Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLER BÖLÜM X

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLER BÖLÜM X"— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLER BÖLÜM X

2 İŞ İLE İLGİLİ ŞİKAYET VE TATMİNSİZLİK KONULARI A
İŞ İLE İLGİLİ ŞİKAYET VE TATMİNSİZLİK KONULARI A. Başlıca şikayet ve tatminsizlik konuları - İnsanlar istediği olanakları bulan ve ihtiyaçlarını gideren bir kimse, tatmin olacak psikolojik yönden huzura kavuşacaktır. Aksi takdirde tatminsizlik veya ruh çöküntüsü ve bozulma bozulma durumları oluşur.

3 Şikayetler; İşin yapılış koşullarına ve iş aletlerine bağlı şikayet ve tatminsizlikler, Belli bir işte çalışma sonucunda elde edilecek maddi çıkarlara ilişkin şikayet ve tatminsizlikler, Takdir edilme ve sosyal prestij durumlarına ilişkin şikayet ve tatminsizlikler

4 Şikayetler; İşin yapılış koşullarına ve iş aletlerine bağlı şikayet ve tatminsizlikler, - İşin gerektirdiği çevresel ve bedensel koşullardan (maddi çevre;ısı, aydınlatma, havalandırma)(ortam ve kötü koşullar, akciğer, solunum rahatsızlıkları, bıkkınlık-dinlenememeden ve bedensel kapasiteyi aşan işler, mekanik güvenlik koşulları yetersiz, yoğun ve devamlı dikkat istemesi, zor işleri başaramama sıkıntısı ) ve yoğun ve devamlı dikkat istenmesi, Sonuçları: yorgunluk, bıkkınlık, dinlenememe, fazla çalışmadan oluşan sağlık problemleri, güvenlik koşulları yetersizliği

5 İşe İlişkin zihinsel koşullar ve bunlara ilişkin şikayet ve tatminsizlikler;
; İşlerin fazla monoton olması, iş görenin birbirine benzeyen hareketler yapmasını gerekli kılar. Çalışanın asgari de olsa zekasını kullanmasını gerekli kılmayan işler, hiçbir ilgi uyandırmamaktadır. Sonuç: Bedbinlik ve tatminsizlik ; Basit işler kolayca otomatikleşmeye ve iş bölümüne imkan verdiği halde, çok çapraşık ve kompleks işlerde bunu gerçekleştirmek zordur. Onu aşan durumlarda da aşırı zihinsel yorgunluk hisseder. ; Çalışana istenen işle ilgili yöntemleri benimsetebilmek de alışılmış yöntemleri bırakmak zor olacağından sıkıcı gelmekte, ; kesin standartlara dayalı işler

6 İşin Gerektirdiği Moral Koşulları ve Bununla İlgili Şikayetler
Örgütlenme bozuklukları – yeterli makine ve diğer imkanların olmaması- iş birliği ve iş beraberliği olanakları-çalışanların o işten başka işe verilmesi-hastalık sebebi ile işten çıkarma

7 C. Maddi Çıkarlara İlişkin Şikayet ve Tatminsizlikler Başlıca sorun ücretlerin adil şekilde ödenmesi (yapılan işin miktar ve niteliği ile uyum, kişisel değer, ünvan ve eğitimine uygun düşmesi) ve prim ile ikramiyelerin doğru değerlendirilmesi gerekli. Bunun için iş analizleri işin personele uyumu vb. Maddi çıkarlar çalışanlar için hayati önem taşır. Bu konudaki şikayetleri azaltmak için bedelsiz yemek, sosyal hizmetler, ulaşım gibi karşılanmalı Kalbe giden yol mideden geçer.

8 D. İş görenin Kişiliği ile İlgili Şikayetler
Örn. Bazı konularda yetenekli olması ve takdir edilmeye layık bulunması ve bunu araması ve bu sebeple oluşan şikayetler, Verilen işle ilgili şikayetler (öğrenilen ile icra edilen arasındaki farklar) dokuma tezgahına alışanı iplik tezgahına vermek - Gerektiği şekilde takdir edilmesi - Sadece güçlü ve zeki kişilerin işe alınmasını istemek Terfi ile ilgili şikayetler İlişki Şekillerine Ait Şikayetler Gelişme Olanakları İle İlgili Şikayetler

9 Psikolojik tatminsizliğin doğurduğu davranışlar;
Saldırgan davranışlar, Geriye yöneliş veya dönüş davranışları, başkaları ile antlaşmazlığa düşmekten kaçınan ve herkese evet diyebilen, çekingen ve içine kapanık kimselerde görülen bu türlü hareketler geriye dönüşün ılımlı şekillerini oluştururlar. Mücadele sevmeyen tip çocukça ve dedikodu halleri Tekrar denenmek istenen sabit davranışlar Tevekkül olma (işi oluruna bırakma)cesareti kırılan ve ümitsizlik içine düşen kimseler.

10


"ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLER BÖLÜM X" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları