Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜPK FİNAL ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜPK FİNAL ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI"— Sunum transkripti:

1 ÜPK FİNAL ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI

2 EKONOMİK SİPARİŞ NİCELİĞİ

3 Demir A.Ş. biblo ticareti yapmaktadır ve optimal sipariş miktarını belirleyerek stok maliyetini minimize etmek istemektedir. Yıllık talep 1000 birim, sipariş maliyeti 10YTL ve yıllık bir bibloyu elde bulundurma maliyeti 0,50YTL’dir. Bu verilere dayanarak, optimal sipariş miktarını hesaplayınız.

4 ÇÖZÜM

5 Semaks Bilgisayar A.Ş. ürettiği mini bilgisayarlarda kullanmak için her yıl 8000 adet transistor satın almaktadır. Transistorun birim fiyatı 10 YTL, bir birim transistoru stoklama maliyeti 3 YTL’dir. Sipariş verme maliyeti ise 30 YTL’dir. Optimal sipariş miktarı, yıllık sipariş sayısı, siparişler arası beklenen süre ve toplam maliyeti hesaplayınız. Semaks’ın yılda 200 işgünü çalıştığı varsayılmaktadır.

6 Optimal Sipariş Miktarı
Yıllık Sipariş Sayısı Siparişler arası beklenen süre Toplam Maliyet

7 YENİDEN SİPARİŞ NOKTASI

8 JJ Kırtasiye’nin yıllık klasör talebi 10
JJ Kırtasiye’nin yıllık klasör talebi adettir ve yılda 200 işgünü çalışmaktadır. Tedarikçiden ürünlerin gelmesi 5 gün sürmektedir. Klasör siparişleri için YSN’nı hesaplayınız. YSN = 50 x 5 = 250 birim

9 EKONOMİK ÜRETİM NİCELİĞİ

10 Verilen bilgilere göre, optimal sipariş miktarını hesaplayınız.
Yıllık Talep = birim Üretme Hazırlık Maliyeti = 10 YTL Stoklama Maliyeti = 0,50 YL/birim Günlük üretim hızı = 8 br/gün Günlük talep hızı = 6 br/gün

11 STOKSUZLUK MODELİ

12 Ekonomik Sipariş Niceliğinde Stoksuzluk Modeli
Rainbow, çocuk oyuncakları toptancısıdır. X model oyuncak araba için stoksuzluğa izin vermektedir Oyuncak arabanın yıllık talebi adet, stoklama maliyeti 2 YTL/birim ve sipariş verme maliyeti 15 YTL’dir. Stoksuzluk maliyeti birim başına 10 YTL olduğuna göre optimal sipariş büyüklüğü ve stoksuzluk miktarını hesaplayınız. Toplam maliyet ne kadardır?

13 Ekonomik Sipariş Niceliği
Stoksuzluk Miktarı Toplam Maliyet

14 Ekonomik Üretim Niceliğinde Stoksuzluk Modeli
Bir ürünün talebi haftada birim, üretim miktarı ise birimdir. Üretime hazırlık maliyeti 10 YTL ve birim başına stoklama maliyeti 0,60 YTL’dir. İşletme, ara sıra oluşan stoksuzluk durumlarına izin vermektedir. Stoksuzluk gideri birim başına günde 0,50 YTL’dir. Buna göre, optimal üretim miktarını ve stoksuzluk miktarını hesaplayınız.

15 Ekonomik Üretim Niceliği
Stoksuzluk Miktarı

16 MİKTAR İNDİRİMİ MODELİ

17 Bir CD çaların normal fiyatı 20 YTL’dir
Bir CD çaların normal fiyatı 20 YTL’dir arasında sipariş verilmesi durumunda, birim fiyat 18,50 YTL’ye, 100 ve daha fazla olduğunda ise birim fiyat 15,75 YTL’ye düşmektedir. Bu ürünün toptancısı olan Sound A.Ş.’nin stoklama maliyeti 1 YTL/birim’dir. Sipariş maliyet ise 10 YTL’dir. CD çaların yıllık talebi 45 adet olduğuna göre Sound A.Ş.’nin sipariş miktarı ne olmalıdır?

18 Yapılan hesaplamalara göre, Q = 100 seçilmeli çünkü toplam maliyet minimum düzeydedir. Buna göre, ortalama 2 yılda bir sipariş verilmelidir.

19 OLASILIKLI STOK MODELİ

20 ABC İşletmesinin belirlediği YSN = 50 birimdir
ABC İşletmesinin belirlediği YSN = 50 birimdir. Yıllık bir birimi stoklama maliyeti 5 YTL ve stoksuzluk maliyeti 40 YTL’dir. Yıllık optimal sipariş verme sayısı 6’dır. ABC işletmesi yeniden sipariş döneminde oluşacak talep ile ilgili şu olasılık dağılımını öngörmektedir.

21 En düşük maliyeti veren güven stoku miktarı 20 birimdir
En düşük maliyeti veren güven stoku miktarı 20 birimdir. Güven stokunun göz önüne alınmasıyla YSN= = 70 birim olarak değişmektedir.

22 Hely A.Ş. yeniden sipariş döneminde normal dağılımlı talebi olan bir malzemeyi stoklamaktadır. Ortalama talep miktarı 350 birim, standart sapması 10’dur. Hely A.Ş. %5 oranında stoksuzluğu kabul etmektedir. Buna göre işletmenin güven stoku ne kadar olmalıdır?

23 GS = 16,5 birim Bu durumda YSN = ,5 = 365,5 birim

24 SATIN AL YA DA ÜRET ANALİZİ

25 Bir televizyon fabrikasının üretim müdürü kullanılmayan kapasiteyi, tanesini 5 YTL’ye satın aldığı televizyon sehpalarını üreterek değerlendirmeyi düşünmektedir. Bu durumda YTL’lik sabit maliyet gerçekleşecektir. Ayrıca her sehpa için 3 YTL’lik değişken maliyet gideri olacaktır. Gelecek yıl için beklenen talep birimdir. Firma, sehpaları dışarıdan satın almaya devam etmeli midir yoksa firma içinde mi üretmelidir?

26 ÇÖZÜM Üretim Maliyeti TM = 8.000 + (10.000)(3) = 38.000 YTL
Satın Alma Maliyeti TM = (5) = YTL Bu durumda işletme adet toplam talepte üretmeye devam etmelidir çünkü toplam maliyet daha düşüktür. Başa baş Noktası 5X = 3X X = adet

27

28 ABC ANALİZİ

29 GS Store’da 10 farklı ürünün stok kontrolü için ABC Analizi yapmanız istenmektedir. A grubu ürünlerin oranı %40 ve B grubu ürünlerin oranı da %30 olduğuna göre bu 10 ürün için ABC Analizi yapınız.

30 ABC Analizi

31 MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

32 A ürünü için önümüzdeki dönem talep 100 birimdir
A ürünü için önümüzdeki dönem talep 100 birimdir. Her A ürünü 1 adet B ve 0,5 adet C gerektirmektedir. Her B ürünü için 1 birim D, 2 birim E ve 1 birim F kullanılmaktadır. Son olarak, her C ürünü için 0,5 birim D ve 3 birim G hammaddesine ihtiyaç vardır. X firması bu malzemelerin hepsini kendi fabrikasında üretmektedir. Her malzemenin üretilmesi için gerekli ön süreler şöyledir: A için 2 hafta, B için 1 hafta, C için 2 hafta, D için 2 hafta, E için 3 hafta, F için 1 hafta ve G için 2 hafta. Üretim dönemi başında X firmasının elinde 20 birim B ve 30 birim C ürününden mevcuttur. Bu verilere göre ürün ağacını ve MRP planını oluşturunuz.

33 Ürün Ağacı

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Önümüzdeki üretim dönemi için gerekli olan D parçası ele alınsın
Önümüzdeki üretim dönemi için gerekli olan D parçası ele alınsın. D parçası için gerekli işlemlerin sırası, iş merkezleri, ön süreler ve standart üretimi başlatma ve iletme süreleri çizelgede verilmektedir. Buna göre D parçası için kapasite gereksinimlerinin planlamasını yapınız.

43

44 D Parçası İçin Kapasite Gereksinimleri Planlaması


"ÜPK FİNAL ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları