Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bİlgİ Sİstemlerİ Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins. Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı

2 » GÜNDEM » » » » » Kurumun tarihçesi, Teşkilat yapısı ve görevleri
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) Adres Kayıt Sistemi (AKS) Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins. Diğer Projeler

3 » Bakanlık Teşkilat Yapısı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gen.Müd İller İdaresi Gen.Müd KİHBİ Daire Başk. Mahalli İdareler Gen.Müd Dış İlişkiler ve AB Dairesi Gen.Müd Dernekler Dairesi Başk. Anahizmet Birimleri Yardımcı Birimler Sürekli Kurullar Bağlı Kurumlar Denetim ve Danışma Birimleri İlgili Kuruluşlar Kefalet Sandığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşv. AREM Bakanlık Müşavirliği Hukuk Teftiş Kurulu Başk. Strateji Geliştirme Toplumla İlişkiler İç Denetim Birimi Personel Gen.Müd İdari ve Mali İşler Dairesi Başk. Eğitim Bilgi İşlem Kaçakçılık İsth. Koord. Kurulu Merkez Valileri Encümeni Emniyet Genel Müd. Jandarma Genel Komt. Sahil Güvenlik Komt. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

4 » Kurumumuz Teşkilat Yapısı
GENEL MÜDÜRLÜK Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Nüfus İstatistikleri Daire Bşk. Nüfus Hizmetleri Daire Bşk. Personel ve Mali İşler Daire Bşk. Adres Daire Bşk. İl Nüfus Müdürlükleri İlçe Nüfus Müdürlükleri Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins. Vatandaşlık Hizmetleri Daire Bşk. Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. Arşiv Daire Bşk. İdari Hizmetler Daire Bşk.

5 » Genel Müdürlük Görevleri
Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları yapmak, Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, aile ve hayat istatistiklerini üretmek, Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

6 » Genel Müdürlük Görevleri
Vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi ile göçmenlere dair işlemleri yürütmek, Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde, uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

7 » Genel Müdürlüğün Tarihçesi
1884 Yılında Dahiliye Nezaretine (İçişleri Bakanlığı) bağlı olarak Nüfusu Umumiye Müdüriyeti (Nüfus Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. Genel Müdürlüğün görevleri 1914 yılında çıkartılan “Sicilli Nüfus İdarelerinin Teşkilatı ile Memurlarının Vezaifini Mübeyyin Nizamnamesi” ile düzenlenmiştir. 1930 yılında 1624 sayılı “Dahiliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun”un 8. maddesi ile Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

8 » Genel Müdürlüğün Tarihçesi
1 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1587 sayılı “Nüfus Kanunu” ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nın bağlı bir birimi statüsüne getirilmiştir. 3152 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu” ile de İçişleri Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri olmuştur. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

9 » Nüfus Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
Nüfus hizmetleri, ahvali şahsiye ve vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesine, geliştirilmesine ve politikaların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin tümünden meydana gelir. Nüfus kütükleri, Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar, kişinin kimliği, medeni hali ve aile bağlarının belirlenmesinde, iktisadi, sosyal ve güvenlikle ilgili her türlü plan ve programların yapılışında temel resmi belgeler olduğu için Devletin sosyal bakımdan alt yapısını oluşturmakta ve kamu düzeni açısından büyük önem taşımaktadır. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

10 Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi MERNİS
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

11 » Mernis nedir ? Nüfus hizmetlerini çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulan ve kısaca MERNİS olarak ifade edilen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi; Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü olarak değerlendirilmesine ve nüfus hizmetlerinin bu esaslara göre yeniden düzenlenmesine yönelik bir projedir. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

12 Kişilere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmesi,
» Mernis’ in Amaçları Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veri tabanının oluşturulması, Kişilere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmesi, Kolay taşınabilir, taklit edilemez, çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi, Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması, Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarının istifadesine sunulması. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

13 » Mernis nasıl hayata geçti ?
1971 1587 sayılı yasa ile MERNİS projesi fikri doğdu. 1976 DPT tarafından projelendirildi. 1980 Proje ODTÜ’ye verildi, Veri giriş programları hazırlandı, İlçelerden gelen veriler sisteme aktarıldı, İlçelerden posta ile düzenli veri akışı sağlanıp merkezdeki bilgiler güncel tutulmaya çalışıldı. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

14 » Mernis nasıl hayata geçti ?
1990 Merkezi yapıda, çevrimiçi çalışabilecek ilk nüfus veri tabanı kurularak nüfus uygulama yazılımı hazırlandı. 1992 Unisys Mapper yazılım geliştirme aracı ile uygulamalar istemci/sunucu mimarisinde yazıldı ve Ürgüp ilçesinde kullanılmaya başlandı. Ürgüp’te başarılı olan uygulama 1997 yılına kadar yaklaşık 40 ilçeye yaygınlaştırıldı. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

15 » Mernis nasıl hayata geçti ?
1997 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı (UNDP) ile bir yönetim destek anlaşması yapılarak MERNİS projesine hız verildi. Tüm ilçelere bilgisayarlar, veri tabanları ve yerel alan ağı altyapısı kuruldu. İlçeler bağımsız olarak işlemlerini bilgisayarda yapabilir duruma geldi. 1998 Nüfus işlemlerinin daha detaylı ve kontrollü yapılmasını sağlayacak ve çevrimiçi çalışabilecek yeni yazılım çalışmaları başlatıldı, bu çalışmalar iki yıl içinde tamamlandı. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

16 » Mernis nasıl hayata geçti ?
2000 Hazırlanan yeni yazılım tüm ilçelere yaygınlaştırıldı, 28 Ekim 2000 tarihinde tüm ülkede aynı anda T.C. Kimlik Numarası verme işlemi gerçekleştirildi. 2002 Tüm il ve ilçeleri kapsayan Geniş Alan Ağı (WAN) kuruldu, Dağıtık mimari yapısı benimsenerek, nüfus işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

17 » Mernis nasıl hayata geçti ?
2007 Merkezi mimari yapısına geçildi ve ilçelerde (923) yer alan sunucular kaldırıldı. Bu sayede tüm nüfus işlemleri tek bir veritabanına çevrimiçi olarak kaydedilir hale getirildi. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

18 » Operasyon İşlem Sayıları 2010
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

19 » Toplam işlem sayıları 2010
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

20 » Mernis Arayüzleri Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

21 » T.C. Kimlik numarası nedir ?
Bilgi içermeyen 11 haneli bir sayıdan oluşmaktadır. Bu sayının son iki rakamı sağlama alanıdır, Aile içindeki kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşına bir kimlik numarası verilir, Kimlik Numarası özel bilgiler içermez, Elektronik ortamda otomatik olarak verilir, Kimlik numarası değiştirilemez. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

22 » T.C. Kimlik numarasının hedefleri
Her vatandaşın nüfus, vergi, sağlık, askerlik, sosyal güvenlik vb. alanlarda tutulacak bilgilerine tek numara aracılığıyla ulaşılmasına imkan sağlamak, Bilgi tekrarını, ortaya çıkabilecek karışıklıkları ve sahteciliği önlemek, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile iki farklı yerdeki bilgilerin birleştirilebilmesini sağlamak, Vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, Hizmetin hatasız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

23 Kimlik Paylaşımı Sistemi KPS
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

24 » KPS nedir ? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine, KPS Veri Tabanından elektronik ortamda güncel bir şekilde çevrimiçi olarak kurumların erişimini sağlayan projedir. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

25 » KPS’ nin amaçları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde tutulan kişiye ait nüfus ve adres bilgilerinin ihtiyaç duyan kurumların istifadesine sunulması. Kamu hizmet kalitesinin arttırılması Bürokrasinin azaltılması. (Kurumlar arasındaki yazışma trafiğinin ortadan kaldırılması, işlemlerin hızlanması) Kurum ve vatandaş memnuniyeti ile şeffaflığın sağlanması. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

26 » KPS’ nin işlevi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yazışmalar ile alınan bilgiler elektronik ortamda alınmaktadır. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

27 » KPS’ nin işlevi Çevrimiçi (on-line) sorgulama yapılabilmekte,
Kurumların kendi uygulamalarına yaptıkları ekler ile, Çevrimiçi (on-line) sorgulama yapılabilmekte, Beyan edilen kimlik ve nüfus olay bilgilerinin doğruluğu kontrol edebilmekte, Kurum uygulamasında doldurulması gereken alanlar KPS’ den alınan veriler ile otomatik olarak doldurulabilmekte, Yazışmalar ile alınan bilgilerin tek tek işlenmesi yerine, hazırlanacak uygulamalar ile toplu olarak işlenebilmesi sağlanmaktadır. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

28 » Sorgulama Hizmetleri
Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir. Web Sayfaları Kurum ve kuruluş kullanıcıları KPS Web sayfalarına girerek sorgulama yapabilmekte ve yazıcıdan ilgili dökümleri alabilmektedir. Web Servisleri (XML Altyapısı) Kurum ve kuruluşlar kendi uygulamalarına yapacakları ekler veya kendi geliştirecekleri uygulamalar ile KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilmektedir. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

29 » KPS Web Sayfaları Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

30 » KPS Web Sayfaları Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

31 » KPS Web Servisleri (XML)
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

32 » Sunulan Hizmetler KPS üzerinden temel olarak;
T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama, Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama, Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği sorgulama, Adres bilgisi sorgulama hizmetleri sunulmaktadır. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

33 » Sunulan Hizmetler Temel sorgulamalara ek olarak;
Kişi Listesi Sorgulama İl Listesi Sorgulama Nüfus Cüzdanı Doğrulama İlçe Listesi Sorgulama Kayıp Nüfus Cüzdanı Sorgulama Cilt Kodu Sorgulama Nüfus Olay Listesi Sorgulama Cilt Adı Sorgulama Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins. Evlenme Bilgileri Sorgulama Adres Bilgileri Değişenleri Sorgulama Kimlik Bilgileri Değişenler Listesi Sorgulama İstatistik Sorgulamaları

34 » Yönlendirme ve Geri İzleme
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KPS’ nden hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşlar arasında ikili anlaşma düzenlenmektedir. Bu protokolün yetkilendirme bölümünde, kurum ve kuruluşların Hangi sorgulamaları yapabileceği, Bu sorgulamalar sayesinde hangi bilgilere ulaşabileceği, yer almaktadır. KPS kapsamında yapılan her türlü işlemin geri izleme (log) bilgisi tutulmaktadır. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

35 » Kazanımlar Kurumlar için uzun bir süreç olan kimlik doğrulama ve güncel veri alma süreci saniyeler seviyesine inmiştir. E-devletin temel prensiplerinden biri olan kurumlar arası çevrimiçi bilgi paylaşımı ülkemiz açısından ilk defa KPS tarafından hayata geçirilmiştir. Farklı işletim sistemi ve farklı uygulama geliştirme araçları ile geliştirilmiş yazılımlara sahip kurumlar arasında ilave bir yatırıma ihtiyaç kalmaksızın veri paylaşımı sağlanmıştır. Kurumlarca nüfusa ilişkin olarak vatandaşlardan belge talep etme işlemi tarihe kavuşmuştur. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

36 » Bağlı Kurum Sayıları 3.205 GENEL TOPLAM : KURUM TİPİ SAYI KURUM TİPİ
VALİLİK 62 410 81 66 16 1772 55 ÜNİVERSİTE 100 136 29 90 127 261 HASTANE KAYMAKAMLIK İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜD. ASKERİ SAVCILIK ZİRAAT ODASI İL ÖZEL İDARESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÜCRETSİZ KURUMLAR BELEDİYE ÜCRETLİ KURUMLAR Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins. BANKA GENEL TOPLAM : 3.205

37 » Yıllara Göre Kullanım Sayıları
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

38 Adres Kayıt Sistemi AKS
Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

39 » AKS Nedir? 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan; Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulmasını sağlayan projedir. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

40 » AKS ‘ nin amaçları Kaynakların etkin kullanılması,
Hızlı ve verimli kamu hizmetinin sağlanması, Ülke genelinde tek tip adres bilgisinin oluşturulması, Anlık nüfus sayımı yapılabilmesi, Güvenilir istatistiki bilgi elde edilmesi Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

41 » AKS ‘ nin İşlevi Adres Bileşenlerinin;
- Ülke genelinde standart bir yapıya kavuşturulması, - Sürekli güncelliğinin sağlanması. Kişilerin; - Adres bileşenleri ile eşleştirilerek yerleşim yeri adreslerinin kayda geçirilmesi, Adres Bileşenleri ve Yerleşim Yeri Adreslerinin; - Kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi paylaşılmasının sağlanması. Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

42 » Sunulan İşlevler ve Kullanıcı Grupları
>> NUMARATAJ Belediye İl Özel İdareleri Organize Sanayi Bölgeleri >> ADRES BİLDİRİM ŞEKLİ Şahsen Posta Elektronik İmza >> ADRES DOĞRULAMASI Muhtarlar Kolluk Makamı >> ADRES BİLDİRİMİ Nüfus Müdlükleri Adrese Dayalı Hizmet veren Kurumlar Yönetici, Müstakil Konut Sahipleri >> PAYLAŞIM Ulusal Adres Veritabanı Tüm Kurumlar Yerleşim Yeri Adres Bilgileri Kamu Kurumları Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

43 MERNİS KPS AKS FKM Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.

44 TEŞEKKÜRLER Contrasting title slide to the rest of the content to draw audiences attention to presentation when it begins.


"Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları