Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ
ORYANTASYON ÇALIŞMASI PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

2 BUGÜN NELER ÖĞRENECEĞİZ?
ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ TANITIM MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM NEDİR? MESLEK VE TEKNİK EĞİTİMİN AMAÇLARI NELERDİR? MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR? MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN ALANLAR VE DALLAR NELERDİR? ALANA YÖNELTME NASIL YAPILIR? İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR? ŞEVKET POZCU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİNDE OLAN ALAN/BÖLÜM/DAL HANGİLERİDİR? OKULLAR ARASI NAKİL VE GEÇİŞ İŞİLEMELERİ NASIL YAPILIR?

3 ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ
Şevket Pozcu Kız Meslek ve Teknik Lisesi Eğitim yılında öğretim hayatına başlamış bir ortaöğretim kurumudur. Bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir Psikolojik danışman, 18 öğretmen ve bir memur, eğitim kadrosunu oluşturmaktadır. Şuan için okulumuzda açılan bölümler Çocuk gelişimi ve Okulun adresi; Merkez Güven Evler Mahallesi Merkez 1.Cadde No: 118 Yenişehir/Mersin Telefon: Faks:

4 Mesleki ve teknik eğitimin amaçları
Öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmak, Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak, Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programları ile ayrıca öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bir yabancı dili öğrenmelerini sağlamak,

5 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR...
Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesi ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı Kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunları, genel lise mezunlarına göre bir üste derece ile başlarlar, Öğretim süresi dört yıl olan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarını bitirenlere 3308 sayılı kanuna göre Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir. Meslekî ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler.

6 İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler...
İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri, süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır, Okul atölyelerin de bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkânına sahip olurlar. Meslekî bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.

7 ŞEVKET POZCU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİNDE UYGULANAN ALANLAR VE DALLAR NELERDİR
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Saç Bakımı Cilt Bakımı Vücut Bakımı Makyaj

8 ALANA YÖNELTME NASIL YAPILIR?

9 Alan tercih başvuru işlemleri Haziran 2013 tarihinde başlayacak ve Ağustos 2013 devam edecektir. Yazılı olarak başvurmak kaydıyla Ağustos ayı içinde tercih değişikliği yapılabilecektir (tarihler okul idaresinden öğrenilebilir). Öğrenci tercihleri, okul müdürlüğünce belirlenen kontenjanlar ve Alana yerleştirme puanı çerçevesinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Alana yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne göre yapılır. Bir alanda aynı alanı tercih eden öğrenci sayısı kontenjandan fazla ise; sıralama e-okul sisteminden öğrencinin 9. sınıf yılsonu başarı puanının /60’ı ile ilköğretim Okulu Diploma puanının %40’ı toplanarak hesaplanacak “ Alana Yerleştirme Puanı’na” göre belirlenecektir.Alana yerleştirme puanı eşit olan öğrencilerde; a) 9. sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, b) İlköğretim okulu diploma notu yüksek olana, c) Tercih sırası önce olana, d) Yaşı küçük olana öncelik verilerek sıralamadaki yerler belirlenir. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumuna düşenler hariç, öğretim yılında 9’uncu sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler alan tercihi yapacaktır.

10 Yerleştirme sonucunda açık kontenjanı bulunan okullar ve alanlar e-okul sisteminde duyurulacaktır.
Özürleri nedeniyle belirtilen tarihlerde tercih yapamayan öğrenciler ile tercih yaptıkları halde herhangi bir alana yerleştirilemeyen öğrenciler, okul müdürlüklerince açık kontenjanı bulunan herhangi bir alana, AYP göz önüne alınarak yerleştirilecektir.bunlardan kayıtlı oldukları okul dışındaki bir okulun alanına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler önce e-okul sisteminden nakil başvurusu yapacak ve diğer okul tarafından nakil işlemi onaylandıktan sonra alana geçiş işlemi gerçekleştirilecektir. Bir alana yerleştirilen öğrencinin kayıt işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu nedenle tercihlerin çok dikkatli yapılması gerekmektedir. Tercihleri doğrultusunda yerleştirildiği okul ve alana kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin velileri Eylül ayının ilk haftası içinde yerleştirildiği okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilir. Bu durumda bu öğrenciler hakkında onay kaldırılır ve tercih yapmayan öğrenciler gibi işlem yapılır. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından genel liselere geçiş yapmak isteyen öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden önce ilgili okula nakil işlemi yaptıracak, daha sonra ilgili yönetmeliğe göre alan seçecektir.

11 Anne ve ya babasına ait çalışır bir durumda işyeri bulunanlar, isterlerse bu işyeri ve mesleği ile ilgili alana doğrudan kayıt edilirler. Ancak, bu gibi öğrencilerin anne ve babalarına ait işyerinin bulunduğunu ve bu işyerindeki mesleğin ne olduğunu, ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri istenecektir.Okul müdürlüklerince bu öğrencilerin kayıtları, kontenjan açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Eylül’ün son haftasına kadar yapılacaktır. Alana yerleştirme aşamasında, e-okul tarafından, ders yılı sonunda ve ya ortalama yükseltme sınavları sonunda 10. sınıfa geçen öğrencilerin alana geçiş başvuruları değerlendirmeye alınır. 10. sınıfa devam etme hakkı bulunmayan öğrenciler değerlendirilmez. Tercih listesini doldurmadan önce öğrencinin, mesleki rehberlik amacıyla hazırlanan mesleki bilgi sistemi (http://mbs.meb.gov.tr) girerek mesleki gelişim, kendini tanımaya destek olabilecek ölçme araçları, eğitim ve iş piyasasına ilişkin bilgi ve kaynakları incelemesi, sistemin yönlendirmesiyle gerçek ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi edinmesi gerekmektedir.

12 Öğretim yılından itibaren bütün orta öğretim kurumlarının öğretim süresi kademeli olarak 4 yıla çıkarılmış ve 9. Sınıf, genel liseler ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ortak sınıf olarak kabul edilmiştir.Buna göre 9. Sınıftaki bir öğrenciye 10. Sınıfa geçerken alan seçme ve seçtiği alana göre okul değiştirme hakkı verilmiştir.

13 Tablo 1: 9. Sınıfta okuyan bir öğrencinin tercih edebileceği ve edemeyeceği okullar
TERCİH EDEBİLECEĞİ OKULLAR  KIZ MESLEK LİSESİ  ENDÜSRTİ MESLEK LİSESİ  TİCARET MESLEK LİSESİ  ÇOK PROGRAMLI LİSE  TURİZM MESLEK LİSESİ  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  MERKEZLERİ  TEKNİK LİSELER ( Teknik Liseye geçiş şartlarını taşıyanlar seçebilecektir. )  GENEL LİSELER TERCİH EDEMEYECEĞİ OKULLAR  ANADOLU MESLEK LİSELERİ  ANADOLU LİSELERİ  FEN LİSELERİ  SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ  SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

14 oKULUMUZdan mezun olan öğrencilerin yükseköğretim önlisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirilecekleri bölümler ; 1903 Cilt Bakımı ve Güzellik 1903 Cilt bakımı ve Kuaförlük 4286 Güzellik, Saç Bak. Hiz. 1903 Kuaförlük/Kuaförlük- Cilt Bak. Ve Epilasyon 1918 Kuaförlük/Kuaförlük- Saç Bakımı ve yapımı Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 yıl) Tıbbi ve aromatik Bitkiler (2 yıl) 1292 Çocuk Gelişimi 1292 Çocuk gelişimi ve Bakımı 1292Çocuk gelişimi ve eğitimi Çocuk gelişimi (2yıl) Sosyal Hizmetler (2 yıl)

15 Başarılarınızla gururlanıyoruz!!!
TEŞEKKÜRLER  Başarılarınızla gururlanıyoruz!!! Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi


"ŞEVKET POZCU KIZ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları