Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SMM, YMM, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SMM, YMM, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortaları"— Sunum transkripti:

1 SMM, YMM, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortaları

2 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

3 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ana teminatlar: Mesleki Sorumluluk Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır. Savunma masrafları Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

4 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Poliçe metninizde yer alan ifade:

5 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ek teminatlar: KAYIP DÖKÜMANLAR: Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar. Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.

6 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ek teminatlar: MAHKEMEYE KATILMA: Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir: Meslek mensubu (ortak veya yönetici) TL Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar TL Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.

7 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ek teminatlar: UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ: Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır. Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz. Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkda bulunması hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır.

8 5 yıl geriye yürürlük teminatı:
SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 5 yıl geriye yürürlük teminatı: Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır. Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır. 2008 Geriye yürürlük periyodu 2013 Poliçe dönemi 2014 Hatalı eylemin gerçekleştiği zaman Hasar talebinin oluştuğu ve sigortacıya bildirilmesi gereken dönem

9 POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI
SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır. Yıllık cirosu TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir. Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir. TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.

10 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
AVANTAJLARIMIZ Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır. Hasarsız poliçelerimiz, teminat limitleri değişmemek şartı ile eski prim ve muafiyetleri geçerli olmak üzere yenilenebilmektedir. Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi SMM büroları için de yapılabilmektedir. Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır. Muafiyetlerin sabit olması, hasar başına kosürans uygulamamasının olmaması alınmaması Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı’nın yazılı beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödemesi Ciroya göre değişen ve rekabetçi primler

11 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜKELLEFİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR. HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ.

12 DETAYLI HASAR ÖRNEKLERİ
Ödenen Hasar Miktarı: TL Yukarıdaki tahakkuk ve ödemeler sonucu oluşan hasar, 01-03/2004 gecikme faizi 04-06/2004 gecikme faizi 07-09/2004 gecikme faizi 10-12/2004 gecikme faizi 01-12/2004 gecikme faizi toplam TL’dir. Hasarın içeriği: Geçici vergi beyannamelerinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde kooperatifin risturn istisnasının yanlış hesaplanması sonucu oluşan vergi matrahı ve gecikme zamları, özel usulsüzlük, vergi ziya cezalarıdır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu, risturn istisnası yanlışlığının diğer yıllarda da devam ettiği görülmüş,konunun iyi incelenmemesi ve yanlış yorumlama neticesinde hasarın kasıt sonrası değil , yanlış uygulama sonucu oluştuğu tesbit edilmiştir.

13 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
NET PRİM TABLOSU (683 Ürün) Yıllık ciro aralığı (TL) Muafiyet (TL) Yıllık Teminat Limiti (TL) 10.000 30.000 50.000 60.000TL’YE KADAR 500 427 577 667 817 1.117 1.407 2.307 60.001TL TL 487 767 947 1.297 1.647 2.707 TL TL 750 597 857 1.017 1.607 2.047 3.067

14 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İstisnalar... Sigortacı’nın Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.3. maddesi “Teminat dışında kalan haller” başlığı altında belirtilen durumlar ve işbu poliçede aksi belirtilmediği takdirde A.4 maddesinde belirtilen durumlar da dahil olmak üzere aşağıdaki hususlara ilişkin herhangi bir Talep’le ilgili Zarar’ı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır: Rekabet kurallarını ihlal Mesleki hatadan ileri gelmeyen bedensel yaralanma veya maddi varlıklarda oluşan hasarlar Mesleki hizmet standartlarının üzerinde bir sözleşme ile üstenilen yükümlülükler veya performans garantileri Masraflarının gerçekçi bir tahmininin yapılmaması İstihdam uygulamaları, yasadışı ayrımcılık Meslek mensubunun iflası Herhangi bir mekanik veya teknik arızadan kaynaklanan durumlar Meslek mensubunun dahil olduğu bir ortaklık veya ortak girişimtarafından yapılan işler Lisans, patent veya ticari sır ihlali Çevre kirliliği Herhangi bir talep ile ilgili önceden edinilmiş bilgi ve olaylar Meslek mensubunun aldığı ticari borçlar Türkiye dışında yapılan tüm işler ve Türkiye dışında diğer ülkelerde açılan davalar Savaş ve terör İş Kazaları Bildirgeleri ve işlemleri

15 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İstisnalar... Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca; Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,  Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları;  Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar; Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri

16 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İstisnalar... Vergi İstisnası : Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) teminat dışındadır. Mükellefin,vergi denetmenleri tarafından incelenmesi sonucu vergi inceleme raporunda Sigortalı'ya,sorumluluk açıkca yüklenmemesi durumları veya vergi inceleme raporu sonucunda tebliğ edilen bir ceza olması durumunda raporda müştereken ve müteselsilen sorumluluğun meslek mensubuna yüklenmiş olmama durumları teminat dışındadır. AÇIKLAMA: Vergi, mükelleflerin yasal olarak ödemek zorunda olduğu bir tutardır. Vergiler ile ilgili hasarlarda da vergi aslının ödenmediğini daha önceden de sizlere ayrı bir açıklama ile duyurmuştuk. Haksız kazanç sağlamamak adına ve bu hususu netleştirmek adına yukarıdaki vergi istisnasını poliçemizde belirtmek isteriz.

17 SERBEST MUHASEBECİ / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İstisnalar... İş Kazası Bildirgesi İstisnası: İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir. AÇIKLAMA: İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını ya da tespit edilen meslek hastalığını en geç iki iş günü içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek ile yükümlüdür. (4857 sayılı İş Kanunu md. 77) Sigortalı SMMM, her ne kadar yasal olarak sorumlu değilse bile bazı durumlarda işveren yerine bu işlere bakabilmektedir. Ancak ne yazıkki pratikte işverenin kaza olduğu gün SMMM’ye haber vermesi ve SMMM nin bildirimini hazırlaması ve bildirgeyi zamanında verip vermediği durumlarında işveren ile SMMM’nin sorumluluğunun ayrımının yapılamamasından dolayı  bu istisnayı poliçemize koyarak bu tür durumların istisna olacağını netleştirmek isteriz.

18 Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

19 Yeminli Mali Müşavirler
TEMİNAT KAPSAMI Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatı Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden ihmal, unutma ve hatalarının sonucu olarak; poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumlarında mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat altına alır. Mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları,vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi,vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı teminat altına alınmaktadır.

20 Yeminli Mali Müşavirler
Savunma Masrafları Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Kayıp Dökümanlar Tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahısa ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yapılan masraf ve giderler ile varsa bunlarla bağlantılı tazminat talepleri kapsamaktadır. Mahkemeye Katılma Masrafları Bir sigortalının mahkemeye katılması gerekli durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır. Bu teminat için muafiyet uygulanmamaktadır. Yargı Benzeri Masraflar, Mühür Kaybı (Opsiyonel Ek Teminat)   Sigortalıya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin sigortalı tarafından ya da sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsamaktadır.

21 Yeminli Mali Müşavirler
5 Yıl Geriye Yürürlük Poliçenin ilk kez temin edilmesi durumunda, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl geriye yürürlük sağlanmaktadır. Poliçelerin yenilenmeye devam ettiği durumlarda bu tarih sabit kalmakta ve sigortalılar bir nevi her yıl artan bir teminat süresine sahip olabilmektedirler.

22 Yeminli Mali Müşavirler
5 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi Sigortalı, poliçede belirtilen geriye yürürlük tarihinden sonra veya poliçe yürürlükteyken yapacağı hatalı eylemler ile ilgili olarak, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini sözleşme döneminin sona ermesini takip eden 5 yıl içerisinde bildirebilmektedir.

23 Yeminli Mali Müşavirler
SİGORTALI KİMDİR? Sigorta ettiren; Sigorta ettirenin herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi; Herhangi bir çalışan; Sigorta ettirenin veya bir iştirakinin yönetimi veya direkt kontrolü altındaki geçici sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar; ve Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya kanuni temsilcileri Not: Bağımsız olarak hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Ofisleri bu teminata sahip olabilmektedir. Bir şirkette, bir kurumda bordrolu olarak çalışan Yeminli Mali Müşavirler bu teminata sahip olamamaktadır.

24 Yeminli Mali Müşavirler
AIG Sigorta Avantajları: Mahkeme şartı aranmaması Yüksek meblağlı hasarlarda avans ödemesi yapılabilmesi 5 Yıl Geriye Yürürlük 5 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi Başka bir reasürörün özel şartlarının kullanılmaması Sigortalı tanımının geniş kapsamı Yargı Benzeri Masraflar ve Mühür Kaybı Teminatı Yüksek teminat limitileri ve uygun primler ile teklif sunabilme imkanı Poliçe Özellikleri - Diğer Yeminli Mali Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası hasarları, Talep Esaslı’dır. Yeminli Mali Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Genel Şartları’na göre sağlanmaktadır.

25 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

26 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
TEMİNAT KAPSAMI Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatı Meslek mensubunun; ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi, mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altına alınmaktadır. Savunma Masrafları Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Kayıp Dökümanlar Tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahısa ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yapılan masraf ve giderler ile varsa bunlarla bağlantılı tazminat talepleri kapsamaktadır.

27 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
TEMİNAT KAPSAMI Tevkil Teminatı Sigorta ettirenin ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca sigortalı haricinde yetkili kıldığı avukatların poliçede belirtildiği üzere mesleki hizmetin yerine getirilememesi nedeniyle oluşacak hasar taleplerine istinaden teminat sağlanmaktadır. Yargı Benzeri Masraflar   Sigortalıya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin sigortalı tarafından ya da sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsamaktadır. Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri Sigortalıdan hakaret nedeniyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.

28 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
TEMİNAT KAPSAMI 5 Yıl Geriye Yürürlük Bu poliçenin ilk kez temin edilmesi durumunda, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl geriye yürürlük sağlanmaktadır. Poliçelerin yenilenmeye devam ettiği durumlarda bu tarih sabit kalmakta ve sigortalılar bir nevi her yıl artan bir teminat süresine sahip olabilmektedirler.

29 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
Emeklilik/Mesleği Bırakma Sigortalının vefat, sakatlık, emeklilik vb. nedenler ile mesleği bırakması durumunda 2 yıl uzatılan bildirim süresi sağlanmaktadır. 2 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi Poliçede belirtilen şekilde; Sigortalı, poliçede belirtilen geriye yürürlük tarihinden sonra veya poliçe yürürlükteyken yapacağı hatalı eylemler ile ilgili olarak, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini sözleşme döneminin sona ermesini takip eden 2 yıl içerisinde bildirebilmektedir.

30 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
SİGORTALI KİMDİR? Sigorta ettiren; Sigorta ettirenin herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi; Herhangi bir çalışan; Stajyer avukat Sigorta ettirenin veya bir iştirakinin yönetimi veya direkt kontrolü altındaki geçici sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar; ve Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya kanuni temsilcileri Not: Bağımsız olarak hizmet veren Avukatlar ve Hukuk Büroları bu teminata sahip olabilmektedir. Bir şirkette, bir kurumda bordrolu olarak çalışan Avukatlar bu teminata sahip olamamaktadır.

31 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
AIG Sigorta Avantajları: Mahkeme şartı aranmaması Yüksek meblağlı hasarlarda avans ödemesi yapılabilmesi 5 Yıl Geriye Yürürlük 2 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi Emeklilik, Mesleği Bırakma Teminatı Başka bir reasürörün özel şartlarının kullanılmaması Sigortalı tanımının geniş kapsamı Yargı Benzeri Masraflar Yüksek teminat limitileri ve uygun primler ile teklif sunabilme imkanı Poliçe Özellikleri - Diğer Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası hasarları, Talep Esaslı’dır. Avukat Mali Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Genel Şartları’na göre sağlanmaktadır.

32 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalılarımız, paket poliçe alarak aşağıdaki teminatlara da çok makul bir ek prim ile sahip olabilirler: Yangın,Yıldırım,İnfilak, Ek teminatlar, Glkhhknh ve Terör, Deprem, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık İşveren Mali Mesuliyet Ferdi Kaza Ölüm ve Sürekli Sakatlık Kredi Kartı Güvencesi 3. Şahıs Mali Mesuliyet

33 AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.


"SMM, YMM, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları