Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME
DOÇ. DR. RECAİ COŞKUN Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

2 Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN
TAKIM NEDİR? Küçük bir grubun (3-12 kişi) rahat, samimi, katılımcı, olumlu eleştiri ve tartışmaların yapıldığı bir ortamda..... Bütün üyelerce anlaşılan ve benimsenen bir amacı ve/veya görevi gerçekleştirmek üzere..... Belli bir süre için bir araya gelmeleri ile oluşan yapı. Takım = sinerji = 2+2 = 5 Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

3 TAKIM ÇALIŞMASININ ALTYAPISI
Takım çalışması üyeler için bir anlam ifade etmeli (paylaşılan vizyon) Takım üyeleri birbirlerinin bilgi, beceri ve tecrübelerine ihtiyaç duymalı Takım üyeleri, birlikte çalışmanın bireysel çalışmadan daha verimli olduğuna inanmalı Takım üyeleri, çalışmalarının organizasyona katkı yapacağına inanmalı Takım çalışmaları organizasyon tarafından teşvik edilmeli. Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

4 TAKIM BAŞARISINA KATKI YAPAN GÜÇLER
Kişisel Motivasyon: üyelerin bireysel gelişme ve tamamlaşmaya olan inanç ve arzuları Kişiler-arası Etkileşim: üyeler arasında (ast-üst denk) birbirlerini destekleyici ve işbirliğine yönelik etkileşimin varlığı Örgütsel Yapı ve Kültür: Örgütün birlikte çalışmayı teşvik etmesi, yetki ve sorumluluk devretmesi, kişilerin sorumluluk ve karar alma arzusunda olması Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

5 TAKIM BAŞARISINI ENGELLEYEN GÜÇLER
Bireysel Güçler: bireyin yetenek ve kapasitesini değerlendirememesi veya kendisinin takım için önemini algılayamaması; Bireyler-arası Güçler: Bireylerin bir arada olmalarından doğan yanlış anlama, çatışma ve düşmanlıklar sonucu oluşan saldırgan tutumlar; Örgütsel Güçler: Örgütün veya yönetimin sahip olduğu gücü/otoriteyi yanlış ve keyfi kullanımı; örgütsel iletişimin eksikliği. Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

6 TAKIM ÇALIMASININ FAYDALARI
Bireysel Faydalar: bireyin birlikte çalışmayı öğrenmesi, söz ve davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini görmesi, ast-üst arasındaki etkileşim-iletişim engellerinin /korkularının ortadan kalkması, bireylerin birbirlerini dinlemeyi öğrenmesi başkalarının his ve ilgilerine duyarlı olunması hiddet yerine olumlu yaklaşım, yapıcı eleştiri birbirine dürüst davranma, söz tutma, güvenme... Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

7 TAKIM ÇALIŞMASININ FAYDALARI
Göreve Yönelik Fayfalar: Takımın amaç, hedef ve öncelikleri üzerinde fikir birliği sağlanması; Takımın amaçlarına ulaşmasını engelleyen sorunların tanımlanıp, tartışılması; Takımın planlama, amaç belirleme, sorun çözme ve karar verme becerisi kazanması; Takım üyeleri arasında yıkıcı rekabet yerine işbirliği anlayışının oluşumunun sağlanması; Takım üyelerinin potansiyellerinden daha fazla yararlanılması Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

8 TAKIM ÇALIŞMASININ FAYDALARI
Örgüte Yönelik Faydalar: Örgüt içinde bulunan diğer takımlarla etkin ve birlikte çalışma ortamının sağlanması Karşılıklı bağımlı birim veya gruplar arasındaki ilişkilerde yeterliliğin artırılması Örgütsel hedeflere ulaşmada takım çalışmasının sağlayacağı sinerjinin olumlu etkisi Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

9 TAKIM KURMA İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Bir organizasyonda üyeler arasında tartışma, sürtüşmeler, gerginlik, anlaşmazlık varsa.... Bireyler karar almaktan çekiniyorsa... Bireyler görüş belirtmekten çekiniyorsa... Bireyler arasında güvensizlik varsa Ast-üst veya yatay düzeyde iletişim eksikliği yaşanıyorsa... Becerilerin heba edildiği düşünülüyor, yeni fikirler ortaya konmuyorsa .... TAKIM ÇALIŞMASINA İHTİYAÇ VARDIR! Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

10 Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN
TAKIM KURMA SÜRECİ 1. AMAÇ BELİRLEMEK: Takımın hangi amaç veya görevi gerçekleştirmek üzere ve ne süre için kurulacağının belirlenmesi 2. Takımın amacına uygun bilgi ve becerilerin tespit edilmesi, 3. Bu bilgi ve becerilere sahip üyelerin tespit edilmesi, 4. Atama veya gönüllülük esasına uygun olarak mümkün en az sayıda ve becerileri birbirlerini tamamlayan kişilerden takımın oluşturulması.... Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

11 Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN
TAKIM KURMA SÜRECİ 5.İlk toplantı yer, zaman ve süresinin belirlenmesi 6. Toplantıda görev ve görevlere talip olanların belirlenmesi 7. Takım liderinin belirlenmesi (eğer, takımı kuran kişi lider değilse) 8. Buluşma yeri, sıklığı, kayıtların kimin tarafından tutulacağı, takım üyeleri arasında iletişimi kimin sağlayacağı, hangi haberleşme araçlarının kullanılacağı konuları belirlenir 9. İlk görev taksimi yapılır ve takım fiilen göreve başlamış olur. Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

12 TAKIMIN PERFORMANS SÜRECİ
Takımın kurulduktan sonra yüksek performans sergileyebilmesi şu süreçleri geçiş hızına bağlıdır: 1- KURULUŞ (FORMING) 2- FIRTINA (STORMING) 3- KURAL OLUŞTURMA (NORMING) 4- İCRAAT (PERFORMING) Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

13 İYİ BİR TAKIMIN ÖZELLİKLERİ
Kurallar bellidir, Roller bellidir, Beceriler birbirlerini tamamlar, Görevler üyeler arasında eşit dağıtılmıştır, Üyelerin rahat edeceği, gayri resmi, sıcak bir atmosfer oluşturulmuştur, Katılımcılık vardır Astlık-üstlük ilişkisi yerini karşılıklı saygı ve güvene bırakmıştır Takım üyelerince paylaşılan ortak değerler, inançlar ve normlar geliştirilmiştir Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

14 İYİ BİR TAKIM LİDERİNİN ÖZELLİKLERİ
Takımla üst-yönetim arasında iyi bir iletişim köprüsü oluşturur Üst yönetimin takıma olan desteğinin tam ve sürekli olmasını sağlar Takım üyelerini destekler, teşvik eder Adil ve güvenilirdir Üyelerin risk almaları halinde yanlarında olur Takıma ve oturumlara gerekli müdahaleleri yaparak amaçlardan sapmayı önler Destekleyici, yönlendirici, teşvik edicidir. Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

15 İYİ BİR TAKIM ÜYESİNİN ÖZELLİKLERİ
Kurallara uyar, Becerileriyle uyumlu görev almaktan çekinmez, Görüş belirtmekten kaçınmaz, katılımcıdır, Risk alır, Güvenilirdir, Çatışmalardan kaçınır, Takım arkadaşlarına ve liderine geri-besleme verir Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN

16 Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN
TARTIŞMA SORULARI 1- Bulunduğunuz sınıf bir takım oluşturmak için uygun mudur, niçin? 2- Bir takımın üyesi olabilmek için uygun olan iki, uygun olmayan iki özelliğiniz nelerdir? 3- Takım halinde çalışmanın bireysel çalışmadan verimli olacağını düşünüyor musunuz, niçin? 4- Bugüne kadar fiilen içinde bulunduğunuz, veya yakından gözlemleyebildiğiniz bir takım çalışması oldu mu? Gözlemleriniz…? 5- Bir takım içerisinde liderin olması gerekli midir? Takım Kurma ve Geliştirme Recai COŞKUN


"TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları