Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 10.02.2007 Bilgi Üniversitesi- İstanbul TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 10.02.2007 Bilgi Üniversitesi- İstanbul TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 10.02.2007 Bilgi Üniversitesi- İstanbul TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Yıldız Balatürk Erkan-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

2 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 2 İçerik •Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Kanun Tasarısının bankalar ile ilişkisinin açıklanması •TBB üyesi bankaların ortak çalışması sonucu ortaya çıkan görüşlerin ve değerlendirmelerin iletilmesi

3 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 3 KANUN BANKALARI NEDEN DOĞRUDAN ETKİLİYOR?

4 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 4 Bankaların sorumlulukları, yükümlülükleri •Kanunun ikinci bölümünde içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumlulukları, yükümlülükleri, denetimleri düzenlenmekte •İçerik, yer ve/veya erişim sağlayıcı hizmeti veren bankalar da düzenlemeye tabii

5 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 5 İçerik Sağlayıcılar(1) •Bilişim ağı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi •Türkiye de faaliyet gösteren tüm bankalar birer içerik sağlayıcı, –Her birinin web sayfası mevcut (*) –Internet Bankacılığı hizmeti yaygın *Bilgi BDDK web sayfasından alınmıştır.

6 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 6 İçerik Sağlayıcılar (2) •Bilişim ağı üzerinde kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu •Hizmet satımına yönelik içerik varsa –Özel bilgilendirme yükümlülüğü maddesine tabii

7 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 7 Internet Bankacılığı Müşteri Sayıları

8 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 8 Internet Bankacılığı Finansal İşlemler

9 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 9 Erişim Sağlayıcılar (1) •Kullanıcılarına herkese açık bilişim ağına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişiler •Trafik bilgilerini yönetmelikte belirtilecek süre kadar saklamakla yükümlü

10 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 10 Erişim Sağlayıcılar (2) •İçerik sağlayıcılar ile ilgili bilgileri tutmakla yükümlü •İçeriklerin bütünlüğünden ve gizliliğinin sağlanmasından sorumlu •Telekomünikasyon Kurumunun denetimine tabii

11 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 11 Yer Sağlayıcılar •Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler •İçerik sağlayıcılar ile ilgili bilgileri tutmakla yükümlü •Bilgilerin korunmasından da sorumlu olmalı

12 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 12 Erişim/Yer/İçerik Sağlayıcı Bankalar •Hukuka aykırı içeriğinin düzeltilmesinden veya engellenmesinden –içerik sağlayıcı, –erişim sağlayıcı veya –yer sağlayıcı hizmeti veren bankalar sorumlu

13 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 13 Bilişim Suçları •Kanunun, –3. Bölümünde Bilgilerin Gizliliği, Bütünlüğü ve Elde Edilmesine İlişkin Suçlar –4. Bölümünde Bilişim Sistemiyle Bağlantılı Suçlar düzenlenmekte

14 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 14 Banka Bilişim Sistemleri ile İlgili Suçlar(1) •Banka bilişim sistemlerine girilmesi •Banka ve müşteri bilgilerini elde etme •Verilere, sistemlere müdahale •Verilerin başkalarına iletilmesi •Hukuka aykırı programlar •Sahte belge düzenleme

15 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 15 Banka Bilişim Sistemleri ile İlgili Suçlar(2) •Banka sistemlerinden, verilerinden yarar sağlama • Banka isimlerini kullanarak bilgi toplama • Banka sitelerini taklit ederek halkı yanıltma • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

16 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 16 Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri •Kanunun 6. Bölümü Soruşturma ve Kovuşturma Usullerini içermekte •Bilişim suçlarında görevli mahkemeler ve yargılama usulü anlatılmakta •Yasadışı, asılsız içeriğe erişimin hukuki olarak nasıl engelleneceği belirtilmekte

17 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 17 KANUN MADDELERİ ile İLGİLİ TBB ÜYESİ BANKALARIN GÖRÜŞ ve DEĞERLENDİRMELERİ

18 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 18 Madde 2: Tanımlar •“Elektronik mühür” Madde 2’de tanımlanmış ancak Kanun Tasarısının diğer maddelerinde yer almamakta •“Bilgisayar” kelimesi yerine Bilişim Cihazı kullanılmalı •“İzleme” tanımı kurumlarda görevi icabı izleme yapan kişileri kapsam dışı bırakmalı

19 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 19 Madde 6: Özel bilgilendirme yükümlülüğü •Bankalara bağlı olmayan ve piyasa koşullarına göre her an değişen piyasa bilgilerinin geçerlilik süresinin önceden bilinmesi mümkün değil •e) bendi icap ve fiyatların geçerlilik süresine ilişkin bankalar ve kredi kuruluşları açısından bir istisna getirilmeli

20 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 20 Madde 7: İçerik sağlayıcının sorumlulukları •İçerik sağlayıcının sorumluluklarının yanısıra yükümlülükleri de belirtilmeli •Yükümlülükleri arasında içerik sağlayıcının yer sağlayıcısına ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesi için –hizmet aldığı yer sağlayıcıya ilişkin iletişim bilgilerini içeriklerinde bulundurmalı

21 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 21 Madde 9- Erişim sağlayıcının yükümlülükleri •Trafik bilgilerini saklama süresi dava açılma süreci ve soruşturma süresi göz önüne alınarak arttırılmalı –6 ay ile 2 yıl  3 yıl ile 5 yıl •Erişim sağlayıcıların 7/24 hizmet vermesi garanti altına alınabilmeli

22 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 22 Madde 11: Bilgilerin Korunması •Bilgilerin korunmasında Erişim sağlayıcının sorumlulukları belirtilmekte •11. maddede “Yer sağlayıcının” da sorumlulukları belirlenerek belirtilmeli

23 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 23 Madde13: İçeriğin düzeltilmesi, erişimin engellenmesi (1) •Erişimin hızlı bir şekilde engellenebilmesi için 1. fıkradaki kademeli başvuru sistemi yerine seçenekli bir sistem benimsenmeli •Sadece yazılı değil Elektronik imzalı belge ile başvuru yapılabilmeli •Elektronik imzalı belge tanımı 2. Maddede yer alan tanımlara eklenmeli

24 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 24 Madde13: İçeriğin düzeltilmesi, erişimin engellenmesi (2) •Süreler ile ilgili düzenlemeler –Erişim/yer/içerik sağlayıcının cevap verme süresi 3 gün  24 saat –Sulh ceza hakimin karar verme süresi 3 gün  24 saat –İtiraz merciinin karar verme süresi 3 gün  24 saat –İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi süresi 48saat  24 saat

25 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 25 Madde 19: Bilişim ortamında yarar sağlamak •19 madde TCK’da kaldırılması öngörülen 244/4 maddesi •TCK’ya eşdeğer olacak şekilde bilişim ortamında yarar sağlamak suçunun ceza süresi – 5 yıl  6 yıl

26 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 26 Madde 20: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması •Madde bilişim suçlarına özgü değil •5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa eklenmeli

27 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 27 Madde 28: İdari Para Cezaları •11. Maddede bilgilerin korunmasına yönelik erişim sağlayıcının sorumlulukları belirtilmiş ancak bu maddeye aykırı davranışın müeyyidesi taslak içerisinde yer almamakta •28. maddeye 11. maddeye ilişkin idari para cezası eklenmeli

28 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28 Madde 29: Erişimin Engellenmesi •Erişimin engellenmesi için başvuru aşamasında kademeli sistem kararın uygulanmasını zorlaştırır, geciktirir •Kademeli sistem yerine ilgili tüm taraflara tebliğ edilmeli

29 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 29 Genel Değerlendirme Kanunun en kısa zamanda kanundan direkt etkilenecek kurumların görüşlerinin alınması ile çıkarılması gerektiğine inanıyoruz

30 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 30 TEŞEKKÜRLER


"Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 10.02.2007 Bilgi Üniversitesi- İstanbul TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları