Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Bir Eğitim Teknolojisi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Bir Eğitim Teknolojisi:"— Sunum transkripti:

1 Yeni Bir Eğitim Teknolojisi:
Ders Yönetim Sistemleri

2 E-Öğretim Günümüzde teknolojinin eğitim alanında kullanımının bütününe “elektronik öğrenme” kısaca e-öğretim adı veriliyor. Genel olarak uzaktan eğitim çatısı altında yer alan ve birçok eğitim teknolojisi ya da ortamından yararlanılan e-öğrenme uygulamaları dünya genelinde hızla yaygınlaşmaktadır.

3 Internet/Intranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine kendi öğrenme hızında öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekân sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eşzamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenmedir.

4 Daha basit bir deyişle e-öğrenme
her yerde her zaman her şey öğren yaklaşımıyla İnternet Intranet teknolojileri kullanılarak eğitmen ve öğrencinin farklı fiziksel ortamlarda olduğu bir eğitim tekniğidir.

5 E-Öğretimin Avantajları
Daha fazla kitleye erişim sağlar, Öğretim sürecinden fiziksel uzaklık boyutunu ortadan kaldırır, Öğretim maliyetlerini düşürür, Öğretim verilmesi düşünülen hedef kitleye, daha hızlı erişebilinir, Öğretim sürecini çabuklaştırır, Klasik sınıf ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok ederek, öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar, Öğrenme olayını hızlandırır, Öğrencileri, öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirir, Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini artırır, Farklı yerlerde bulunan konu uzmanlarına gerçek zamanda erişim sağlar, Öğretim ortam ve metotlarında esneklik sağlar,

6 E-Öğretimin Avantajları
Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesini sağlayarak üretkenliğinin artmasına yarımcı olur, Öğrencinin öğretim masraflarını azaltır, Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırır, Öğrencilerin bilgiye erişimini hızlandırır ve kolaylaştırır, Öğretim materyallerinin dağıtımını hızlandırır, Eğitim zamanını kısaltır, Öğrenci merkezlidir. Herkes kendi hızında öğrenebilir, Kontrollü eğitim yapılır, Zaman ve mekândan bağımsızdır,

7 E-Öğretimin Avantajları
Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir, Raporlama ve istatistiksel bilgilere ulaşmak mümkün kılınır, Standartlara uygun eğitim içerikleri aynı standartta eğitim bilgisi eşit düzeyde bilgi paylaşımı sunar.

8 E-Öğrenmeyi Değerli Kılan Etmenler:
1. Dönüt desteği ile pratik yapma 2. Bireysel çalışmada işbirliği 3. Öğrencilerin uzmanlık düzeyini arttırmak için benzetim programlarının kullanılması

9 İnternet ve buna bağlı olarak gelişen web teknolojileri, birçok alanda olduğu gibi eğitim içeriklerinin ve bilginin sunumunda, yayınlanmasında ve paylaşımında önemli çözümler sağlamaktadır. Web-tabanlı eğitimin uygulanabilmesi için Ders Yönetim Sistemi (DYS) adı verilen yazılımlara gereksinim vardır. Sanal Öğrenme Ortamı ise eğitimci ve öğrencilerin yüz yüze gelmediği, dersin internet üzerinden sanal bir sınıf ortamında eşzamanlı (senkron) ve/veya zamanuyumsuz (asenkron) olarak gerçekleşmesinin sağlandığı bir ortamdır.

10 Ders Yönetim Sistemleri (DYS)
İngilizce literatürde Learning Management Systems (LMS) olarak isimlenmektedir. Bu tür yazılım paketleri bazen Uzaktan Eğitim Sistemleri (Distance Learning Systems) ya da Sanal Öğrenme Ortamları (Virtual Learning Environments-VLE) olarak da anılmaktadırlar.

11 DYS’leri sayesinde, eğitimcinin ve öğrencilerin aynı fiziksel ortamda bulunma zorunluluğu da tamamen ortadan kalkıyor. Evden, iş yerinden, internet kafeden yani bilgisayar ve internet bağlantısının sağlanabildiği her ortamdan eğitim gerçekleştirilebilir. Her birey kendi öğrenme hızına göre eğitim alma şansına sahip olur. Eğitim kurumuna gidebilmek için harcanan ulaşım ücreti veya farklı ülkede eğitim alınacaksa ev kirası vs. için bütçe gerekirken uzaktan eğitimde bu tür harcamaların tümü ortadan kalkmaktadır.

12 Ders Yönetim Sistemleri öğrenen, öğretim elemanı ve ders materyali arasında etkileşim sağlayan, bunları yöneten, izleyen ve raporlayan internet tabanlı yazılımlara verilen genel addır. Ders Yönetim Sistemleri öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, kurs kataloglarını yönetme, ödevler alma, öğrenim yöneticisinin, kimin neye eriştiğini görebilmesini, sınavlara girme ve notların saklanması, ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama,

13 öğrenme materyallerini düzenleme,
öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma öğrencilerin derslere katılım raporlarının izlenmesi öğrencilerin da, kendi eğitim süreçlerini görmesini, öğrencinin puanlarına bakmasını, öğretmenin öğrencinin performansını değerlendirebilmesi vs. gibi işlevleri sağlar.

14 Ders Yönetim Sistemi Seçim Kriterleri DYS’nin işlevselliği
Güçlü yönleri ve zaafları Çok dilde kullanım olanakları Uluslararası standartlara Sharable Content Object Reference Model (SCORM) uyum Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri ile entegrasyon Alternatif web tarayıcı desteği Diğer kurumsal uygulamalarla uyum Senkron-Asenkron-Karma eğitim mimarisi Versiyon kontrolü İletişim araçları Raporlama imkânları Özelleştirilebilirlik Arayüz açısından kullanışlılık

15 Veritabanı kapasitesi Teknik destek
Kişiselleştirilebilirlik Sistem mimarisi Sistem performansı Network Görüntü iletimi için kullanılan network bileşenleri Networke yük getirmemek için çözüm seçenekleri Güvenlik sistemi Kullanıcı tanımlama, Kullanıcı doğrulama, Başka güvenlik sistemleri ile entegrasyon Sistem yöneticiliği Maliyet Kurulum kolaylığı Kulanım kolaylığı Veritabanı kapasitesi Teknik destek

16 Ders Yönetim Sistemleri Çeşitleri
Piyasada kullanılan ücretli ve ücretsiz pek çok ders yönetim sistemleri bulunmaktadır: 1- Ticari Amaçlı Ders Yönetim Sistemleri Blackboard WebCT Desire2Learn ClassFronter FirstClass Lotus Learning Space LUVIT TopClass Tutor2000 vs.

17 2 - Açık Kaynak Kodlu Ders Yönetim Sistemleri
MOODLE Interact Claroline ATutor Fle3 Learning Environment EXE dotLRN Jones e-education TinyLMS Dokeos Olat vs.

18 Yapılan bilimsel incelemeler neticesinde açık kaynak kodlu ders yönetim sistemleri içerisinde en verimli, etkin ve kullanışlı olanının MOODLE olduğu ortaya çıkmıştır.

19 MOODLE MOODLE herşeyden önce bir uzaktan eğitim sistemidir. MOODLE, eğitimcilerin tüm eğitimsel içeriğini internette paylaşmasını sağlayan bir ders yönetimi sistemidir (Course Management System- CMS). Ders yönetim sistemi, uzaktan eğitimcilerin çevrimiçi kurslar oluşturmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış yazılım paketidir. MOODLE, öğretmenlerin ve internette herhangi bir şekilde eğitimsel içeriğini paylaşmak isteyen herkesin tek satır bilgisayar programlama bilmesine ihtiyaç kalmadan, eğitimsel içeriklerini internetin gücünden yararlanarak yönetmesine izin verir.

20 MOODLE ders yönetim sistemi kullanıcılarına yardımcı olabilmek için site içerisinde de dil seçeneği sunmaktadır. Sağ üst köşede bulunan dil menüsünden istenilen dil seçilebilmektedir. Ayrıcasite içerisinde daha detaylı araştırma yapmak istenilirse de sisteme üye olmak gerekmektedir. Üyelik de ücretsiz olmakla birlikte oldukça kolaydır. Yapılacak işlem, sayfa dil seçeneğinin alt kısmında bulunan üyelik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) girilmesi işlmidir. Anında sisteme kaydınız gerçekleşmekte ve aktif hale geçmektedir.

21 Dünyada MOODLE Kullanan Üniversitelerden Bazıları
Açık Üniversite (Open University) 180,000 öğrenciye sahiptir. Athabasca Üniversitesi Alaska Pacific Üniversitesi California State Üniversitesi Dublin City Universitesi Glasgow Üniversitesi Lewis Üniversitesi Caribbean Üniversitesi Louisiana State Üniversitesi Concordia Üniversitesi DePauw Üniversitesi Christian Üniversitesi Humboldt Üniversitesi Newman Üniversitesi Texas Üniversitesi vs.

22 Türkiye’de MOODLE Türkiye’de kayıtlı 208 site bulunmaktadır ( MOODLE kullanan üniversitelerden bazıları: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilkent Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Balıkesir Üniversitesi vs.

23 Kıbrıs’ta MOODLE Kıbrıs’ta kayıtlı 22 site bulunmaktadır ( MOODLE kullanan üniversiteler: Yakın Doğu Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

24 MOODLE’ın En Güçlü Özellikleri
Açık kaynak kodlu bir ders yönetim sistemidir. Kurulumu hem yerel hem de web üzerinde çok kolaydır. Eğitimcilerin kaliteli online dersler yaratmalarını sağlar. Geniş genişletici kitlesi vardır. Bu nedenle de kısa sürede yeni sürümleri çıkmaktadır. Günümüz itibariyle 75 farklı dil desteği mevcuttur. İstenilirse aynı ders yönetim sistemi içerisinde tüm diller aynı anda ya da sadece istenilen dil kullanılabilir. 193 ülkede kullanılmaktadır. MOODLE için hiçbir lisans ücreti ödenmiyor. GPL (General Public License) açık kod lisansı altında her zaman ücretsizdir. MOODLE kullanan birey veya kurum sadece ders içeriğini hazırlatmak için para harcayacaktır.

25 Pedagojik olarak sosyal oluşumcu (Social Constructionist Pedagogy) yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Bu özellik de MOODLE’ı diğer ders yönetim sistemlerinden farklı kılmaktadır. Yalnızca kendi sitesinde 400,000 kayıtlı üyesi vardır. ( Öğretmenler, SCORM, flash, MP3, RSS, powerpoint, PDF, word bazında hazırladıkları ders içeriklerini sisteme kolayca yükleyebilirler. Ticari paketlerle (Blackboard, WebCT) yarışmakta olup eğitim sektöründe büyük paya sahiptir. Pek çok ünlü firma tarafından kullanılmaktadır. Eğer bir web sunucusu çalıştırabiliyorsanız ya da bir web sunucu firmasında hesabınız varsa rahatlıkla MOODLE’ı çalıştırabilirsiniz. Kullanmak için tek satır programlama bilmeye gerek yoktur. Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok veya modül) geliştirilmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Açık kaynak kodlu olduğundan güvenlik açıkları ticari olanlara göre daha kısa sürede kapatılmaktadır. Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çoktur. Kullanıcı yetki temelli bir ders yönetim sistemidir.

26 MOODLE Sisteminin eğitimciyi İlgilendiren Özellikleri
Sosyal oluşturmacı pedagojiyi (social constructionist pedagogy) benimsemektedir. %100 online sınıflar için uygundur. Yüz yüze eğitimde (senkron eğitim) destek amacıyla da kullanılabilir. Arayüz olarak sadece basit, etkili, uyumlu, düşük teknoloji gerektiren bir internet tarayıcıya ihtiyaç duyar. Internet Explorer, Firefox veya başka bir tarayıcı. Ders listelerini sunucu üzerinden internete sunar. Google arama motoruna konuk rolüyle girip kurslar indekslenebilir.

27 Dersler, kategorilere ayrılıp üzerlerinde arama yapılabilir
Dersler, kategorilere ayrılıp üzerlerinde arama yapılabilir. Bir MOODLE sitesi içerisinde binlerce ders yönetilebilinir. Çoğu metin alanı (kaynaklar, forum iletileri, journal (yazı) girişleri vs içerisindeki WYSIWYG HTML editör ile düzenlenebilir. Çoklu-ortam kaynakları (örneğin videolar, Flash, Powerpoint, Excel, belgeler vs) sistem üzerinde kolaylıkla yönetilebilir.

28 MOODLE DYS’inde Bulunan Öğrenme Aktiviteleri Modülleri
Ders Sınav Ödev Anket Sözlük Veritabanı Not Çizelgesi vs.

29 MOODLE DYS’inde Bulunan İletişim Araçları Modülleri
Forum Wiki Blog Sohbet


"Yeni Bir Eğitim Teknolojisi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları