Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM) Üretim ve Operasyon Yönetimi 8: Ismarlama Seri Üretim Uygulaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM) Üretim ve Operasyon Yönetimi 8: Ismarlama Seri Üretim Uygulaması."— Sunum transkripti:

1

2 Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM) Üretim ve Operasyon Yönetimi 8: Ismarlama Seri Üretim Uygulaması

3 3 Ismarlama Seri üretim akış=mekan üretkenliği ile iş=mekan özelliklemeyi sağlayın Eşleşmeme Mass Production Shop Mass Customization Shop Job Shop ÖzelleştirilmişStandart Fonksiyonel Akış Ürün Süreç

4 4 Fiziksel Süreçler (basitleştirilmiş) Levi’s Geleneksel Tedarik Zinciri Outlet mağazaları Mağazalara Yükleme Dağıtım Merkezleri Yükleme (Dağıtım Merkezlerine -DC ) Fabrika deposu Üretim Hammadde satınalma Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım Araştırmaları Orjinal Levi’s Mağazaları

5 5 Levi’s Geleneksel Tedarik Zinciri Yüksek envanter Seviyesi ve uzun çevrim süreleri (Yüksek İşletme sermayesi ihtiyacı) Outlet mağazaları Hammadde 15 gün üretim 15 gün F.D. 15 gün Dağıtım merkezi 100 gün mağaza 60 days envanter lar (tahmini) Ortalama çevrim süresi = 8 ay Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım Araştırmaları Mağazalara Yükleme Dağıtım Merkezleri Yükleme (Dağıtım Merkezlerine -DC ) Fabrika deposu Üretim Hammadde satınalma

6 6 Levi’s Geleneksel Tedarik Zinciri Bir çok sabit Varlık Sabit Varlıkla (envanterlerin yanında) Ekipmanlar Emlak Araçlar Emlak İşletme sermayesi Emlak Outlet mağazaları Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım Araştırmaları Mağazalara Yükleme Dağıtım Merkezleri Yükleme (Dağıtım Merkezlerine -DC ) Fabrika deposu Üretim Hammadde satınalma

7 7 İstenen “Personal Pair” Tedarik Zinciri Fabrikalara veri aktarımı Mağazalarda ÜP Kiosklar Sipariş ve üretim planlama basitleştirildi! Outlet mağazaları Mağazalara Yükleme Dağıtım Merkezleri Yükleme (Dağıtım Merkezlerine -DC ) Fabrika deposu Üretim Hammadde satınalma Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım Araştırmaları Orjinal Levi’s Mağazaları

8 8 Ham madde satınalma Üretim FEDex ile yükleme Orjinal Levi’s Mağazaları Müşteri envanter lama ihtiyacı ortadan kalktı, basitleştirilmiş yükleme Outlet mağazaları DCs (Hub & Spoke Shipping (to DCs) Factory Ware- housing Üretim Ham madde satınalma Orijinal Levi’s mağazaları Fabrikalara veri aktarımı Mağaza larda ÜP Kiosklar xxx Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım araştırma Mağaza lara dağıtım

9 9 “Personel Pair” için İstenen Tedarik Zinciri Yetenekleri Sipariş için çabuk üretim Fabrikalara veri aktarımı Mağaza larda ÜP Kiosklar Ham madde satınalma Üretim FEDex ile yükleme Orijinal Levi’s mağazaları Müşteri Tedarik çevrim süresi = 4 gün Sipariş Çevrim Süresi = 2 hafta

10 10 envanter yönetiminin ürün tasarımı ve tedarik zinciri yönetimi ile ilişkilendirilmesi için yaratıcı bir yaklaşım Ismarlama Seri Üretim

11 11 Kritik Soru: Sipariş verme satınalma üretim dağıtım için Ismarlama Seri üretim’de uygun süreçler oluşturulabilir mi?

12 12 Düşünün: Süreçlerdeki ürün yelpazesi açılımı& çekme itme noktaları Yararlı bir konsept

13 13 Ürün yelpazesi açılımı& çekme itme noktaları Basit bir örnek Elsie, 10 çeşit dondurma üretmekte ve satmaktadır. Dondurma alanı Sergileme ve satış Dondurma ve paketleme İçeriklerin karıştırılması Tedarikçiler Süt vb. Fabrika Mağazalar

14 14 Dondurma alanı Servis C Paketle CKarıştır C Servis Çikolata Paketle Çikolata Karıştır Çikolata Servis Çilek Paketle Çilek Karıştır Çilek Tedarikçiler Süt, etc. FabrikaMağazalar Dondurmanın bir tada aitliliği Süreç içinde nerede belirlenmekte? Ürün yelpazesi açılımı

15 15 Sipariş tedarik zincirinin ne kadarına iniyor? Çekme- itme noktası Dondurma alanı Servis C Paketle CKarıştır C Servis Çikolata Paketle Çikolata Karıştır Çikolata Servis Çilek Paketle Çilek Karıştır Çilek Tedarikçiler Süt, etc. FabrikaMağazalar

16 16 Dondurma alanı Paketle Vanilya (Mix) Vanilya Tedarikçi Süt, etc. Fabrika Mağazalar Elsie “erteleme”yi ilk defa duydu Servis Vanilla + Karışım barı* Ürün yelpazesi açılımı Erteleme * Let’s assume customers accept the “flavor”

17 17 Dondurma Alanı Servis Vanilya + Karışım barı Paketle Vanilya (Mix) Vanilya Tedarikçi Süt, etc. Fabrika Mağaza Erteleme, ürün yelpazesi açılımını itme –çekme noktasına yaklaştırmamızı sağlar EĞER bunu yapabilsirsek her şey daha basit ve kolay olur Ürün yelpazesi açılımı İtme-çekme noktası

18 18 Levi’s’ın geleneksel tedarik zincirinde bu noktalar nerede? Ürün Yelpazesi açılımı noktası İtme-çekme noktası Outlet mağazaları Üretim Planlama Talep Tahmini Pazar Araştırması Tasarım Araştırmaları Mağazalara Yükleme Dağıtım Merkezleri Yükleme (Dağıtım Merkezlerine -DC ) Fabrika deposu Üretim Hammadde satınalma

19 19 “Personel Pair” tedarik zinciri için bu nokta nerede olmalı? Fabrika ile veri iletişimi Mağaza lardaki ÜP Kiosk Hammadde lojistiği Üretim Fedex ile yükleme Orijinal Levi’s mağazaları Müşteri Ürün yelpazesi açılımı & itme-çekme noktası İdeal olarak Ürün yelpazesi açılımı & itme-çekme noktasını birleştirin

20 20 Elsie’ye geri dönersek: Tipik bir mağazadaki maliyetleri analiz edelim. Ertelemeden önce Elsie 10 çeşit dondurmayı galonu 30 $’a satmaktadır. Haftada galonu 5 $’dan dondurma satın almaktadır. Hafta sonunda kalanlar atılmaktadır. Her bir çeşit ürünün talebi bağımsız olarak ve normal dağılıma uygun olarak ortalaması =100 galon/hafta ve Standart sapması = 30 galon/hafta olacak şekilde değişmektedir. Elsie 10 çeşit dondurmayı galonu 30 $’a satmaktadır. Haftada galonu 5 $’dan dondurma satın almaktadır. Hafta sonunda kalanlar atılmaktadır. Her bir çeşit ürünün talebi bağımsız olarak ve normal dağılıma uygun olarak ortalaması =100 galon/hafta ve Standart sapması = 30 galon/hafta olacak şekilde değişmektedir. Mağazalar haftada ne kadarlık bir güvenlik stoğu sipariş etmelidir?

21 21 Güvenlik Stoğu Ertelemeden önce C u = az stoğun maliyeti = $30 - $5 = $25. (Elsie az satınalırsa 25$ / galon kaybetmektedir.) C o = fazla stoğun maliyeti = $5. (Elsie kalan dondurmayı atmak zorundadır ve fazla satınalırsa 5$ / galon kaybetmektedir. C u + C o P c = = = 83 % CuCu ($25 + $5) $25 z (Normal dağılım tablosu  1 = 30 x - 100 Güvenlik stoğu = 30 gallon çeşit başına veya 300 gallon 10 çeşit için = Service Level X= 130 gallons = 100 gal (ortalama talep) + 30 gal (güvenlik stoğu)

22 22 Eğer ürün çeşitlendirme ertelenebilirse? Varsayım Dondurma maliyeti 4 $/galon. Elde kalan dondurma hafta sonu atılmaktadır. Eklenen harçlar1 galonluk dondurma için 1 $ Harçlar hafta sonunda atılmak zorunda değildir. Varsayım Dondurma maliyeti 4 $/galon. Elde kalan dondurma hafta sonu atılmaktadır. Eklenen harçlar1 galonluk dondurma için 1 $ Harçlar hafta sonunda atılmak zorunda değildir. Haftalık kaç galonluk (vanilyalı dondurma) bir güvenlik stoğu sipariş edilmelidir?

23 23 Talebin “birleştirilmesi” 10 çeşit için talep dağılımı Ortalama = 10 çeşit * 100 gallon = 1000 gallon/hafta (Ertelemeden önceki miktar ile aynı) Standar sapma = 30 * 10 = 95 gallon Hatırlayın Birleştirilen talebin standart sapması birleştirilen talep çeşidinin saysının kare kökü kadar artar.

24 24 Erteleme ile servis seviyesi C u = az stoğun maliyeti = $30 - $4 - $1 = $25. C o = fazla stoğun maliyeti = $4. C u + C o P c = = = 86% CuCu ($25 + $4) $25 95 z (Normal dağılım tablosu)  1.1 = x - 1,000 Güvenlik stoğu = 105 gallon vanilla/ hafta x= 1045 gallon = 1000 gal (ortalama talep) + 105 gal (güvenlik stoğu)

25 25 Erteleme servis seviyesini artırır ve maliyetleri düşür. ertlemeden ertelemeden öncesonra Güvenlik stoğu 300 gallon. 105 gallon Servis Seviyesi 83% 86 % Tahmin ve planlama karmaşıklığını azaltır

26 26 Otomobil sektöründe Ismarlama seri üretim Eğer araçlar siparişe göre üretilseydi, endüstri yılda 80 Milyon $ (McKinsey’s tahmini) veya araba başına 3600 $ (Nissan’s tahmini) kar edebilirdi. Daha yüksek fiyatlara araba satabilmenin getirdiği avantajlar hariç Eğer araçlar siparişe göre üretilseydi, endüstri yılda 80 Milyon $ (McKinsey’s tahmini) veya araba başına 3600 $ (Nissan’s tahmini) kar edebilirdi. Daha yüksek fiyatlara araba satabilmenin getirdiği avantajlar hariç Bir çok araç stoğa üretilmektedir, siparişe göre değil Otomobillerin Avrupada % 19’u, Amerika’da % 7’si özel yapımdır.

27 27 Ürün yelpazesi açılımını ve itme- çekme noktasını yaklaştırdığınız kadar Ismarlama Seri Üretime daha iyi hazırlanırsınız


"Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM) Üretim ve Operasyon Yönetimi 8: Ismarlama Seri Üretim Uygulaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları