Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Neden Mesleki Sorumluluk Sigortası?.? Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin, mesleklerini icra ederken yaptıkları hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ortaya çıkan tazminat ödemeleri yüksek maliyetlere ulaşmaktadır.

3 Kimler Faydalanabilir ?.?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Kimler Faydalanabilir ?.? Tüm Muhasebeci ve Mali Müşavirler, NEOVA Sigorta, Muhasebeci ve Mali Müşavirlere özel Mesleki Sorumluluk Sigortasından faydalanabilirler.

4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Neden Neova Sigorta ?.? NEOVA Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan, tazminat talepleri ve ayrıca üçüncü şahıslara verilen maddi zararlarda teminat altına alınır.

5 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sorumluluk Süresi.? Geriye dönük olarak 5 yıl süresince ve Poliçe Süresince Meydana gelen olaylar poliçe kapsamındadır. Ayrıca Poliçe süresince ve Poliçe bitiminden itibaren 5 yıl süresince Meydana gelen olaylar tercihli olarak poliçe kapsamına alınmıştır.

6 Muafiyet Oranı.? SEÇMELİ OLARAK,
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Muafiyet Oranı.? SEÇMELİ OLARAK, 200 TL VEYA 400 TL DEN AZ OLMAMAK KAYDI İLE HASARIN % 1’ İ

7 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Vergi Cezaları Klozu.? ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI, USULSÜZLÜK CEZASI, VERGİ ZİYA-I CEZASI - Beyannameleri vermeyi unutmaktan, - Evrakların Tekdüzen Hesap Planına uymamasından, vs. kaynaklanan, Özel Usulsüzlük, Usulsüzlük Cezası, Vergi Ziya-ı Cezası teminat kapsamındadır.

8 İdari Para Cezaları Klozu
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İdari Para Cezaları Klozu RESMİ KURUMLAR TARAFINDAN KESİLEN HER TÜRLÜ ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI - SGK Aylık Prim Hizmet Belgesinin verilmesinin unutulmasından, - Normal işyerlerinde işçi giriş ve çıkışlarının unutulmasından, - İşyeri Bildirgesinin verilmesinin unutulmasından, - SGK Müfettişlerince yapılan teftişlerde kayıt geçersizliğinden, vs. kaynaklanan İdari Para cezaları ile Ayrıca Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin unutulmasından kaynaklanan teşvik indirimi veya 5510 sayılı yasadan kaynaklanan indirim de poliçe teminatı kapsamındadır.

9 Müteselsil Sorumluluk Klozu
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Müteselsil Sorumluluk Klozu MÜTESELSİL SORUMLULUK GEREĞİ ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ, SSK PRİMİ, GECİKME ZAMMI, PİŞMANLIK ZAMMI, ÖZEL USULSÜZLÜK USULSÜZLÜK, GECİKME FAİZİ - Defterlerin incelenmesi neticesinde Meslek Mensubuna Vergi Denetmeni tarafından yazılan Müteselsil sorumluk gereği ödenmesi gereken, Vergi, Gecikme zammı, Vergi Ziya-ı cezası ve Usulsüzlük Cezası teminat kapsamındadır.

10 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hukuksal Koruma Klozu Hasarın önlenebilmesi için mahkemeye gidildiği takdirde yapılacak olan yargılama giderleri ve Avukatlık ücretleri teminat kapsamındadır.

11 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Belge Kaybı Klozu Mükellefin defter ve belgelerinin kaybolmasından kaynaklanacak ,00 TL ye kadar tazminat talepleri teminat altındadır.

12 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hasar Ödemeleri Hasar evrakları 5 gün içerisinde hazırlanırsa hasar ödemesi en geç 15. gün Neova Sigorta tarafından sigortalıya yapılır.

13 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Geniş Teminat Kapsamı Sigortalının hizmet verdiği mükellefin vergisinin geç ödenmesine neden olması veya vergi ile ilgili benzeri hatalı ve kusurlu fiiller nedeniyle sorumlu olacağı cezalar, idari cezalar için konulmuş olan % 20 alt limite tabi olmayıp, poliçenin azami limitine kadar teminat kapsamına alınmıştır.

14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Geniş Teminat Kapsamı Yasal belgelerin, mevcut yasa ve önetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri de Teminat Kapsamına Alınmıştır.

15 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SGK Hasarları SGK hasarlarının ödenebilmesi için meslek mensubu ile mükellef arasındaki hizmet sözleşmesinin yanı sıra, mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde meslek mensubunun isminin yazılı olması mükellefin tüm muhasebe ve SGK işlerinin meslek mensubu tarafından yapıldığının ispatıdır.

16 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hasar Servisi Neova Sigorta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası “Ön Hasar Servisi” görevini, TUNÇHAN SİGORTA yerine getirmektedir. Bu durum size hasar ödemelerinde eksiksiz ve kısa zamanda evrak hazırlama ve bilgi alabilme imkanı sağlamaktadır.

17 Hasarlarda İstenen Evraklar
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Hasarlarda İstenen Evraklar NEOVA SİGORTA, B FORMU, AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ GİBİ RUTİN HASARLARDA İSTENEN EVRAKLAR,   - VERGİ VEYA CEZA İHBARNAMESİNİN FOTOKOPİSİ - TEBLİĞ ZARFININ FOTOKOPİSİ - MÜKELLEFİN İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ - MUHASEBECİNİN İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ - MUVAFAKATNAME - SÖZLEŞME BUNLARIN HARİCİNDE OLACAK HASARLARDA İLAVE İSTENEBİLECEK EVRAKLAR ÇOK KISA SÜREDE HAZIRLANACAK BASİT EVRAKLARDIR

18 200 TL VEYA 400 TL DEN AZ OLMAMAK KAYDI İLE HASARIN % 1’ İ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI MUAFİYET KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA SEÇMELİ OLARAK, 200 TL VEYA 400 TL DEN AZ OLMAMAK KAYDI İLE HASARIN % 1’ İ 100,000 TL CİROYA KADAR 500 TL, 100,000 TL ÜSTÜ CİRODA TL

19 TEMİNAT SÜRESİ KARŞILAŞTIRMASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNAT SÜRESİ KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA GERİYE VEYA İLERİYE DÖNÜK 5 YIL VE POLİÇE SÜRESİ GERİYE DÖNÜK 5 YIL VE POLİÇE SÜRESİ

20 HASAR BEDELİ, ŞİRKET TARAFINDAN SİGORTALIYA ÖDENİR.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HASAR ÖDEMESİ KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA HASAR BEDELİ, ŞİRKET TARAFINDAN SİGORTALIYA ÖDENİR. SİGORTALI TARAFINDAN HASAR ÖDENDİKTEN SONRA ŞİRKET ÖDEME İŞLEMİNİ BAŞLATIR.

21 SGK HASARLARI KARŞILAŞTIRMASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SGK HASARLARI KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA SÖZLEŞME YETERLİ, EĞER SÖZLEŞME BULUNAMIYORSA MÜKELLEFİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNIN MESLEK MENSUBU TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ OLMASI YETERLİ. MALİ MÜŞAVİRLER ODASI VEYA VERGİ DAİRESİNDEKİ ONAYLI MÜKELLEF LİSTESİNDE MÜKELLEFİN KAYITLI OLMASI GEREKİYOR.

22 MAHKEMELİK DURUM KARŞILAŞTIRMA
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI MAHKEMELİK DURUM KARŞILAŞTIRMA NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA MAHKEMEYE GİDİLİP DAVA KAYBEDİLDİĞİNDE, MAHKEME MASRAFLARI DA DAHİL, ÖDENMESİ GEREKEN TUTARIN TAMAMI MUAFİYET DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ÖDENİR. MAHKEMEYE GİDİLİP DAVA KAYBEDİLDİĞİNDE, MAHKEMEYE GİDİLMEMİŞ GİBİ YASAL İNDİRİM VE MUAFİYET DÜŞÜLDÜKTEN SONRAKİ TUTAR ÖDENİR.

23 SGK PRİM ASLINA TEMİNAT VERİLMEMEKTEDİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SGK PRİM ASLI KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA TEŞVİKLİ DOSYALARDA VE 5510 SAYILI YASALARA GÖRE UYGULANAN SGK PRİM İNDİRİM TUTARLARI TEMİNAT ALTINDADIR. SGK PRİM ASLINA TEMİNAT VERİLMEMEKTEDİR

24 İŞ KAZALARI KARŞILAŞTIRMASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İŞ KAZALARI KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA TEMİNAT ALTINDADIR İSTİSNADIR.

25 İHALELİ İŞLER TEMİNAT ALTINDADIR.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İHALELİ İŞLER KARŞILAŞTIRMASI NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA İHALELİ İŞLERDEKİ İŞÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI TEMİNAT HARİCİDİR. DİĞER TÜM İNCELEME VE TEFTİŞLERDEN DOĞACAK ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI TEMİNAT ALTINDADIR. İHALELİ İŞLER TEMİNAT ALTINDADIR.

26 PRİM TARİFESİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM TARİFESİ NEYE GÖRE HESAPLANIR? MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM TARİFESİ; EN SON GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEKİ CİRONUZA VE İSTEMİŞ OLDUĞUNUZ TEMİNAT TUTARINA GÖRE HESAPLANMAKTADIR.

27 PRİM ÖDERKEN TAKSİT İMKANI VAR MI?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM ÖDERKEN TAKSİT İMKANI VAR MI? POLİÇE PRİM BEDELİNİ KREDİ KARTINIZLA 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

28 BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ ?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ ? EN SON VERİLEN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1.SAYFA FOTOKOPİSİ ESKİ POLİÇENİN 1.SAYFA FOTOKOPİSİ (VARSA) - ESKİ POLİÇEDE HASAR YOK İSE %10 HASARSIZLIK İNDİRİMİ - ESKİ POLİÇEDE HASAR VAR İSE FİYAT TARİFESİ GEÇERLİ

29 FARKLI ŞİRKETTEN GEÇİŞ NASIL OLACAK ?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI FARKLI ŞİRKETTEN GEÇİŞ NASIL OLACAK ? EĞER FARKLI BİR ŞİRKETTEN DAHA ÖNCE SİGORTALIYSANIZ, ESKİ POLİÇENİZİN 1. SAYFASININ FOTOKOPİSİNİ BAŞVURU ESNASINDA VERİP, ESKİ YILA AİT POLİÇENİZİ YENİ POLİÇENİZİN KAPSAMINA AKTARIMI SAĞLANACAKTIR. ESKİ POLİÇENİZDE HASARSIZLIK VAR İSE YENİ POLİÇENİZDE %10 HASARSIZLIK İNDİRİMİ ALABİLECEKSİNİZ. EĞER ÖCEKİ YILLARDA NEOVA SİGORTADAN POLİÇENİZ VAR İSE %30 A KADARA HASARSIZLIK İNDİRİMİ ALABİLİRSİNİZ.

30 DEFTER TASDİKLERİ TEMİNAT KAPSAMINDA MI?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DEFTER TASDİKLERİ TEMİNAT KAPSAMINDA MI? EĞER AÇILIŞ TASDİKİ YAPILIP KAPANIŞ TASDİKİ UNUTULMUŞ İSE KAPANIŞ TASDİKİ DE TEMİNAT KAPSAMINDADIR. AÇILIŞ TASDİKİ YAPILMAMIŞ İSE KAPANIŞ TASDİKİ TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDADIR.

31 ÖZEL BİNA İNŞAATLARI TEMİNAT KAPSAMINDA MI?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL BİNA İNŞAATLARI TEMİNAT KAPSAMINDA MI? ÖZEL BİNA İNŞAATLARI DA TEMİNAT KAPSAMINDADIR. HASAR DURUMUNDA EK-9 FORMU İLE YADA SÖZLEŞME İLE HASAR TALABİNDE BULUNABİLİRSİNİZ.

32 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
UNUTMAYIN! “SİGORTACI HASARDA BELLİ OLUR” Neova Sigorta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası “ÖN HASAR SERVİSİ” görevini, TUNÇHAN SİGORTA yerine getirmektedir. Poliçelerinizi TUNÇHAN SİGORTA ya yaptırarak, Hasar ödemelerinde, kısa zamanda evrak hazırlama ve bilgi alabilme olanağına sahip olacaksınız.

33 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
2005 yılından bugüne sektörde faaliyet gösteren firmamız,uzman kadrosuyla Türkiye genelinde 18 ildeki temsilcilikleriyle ve güçlü sermaye yapısıyla tüm Türkiye'de sorumluluk ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.


"MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları