Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FUTBOL GEL İŞ T İ RME MERKEZ İ Coca Cola Akademi Ligleri 2008 – 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FUTBOL GEL İŞ T İ RME MERKEZ İ Coca Cola Akademi Ligleri 2008 – 2009."— Sunum transkripti:

1 FUTBOL GEL İŞ T İ RME MERKEZ İ Coca Cola Akademi Ligleri 2008 – 2009

2 Co ş kun SÜER EGE BÖLGE TEKN İ K SORUMLUSU coskunsüer@tff.org ULUSAL FUTBOL GEL İŞİ M AKADEM İ S İ Futbol akademileri kulüpler için TFF'nin belirledi ğ i normlarda gerekli e ğ itimleri vererek, 3 yıl içinde Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. lig kulüplerinin tümünde kurulacaktır.

3 Akademi Lig Modeli : Akademi Ligi modelinde temel amaç yetenekli oyuncuların ideal antrenman ortamında, konusunda uzman e ğ itmenler tarafından e ğ itilerek birbirlerini zorlayacak düzeyde anlamlı maçlar oynamalarını sa ğ lamaktır. Yatılı Akademiler Modeli 13 - 14 - 15 ya ş grupları MEB E ğ itimi sabahtan - ö ğ lene Futbol e ğ itimi ö ğ leden sonra Haftasonu müsabaka Kendi kulüplerinde Akademi takımında

4 Yeterli fiziki altyapısı olmayan kulüplerin bulundu ğ u bölgelerdeki yetenekli oyuncularımızı, yatılı akademiler çatısı altında toplayarak TFF'ye ba ğ lı çalı ş an uzman e ğ itmenler tarafından e ğ itip profesyonel klüplerde oynayacak düzeye getirmeye çalı ş aca ğ ımız modeldir.Yatılı akademilerde MEB'e ba ğ lı dersler ö ğ lene kadar, futbol e ğ itimi ise ö ğ leden sonra görülecektir. Bölgesel olarak TFF akademilerinde e ğ itim haftaiçi olacak ve oyuncular haftasonu kendi klüplerinde oynayacaklardır, bazı bölgelerdeki akademilerimiz ise kendi takımlarını olu ş turarak ba ğ lı oldukları bölgenin akdemi liginde mücadele edeceklerdir.

5 Akademi Ligi: 13-14-15 ya ş grupları Deplasmanlı :14-15 ya ş Azami 2 saat mesafe 2008-2009'da 4 Bölgede

6 TFF'nin 2008-2009 sezonunda 4 pilot bölgede ba ş latmayı öngördü ğ ü Akademi Ligi 13-14- 15 ya ş gruplarını kapsamaktadır.. Her ya ş grubu kendi ligini olu ş turacaktır.. 13 ya ş grubunun bölgesel,14-15 ya ş grubunun ise azami 2 saat mesafedeki takımlar ile deplasmanlı olarak yapılması planlanmaktadır TFF'nin 2008-2009 sezonunda 4 pilot bölgede ba ş latmayı öngördü ğ ü Akademi Ligi 13-14- 15 ya ş gruplarını kapsamaktadır.. Her ya ş grubu kendi ligini olu ş turacaktır.. 13 ya ş grubunun bölgesel,14-15 ya ş grubunun ise azami 2 saat mesafedeki takımlar ile deplasmanlı olarak yapılması planlanmaktadır

7 Bölgedeki profesyonel takımlar (yeterli fiziki altyapısı olan) Aynı bölgedeki istisnai olarak yeterli amatör takımlar Tüm çalı ş tırıcılar(TFF UEFA B+ Lisansı) Ücretlerini TFF ödeyecek (Süper Lig hariç) Merkezi periyodik e ğ itim / ölçümler

8 Akademi ligine katılacak profesyonel veya amatör takımların 2008-2009 sezonunda 13-14-15 ya ş grubu takımalara sahip olması, kendilerine ait antrenman ve nizami ölçülerde (çim/sentetik) maç sahası olması ve Uefa lisanslı antrenöre sahip olması.gerekmektedir.Akademi kriterlerine uyan takımların antrenörleri TFF tarafından ücretsiz olarak Uefa B+ lisansı seviyesinde ücretsiz olarak e ğ itileceklerdir. Süper Lig dı ş ında kalan Akademi Ligi antrenörlerinin aylık ücretleri TFF tarafından ödenecektir. Akademi Liglerindeki seçilmi ş yetenekli oyuncular ve antrenörler periyodik olarak uzman TFF antrenörleri tarafından e ğ itim görecek,oyuncuların ise düzenli olarak ölçümleri yapılarak geli ş imleri takip edilecektir.

9 2009 - 2010 Sezonu 13-14-15 ya ş grupları Tüm Türkiye'de 16 ya ş grubu 4 bölgede

10 2012 -2013 13-18 ya ş arası Akademi Ligi Tüm Türkiye'de 2009 - 2010 sezonunda 13 - 14 -15 ya ş grubu akademi liglerinin tüm Türkiye genelinde yapılması öngörülmektedir.Akademi Ligleri her sezon bir ya ş yukarı çekilerek 2012 - 2013 sezonunda 13-18 ya ş arasında tüm ya ş gruplarının oynayaca ğ ı akademi ligleri olu ş turulacaktır.Akademi Liglerinde her ya ş ın ayrı ligi bulunmaktadır.

11 TE Ş EKKÜRLER…. 


"FUTBOL GEL İŞ T İ RME MERKEZ İ Coca Cola Akademi Ligleri 2008 – 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları