Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire Başkanı DTS Genel Müdürlüğü İSTANBUL 19 Nisan 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire Başkanı DTS Genel Müdürlüğü İSTANBUL 19 Nisan 2011."— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire Başkanı DTS Genel Müdürlüğü İSTANBUL 19 Nisan 2011

2 WEB TABANLI (INTERNET) 7/24 KULLANIM SİSTEMİN YAPISI

3 Sistemin Özellikleri KOLAY VE EŞANLI ERİŞİM –Web tabanlı ve 7/24 esasına dayalı –Tek başvuru ve e-haberleşme GÜVENLİ İLETİŞİM / VERİLERİN GİZLİLİĞİ –E-imza ve güncel kayıtlar –Yetkiye/amaca göre erişim GÜMRÜKLERLE ENTEGRASYON –Veri kullanımında standardizasyon –Gümrük idareleriyle veri değişimi TEK PENCERE UYGULAMASI –Aynı ekrandan tüm işlemlerin yapılması –Ön izin/fiili denetim/belge düzenleme v.b.

4 Sistemin İşleyişi 1.YETKİLENDİRME –Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri 2.BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ –Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler 3.GÜMRÜK İŞLEMLERİ –Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

5 Yetkilendirme 1.E-İMZA SERTİFİKASI ALINMASI 2.FİRMALARIN TANIMLANMASI 3.KULLANICI YETKİ BAŞVURUSU 4.BELGELERİN İBRAZI 5.ONAY SÜRECİ 6.GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

6 MEVZUAT –DTS Tebliği: (2010/41) –18/10/2010 tarih ve 27733 sayılı Resmi Gazete AMAÇ –İşlemlerin e-ortamda güvenli bir şekilde yapılması –e-imzanın hukuki olarak ıslak imza niteliği –Aranan belgelerin kaldırılması/azalması SERTİFİKA TEMİNİ –Kamu (TÜBİTAK) ve özel sektör (diğer ESHS) –+ Mobil imza –Mevcut olan nitelikli sertifikalar geçerli! E-İmza = Islak İmza

7 HANGİ FİRMALAR? –DTS Tebliği: (2010/41) kapsamı firmalar NE ZAMAN? –En kısa sürede (mevcut firmalar için) –Pilot uygulamalar öncelikli HANGİ İŞLEMLER? İlk Başvuru Güncelleme (Onay Öncesi) Firma Tanımlaması

8

9

10

11 Firmanın MERKEZ bilgileri girilir Her vergi no için bir giriş yapılır ŞUBE BİLGİLERİ onay işlemleri sonrasında kaydedilir

12 Bilgiler kaydedilir ve E-İMZALANIR.

13 Onay işlemleri öncesinde GÜNCELLEME işlemi yapılabilir.

14 KİMLER? –DTVS’de firmalar adına işlem yapacak temsilciler –Diğer amaçlar (işlemlerin takibi v.b.) NE ZAMAN? –Firma Tanımlanması ile birlikte –Pilot uygulamalar yine öncelikli HANGİ İŞLEMLER? –Firma Tanımlanmasında en az bir kullanıcı için başvuru –Sonraki başvurular (aynı belgeler istenmez) Yetkilendirme Başvurusu

15

16

17 Başvurulacak uygulama DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ olarak seçilir

18 Temsil edilecek her firma için (vergi no ve unvan) ayrı başvuru yapılır Kullanıcı tipi FİRMA olarak belirtilir Yetkilendirme firmanın DTVS’deki tüm işlemlerini kapsar

19 Bilgiler kaydedilir ve E-İMZALANIR.

20 NEREYE? –Firmalar için en uygun Grup Başkanlığı –Sonraki tüm işlemler aynı Grup Başkanlığı nezdinde takip edilmeli HANGİ BELGELER? –İmza Sirküleri, Ticaret Sicili ve Taahhütname (her bir kullanıcı için ayrı ayrı) –Sonradan yapılan başvurularda içeriği aynı belgeler tekrar istenmez Belgelerin İbrazı

21 BELGELERİN KONTROLÜ –Grup Başkanlığına ibraz edilen belgeler kontrol edilir –Onay süreci DTVS’de başlatılır ONAY –DTM-BİM tarafından onay işlemi tamamlanır –Sonuçlar firmaya e-posta ile bildirilir –E-posta ile yapılan bildirimler yasaldır ve sorumluluk firmaya aittir (diğer işlemlerde olduğu gibi) Onay İşlemleri

22 ONAY SONRASINDA DTVS’DE YAPILIR BELGE İBRAZI GEREKTİRMEYEN –Teyit istemeyen bilgiler (adres, yetkili kişi, TKDYB vb) –Ayrıca belge ibrazı gerektirmez BELGE İBRAZI GEREKTİREN –Unvan ve Ticaret Sicili No. değişikliği –DTVS’deki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır –İlgili belge(ler)in güncel hali Grup Başkanlığı’na sunulur Bilgi Güncelleme

23

24

25 E-İMZA ile giriş yapılır

26 DTVS’de adına işlem yapılacak FİRMA seçilir

27 İlgili menüden güncelleme işlemleri yapılır

28 Sistemin İşleyişi 1.YETKİLENDİRME –Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri 2.BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ –Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler 3.GÜMRÜK İŞLEMLERİ –Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

29 Başvuru ve Denetim İşlemleri 1.TÜM BAŞVURULAR –Ön İzin –İthalat Denetimleri –İhracat Denetimleri –İç Piyasa (Pamuk) Denetimleri 2.SORGULAMALAR 3.BİLGİ GÜNCELLEME / ŞUBE KAYITLARI 4.DENETİM BİRİMLERİ İLE İLETİŞİM

30 KAPSAM VE UYGULAMA –Pil ve aküler (DTS: 2011/29) – mevcut durum itibariyle –Belgeler Çevre Bakanlığına ibraz edilir –Başvurular Çevre Bakanlığınca DTVS’de sonuçlandırılır –Kağıt ortamında belge kaldırıldı (e-Çevre Uyum Belgesi) GEÇİCİ HÜKÜMLER (2011) –ÇUB sahibi firmalar DTVS’de başvuru yapar –Başvurular Çevre Bakanlığınca sistemde onaylanır –ÇUB için aranan belgeler tekrar istenmez Ön İzin İşlemleri

31 1 2 3 Ekranda ilgili alanlar doldurulur ve e-imzalanır

32 1 2 3

33 1.AŞAMA: BAŞVURU –Özet Beyan aşaması (Gümrük Mevzuatı hazır değil) –Tescil Öncesi aşaması (Uygulamada) –Gümrük Gözetimi aşaması (Entegrasyon bekleniyor) 2.AŞAMA: RİSK ANALİZİ 3.AŞAMA: FİİLİ DENETİM KARARI 4.AŞAMA: DENETİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 5.AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİNİN İBRAZI İthalat Denetimleri

34 1 2 3 Ekranda ilgili alanlar doldurulur ve e-imzalanır

35 1 2 3

36 1 2

37 1.AŞAMA: BAŞVURU –Kontrol Belgesi –Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi 2.AŞAMA: RİSK ANALİZİ VE TKDYB KONTROLÜ 3.AŞAMA: FİİLİ DENETİM KARARI 4.AŞAMA: DENETİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 5.AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİNİN İBRAZI 6.AŞAMA: DEVİR VE İFRAZ İŞLEMLERİ İhracat Denetimleri

38 Kontrol Belgesi/Devir/İfraz/Ülke Değişikliği işlemleri yapılabilir 1 2 3

39 Sistemin İşleyişi 1.YETKİLENDİRME –Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri 2.BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ –Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler 3.GÜMRÜK İŞLEMLERİ –Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

40 1.AŞAMA: BAŞVURU SONUCU –Doğrudan olumlu sonuçlanan: (Risk Analizi, TKDYB, Muafiyet …) –Fiili denetime tabi olanlar: (Olumlu/olumsuz) 2.AŞAMA: SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ –Olumlu: DTVS üzerinden DTVS Referans No.su üretilir –Olumsuz: DTVS üzerinden gümrüklere ve firmaya yazılı bildirim 3.AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİ = DTVS REFERANS NO –Gümrük Beyannamesi’nin 44 no.lu hanesine beyan edilir 4.AŞAMA: GÜMRÜK BEYANNAMESİ KONTROLÜ Gümrük İşlemleri

41 9.Referans numarası GB’nin ilgili 44 nolu hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez DENETİM İŞLEMLERİ - 5

42 1.www.dtm.gov.tr/E-imza Uygulamaları/Bilgi Hattı/Dış Ticaret Veri Sistemi/Uygulamalar/Dış Ticaret Veri Sistemiwww.dtm.gov.tr/E-imza Uygulamaları/Bilgi Hattı/Dış Ticaret Veri Sistemi/Uygulamalar/Dış Ticaret Veri Sistemi 2.Teknik Soru/Sorunlar/Öneri –Tel: (312) 204 82 15 ve 204 29 76 –E-posta: dtvs@dtm.gov.tr 3.DTS İthalat Tebliğleri (Tarım Ürünleri Hariç) –Tel: (312) 204 80 98 ve 204 75 88 4.DTS İhracat Tebliğleri (Tarım Ürünleri İthalatı dahil) –Tel: (312) 204 80 81 ve 204 80 77 İletişim


"DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire Başkanı DTS Genel Müdürlüğü İSTANBUL 19 Nisan 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları