Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomik Sipariş Miktarı ‘ESM’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomik Sipariş Miktarı ‘ESM’"— Sunum transkripti:

1

2 Ekonomik Sipariş Miktarı ‘ESM’
Stok Planlaması ve Yönetimi Latin Amerika Lojistik Merkezi Lojistik Yönetim Serileri

3 Ekonomik Sipariş Miktarı
ESM

4 Ekonomik Sipariş Miktarı
Varsayımlar Daimi Talep Oranı Lot Büyüklüğünde Sınırlama Yok İlgili masraflar sadece tutma ve sipariş etme/kurulum masraflarıdır Mallarla ilgili kararlar diğer mallardan bağımsızdır Yükleme zamanında ve tedarikte belirsizlik yoktur.

5 Ekonomik Sipariş Miktarı
Sipariş Alımı Stok Azaltmı (talep oranı) Q Eldeki stok (Birimler) Ortalama Stok Q 2 1 devir Zaman

6 Ekonomik Sipariş Miktarı
3000 — 2000 — 1000 — 0 — Toplam Maliyet = STM+ SM Yıllık Maliyet (dolar) Stok Taşıma Maliyeti Q 2 = x M xSI T Q Sipariş Maliyeti = x (S) | | | | | | | | Arazi Ölçüsü (Q)

7 Uygulama Bir Şirket 60 $ lık bir üründen haftada 18 birim satmaktadır ve Stok Taşıma Maliyeti %25 Sipariş Maliyeti 45$’dır. Mevcut lot büyüklüğü 390 birimdir. Toplam Stok Maliyetini Ölçün.

8 Uygulama (devam) T = 18 birim/hafta x 52 hafta/yıl = 936 birim/yıl
STM = 390/2 x 60 x 0.25 = 2925 $/yıl SM = 936/390 x 45 = 108 $/yıl TM = = 3033 $/yıl

9 Ekonomik Sipariş Miktarı
3000 — 2000 — 1000 — 0 — 3033 $ Yıllık Maliyet (dolar) | | | | | | | | Q=390 Arazi Ölçüsü (Q)

10 Optimize etme Stok Taşıma Maliyetlerini Sipariş Maliyetleriyle Eşitlemek STM = SM Q/2 xM x S = T/Q x K Q2 = (2 x T x S) / (M x K)

11 EOQ = 75 Birim

12 Maliyetler STM = 75/2 x 60 x 0.25 = 562.50 $/yıl
SM = 936/75 x 45 = $/yıl TM = = 1125 $/yıl Tasarruflar = 3033 – 1125 = 1908 $/yıl

13 Ekonomik Sipariş Miktarı
3000 — 2000 — 1000 — 0 — 3033 $ Yıllık Maliyet (dolar) 1125 | | | | | | | | Q=390 EOQ Arazi Ölçüsü (Q)

14 Sonuçlar Parametreler Başlangıç Optimum Talep ‘T’ (Birimler/yıl) 936
Birim Maliyeti ‘BM’ ($) 60 Stok Taşıma Oranı ‘STO’ (%) 25% Satınalma Sipariş Maliyeti ‘SSM’ ($) 45 Arazi Ölçüsü (Birim/sipariş) 390 75 Sipariş Sayısı/yıl (siparişler) 2.4 12.5 Siparişler arasındaki zaman (gün) 150 29 Otalama Stok Seviyesi ‘OSS’ (Birim) 195 37.5 Sipariş Maliyeti ‘SM’ ($/yıl) 108 562.5 Stok Taşıma Maliyeti ‘STM’ ($/yıl) 2,925 Toplam Maliyet ‘TM’ ($/yıl) 3,033 1,125 Tasarruflar “TR” ($/yıl) 1,908

15 Değişken talep Ne kadar talep? Sipariş ne zaman? Ne kadar?
Ne kadar Güvenlik Stoğu? Hangi Karşılama Oranı? Teslim Süreleri ne?

16 Devamlı Gözden Geçirme Modeli (Q)
Alınan Sipariş Alınan Sipariş Alınan Sipariş Alınan Sipariş Q Q Q Eldeki Stok R Sipariş Verme Sipariş Verme Sipariş verme L1 L2 L3 TBO1 TBO3 TBO2 Zaman

17 Yeniden Sipariş Noktası (Y)
Karşılama Oranı= 85% Stok out olasılığı (1.0 – 0.85 = 0.15) = 15% Teslim Süresi boyunca ortalama talep R zL

18 Yeniden Sipariş Noktası
R = m + s İçin: R = Yeni sipariş vermek için Minimum Stok Seviyesi (Yeniden Sipariş Verme Noktası) m = Teslim Süresi boyunca ortalama talep s = Teslim Süresi boyunca Güvenlik Stoğu s = z x σ σ = Talebin Standart Sapması z = f(Karşılama Oranı)

19 Teslim Süresinin Standart Sapması
225 3 haftalık teslim süresi boyunca talep + 75 1.hafta talep st = 15 + 75 2.hafta talep st = 15 = 75 3.hafta talep

20 Uygulama Bir süper market aşağıdaki özelliklere sahip bir ürün satmaktadır: T=200 kutu/gün TS=4 gün (Teslim Süresi) σ=150 kutu/gün Karşılama Oranı (planlı) 95% SSM=20 $/sipariş STO=20%/yıl BM=10 $/kutu

21 Uygulama (devam) Devamlı Gözden Geçirme sistemi “Q” için Stok Planlama Parametrelerini Ölçün.

22 Periyodik Gözden Geçirme Sistemi (P)
Alınan Sipariş IP Alınan Sipariş Alınan Sipariş Q3 Q1 OH OH Q2 IP1 IP3 IP2 Eldeki Stok Verilen Sipariş Verilen Sipariş L Zaman P Koruma aralığı

23 Hedef Stok T = m’ + s’ İçin: T = Siparişin verildiği andaki Hedef Stok
m’ = Yükleme Zamanı ve Gözden Geçirme Periyodu için Hizmet Stoğu s’ = Yükleme Zamanı ve Gözden Geçirme Periyodu için Güvenlik Stoğu

24 Uygulama Önceki Uygulamada Periyodik Gözden Geçirme Sistemi “P” için Stok Planlama Parametrelerini Ölçün

25 P ve Q Sistemlerinin Karşılaştırılması
Parametre Devamlı Gözden Geçirme (Q) Periyodik Gözden Geçirme (P) Sipariş Maliyeti Sipariş sayısı/yıl Ortalama Stok Seviyesi Güvenlik Stoğu Karşılama Oranı Stok Taşıma Maliyeti


"Ekonomik Sipariş Miktarı ‘ESM’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları