Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ
Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire Başkanı DTS Genel Müdürlüğü İSTANBUL 19 Nisan 2011

2 WEB TABANLI (INTERNET) 7/24 KULLANIM SİSTEMİN YAPISI

3 Sistemin Özellikleri KOLAY VE EŞANLI ERİŞİM
Web tabanlı ve 7/24 esasına dayalı Tek başvuru ve e-haberleşme GÜVENLİ İLETİŞİM / VERİLERİN GİZLİLİĞİ E-imza ve güncel kayıtlar Yetkiye/amaca göre erişim GÜMRÜKLERLE ENTEGRASYON Veri kullanımında standardizasyon Gümrük idareleriyle veri değişimi TEK PENCERE UYGULAMASI Aynı ekrandan tüm işlemlerin yapılması Ön izin/fiili denetim/belge düzenleme v.b.

4 Sistemin İşleyişi YETKİLENDİRME BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ
Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler GÜMRÜK İŞLEMLERİ Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

5 Yetkilendirme E-İMZA SERTİFİKASI ALINMASI FİRMALARIN TANIMLANMASI
KULLANICI YETKİ BAŞVURUSU BELGELERİN İBRAZI ONAY SÜRECİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

6 E-İmza = Islak İmza MEVZUAT AMAÇ SERTİFİKA TEMİNİ
DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete AMAÇ İşlemlerin e-ortamda güvenli bir şekilde yapılması e-imzanın hukuki olarak ıslak imza niteliği Aranan belgelerin kaldırılması/azalması SERTİFİKA TEMİNİ Kamu (TÜBİTAK) ve özel sektör (diğer ESHS) + Mobil imza Mevcut olan nitelikli sertifikalar geçerli!

7 Firma Tanımlaması HANGİ FİRMALAR? NE ZAMAN? HANGİ İŞLEMLER?
DTS Tebliği: (2010/41) kapsamı firmalar NE ZAMAN? En kısa sürede (mevcut firmalar için) Pilot uygulamalar öncelikli HANGİ İŞLEMLER? İlk Başvuru Güncelleme (Onay Öncesi)

8

9

10

11 Firmanın MERKEZ bilgileri girilir
Her vergi no için bir giriş yapılır ŞUBE BİLGİLERİ onay işlemleri sonrasında kaydedilir

12 Bilgiler kaydedilir ve
E-İMZALANIR.

13 Onay işlemleri öncesinde GÜNCELLEME işlemi yapılabilir.

14 Yetkilendirme Başvurusu
KİMLER? DTVS’de firmalar adına işlem yapacak temsilciler Diğer amaçlar (işlemlerin takibi v.b.) NE ZAMAN? Firma Tanımlanması ile birlikte Pilot uygulamalar yine öncelikli HANGİ İŞLEMLER? Firma Tanımlanmasında en az bir kullanıcı için başvuru Sonraki başvurular (aynı belgeler istenmez)

15

16

17 Başvurulacak uygulama DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ olarak seçilir

18 Temsil edilecek her firma için (vergi no ve unvan) ayrı başvuru yapılır
Kullanıcı tipi FİRMA olarak belirtilir Yetkilendirme firmanın DTVS’deki tüm işlemlerini kapsar

19 Bilgiler kaydedilir ve
E-İMZALANIR.

20 Belgelerin İbrazı NEREYE? HANGİ BELGELER?
Firmalar için en uygun Grup Başkanlığı Sonraki tüm işlemler aynı Grup Başkanlığı nezdinde takip edilmeli HANGİ BELGELER? İmza Sirküleri, Ticaret Sicili ve Taahhütname (her bir kullanıcı için ayrı ayrı) Sonradan yapılan başvurularda içeriği aynı belgeler tekrar istenmez

21 Onay İşlemleri BELGELERİN KONTROLÜ ONAY
Grup Başkanlığına ibraz edilen belgeler kontrol edilir Onay süreci DTVS’de başlatılır ONAY DTM-BİM tarafından onay işlemi tamamlanır Sonuçlar firmaya e-posta ile bildirilir E-posta ile yapılan bildirimler yasaldır ve sorumluluk firmaya aittir (diğer işlemlerde olduğu gibi)

22 Bilgi Güncelleme ONAY SONRASINDA DTVS’DE YAPILIR
BELGE İBRAZI GEREKTİRMEYEN Teyit istemeyen bilgiler (adres, yetkili kişi, TKDYB vb) Ayrıca belge ibrazı gerektirmez BELGE İBRAZI GEREKTİREN Unvan ve Ticaret Sicili No. değişikliği DTVS’deki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır İlgili belge(ler)in güncel hali Grup Başkanlığı’na sunulur

23

24

25 E-İMZA ile giriş yapılır

26 DTVS’de adına işlem yapılacak FİRMA seçilir

27 İlgili menüden güncelleme işlemleri yapılır

28 Sistemin İşleyişi YETKİLENDİRME BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ
Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler GÜMRÜK İŞLEMLERİ Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

29 Başvuru ve Denetim İşlemleri
TÜM BAŞVURULAR Ön İzin İthalat Denetimleri İhracat Denetimleri İç Piyasa (Pamuk) Denetimleri SORGULAMALAR BİLGİ GÜNCELLEME / ŞUBE KAYITLARI DENETİM BİRİMLERİ İLE İLETİŞİM

30 Ön İzin İşlemleri KAPSAM VE UYGULAMA GEÇİCİ HÜKÜMLER (2011)
Pil ve aküler (DTS: 2011/29) – mevcut durum itibariyle Belgeler Çevre Bakanlığına ibraz edilir Başvurular Çevre Bakanlığınca DTVS’de sonuçlandırılır Kağıt ortamında belge kaldırıldı (e-Çevre Uyum Belgesi) GEÇİCİ HÜKÜMLER (2011) ÇUB sahibi firmalar DTVS’de başvuru yapar Başvurular Çevre Bakanlığınca sistemde onaylanır ÇUB için aranan belgeler tekrar istenmez

31 Ekranda ilgili alanlar doldurulur ve e-imzalanır
1 3 2

32 1 2 3

33 İthalat Denetimleri AŞAMA: BAŞVURU AŞAMA: RİSK ANALİZİ
Özet Beyan aşaması (Gümrük Mevzuatı hazır değil) Tescil Öncesi aşaması (Uygulamada) Gümrük Gözetimi aşaması (Entegrasyon bekleniyor) AŞAMA: RİSK ANALİZİ AŞAMA: FİİLİ DENETİM KARARI AŞAMA: DENETİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİNİN İBRAZI

34 Ekranda ilgili alanlar doldurulur ve e-imzalanır
1 2 3

35 1 2 3

36 1 2

37 İhracat Denetimleri AŞAMA: BAŞVURU
Kontrol Belgesi Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi AŞAMA: RİSK ANALİZİ VE TKDYB KONTROLÜ AŞAMA: FİİLİ DENETİM KARARI AŞAMA: DENETİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİNİN İBRAZI AŞAMA: DEVİR VE İFRAZ İŞLEMLERİ

38 Kontrol Belgesi/Devir/İfraz/Ülke Değişikliği işlemleri yapılabilir
1 2 3

39 Sistemin İşleyişi YETKİLENDİRME BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ
Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler GÜMRÜK İŞLEMLERİ Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

40 Gümrük İşlemleri AŞAMA: BAŞVURU SONUCU Doğrudan olumlu sonuçlanan: (Risk Analizi, TKDYB, Muafiyet …) Fiili denetime tabi olanlar: (Olumlu/olumsuz) AŞAMA: SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ Olumlu: DTVS üzerinden DTVS Referans No.su üretilir Olumsuz: DTVS üzerinden gümrüklere ve firmaya yazılı bildirim AŞAMA: E-UYGUNLUK BELGESİ = DTVS REFERANS NO Gümrük Beyannamesi’nin 44 no.lu hanesine beyan edilir AŞAMA: GÜMRÜK BEYANNAMESİ KONTROLÜ

41 DENETİM İŞLEMLERİ - 5 Referans numarası GB’nin ilgili 44 nolu hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez

42 İletişim Uygulamaları/Bilgi Hattı/Dış Ticaret Veri Sistemi/Uygulamalar/Dış Ticaret Veri Sistemi Teknik Soru/Sorunlar/Öneri Tel: (312) ve E-posta: DTS İthalat Tebliğleri (Tarım Ürünleri Hariç) Tel: (312) ve DTS İhracat Tebliğleri (Tarım Ürünleri İthalatı dahil) Tel: (312) ve


"DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları