Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Yıldız Balatürk Erkan-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Bilgi Üniversitesi- İstanbul

2 İçerik Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Kanun Tasarısının bankalar ile ilişkisinin açıklanması TBB üyesi bankaların ortak çalışması sonucu ortaya çıkan görüşlerin ve değerlendirmelerin iletilmesi

3 KANUN BANKALARI NEDEN DOĞRUDAN ETKİLİYOR?

4 Bankaların sorumlulukları, yükümlülükleri
Kanunun ikinci bölümünde içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumlulukları, yükümlülükleri, denetimleri düzenlenmekte İçerik, yer ve/veya erişim sağlayıcı hizmeti veren bankalar da düzenlemeye tabii

5 İçerik Sağlayıcılar(1)
Bilişim ağı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi Türkiye de faaliyet gösteren tüm bankalar birer içerik sağlayıcı, Her birinin web sayfası mevcut (*) Internet Bankacılığı hizmeti yaygın *Bilgi BDDK web sayfasından alınmıştır.

6 İçerik Sağlayıcılar (2)
Bilişim ağı üzerinde kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu Hizmet satımına yönelik içerik varsa Özel bilgilendirme yükümlülüğü maddesine tabii

7 Internet Bankacılığı Müşteri Sayıları

8 Internet Bankacılığı Finansal İşlemler

9 Erişim Sağlayıcılar (1)
Kullanıcılarına herkese açık bilişim ağına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişiler Trafik bilgilerini yönetmelikte belirtilecek süre kadar saklamakla yükümlü

10 Erişim Sağlayıcılar (2)
İçerik sağlayıcılar ile ilgili bilgileri tutmakla yükümlü İçeriklerin bütünlüğünden ve gizliliğinin sağlanmasından sorumlu Telekomünikasyon Kurumunun denetimine tabii

11 Yer Sağlayıcılar Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler İçerik sağlayıcılar ile ilgili bilgileri tutmakla yükümlü Bilgilerin korunmasından da sorumlu olmalı

12 Erişim/Yer/İçerik Sağlayıcı Bankalar
Hukuka aykırı içeriğinin düzeltilmesinden veya engellenmesinden içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı hizmeti veren bankalar sorumlu

13 Bilişim Suçları Kanunun , düzenlenmekte
3. Bölümünde Bilgilerin Gizliliği, Bütünlüğü ve Elde Edilmesine İlişkin Suçlar 4. Bölümünde Bilişim Sistemiyle Bağlantılı Suçlar düzenlenmekte

14 Banka Bilişim Sistemleri ile İlgili Suçlar(1)
Banka bilişim sistemlerine girilmesi Banka ve müşteri bilgilerini elde etme Verilere, sistemlere müdahale Verilerin başkalarına iletilmesi Hukuka aykırı programlar Sahte belge düzenleme

15 Banka Bilişim Sistemleri ile İlgili Suçlar(2)
Banka sistemlerinden, verilerinden yarar sağlama Banka isimlerini kullanarak bilgi toplama Banka sitelerini taklit ederek halkı yanıltma Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

16 Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri
Kanunun 6. Bölümü Soruşturma ve Kovuşturma Usullerini içermekte Bilişim suçlarında görevli mahkemeler ve yargılama usulü anlatılmakta Yasadışı, asılsız içeriğe erişimin hukuki olarak nasıl engelleneceği belirtilmekte

17 ÜYESİ BANKALARIN GÖRÜŞ ve
KANUN MADDELERİ ile İLGİLİ TBB ÜYESİ BANKALARIN GÖRÜŞ ve DEĞERLENDİRMELERİ

18 Madde 2: Tanımlar “Elektronik mühür” Madde 2’de tanımlanmış ancak Kanun Tasarısının diğer maddelerinde yer almamakta “Bilgisayar” kelimesi yerine Bilişim Cihazı kullanılmalı “İzleme” tanımı kurumlarda görevi icabı izleme yapan kişileri kapsam dışı bırakmalı

19 Madde 6: Özel bilgilendirme yükümlülüğü
Bankalara bağlı olmayan ve piyasa koşullarına göre her an değişen piyasa bilgilerinin geçerlilik süresinin önceden bilinmesi mümkün değil e) bendi icap ve fiyatların geçerlilik süresine ilişkin bankalar ve kredi kuruluşları açısından bir istisna getirilmeli

20 Madde 7: İçerik sağlayıcının sorumlulukları
İçerik sağlayıcının sorumluluklarının yanısıra yükümlülükleri de belirtilmeli Yükümlülükleri arasında içerik sağlayıcının yer sağlayıcısına ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesi için hizmet aldığı yer sağlayıcıya ilişkin iletişim bilgilerini içeriklerinde bulundurmalı

21 Madde 9- Erişim sağlayıcının yükümlülükleri
Trafik bilgilerini saklama süresi dava açılma süreci ve soruşturma süresi göz önüne alınarak arttırılmalı 6 ay ile 2 yıl  3 yıl ile 5 yıl Erişim sağlayıcıların 7/24 hizmet vermesi garanti altına alınabilmeli

22 Madde 11: Bilgilerin Korunması
Bilgilerin korunmasında Erişim sağlayıcının sorumlulukları belirtilmekte 11. maddede “Yer sağlayıcının” da sorumlulukları belirlenerek belirtilmeli

23 Madde13:İçeriğin düzeltilmesi, erişimin engellenmesi (1)
Erişimin hızlı bir şekilde engellenebilmesi için 1. fıkradaki kademeli başvuru sistemi yerine seçenekli bir sistem benimsenmeli Sadece yazılı değil Elektronik imzalı belge ile başvuru yapılabilmeli Elektronik imzalı belge tanımı 2. Maddede yer alan tanımlara eklenmeli

24 Madde13:İçeriğin düzeltilmesi, erişimin engellenmesi (2)
Süreler ile ilgili düzenlemeler Erişim/yer/içerik sağlayıcının cevap verme süresi 3 gün  24 saat Sulh ceza hakimin karar verme süresi 3 gün 24 saat İtiraz merciinin karar verme süresi İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi süresi 48saat 24 saat

25 Madde 19: Bilişim ortamında yarar sağlamak
19 madde TCK’da kaldırılması öngörülen 244/4 maddesi TCK’ya eşdeğer olacak şekilde bilişim ortamında yarar sağlamak suçunun ceza süresi 5 yıl  6 yıl

26 Madde 20: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Madde bilişim suçlarına özgü değil 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa eklenmeli

27 Madde 28: İdari Para Cezaları
11. Maddede bilgilerin korunmasına yönelik erişim sağlayıcının sorumlulukları belirtilmiş ancak bu maddeye aykırı davranışın müeyyidesi taslak içerisinde yer almamakta 28. maddeye 11. maddeye ilişkin idari para cezası eklenmeli

28 Madde 29: Erişimin Engellenmesi
Erişimin engellenmesi için başvuru aşamasında kademeli sistem kararın uygulanmasını zorlaştırır, geciktirir Kademeli sistem yerine ilgili tüm taraflara tebliğ edilmeli

29 Genel Değerlendirme Kanunun en kısa zamanda kanundan direkt etkilenecek kurumların görüşlerinin alınması ile çıkarılması gerektiğine inanıyoruz

30 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları