Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. İKY ilkeleri, örgütlenmesi ve performansı. Ders amaçları Bu derste; İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında uyulan ilkeler, İnsan kaynakları bölümünün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. İKY ilkeleri, örgütlenmesi ve performansı. Ders amaçları Bu derste; İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında uyulan ilkeler, İnsan kaynakları bölümünün."— Sunum transkripti:

1 2. İKY ilkeleri, örgütlenmesi ve performansı

2 Ders amaçları Bu derste; İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında uyulan ilkeler, İnsan kaynakları bölümünün yapılanması, İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi konuları tartışılacaktır.

3 ilke İlke, büyük ölçüde geçerliliği kabul edilen genelleştirme demektir daha kesin kararlar vermede yardımcı olur benimsenmiş ilkelere dayanan kararlar daha tutarlı ve yararlıdır.

4 İnsan kaynakları yönetimi ilkeleri  Liyakat ilkesi  İşe girişte eşitlik ilkesi  Güvence ilkesi  Yansızlık ilkesi  Halef yetiştirme ilkesi

5 Liyakat ilkesi İşin niteliklerine en uygun işgörenin seçilmesidir. Liyakat: “adama göre iş” değil “işe göre adam”.

6 Eşitlik ilkesi Dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hiç bir kişiye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık verilmemesi.

7 Güvence ilkesi İşgörenin ağır kusuru bulunmadıkça işten uzaklaştırılmaması ve haklarının korunmasıdır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşününüz.

8 Yansızlık ilkesi İşgörenlere eşit biçimde yaklaşılması; terfi, üçretleme, ödüllendirme ve cezalandırmada işgörenler arasında ayrım yapılmaması.

9 Halef yetiştirme ilkesi Yöneticilerin, astlarını yönetsel pozisyonlar için hazırlamaları anlamına gelir. Yetki devri en iyi halef yetiştirme yoludur.

10 Halef yetiştirme Her yönetici görevini geçici ya da sürekli olarak doldurabilecek bir ast yetiştirmelidir yetki devrini de teşvik edici niteliktedir Amirlerin makamlarının tehlikeye girebileceğini düşünmeleri, halef yetiştirmenin önündeki en büyük engeldir.

11 Yönetim Geliştirme Yönetimde kusursuzluk mümkün değildir. Bir yönetici için gelişme daima izlenecek bir hedef olmalıdır Bunun için sürekli eğitim ve gelişmeyi teşvik edecek işletme ikliminin yaratılması gereklidir.

12 İK Yöneticisinin rolleri Eşgüdümleyici rol Kurmay rolü Komuta rolü İK amaç ve politikalarının tüm hat yöneticiler tarafından yerine getirilmesini sağlamak kendi bölümünde çalışanların faaliyetlerini yönetmek Hat yöneticilere, İK alanında danışmanlık yapmak

13 İKY Örgütlenmesi INSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ İŞE ALMA ŞUBESİ Personel Bulma Mülakat Sınav Yerleştirme Yükseltme Kayıtlar İŞE ALMA ŞUBESİ Personel Bulma Mülakat Sınav Yerleştirme Yükseltme Kayıtlar EĞİTİM ŞUBESİ Eğitim Programı Eğitim ÜCRET VE AYLIKLAR İş Analizi İş Değerleme İş Standar­tları İş Anketleri Sınıflandırma ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Toplu pazarlık Uyuşmazlık Moral Anketleri GÜVENLİK ŞUBESİ Emniyet Kazalar GÜVENLİK ŞUBESİ Emniyet Kazalar SAĞLIK ŞUBESİ Muayene İlk Yardım Tıbbi Yardım Sağlık Programı SAĞLIK ŞUBESİ Muayene İlk Yardım Tıbbi Yardım Sağlık Programı SOSYAL H. ŞB Emeklilik Sigorta Kamp, Park Danışmanlık Mutfak SOSYAL H. ŞB Emeklilik Sigorta Kamp, Park Danışmanlık Mutfak PERSONEL ARAŞTIRMALARI Kayıt,Rapor İstatistik El Kitapları Politika PERSONEL ARAŞTIRMALARI Kayıt,Rapor İstatistik El Kitapları Politika

14 İKY Performansı (4 C Yaklaşımı) Yeterlilik (Competence) Bağlanma (Commitment) Uyum (Compliance) Maliyet Etkililik (Cost Effectiveness)

15 İky performansı ä yeterlilik ä uyum ä bağlanma ä Maliyet etkililik Personelin, kurumun etkili ve üretken üyesi olabilme derecesidir Bireysel amaçlarla, kurumsal amaçlar arasında tutarlılık sağlanması Personelin kuruma karşı bağlılığı-sadakati Personele yönelik harcamaların istenen sonuçları verebilmesi

16 İki temel gösterge: Personel devri Personel devamsızlığı

17 Personel devir hızı  Ayrılan Personel Sayısı  Personel Sayısı

18 Örnek: Bir hastanede, 2008 yılında 23 hemşire emeklilik dışında kalan nedenlerle işten ayrılmıştır. 2008 Yılında hastanede 460 hemşire çalıştığına göre, hemşire personel devir hızı nedir ?

19 Ayrılan hemşire sayısı Devir hızı: Ortalama Hemşire Sayısı =( 23 /460 ) x 100= % 5

20 Personel devamsızlığı  ayıp işgücü saati  İşgücü saati

21 Örnek 2 Bir hastanede, hemşirelik hizmetlerinde mazaretsiz işe gelmeme, işe geç gelme, iş yerinde bulunmama gibi nedenlerle kaybedilen AYLIK işgücü saati 1800 saattir. Hastanede 200 hemşire personel çalıştığına göre, işe devamsızlık oranı nedir ? NOT: (günlük mesai süresi 8 saat, aylık çalışma günü 24 gün).

22 Örnek 2 Personel devamsızlık oranı: 1800 / (200 hemşire x 8 saat x 24 gün) = % 4,68


"2. İKY ilkeleri, örgütlenmesi ve performansı. Ders amaçları Bu derste; İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında uyulan ilkeler, İnsan kaynakları bölümünün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları