Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ

2 TAŞIMA ŞİRKETİ BÜROSU/ GÜMRÜKTE AYRILAN BÖLÜM
İTHALAT İŞLEMLERİ 1- ÖZET BEYAN BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN ÖZET BEYAN TESCİL EDİLİR VE ALINAN DÖKÜM (ÖZET BEYAN) İMZALANIR. ÖZET BEYAN BİLGİLERİ TAŞIMA ŞİRKETİ BÜROSU/ GÜMRÜKTE AYRILAN BÖLÜM

3 ÖZET BEYAN KABUL BÖLÜMÜ
ÖZET BEYAN VE EKLERİ GÜMRÜK KABUL MEMURU TARAFINDAN ADET OLARAK VE EKLERİN ÖZET BEYANLA İLGİSİ YÖNÜNDEN KONTROL EDİLEREK TESLİM ALINIR VE BİLGİSAYAR ONAYI YAPILIR. ÖZET BEYAN BELGESİ ÖZET BEYAN KABUL BÖLÜMÜ (Memurun ünvanı: Gümrük kabul ve tescil memuru)

4 2.AMBAR GİRİŞ İŞLEMLERİ AMBARLARDA GÜMRÜK ELEMANINA AYRILAN BÖLÜM
GÜMRÜK ÖZET BEYAN SERVİSİ Firmaya Yazı gönderilir. E Eksik/Fazla durumu Eksik/Fazla Tutanağı düzenlenir. ÖZET BEYAN İÇERİĞİ TAŞIMA SENETLERİ GÜMRÜK AMBAR MEMURLUĞUNA GÜMRÜK MÜSTAHDEMLERİ TARAFINDAN GETİRİLİR. TAŞIMA SENETLERİ ESAS ALINARAK AMBARA GİRİŞ KAYITLARI BİLGİSAYARA GÜMRÜK AMBAR MEMURU TARAFINDAN YÜKLENİR. Firmadan cevap istenir Süre verilir H Eksik/Fazla durumu Ambar Giriş Listesi Fazla Kısım için Taşıma senedi bloke Fazla Eksik İşlem devam eder Manuel takip AMBARLARDA GÜMRÜK ELEMANINA AYRILAN BÖLÜM (Memurun ünvanı : Gümrük Ambar Memuru)

5 3- GÜMRÜK BEYANNAMESİ ( T.C.G.B.)
BİLGİLERİ [İTHALAT TAHAKKUK KAĞITLARI, TAKRİR, KURYE, NATO BEYANNAMELERİ HARİÇ] BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ TESCİL EDİLİR VE DÖKÜM ALINARAK İMZALANIR. BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ BİLGİLERİ SİSTEME GİRİLİR. TAŞIMA SENETLERİNİN KAYDI AÇILIR. VERGİ HESAPLARI OTOMATİK OLARAK YAPILIR VE MUHASEBE KAYDI YARATILIR. TEMİNAT İŞLEMİ SÖZ KONUSU İSE TEMİNAT BİLGİLERİ GİRİLİR. GÜMRÜK MÜŞAVİRİ BÜROSU / GÜMRÜK VERİ GİRİŞ SALONU

6 BEYANNAME İADE H E E H E H E H
MEMUR TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ EKRANA ÇAĞIRILIR, EKLERİN BEYAN EDİLDİĞİ SAYIDA OLDUĞU GÖRÜLÜR VE TESLİM ALINARAK BİLGİSAYAR ONAYI YAPILIR. İMZALI GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE EKLERİ BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN GÜMRÜK KABUL VE TESCİL MEMURUNA VERİLİR. H UYGUN MU? BEYANNAME İADE E BEYANNAMEYE ONAY VERİLMEZ VE GÜMRÜK MEMURU TARAFINDAN BEYANNAME İADE MASASINA TESLİM EDİLEREK MÜKELLEFE VERİLİR. E KIRMIZI HAT MUAYENE MEMURU BELİRLENİR EŞYA KIRMIZI HAT KRİTERLERİNİ İÇERİYOR MU ? GÜMRÜK BEYANNAMESİ, MEMUR TARAFINDAN SİSTEMİN GÖREVLENDİRDİĞİ MUAYENE MEMURUNA AİT POSTA KUTUSUNA ATILIR. H MUHASEBE SERVİSİNE GİDİŞ E H ESYA YEŞİL HAT KRİTERLERİNİ İÇERİYOR MU ? E MUHASEBE SERVİSİNE GİDİŞ ESYA MAVİ HAT KRİTERLERİNİ İÇERİYOR MU ? (TEMİNATLI İŞLEMLER BU HATA UĞRAYACAK) H GÜMRÜK BEYANNAMESİ, MEMUR TARAFINDAN SİSTEMİN GÖREVLENDİRDİĞİ MUAYENE MEMURUNA AİT POSTA KUTUSUNA ATILIR. SARI HAT MUAYENE MEMURU BELİRLENİR

7 A) BELGE KONTROL (SARI HAT) (Memurun ünvanı: Muayene Memuru)
EŞYA ÇIKABİLİR UYGUN MU? BİLGİSAYARDA “UYGUN” MEŞRUHATI VERİLİR. AYNI DURUM BEYANNAME ÜZERİNDE DE VERİLEREK İMZALANIR. H MUAYENE MEMURU TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ KENDİSİNE AİT POSTA KUTUSUNDAN ALINIR. BEYANNAMEDEKİ BİLGİLER İLE EKLERİ KARŞILAŞTIRILIR. MUAYENE MEMURU TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ EKRANA ÇAĞIRILIR.TARİFE, KIYMET, MENŞE, MİKTAR KONTROLLERİ BELGE ÜZERİNDE YAPILIR. TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMADIĞI KONTROL EDİLİR BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN GİRİLEN TEMİNAT BİLGİLERİ KONTROL EDİLİR. EŞYA ÇIKAMAZ GÜMRÜK VEZNE HAREKETLERİ MUAYENE MEMURU TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ VEZNEYE TESLİM EDİLİR. MUAYENE SERVİSİ (Memurun ünvanı: Muayene Memuru)

8 B) FİZİKSEL KONTROL (KIRMIZI HAT) MUAYENE SERVİSİ (AMBARLARDA)
NUMUNE GEREKTİRİYOR MU? FİZİKSEL MUAYENE E MUAYENE MEMURU FARKLILIK BİLGİLERİNİ GİRER. NUMUNE ALINIR F KİMYAHANE VEYA DİĞER ENSTİTÜLERE GÖNDERİLİR. TAHLİL H E SONUÇ UYGUN MU? GÜMRÜK VEZNE HAREKETLERİ TAHLİL SONUÇ RAPORU MUAYENE MEMURU UYGUN MEŞRUHATI VERİLEN BEYANNAME MUAYENE MEMURU TARAFINDAN VEZNEYE GÖTÜRÜLÜR. MUAYENE SERVİSİ (AMBARLARDA)

9 AMBARLARDA GÜMRÜK ELEMANINA AYRILAN BÖLÜM
5. AMBAR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ EŞYANIN TESLİMİ AMBAR MEMURU TAŞIMA SENEDİNİ EKRANA ÇAĞIRARAK VEZNEDARIN VERDİĞİ MEŞRUHATI (ÖDENDİ ONAYINI) BEYANNAME ÜZERİNDE GÖRÜR VE EŞYANIN TESLİMİNE İZİN VERİR. BEYAN SAHİBİNE BEYANNAME NÜSHASI İLE VEZNE ALINDISINI (VEYA AYNİYAT ALINDISINI) İADE EDER. BEYAN SAHİBİ İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN MÜKELLEF NÜSHASINI VE VEZNE ALINDISINI (VEYA AYNİYAT ALINDISINI ) AMBAR MEMURUNA GETİRİR. TAŞIMA SENEDİNİN ASLINI TESLİM EDER. Ambar Çıkış Kontrol Fişi AMBARLARDA GÜMRÜK ELEMANINA AYRILAN BÖLÜM

10 İTHALAT NEDİR? Genel olarak ithalat bir ülkeye yurt dışından mal girişinin olmasıdır.

11 İTHALAT NEDİR ? Bir başka ifadeyle ithalat veya dış alım, başka bir ülkede üretilmiş malların vergileri ödenerek veya ödenmeksizin geçici veya kesin olarak yurda sokulması işlemidir.

12 İTHALAT MEVZUATI Teknik anlamda ithalat mevzuatı İthalat Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İthalatta gözetim ve korunma önlemleri Kota ve tarife kontenjanı idaresi İthalatta haksız rekabetin önlenmesi Türkiye’nin ticari haklarının korunması Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi

13 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

14 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
İthalat çeşitlerinden bir tanesi olan serbest dolaşıma giriş rejimi Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve çeşitli tali mevzuat ile düzenlenmiştir. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar arasında sayılan gümrük rejimlerinden biridir.

15 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
Serbest dolaşıma giriş rejiminin, içinde ithalat barındıran diğer rejimlerden temel farkı, bu rejimde nihai kullanım sistemi hariç, eşya üzerindeki gümrük gözetiminin sona ermesidir. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşya, sonuçta serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü kazanır. Gümrük Kanununun 74 ila 78 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

16 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
GY-204 ila 211 inci maddeler: Birden fazla tarifedeki eşyanın aynı tarifede vergilendirilmesi, Ticaret politikası önlemleri, İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, Nihai kullanımı nedeniyle indirimli tarife uygulamasına tabi eşya ( )

17 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
74. Mad.  Eşyanın serbest dolaşıma giriş şartlarını belirtmektedir.  “Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.” “Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” (5911 sayılı Kanun ile eklendi)

18 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
Ticaret Politikası Önlemleri MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır. (2) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır. Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez.

19 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
(3) Serbest dolaşıma girişte, münhasıran yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda belirtilen ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. (4) a) Eşyanın tercihli menşeini ispat için EUR.1 Dolaşım Sertifikası Form A belgesinin ibraz edilmesi halinde, b) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem kararı alınan ülke menşeli olduğu beyan edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, menşe şahadetnamesi aranmaz.

20 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya MADDE 206 – (1) Özel kanunlar gereğince Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, ancak bu kurum veya kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir.

21 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
75. Mad.  Gümrük yükümlüğünün başlamasından sonra ancak gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce tarımsal mali yükler hariç ithalat vergilerinde yapılan indirimlerden yararlanabilme şartlarını,

22 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
76. Mad.  Farklı vergi oranlarına tabi aynı taşıma belgesi muhteviyatı eşyaya tek bir oranın uygulanabileceğini, GY Md 204- Herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyaya Kanunun 76 ncı maddesi hükmünün uygulanması halinde, taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi zorunludur.

23 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
77. Mad. Nihai kullanıma konu eşyanın, gümrük gözetiminin sona erme şartlarını; teminat verilmesi zorunluluğunu ve devredilebileceğini belirtmektedir.

24 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
78. Mad.  Eşyanın serbest dolaşımda bulunma statüsünü sona erdiren haller sayılmıştır. Serbest dolaşımda bulunan eşya, aşağıda belirtilen hallerde bu statüsünü kaybeder: - Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi, - Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

25 İTHALAT REJİMİ

26 İTHALAT REJİMİ İthalat Rejimi Kararı İthalat Yönetmeliği
İthalat Tebliğleri Türkiye’ye ithalatı gerçekleştirilecek olan eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları ile çeşitli Kamu Kurum ya da Kuruluşlarının verecek oldukları izinler burada düzenlenmiştir.

27 yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki
İTHALAT REJİMİ KİMLER İTHALAT YAPABİLİR? Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. (İRK-8)

28 İTHALAT REJİMİ Özel anlaşmalara dayanan ithalat (NATO vb.)
VERGİ NO ŞARTININ İSTİSNALARI Özel anlaşmalara dayanan ithalat (NATO vb.) Kitap ve diğer yayınların ithalatı Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatı

29 İTHALAT REJİMİ İTHALAT SERBESTİSİ NEDİR? Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithalinin serbest olmasıdır. Ancak, ithalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.

30 Ticaret politikası önlemleri (İRK 4. madde)
İTHALAT REJİMİ Ticaret politikası önlemleri (İRK 4. madde) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat,

31 İTHALAT REJİMİ İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat

32 İTHALAT REJİMİ İTHALAT TÜRLERİ
Bedelli ithalat; ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalattır. Bedelsiz ithalat ise; ithal edilen mallar için yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalattır. İthalat, döviz transferi yapılıp yapılmamasına göre bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlüdür.

33 İTHALAT REJİMİ İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. (İRK 6. Md.) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Md. 9(1): “İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.”

34 İTHALAT REJİMİ “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” (İRK 7. md.) 9 sayılı İthalat Tebliği ile bu tür bazı eşyanın ithaline doğrudan izin verilmiş ya da izni aranması gereken kurumlar belirlenmiştir.

35 İTHALAT REJİMİ Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (Liste I, II, III, IV, V, VI) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir. (İRK 9. Md.)

36 İTHALAT REJİMİ İRK 10. maddesi toplu konut fonuna ilişkin hükümler
içermektedir: Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak; Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir. Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir.

37 İTHALAT REJİMİ KARARI EKİ LİSTELER
gümrük vergisi oranları 6 adet liste toplu konut fonu

38 LİSTELER I Sayılı Liste; Tarım ürünleri.
II Sayılı Liste; Sanayi ürünleri. III Sayılı Liste; İşlenmiş tarım ürünleri. (AB'nin temelini oluşturan Roma Anlaşmasının tarım ürünleri ekinde yer almayan ve bünyesinde temel tarım ürünleri -hububat, şeker, süt ve süt ürünleri- bulunduran; çikolata ve şekerlemeler, çocuk mamaları, bisküvi ve pastacılık ürünleri, makarna, dondurma, hazır gıdalar, margarin, ekmek mayası ve benzeri ürünler), Toplu Konut Fonu III ve IV sayılı listelerde yer alan eşya için öngörülmüştür.

39 LİSTELER IV Sayılı Liste; Balık ve diğer su ürünleri.
V Sayılı Liste; Gümrük vergisi askıya alınan ürünler. VI Sayılı Liste: Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya.

40 LİSTELER V sayılı liste Avrupa Birliği, “Askıya Alma Rejimi” çerçevesinde sanayicilerinin üretim maliyetini düşürmek amacıyla, kendi gümrük bölgesinde üretilmeyen hammadde ve ara mamul niteliğindeki belirli ürünlerin gümrük vergilerini askıya almakta ve bu ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatında sıfır/düşük oranlı vergi tahsil etmektedir. Avrupa Birliğinde bu çerçevede oluşturulan eşyaya ilişkin liste, ulusal mevzuatımıza mer’i İthalat Rejimi Kararına V sayılı listenin eklenmesi ile yansıtılmıştır.

41 LİSTELER İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararının, tarım ürünleri ithalatında uygulanan koruma oranları bakımından getirdiği en önemli düzenleme, işlenmiş tarım ürünleri sisteminin tesis edilmesi ve bu ürünlerin ithalatında uygulanan koruma oranlarının, sanayi ve tarım payları şeklinde ikiye ayrılmasıdır. Bu sisteme dahil olan tarım ürünleri, Roma Antlaşmasının Tarım ürünleri ekinde yer almayan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran maddelerdir. Bu ürünlerin ithalatında sanayi paylarına Avrupa Birliğine karşı gümrük vergisi uygulanmazken, üçüncü ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Tarım payları bakımından ise tüm ülkelere karşı fon uygulaması bulunmaktadır

42 LİSTELER Bu listelerdeki gümrük vergisi oranlarını gösteren sütun: AB ve EFTA ülkeleri, (27 AB ülkesi+Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn) GTS(*) ülkeleri (E.A.G.Ü.(**)-Afganistan, Etiyopya, Somali vs.-, Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri-Ekvator, Gürcistan, Panama vs.-, G.Y.Ü.-Azerbaycan, Kuveyt, Küba vs.- ) (*) Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere ihraç ettikleri mamul ve/veya yarı mamullere, gelişmiş ülkelerce ithalatlarında gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen uygulanmaması sonucu, gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın maliyetinin düşürülmesi, dolayısıyla bu ülke ürünlerine rekabet gücü kazandırılması, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GTS) esasını oluşturmaktadır. Bu sistem gelişmiş ülkelerin birbirlerinden yaptıkları ithalata oranla, gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatı daha avantajlı duruma getirdiği için “tercihli” olup, tüm az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere uygulandığından ve de bu ülkelerin sınai, mamul ve yarı mamul ürünleri yanında bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerini de kapsadığından “genelleştirilmiş”tir. (**) Hangi ülkelerin EAGÜ olarak değerlendirileceği ise DTÖ çerçevesinde değil ancak UNCTAD çerçevesinde belirlenmiş olup, 49 gelişmekte olan ülke bu kategoride sınıflandırılmaktadır. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan  II sayılı Listede "GTS Ülkeleri” sütununa derc edilerek yürürlüğe konulmuştur. GTS"den yararlanacak G.Y.Ü., Ö.T.D.Ü. ve E.A.G.Ü.’ler sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C  sayılı Listelerde  yer almaktadır. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu Listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

43 LİSTELER Aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler (Makedonya, Bosna-Hersek, İsrail, Suriye vb.) Diğer Ülkeler başlıklı alt sütunlara bölünmüştür.

44 İTHALAT YÖNETMELİĞİ Madde 15- Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir. Ancak, uygulamada ilgili Kurumlarda yıl sonunda yaşanan yoğunluğun yıl içine dağıtılmasına yönelik olarak bazı Kurumlarca düzenlenen belgeler düzenlendikleri tarihten itibaren geçerli olacak şekilde öngörülen süreler (6 ay veya 1 yıl vb.) için geçerli olabilmektedir.

45 İTHALAT TEBLİĞLERİ İthalat Tebliğlerinde çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarının verecek oldukları izinler düzenlenmektedir. 2011 yılı İthalat Rejiminde adet ithalat tebliği bulunmaktadır.

46 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/1 DTM Uluslararası fuar ve sergilerde sergilenen eşya - 2011/2 Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Harp Silahları 2011/3 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyoaktif Maddeler Uygunluk Yazısı 46

47 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/4 Şeker Kurumu Tatlandırıcılar Uygunluk Yazısı 2011/5 Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Haritalar Uygunluk Belgesi 2011/6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Beyaz eşya, elektrikli küçük ev aletleri, torna tezgahı, otomobiller, traktör, kamera, radyo, çocuk arabaları vs. Garanti Belgesi

48 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/7 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Karayolu taşıtları Uygunluk yazısı 2011/8 Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşya Uygunluk Yazısı 2011/9 DTM, Denizcilik Müst. Ulaştırma Bak (Sivil Havacılık GM) Kullanılmış makine (su türbinleri, gaz jeneratörleri, sanayide kullanılan ocaklar, dokuma tezgahları, ATM’ler, paletli traktörler vs.)

49 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/10 DTM, TCMB, SPK Banknotlar, kıymetli evrak, çekler Bazısı için Uygunluk Yazısı (Diğerlerinin ithali belli kurumlara bırakılmış) 2011/11 İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar Uygunluk Yazısı 2011/12 DTM Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojiler -

50 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toluen, white spirit, benzol, iplikler ÇSGB’nin düzenlediği belge 2011/14 Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ozon tabakasını incelten bazı maddeler İzin Yazısı (tebliğ kapsamı bazı eşyanın ithali ise yasaklanmıştır.) 2011/15 DTM İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Azo-boyar maddeler (Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ) elektronik onay kaydı

51 İzin Yazısı (tebliğ kapsamı bazı eşyanın ithali ise yasaklanmıştır.)
İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge 2011/16 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gübreler Uygunluk Yazısı 2011/17 DTM KSS ekinde yer alan kimyasallar İzin Yazısı (tebliğ kapsamı bazı eşyanın ithali ise yasaklanmıştır.) 2011/18 Vergileri V sayılı liste kapsamında askıya alınacak ürünler -

52 İTHALAT TEBLİĞLERİ Tebliğler Yetkili kuruluş Ürün grupları Belge
2011/19 DTM GTS ülkeleri için hassas-hassas olmayan ürünler - 2011/20 Bazı ticaret politikası önlemleri mevzuatına konu eşyanın ithalatının izlenmesi

53 İthalatta Alınan Vergiler ve Diğer Fonlar
Gümrük Vergisi (474 s.Kanun+İRK) Katma Değer Vergisi (3065 s. Kanun) Özel Tüketim Vergisi (petrol ve ürünleri, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, elektronik ve beyaz eşyalar, motorlu taşıtlar vb.) (4760 s. Kanun) Ticaret Politikası Önlemleri Kapsamındaki Mali Yükler Dampinge Karşı Vergi, Ek Mali Yükümlülük vb.

54 İthalatta Alınan Vergiler ve Diğer Fonlar
Diğer Kesintiler Toplu Konut Fonu (İşlenmiş Tarım Ürünleri, Balıkçılık ve Su Ürünleri) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Kabul Kredili, Vadeli Akreditif, Mal Mukabili Ödeme Şeklindeki İthalatta %3) Tütün Fonu Kültür Bakanlığınca yapılan kesinti TRT bandrolü için yapılan kesinti vb. Çevre Katkı Payı Kabul Kredili Ödeme Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. Bu kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatçı veya buna ilaveten ithalatçının bankası tarafından kabul edilmek suretiyle kullanılır. Kabul kredili ödemede taraflara bankalar aracılık ederler ve bunun için komisyon alırlar. Satıcının düzenlediği poliçe sadece alıcı tarafından kabul edilmiş ise "trade acceptance" vardır. Poliçenin bir banka tarafından kabul edilmesi öngörülebilir. Bu durumda banka poliçeyi kabul eder veya ithalatçının kabulüne aval (.(Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.) verebilir. Buna "banker’s acceptance" denilmektedir. Bu ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ithalatçıya karşı ihracatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval vermesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır. Kabul kredili ithalat; vesaik mukabili, akreditifli ve mal mukabili olarak yapılabilir. Vadeli Akreditif Akreditifte ibrazı şart koşulan dökümanların görevli bankaya sunumundan belirli bir gün sonra veya yükleme tarihinden belirli bir gün sonrası için tespit edilen bir tarihte akreditifte belirlenen tutarın ödendiği akreditif çeşidine vadeli akreditif -  deferred payment letter of credit ( L/C ) - denilmektedir. Bu akreditifte red clause akreditif aksine satıcı alıcıya bir finansman olanağı sağlamaktadır. Dolayısı ile bu tip akreditifler de ihracatçı ve ithalatçının karşılıklı güvene sahip olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Vadeli akreditif türünde poliçe kullanılmaz. Mal Mukabili Ödeme İhraç edilen malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen malı devralmasıyla bu malın mülkiyeti değil, ancak zilyedliği kendisine geçer. Malların mülkiyetinin devri ise ancak bu malların devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.

55 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları