde beyan edilmemesi dolayısıyla uygulanan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları Kurumlar, Gelir vb beyannamelerinde SMMM’nin hata/unutması neticesinde elektronik ortamda beyannamelerin düzenlenmemesi nedeniyle uygulana Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları İlgili kurumların SMMM’nin mükellefi adına yaptığı işlemlerden dolayı SMMM’yi kusurlu bulması durumunda uygulanacak cezalar. SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

14 ÖDENEN HASARLARIMIZDAN BAZILARI (Gizlilik İlkesi Gereği Sigortalı isimleri verilmemektedir) Hasar TürüÖdeme Miktarı (TL) İDARİ PARA CEZASI29.245,00 İDARİ PARA CEZASI20.000,00 İDARİ PARA CEZASI20.000,00 VERGİ CEZASI16.716,72 VERGİ CEZASI15.027,66 VERGİ CEZASI14.237,51 İDARİ PARA CEZASI11.212,45 İDARİ PARA CEZASI11.044,96 İDARİ PARA CEZASI10.400,95 İDARİ PARA CEZASI10.393,50 İDARİ PARA CEZASI10.316,70 İDARİ PARA CEZASI10.044,00 VERGİ CEZASI10.000,00 VERGİ CEZASI8.789,97 VERGİ CEZASI8.589,97

15  HASARDA İSTENEN EVRAKLAR:  Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından farkedildi?, vb.).  Hatayı yapan personelin Sigortalının ofisinde çalıştığına dair SSK kaydı,  Hasara konu olan işlem ile ilgili mükellefinizin detaylı beyanı, vergi levhası ve imza sirküleri,eğer ödeme SMMM ‘ye yapılacaksa muvaffakatname  Hasara konu işlem ile ilgili olarak mükellef tarafından yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası,  Hasara konu işlemlerin SMMM tarafından yapıldığına ilişkin ispat vesaiki.  SMMM veya YMM ile hasara konu olan mükellef arasında yapılmış olan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi kopyası,  Hatalı kayıt yapılan/unutulan faturaların ve/veya hatalı kaydın işlendiği tüm defterlerin örneği,  İdari Para Cezalarında Resmi makamlar tarafından tebliğ edilen tutanak, tebliğ zarfı kopyası  İdari Para Cezasının konusunu oluşturan evraklar (SSK İşe Giriş Bildirgesi, Defter ve Resmi Evraklar vb.)  Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı  Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası) imza ya da kaşe/imza’lı beyan (Rücu ‘lu hasarlar dışında, 5.000 TL’ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir.)  Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”  SMMM’nin vergi levhası ve imza sirküleri SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

16 Yıllık ciro aralığı (TL) Muafiyet (TL) Yıllık Teminat Limiti (TL) 10.00030.00050.000100.000150.000200.000250.000 20.000’DEN AZ5005486987889381.2381.5282.428 60.001-100.0005006087888881.0681.4181.7682.828 100.001-250.0007507189389781.1381.7282.1683.188 NET PRİM TABLOSU SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ

17 Combined ve Finsansal Sigortalar Departmanı İşbirliği  Yangın,Yıldırım,İnfilak, Ekteminatlar, Deprem,Glkhhknh ve Terör, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık 15.000.-TL (Eksik-Aşkın Sigorta Uygulaması yapılmayacaktır.)  İşveren Mali Mesuliyet Kişi Başı 10.000.-TL Kaza Başına 30.000.- TL  Ferdi Kaza Ölüm: 50.000.-TL Sürekli Sakatlık 50.000.-TL HEDİYE TEMİNATLAR!!!

18 İ lginiz için Te ş ekkür ederiz… AAB SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. Yeni Yol Cad. Lati Lokum Sok. Elbir İş Merkezi Kat:7 D:6 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 356 08 32 Faks: 0212 356 09 32 www.aabsigorta.com info@aabsigorta.com SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI CHARTIS SİGORTA POLİÇESİ


"SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI POLİÇE ÖZELLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları