Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -12- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -12- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010."— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -12- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

2 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇMEDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER A) TEST İSTATİSTİKLERİ 4- MERKEZİ DAĞILIM (Değişim) ÖLÇÜLERİ 4- MERKEZİ DAĞILIM (Değişim) ÖLÇÜLERİ 1- Standart Sapma 2- Ranj 3- Çeyrek Sapma Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

3 ** Literatürde geçen diğer isimleri; * Yayılma Ölçüleri * Değişim Ölçüleri MERKEZİ DAĞILIM ÖLÇÜLERİ * * Bir grubu belli bir özelliği yönünden yeterince tanıyabilmek ve gruplar arasında çok yönlü karşılaştırmalar yapabilmek için merkezî eğilim ölçüleri yanında yayılma ölçülerine de ihtiyaç duyulur.

4 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * Bir merkezî yığılma (eğilim) ölçüsünün, bir grup ölçümü ne derece temsil ettiğini bir karara bağlamak ve her hangi bir ölçümün, grup ortalamasının ne kadar altında ve üstünde olduğunu (yani ölçümlerin grup içindeki yerini) göstermek için merkezî yayılma ölçüleri kullanılır. * * Merkezi dağılım ölçüleri, öğrencilerin başarıları hakkında bilgi vermez. Grupların homojen veya heterojen olup olmadığı hakkında bilgi verir.

5 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * Bir puan dağılımının standart sapması büyükse; - - - - - **Standart sapmanın karesine ise VARYANS denir ve daha çok bilimsel çalışmalarda kullanılır. * Bir puan dağılımındaki ölçme sonuçlarının aritmetik ortalamaya göre nasıl yayıldığını yani aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Bir puan dağılımının standart sapması büyükse; -Testin uygulandığı grup heterojendir - Öğrenciler arasındaki farklılaşma fazladır - Bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenci birbirinden ayrılmıştır - Bu testin ayırt ediciliği yüksektir - Bu testin iç tutarlılık anlamında güvenirliği yüksektir ** Standart sapmanın karesine ise VARYANS denir ve daha çok bilimsel çalışmalarda kullanılır. STANDART SAPMA (Standart Kayma)

6 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 S (SS) = Standart Sapma = Bütün puanların aritmetik ortalamadan farklarının kareleri toplamı FORMÜLÜ; ÖRNEK; 1010 - 15 = - 525 1414 - 15 = - 11 2121 - 15 = 636 = 45 62

7 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu tür tabloların verildiği sorularda; * * Öğrenciler arasındaki farklılaşmanın en fazla / en az * * Öğrencilerin öğrenme düzeylerinin benzer / farklı * * Grubun homojen / heterojen olduğu ders hangisidir? standart sapmaya Şeklinde ifadeler varsa standart sapmaya bakılır ve standart sapmaya göre yorum yapılır.

8 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Standart Sapma BÜYÜK ise Standart Sapma KÜÇÜK KÜÇÜK ise Grup HeterojendirHomojendir Öğrenciler, yoklanan davranış bakımından FarklıdırBenzerdir Alınan puanlar birbirine UzaktırYakındır Öğrenciler arası farklılaşma FazladırAzdır Öğrencilerin öğrenme düzeyleri FarklıdırBenzerdir

9 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * * * Bir puan dağılımındaki en büyük ölçme sonucu ile en küçük ölçme sonucu arasındaki farktır. * Puanların kaç puanlık bir aralıkta dağıldığını gösteren bir istatistiktir. * Uç değerler tarafından belirlendiği için kaba ve kullanışsız bir ölçüdür. Yapılabilecek yorumlar yüzeyseldir. RANJ (Dizi Genişliği) ÖRNEK; == 12, 23, 43, 55, 65, 78Ranj = 78 – 12 = 66

10 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Puan Aralığı Grup Orta Noktası Frekans Frekans 25 – 39322 40 – 54477 55 – 696215 70 – 84774 85 – 99922 == Ranj = 92 – 32 = 60 Ranjın Yorumlanması Ranjın Yorumlanması; * * Ranj değeri büyük olan grupların test sonuçları ranj değeri küçük olan grupları test sonuçlarından daha güvenilirdir. * * Ranj değeri büyük olan grup heterojendir yani bilenle bilmeyeni birbirinden ayırır. * * Ranj değeri küçük olan homojen yapıdadır yani bilenle bilmeyenleri birbirinden ayıramaz.

11 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Çeyrekler: 1.Q1 2.Q23.Q3 1. Çeyrek% 25 2. Çeyrek% 50 3. Çeyrek% 75 Çeyrekler: dağılımı 4 eşit parçaya bölen değerlerdir. 1.Çeyrek  Q1 2. Çeyrek  Q2 3. Çeyrek  Q3 1. Çeyrek seriyi baştan % 25, sondan % 75 oranında iki kısma ayıran değerdir. 2. Çeyrek seriyi baştan % 50, sondan % 50 oranında iki kısma ayıran değerdir. (Dolayısıyla medyandır) 3. Çeyrek seriyi baştan % 75, sondan % 25 oranında iki kısma ayıran değerdir. ÇEYREK SAPMA (Kayma)

12 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * Çeyrek sapma, ortalama ölçüsü olarak ortancanın kullanıldığı durumlarda kullanılan yaygınlık ölçülerinden biridir. * * Özellikle aşırı değerlerin dağılımın sadece bir tarafında olduğu durumlarda kullanılması gerekir. * * Bu değer yüzdeliklerle ortanca arasındaki uzaklığın ortalama bir ölçüsüdür. Yüzdelikler Yüzdelikler sıraya dizilmiş verilerde yığılımlı sıklıkları gösterirler. Örneğin; verilerin ilk %30’u 30. Yüzdeliğe (Y30) eşit ya da ondan küçüktür.

13 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2565 15,17,20,21,25,30,33,40,43,47,50,55,57,60,65,70,73,77,80,84 Q 3 : Üçüncü çeyrek (75. yüzdeliğe ait puan) Q 1 : Birinci çeyrek (25. yüzdeliğe ait puan 25. yüzdelik için (Q1): 20(25/100) = 5. puan (25) 75. yüzdelik için (Q3): 20(75/100) = 15. puan (65) Bu durumda çeyrek sapma  (65-25)/2=20 olur.

14 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

15 Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. Hangi testle yoklanan öğrenmeler açısından, sınıftaki öğrenciler arasındaki farklılaşma (değişkenlik, varyans) en büyüktür? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I 7080758 II 4050456 III 50 10 IV 50303510 V 60405015 2001

16 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. Hangi testle yoklanan öğrenmeler açısından, sınıftaki öğrenciler arasındaki farklılaşma (değişkenlik, varyans) en büyüktür? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I 7080758 II 4050456 III 50 10 IV 50303510 V 60405015 2001

17 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir değişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? A) A) Test puanları ranjının büyük olduğunu B) B) Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu C) C) Test puanlarının "normal dağılıma" benzer bir dağılım gösterdiğini D) D) Öğrencilerin testte başarılı olduklarını E) E) Öğrencilerin testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu 2002

18 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir değişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? A) A) Test puanları ranjının büyük olduğunu B) B) Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu C) C) Test puanlarının "normal dağılıma" benzer bir dağılım gösterdiğini D) D) Öğrencilerin testte başarılı olduklarını E) E) Öğrencilerin testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu 2002

19 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir coğrafya öğretmeni 100 soruluk bir başarı testi uygulamış ve test puanlarının ortalamasını 75, ortancasını 80, tepe değerini (mod) 90, standart sapmasını 8 ve ranjını 90 bulmuştur. Öğrencilerin dersten geçebilmeleri için en az 65 puan almaları gerekmektedir. Test puanlarına ilişkin istatistiklere ve değerlendirme ölçütüne dayanarak bu dağılım için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) A) Ölçümlerin yüzde elliden fazlası ortalamadan büyüktür. B) B) Merkezî eğilim ölçüsü olarak ortancadan yararlanılmalıdır. C) C) Sınıfın büyük çoğunluğu geçer not alır. D) D) Tepe değeri, gözlenen en büyük değerdir. E) E) Ortalamayı çarpıtan uç değer (ler) bulunmaktadır. 2009

20 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir coğrafya öğretmeni 100 soruluk bir başarı testi uygulamış ve test puanlarının ortalamasını 75, ortancasını 80, tepe değerini (mod) 90, standart sapmasını 8 ve ranjını 90 bulmuştur. Öğrencilerin dersten geçebilmeleri için en az 65 puan almaları gerekmektedir. Test puanlarına ilişkin istatistiklere ve değerlendirme ölçütüne dayanarak bu dağılım için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) A) Ölçümlerin yüzde elliden fazlası ortalamadan büyüktür. B) B) Merkezî eğilim ölçüsü olarak ortancadan yararlanılmalıdır. C) C) Sınıfın büyük çoğunluğu geçer not alır. D) D) Tepe değeri, gözlenen en büyük değerdir. E) E) Ortalamayı çarpıtan uç değer (ler) bulunmaktadır. 2009

21 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların ranjı kaçtır? A)B) C)D)E) A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10 2009

22 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların ranjı kaçtır? A)B) C)D)E) A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10 2009

23 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2009 Bu sınavdaki test puanlarının frekans dağılımı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

24 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2009 Bu sınavdaki test puanlarının frekans dağılımı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

25 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Buna göre, testte grup olarak en başarılı olan sınıf hangisidir? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V 2001 Her biri 0 veya 1 şeklinde puanlanan 100 soruluk genel başarı sınavında, eşit sayıda öğrencisi olan beş sınıfın puan dağılımlarının genel şekilleri ile aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki gibidir. IIIIIIIVV X5070506070 S771055

26 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Buna göre, testte grup olarak en başarılı olan sınıf hangisidir? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V 2001 Her biri 0 veya 1 şeklinde puanlanan 100 soruluk genel başarı sınavında, eşit sayıda öğrencisi olan beş sınıfın puan dağılımlarının genel şekilleri ile aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki gibidir. IIIIIIIVV X5070506070 S771055


"Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -12- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları