Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ (KPS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ (KPS)"— Sunum transkripti:

1 KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ (KPS)
Mustafa ÖZTAŞ KPS Şube Md ( )

2 KPS NEDİR? NVİ Genel Müdürlüğünce MERNİS veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan ve sınırlandırılmış bilgiler içeren aile kütüğü kayıtlarının (KPS veri tabanı); alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, on-line paylaşılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

3 KPS VERİ TABANINDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
KPS veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: Kişi Bilgileri Nüfus Cüzdanı Bilgileri Nüfus Olay Bilgileri Ulusal Adres Veri Tabanında Yer Alan Bilgiler İstatistik Bilgileri Bu bilgiler, MERNİS veri tabanındaki değişiklikler anlık olarak KPS veritabanına aktarılarak güncellenmektedir. Bu veriler, aile kütüklerindeki kayıtlar gibi hukuken geçerli temel resmi bilgilerdir.

4 HANGİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR? (Mevzuat)
KPS veri tabanındaki bilgiler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anılan Kanun ve KPS Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere göre yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, kurumlar ile paylaşılmaktadır.

5 Nüfus Hizmetleri Kanunu KPS’yi hukuken kurar (Md.44/2)
Paylaşım esaslarını belirler (Md.45/1,45/2, 45/3, 45/4) Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Paylaşım esaslarını yineler (Md.7/2,3,6) Paylaşım usullerini düzenler (Md.7/1, 9/1, 9/2, 9/3)

6 Başbakanlık Genelgesi (2008/8 sayılı)
Kamu kurumları için KPS kullanımını zorunlu kılar (Md.1,2) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Tüm kamu kurumları için basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esasını getirir (Md.4/1) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden istenmeyeceği (ancak bunlara kolayca erişim için gerekli bilgilerin istenebileceği) kuralını getirerek kamu kurumlarının KPS’yi kullanma zorunluluğunu dolaylı olarak teyit eder (Md.8/1-e)

7 PAYLAŞIM ESASLARI NEDİR?
KPS veri tabanında tutulan bilgiler, bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kurumların hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kamu kurumları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların paylaşımına açılabilir (5490 Md. 45/1) KPS veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma verilemez. Kurumlar kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler (5490 Md. 45/2)

8 Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz; ilgilisi dışında kimseye veremez (gizlilik ilkesi). Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder (5490 Md. 45/3) KPS’den elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır (5490 Md. 45/4)

9 KPS’YE BAĞLANTI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? (Usuller)
KPS’den yararlanmak isteyen kurumlar, talep edilen bilgilerin kullanılma gerekçesi ve yasal dayanağını belirterek Bakanlığa yazılı olarak başvururlar (KPS Yön. Md. 7/1) Kurumların KPS veri tabanından hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri (KPS servisleri) yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir/ idari yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/1) Kurumlar ve yapılan anlaşmalarla kendilerine yetki verilen KPS servisleri sistemde tanımlanır /teknik yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/2)

10 Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilerek KPS’ye erişimi sağlanır (KPS Yön. Md. 9/3) KPS’ye bağlanan kurumlar bu hizmeti kendi (kurumsal ağları üzerinden) yasal bünyelerindeki taşra teşkilatları veya şubelerinde de sağlar (KPS Yön. Md. 17/2)

11 KPS servisleri belirlenir.
Başvuru HAYIR EVET Kurum ücretli mi? Gn.Md.Onay Bakan Onay KPS servisleri belirlenir. İkili anlaşma imzalanır. Kurum ve KPS servisleri sistemde tanımlanır. Kullanıcı adı ve şifre verilir. KPS’ye erişim sağlanır.

12 GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?
KPS güvenliği, uluslararası bir güvenlik standardı olan SSL (Secure Sockets Layer/özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı) kurularak sağlanmaktadır. Bu özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı; Kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifrenin, Kullanıcının yaptığı sorguların, Kullanıcıya verilen yanıtların, üçüncü şahıslardan gizliliğini sağlamaktadır. SSL bağlantısına ek olarak, her kuruma sisteme giriş yapabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre verilmektedir.

13 SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPS’den iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir. Web Sayfaları Kurum kullanıcıları, hazırlanmış KPS Web sayfalarına girerek ve mevcut menüleri kullanarak sorgulama yapabilmekte ve yazıcıdan ilgili dökümleri alabilmektedir.

14 Web Servisleri (XML Altyapısı)
Kurumlar, kendi yazılımlarına yapacakları ekler veya geliştirecekleri yeni yazılımlar ile herhangi bir uygulama içerisinden KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilmektedir.

15 YAPILAN SORGULAMALAR İZLENİYORMU?
KPS’den yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı ve yapılan sorgulama bilgileri (sorgu ve sonucu) geri izleme bilgisi olarak tutulur ve 15 yıl süreyle saklanır. İzleme bilgileri sorgulanılarak KPS’den yapılan işlemler takip edilir.

16 HANGİ KURUMLAR NASIL ÜCRETLENDİRİLİYOR?
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan) ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurumları ve diğer kişilerden KPS’ de yer alan bilgilerin paylaşılması karşılığında katılma payı alınır. Katılma payı, KPS’den yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve kurumumuz kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

17 Kurumlar KPS ile çevrimiçi (online) sorgulama yaparak;
NEDEN KPS? NVİ Genel Müdürlüğünden veya nüfus müdürlüklerinden yazışmalar ile alınan bilgiler veya vatandaşlardan istenen belgeler; hızlı, güvenli ve güncel bir şekilde elektronik ortamda sistemden alınabilmektedir. Kurumlar KPS ile çevrimiçi (online) sorgulama yaparak; Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik doğrulaması yapabilmekte, Kurum uygulamasında doldurulması gereken alanları KPS’ den alınan veriler ile otomatik olarak doldurabilmekte, Yazışmalar ile alınan bilgilerin tek tek işlenmesi yerine, hazırlanacak uygulamalar ile toplu olarak işleyebilmekte, Kendi verilerinde eksik olan T.C. Kimlik Numaralarını tamamlayarak farklı kurumlarda bulunan tek kişiye ait bilgiler arasında bağlantı kurabilmektedir.

18 Genel yarar olarak KPS;
Kamu kurum ve kuruluşlarının entegre bir e-hizmet yapısına ulaşmalarını kolaylaştırarak ülkemizin e-dönüşüm hızına katkı sağlamaktadır. Zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu yaratmaktadır. Kırtasiyeciliği azaltarak vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve basitleştirilmiş bir şekilde hizmet sunumu getirmektedir.

19 KPS ' ye Bağlı Kurum Sayısı
RAKAMLAR NE DİYOR? KPS ' ye Bağlı Kurum Sayısı Ücretsiz 2216 Ücretli 495 Toplam 2711 Kurum Toplam Sayı Bağlanan Sayısı Valilik 81 77 Kaymakamlık 973 445 İl Özel İdaresi 71 Belediye 3156 1808

20

21 Sorgu Sayısı Aylık Orta. Günlük Orta. 2005 56.545.082 4.712.090
2006 2007 2008 2009 TOPLAM

22 TEŞEKKÜR EDERİM


"KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ (KPS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları