Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D."— Sunum transkripti:

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D.
TARIK YAĞIBASAN

2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. TARIK YAĞIBASAN
TÜRKİYE DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ – ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. TARIK YAĞIBASAN

3 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ MESLEK STANDARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası arasında yürütülen "İstihdam ve Eğitim Projesi" kapsamında değişik mesleklerin analizlerini yapan Meslek Standartları Komisyonu Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi Yılı Revizyon 1.0 Yayının da Radyoterapi Teknikerliğinin meslek tanımını yapmıştır .

4 (Seviye 3) RADYOTERAPİST
Radyoterapist, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapmak bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

5 RADYOTERAPİST Seviye 3: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi başına karar verebilir. Çoğunlukla yanında çalışanları yönlendirir ve denetler.

6 RADYOTERAPİST'İN YAPTIĞI
GÖREV VE İŞLEMLER GÖREVLER İŞLEMLER A İş Organizasyonu Yapmak A01 İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak A02 Amirinden görev almak A03 Bir önceki vardiyadan işi teslim almak A04 Çalışma mekanını kontrol etmek A05 Çalışma mekanının tertip ve düzenini sağlamak A06 Günlük çalışma programı yapmak A07 Hasta kayıt defteri tutmak A08 Hasta tedavi kartı tutmak A09 Malzeme stokunu kontrol etmek A10 Bir sonraki vardiyaya işi teslim etmek B Makine ve Ekipmanların Kontrolünü Yapmak B01 Makine ve ekipmanların temizliğinin yapılmasını sağlamak B02 Enerji panosunu kontrol etmek B03 Oda aydınlatma sistemini kontrol etmek B04 Makine kumanda panelini kontrol etmek B05 Makine vakum sistemini kontrol etmek B06 Makinenin soğutma sistemini kontrol etmek B07 Giriş lambasını kontrol etmek B08 Gantri hareketlerini kontrol etmek B09 Tedavi masası hareketlerini kontrol etmek B10 Kollimatör hareketlerini kontrol etmek B11 Kollimatör diyaframını kontrol etmek B12 Lazer sistemlerini kontrol etmek B13 Oda klima sistemini kontrol etmek B14 Basit arıza ve eksiklikleri gidermek B15 Büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek B16 Periyodik bakımların yapılmasını sağlamak C Hastayı Simülasyon ve Tedaviye Hazırlamak C01 Hasta dosyasını incelemek C02 Hasta bilgi ve tedavi parametrelerini bilgisayara girmek C03 Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek C04 Hastaya ilaç verilmesini sağlamak C05 Hasta pozisyon aksesuarlarını yerleştirmek C07 Hasta pozisyonunu ayarlamak C08 Diyafram ayarı yapmak C09 Masayı tedavi bölgesine göre ayarlamak C10 Gantri açısını ayarlamak C11 Kollimatör ayarı yapmak D Maske Hazırlamak D01 Maske suyunu hazırlamak D02 Maske levhasını suda yumuşatmak D03 Maskeyi tedavi bölgesine yerleştirmek D04 Tedavi bölgesine göre maskeyi şekillendirmek D05 Maskenin kontrol edilmesini sağlamak E Hasta Pozisyon Kalıbı Hazırlamak E01 Kalıp astarını masaya sermek E02 Kalıp astarı üzerine hastayı yerleştirmek E03 Kalıp astarı içerisine poliüretan veya hava doldurmak E04 Kalıbın sorumlu tarafından kontrol edilmesini sağlamak F Simülasyon Yapmak F01 Hasta pozisyonunu kontrol etmek F02 Skopi ekranından tedavi alanını izlemek F03 Skopi ekranından tedavi alanının sorumlu tarafından incelenmesini sağlamak F04 Film kasetini yerine yerleştirmek F05 Film doz ayarını yapmak F06 Filmi çekmek F07 Simülasyon çıktısı almak F08 Filmin banyo edilmesini sağlamak F09 Filmi kontrol etmek F10 Simülasyon filmi ve çıktısının sorumlu tarafından kontrol edilmesini sağlamak G Kurşun Blok Hazırlamak G01 Simülasyon filmi ve çıktılarını incelemek G02 Simülasyon filmi ve kalıp köpüğünü pantoğrafa yerleştirmek G03 Pantografla kalıp köpüğünü kesmek G04 Kalıp köpüğünü rötuşlamak G05 Kalıp köpüğünü muhafaza kalıbına yerleştirmek G06 Kurşunu eritmek G07 Kurşunu kalıba dökmek G08 Kurşun blok bağlantı elemanlarını yerleştirmek G09 Kurşun bloğu kontrol etmek G10 Kurşun bloğu rötuşlamak H Işın Tedavisi Yapmak H01 Kurşun blokları makineye yerleştirmek H02 Makine ayarlarını kontrol etmek H03 H04 Hastaya komut vermek H05 Işın tedavisini başlatmak H06 Monitörden hastayı izlemek H07 Port film çekmek I Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek I01 Meslekle ilgili toplantı seminer vb. faaliyetlere katılmak I02 Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek I03 Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak 9 Ana Bölüm 126 Madde

7 RADYOTERAPİST'İN YAPTIĞI
GÖREV VE İŞLEMLER GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR Araçlar, Makine ve Ekipmanlar 1. Betatron cihazı 2. Bolus 3. Cetvel 4. Co-60 cihazı 5. CT simülatör 6. Film kaseti 7. Filtre (wedge) 8. Gonat koruyucular 9. Hipofiz yastığı 10. İnternal tedavi cihazı 11. Konturmetre 12. Kumpas 13. Lineer hızlandırıcı 14. Mekanik Elaletleri 15. Meme yastığı 16. Prone yastığı 17. Simülasyon cihazı 18. Tray 19. Alfa –Vakum Yatak -Yastık 20. Yastık altlığı GENEL BİLGİ VE BECERİLER 1.Anatomi bilgisi ,Fizyoloji,İlk Yardım 2.Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3.Bilgisayar programları kullanım bilgisi 4.Dinleme yeteneği 5.Ekip içinde çalışma yeteneği 6.El becerisi 7.Görsel yetenek 8.Hijyen bilgisi 9.İletişim yeteneği 10.Davranış Psikolojisi

8 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİMİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU SHYMO RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 9 Eylül Üniversitesi 15 Acıbadem Üniversitesi Ankara Üniversitesi 20 Erciyes Üniversitesi 20 Hacettepe Üniversitesi 30 İstanbul Üniversitesi Trakya Üniversitesi 15 İstanbul Aydın Üniversitesi 120 TOPLAM YILLIK 270

9 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİMİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU DEÜ SHMYO RADYOTERAPİ PROGRAMI 1.YIL GÜZ YARIYILI Temel Onkoloji Tıbbi Fizik Radyolojik Anatomi Radyobiyoloji Radyoterapi Cihazlarının Yapısı Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Tıbbi Görüntüleme-I Tümör Biyolojisi ve Genetik Radyoterapi Fiziği Anatomi Fizyoloji Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Türk Dili Yabancı Dil Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi

10 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİMİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU DEÜ SHMYO RADYOTERAPİ PROGRAMI 1.YIL BAHAR YARIYILI Simulasyon Tekniği Bilgisayarlı Tedavi Planlaması Sistematik Onkoloji ve Onkoloji Hastalığına Yaklaşım Tıbbi Görüntüleme-II Patoloji Patofizyoloji Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Türk Dili Yabancı Dil Yaz Stajı (6 Hafta)

11 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİMİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU DEÜ SHMYO RADYOTERAPİ PROGRAMI 2.YIL GÜZ YARIYILI Tedavi Prensipleri I Klinikte Eğitim ve Uygulama I Mesleki İngilizce Nükleer Tıp ve İzotoplar Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Temel Bilgi Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Yön. ve Hukuk İletişim Becerileri Yabancı Dil

12 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİMİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU DEÜ SHMYO RADYOTERAPİ PROGRAMI 2.YIL BAHAR YARIYILI Klinikte Eğitim ve Uygulama II Tedavi Prensipleri II Radyoterapide Kalite Güvenirliliği Örnek Olay Analizi Mesleki İngilizce Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Yaz Stajı (4 Hafta)

13 TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİNİN DURUMU
YILLIK 60 YENİ HASTAYA BİR TEKNİKER

14 TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİNİN DURUMU

15 TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİNİN DURUMU
İstanbul Aydın Üniversitesi Grafiğe Dahil Edilmemiştir.

16 TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI
Radyoterapi Teknikeri Kamuda İstihdam KPSS Sınav Puantaja Göre Tercih Atama Radyoterapi Teknikeri Özel Sektörde İstihdam Diploma ile kabul Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi TSİM Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi SKYS ye kayıt

17 RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI 657 sayılı kanuna göre 4 a memur demektir 4 b sözleşmeliler demektir 4 c ise geçici personel demektir 5510 sayılı kanuna göre ise  4 a ssk lılar demektir  4 b bağkurlular demektir  4 c emekli sandığına tabi çalışanları temsil eder ve memurlar demektir. 

18 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A ve 4B Ye Göre Çalışanlar Arasındaki Farklar -Sözleşmeli personel yıllık hizmet akti ile çalışır,fakat  memurlar için hizmet akti söz konusu değildir -Memurlar sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 4(c) maddesine , sözleşmeli personel ise 4(a) maddesine tabidir.Sözleşmeli personel işçiler gibi 4(a) maddesine tabi olmalarına rağmen, maaşlarından işsizlik sigortası kesintisi yapılmaz. -Sözleşmeli personelin ücretleri kurumlara ve ünvanlara  göre değişen  belli skalalara göre ödenmekte iken, memur maaşları  ,derece-gösterge esaslı, memurlara özgü genel bir sisteme göre ödenmektedir.

19 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A ve 4B Ye Göre Çalışanlar Arasındaki Farklar -Sözleşmeli personel uygulamasında taraflar sebep göstermeksizin ,bir ay öncesinden ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi karşılıklı feshedebilirken, memurlar ise ancak atamaya yetkili makamın  onaması halinde istifa (çekilme) edebilir, istifadan sonra tekrar memuriyete dönmek için başvurabilirler. -Bazı ücret unsurları vergiye tabi olmadığı için memurların vergi kesintileri sözleşmeli personele göre oldukça düşüktür.

20 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A ve 4B Ye Göre Çalışanlar Arasındaki Farklar -Aylık vergi matrahları düşük olduğu için ( ortalama TL)  bir memur yılın 11. veya 12. aylarında bir üst gelir vergisi dilimine dahil olur iken, sözleşmeli personel 5-6. aylarda üst vergi dilimine girmektedir. Bu durumda, sözleşmeli personelden yıl bazında memurlara göre daha fazla vergi kesintisi yapılır.

21 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A ve 4B Ye Göre Çalışanlar Arasındaki Farklar -Memurların yıl içinde kullanmadığı yıllık izin hakları diğer yıla devredilirken, sözleşmeli personelin yıllık izinleri ait oldukları yıl için geçerli olur ve bir sonraki yıla devretmez. -Memurların ilgili mevzuatlarından dolayı iş güvenceleri söz konusu iken, sözleşmeliler için özel bir iş güvencesi yoktur. -Kurum içinde yer değiştirme hakkı dışında,her iki kurumun karşılıklı muvafakat vermesi halinde memurların kurum değiştirmesi de mümkün iken, sözleşmeli personelin sadece kendi kurumu içinde naklen tayini söz konusu olabilir.

22 DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI 1 Kasım 2008’den itibaren artık özel hastanelerde doğrudan radyasyona muhatap iş görenler için de yıpranma payı uygulaması getirilmiştir. İşverenler daha fazla prim yatıracak ! Özel hastanelerde veya diğer özel sağlık merkezlerinde radyasyona muhatap çalışanlar için işverenlerin daha yüksek emeklilik primi ödemesi gerekmektedir. Gerçekten de normalde emeklilik primi olarak işveren %20 oranında kesinti yapıp öderken, radyasyona muhatap işlerde çalışanlar için bu oran %21,5 olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla işverenler, bu şekilde çalışan işçilerini diğerlerinden ayırıp hesaplama yaparak SGK’ya bildirecektir.

23 DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI CIVA ÜRETİM İŞLERİ SANAYİİ:  90 gün YERALTI İŞLERİ: 180 gün DÖKÜM FABRİKALARI: 60 gün TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE: 90 gün RADYOAKTİF VE RADYOİYONİZAN MADDELERLE YAPILAN İŞLER: 90 gün fiili hizmet zammı alırlar. (2008 yılı sonrası gün) İTFAİYE VEYA YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ: 60 gün

24 DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI Emekli Sandığına Bağlı Çalışanda Yıpranma Payı : 2008 Yılına kadar gün olarak prim hesabı yapılmalı . 2008 Yılı sonrası izinler ve haftalık tatiller düşüldüğünde yıllık ortalama 57 gün hizmete eklenmeli. (5510 Sayılı kanunu 40 . maddesi ) Emekli Sandığına Bağlı Çalışana Yıpranma Payı Ne Kazandırır ? yılına kadar kaba hesapla 90 * hizmet yılı (20) = 1800 gün Yani 5 yıl hizmete eklenir. 2008 yılı sonrası 57 * 5 yıl = 0,79 yıl hizmete eklenir. Bu hizmet süreleri eklemesi 5 yıl ile sınırlı olup Emeklilik Yaşından 5 yıl eksiltmektedir.

25 DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI
TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖZLÜK HAKLARI DOĞRUDAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI Yıpranma Payı Dikkate Alınmayan SGK Çalışanı ; iş sözleşmesini tek taraflı fesih edebilir ve kıdem tazminatı alır ancak ihbar tazmini alamaz ayrıca mahkeme yoluyla fazla çalışma ücreti alabilir. SGK Çalışanına Yıpranma Payı Ne Kazandırır ? 5 yılı geçmemek üzere yıpranma payı tüm çalışma iş gününe eklenir gün prim ödeme gerçekleşmesi sonrasında yıpranma payının yarısı kadar gün 3 yılı geçmemek üzere yaş haddinden düşülür.

26 + %220 + %135 + %100 + %50

27 TÜRKİYE’DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİNİN DURUMU
SHYMO RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ 2012 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 9 Eylül Üniversitesi 15 Acıbadem Üniversitesi Ankara Üniversitesi 20 Erciyes Üniversitesi 20 Hacettepe Üniversitesi 30 Trakya Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi TOPLAM YILLIK 275

28 TÜRKİYE DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE MESLEKİ SÜRECİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. TARIK YAĞIBASAN TÜRKİYE DE RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE MESLEKİ SÜRECİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları