Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütlerde Moral Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütlerde Moral Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR."— Sunum transkripti:

1 Örgütlerde Moral Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR

2  1- Moralin Tanımı ve Etkileri A- Moralin tanımı ve özellikleri a- bireye sürekli moral sağlayacak koşullar b- morali etkileyen grup koşulları c- genel olarak grup moralinin bileşkeleri B- Moralin etkileri C- Grup morali üzerine etki yapan grup dışı etmenler a- örgüt yapısının etkileri b- gözetim şeklinin moral üzerine etkisi c- çalışma koşulları d- iş tatmini e- personelin işyeri dışındaki yaşamı  D – İş grubu açısından morali etkileyen etmenler  2- Moralin Ölçülmesi

3 1- MORALİN TANIMI VE ETKİLERİ  Moral: Bir insana veya insan grubuna hakim olan iklim ve atmosfer diyebiliriz.  Dinamik bir kavramdır, onu yüksek tutmak için devamlı özen gereklidir.  İşletme örgütünü oluşturan grup atmosferi içerisinde, bireyler ortak bir amaca doğru beraberce çalışmak zorundadır. Dolayısıyla takım ruhunun geliştirilmesi işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.  Birey, yaşamını sürdürecek, kişisel değer bütününü sağlayacak ve ileriye ait umutlarını gerçekleştirecek bir işyerinde çalıştığına inanmalıdır.

4 1- MORALİN TANIMI VE ETKİLERİ  Bireysel değerler, iş grubunun değerleriyle uyuşmalı ve grup beraberce ortak gayeye doğru yürümelidir.  Morali etkileyen unsurlar :  Grup üyelerinin hangi ölçüde ortaklaşa bir amaca sahip oldukları,  Ortak amacın üyelerin kişisel amaçlarına ne ölçüde hizmet edeceği,  Bu amacın gerçekleştirilebilirliği

5  Kuvvetli bir moral duygusu bileşenleri:  Beraberlik ruhu,  Direngenlik  Öndere hayranlık ve Canlılık  Zayıf bir moral duygusu bileşenleri: Duygusuzluk, çekişmeler, çekememezlik ve kötümserlik  Örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan personele kendi kişisel amaçlarını da gerçekleştirme olanağı verilirse, yüksek moral duygusu kazandırabilecektir. 1- MORALİN TANIMI VE ETKİLERİ

6  Birlik ve beraberlik duygusu 3 belirgin özelliklere sahiptir. 1. Grup üyeleri, «ben» den ziyade «biz» i düşünürler. 2. Kendi aralarında bir yarışma ve yardımlaşma havası mevcuttur. 3. Üyelerin birinin başarısı, hepsinin sağlamış oldukları bir başarı olarak gösterilmektedir.  Grup içerisinde bir çalışma neşesi ve canlılığı vardır. Elde edilen her arzu tatmin edilme duygusu ile kabul ve hayranlık kazanır. Böylece, grup birliği ve bağlılığı ortaya çıkarılır. 1- MORALİN TANIMI VE ETKİLERİ

7 Moralin Etkileri  Tecrübeler moral etkilerinin iş verimliliğini her zaman olumlu ya da olumsuz yönde etkilemez. Örneğin, mutsuz olan işçiler her zaman en verimsiz kişilerdir demek yanlıştır. Verimlilik bir çok bileşene sahiptir.  İşi yapanın, yaratılan işte payının ve yeteneğinin rolü büyük olduğu zaman moralin verime etkisi fazladır.  Düşük moral düzeyi işletmeyi dolaylı yollardan zarara sokacaktır. Bu dolaylı yollardan birisi, toplu halde direnmeler ve grevlerdir.  Düşük moral seviyesinin işletme örgütüne vereceği zararlar şu şekildedir: işçiler üzerinde bedensel rahatsızlıklar, işten ayrılmalar ve iş yerlerinde devamsızlık

8 Grup Morali Üzerine Etki Yapan Grup Dışı Etmenler  Başlıca etmenler şu şekildedir:  Örgüt Yapısı,  Gözetim Şekli,  Çalışma Koşulları,  İş Tatmini  İş Görenin İş yeri dışındaki yaşamı

9 Örgüt Yapısı  Plansız çalışmak, örgüt içindeki hiyerarşik belirsizlik morali olumsuz etkiler. Örneğin, astlar birden fazla üste bağlı olmaları durumunda kimden emir alacaklarını ve hangisinin öncelikli olduğunu bilemezler.  Örgütlerde morali azaltan diğer unsur da şirket iriliğidir. Amirle yüz yüze ilişkiler güçleşmekte, lider havası hissedilememekte bu da morali bozmaktadır. Küçük organizasyonlarda, bu sebeple moral daha iyi olabilmektedir.  Çok büyük yönetsel firmalarda ‘Merkezkaç Örgütlenmesi’ ile Üst Yöneticiler, bu sıkıntıyı yetkileri astlara devrederek aşmaya çalışmaktadır.

10 Gözetim Şekli  Ücret ve terfilerin dağıtımı  Alt kademelerdeki yakın temas  Sembollerle statü eşleştirilmesi

11 Çalışma Koşulları • İş Güvenliği • Isı ışık Havalandırma sistemlerine sahip temiz ve tertipli iş ortamları

12 İş Tatmini  Zevkle çalışan iş arkadaşları  Eser meydana getirme  İhtiyaçları karşılayacak ücretlendirme  Otomasyon ve monotonluğun negatif etkisi

13 İş Görenin İş yeri dışındaki yaşamı  Çevresel ve sosyal etmenler (Tembellik İşe Karşı ilgisizlik gibi negatif tavırlar)  Yaş Durumu  Orta Yaş : İşlerine daha çok bağlı  Gençler : İlgi çekici uğraşlar ve eğlence  Yaşlılar : Emniyette

14 İş grubu açısından morali etkileyen etmenler  Gruplar da birer örgüttürler.  Grubun boyutu  Yarışma  Kişisel Çekicilik  Üyelerin Benzerliği  Komşuluk  Karşılıklı Çıkar ve Güven  Gençler İçin Eğitsel Gruplar  Tartışma Çalışmaları – OAP

15 MORALİN ÖLÇÜLMESİ  Moral Ölçümünde kullanlılan yöntemler :  İstatistik ve görüşme yöntemi  Soru dizini hazırlama yöntemi  Sosyometrik yöntem

16 İstatistik ve Görüşme Yöntemi  İş değerleme ve iş analizi  Aynı işi yapan kişilerin aldıkları ücret ile kıyaslama  Ücret artış oranının karşılaştırılması ( Ekonomik Veriler)  İzinler  Disiplin Cezaları  Karşılıklı sohbet toplantıları düzenleme ve görüşme (Yanlış yorumları önlemek amacıyla)

17 Soru dizini hazırlama yöntemi  Moral düzeyinin derecelerini gösteren sorular sorulur  En yüksek moral düzeyine en düşük puan verilir  Nesnel bir yöntemdir  Uygulaması ve yorumu çok kolaydır  Çok işçiye uygulanırsa bilgisayarlarda değerlendirilir

18 Sosyometrik yöntem  Gruptaki her bireyin biçimsel olmayan mevkiini, grup üyelerinin birbirine olan bağlılığını şekil üzerinde gösterme yöntemidir.  Örnek Sorular :  Kimlerle çalışmayı yeğlersiniz ?  Öğle yemeğini kimlerle yemek istersiniz ?  İyi bir yönetici kim olmalıdır ?

19 Morali Yüksek Düzeyde Tutmayı Sağlayacak Önlemler  Personelin işinden duyduğu tatmin derecesi  Personelin üstüne karşı davranışı  Personelin işinde ilerlemek arzusu  Personelin iş arkadaşlarıyla geçinme durumu

20 Moral Düzeyini Yükseltin Hareket Biçimleri  Her bireye görevinin nasıl yapıldığı konusundaki kanaatler bildirilmelidir.  Değişiklikler hakkında önceden bilgiler verilmelidir.  Yeteneklerden maksimum istifade  Görevlerde ve kurallarda adaletli ve insaflı davranma  Kendi görevini başkasına yüklemek duygusuyla mücadele edilmesi

21 S


"Örgütlerde Moral Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları