Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ
18 MART 2011 AMASYA

2 KAMU HİZMET STANDARTLARI
KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

3 KAMU HİZMET STANDARTLARI

4 KAMU HİZMET STANDARTLARI
Hazırlanan kamu hizmet envanterinde; gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb) yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler Hizmet Standartları tablosunda gösterilecektir. Kamu hizmet envanterinde belirtilen hizmet adları hiç değişiklik yapılmadan Hizmet Standartları tablosunda yer alacaktır.

5 KAMU HİZMET STANDARTLARI
SÜTUN GENİŞLİKLERİ KAĞIT BOYUTU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ(EN GEÇ) A3 İÇİN 1 cm 6,5 cm 25,5 cm 5,5 cm Sıra Numarası; dikey ve yatay ortalı Hizmetin Adı ; dikey ortalı, yatayda ise sola yaslı olarak, İstenen Belgeler; sola yaslı ve 1’den itibaren sıra numarası verilerek, hizmetle ilgili bir açıklama yazılacak ise istenen belgelerin altına bir satır aralığı bırakılarak paragraf girintisi olmadan Hizmetin Tamamlanma Süresi; dikey ve yatay ortalı koyu olarak yazılacaktır.

6 KAMU HİZMET STANDARTLARI
1. TABLONUN BİÇİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR c) Tablodan sonra bir satır aralığı bırakılarak aşağıdaki ifade yazılacaktır;  “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz” ç) Yukarıdaki ifadenin ardından bir satır aralığı bırakılarak sol tarafa “ İlk Müracaat Yeri”, aynı hizada sağ tarafa “İkinci Müracaat Yeri”, altlarına da isim, unvan, adres, telefon, faks ve e posta bilgileri yazılacaktır.

7 KAMU HİZMET STANDARTLARI
1. TABLONUN BİÇİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR c) Tablodan sonra bir satır aralığı bırakılarak aşağıdaki ifade yazılacaktır;  “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz” ç) Yukarıdaki ifadenin ardından bir satır aralığı bırakılarak sol tarafa “ İlk Müracaat Yeri”, aynı hizada sağ tarafa “İkinci Müracaat Yeri”, altlarına da isim, unvan, adres, telefon, faks ve e posta bilgileri yazılacaktır.

8 KAMU HİZMET STANDARTLARI
2. TABLONUN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR a) Başlık: Kamu hizmetini doğrudan sunan idarenin adı ve “Hizmet Standartları” ifadesi yazılacaktır. (Örnek: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI) b) Hizmetin Adı: Bu sütuna idarenin gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb) yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler yazılacaktır. c) İstenen Belgeler : Bu sütunda idare tarafından hizmet sunumu için gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgeler tam olarak yazılacaktır. ç) Hizmetin Tamamlanma Süresi: Bu sütunda idarenin hizmeti ne kadar sürede bitirmeyi taahhüt ettiği belirtilecektir. Bu süre idarenin taahhütüdür. İdare, hizmeti mevzuatta belirtilen süreden önce bitirebileceğini taahhüt ediyorsa, bu süreyi yazacaktır.

9 KAMU HİZMET STANDARTLARI
2. TABLONUN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR d) İlk Müracaat Yeri: Kamu Hizmet Standartları tablosunda; - belirtilenlerin dışında belge istenmesi, - eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması -tabloda bazı hizmetlerin  bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı,unvanı,adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır.İlk müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin amiri olacaktır. e) İkinci Müracaat Yeri : Kamu Hizmet standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda,müracaat edilecek görevlinin adı,unvanı adresi,telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır.İkinci müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin bağlı olduğu hiyerarşik üst olacaktır.

10 KAMU HİZMET STANDARTLARI
İL VE İKİNCİ DERECE MÜRACAAT YERLERİ ÖRNEĞİ HİZMETİN ADI İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ Okul Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Okul Müdürü İlçe/İl Müdürü İlçe Müdürlüklerince Yürütülen Hizmetler İlçe Müdürü Kaymakam İl Müdürlüklerince Yürütülen Hizmetler İl Müdürü Vali/Vali Yardımcısı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarca Yürütülen Hizmetler Grup Başkanı/Daire Başkanı Başkan Müstakil Başkanlık/Genel Müdürlükçe Yürütülen Hizmetler Daire Başkanı Başkan/Genel Müdür Müsteşarlıkça Yürütülen Hizmetler Daire Başkanı/Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Bakanlık Daire Başkanlığınca Yürütülen Hizmetler Genel Müdür Bakanlık Müstakil Daire Başkanlığı/Başkanlık/Genl Müdürlükçe Yürütülen Hizmetler Daire Başkanı/Başkan/Genel Müdür Konsolosluklar Konsolos Başkonsolos/Elçi-Müsteşar/ Büyükelçi

11 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri) Dilekçe 2 İş Günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Milli Eğitim Müdürlüğü İsim : Necati AKKURT Unvan : İl Milli Eğitim Müdürü Adres : Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Nergis Mahallesi Elmasiye Caddesi Merkez /Amasya Tel : / e- posta : İkinci Müracaat Yeri : Amasya Valiliği İsim :İsmail AKMAN Unvan :Vali Yardımcısı Adres : Amasya Valiliği, Hükümet Konağı 05100 Merkez /Amasya Tel : / e- posta :

12 İL’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarih: 31 Temmuz 2009 Sayı : 27305 çerçevesinde: İl ve ilçelerin Kamu Hizmet Envanteri, Hizmet Standartları, Standart Dosya, Kurum Kodları çalışmaları için Komisyon oluşturulacak Bu Komisyon 1. KAMU HİZMET ENVANTERİ -Amasya il örneğinde yer alan -Hizmetler tek tek incelenecek varsa farklılıklar değiştirilecek, - Yürütülen hizmet yoksa envanterden çıkarılacak, - Envanterde olmayıp yürütülen hizmet varsa eklenecek, - Envanterde yer alan Kurum Kodu, Yıllık işlem sayısı sütunları değiştirilecek - Özellikle hizmetin tamamlanma süreleri ilinizdeki şartlar dikkate alınarak belirlenecek, İl ve İlçelerin Web sayfalarının ön yüzlerinde görünebilecek bir yere Logo yapılarak yayımlanacak (Win zip veya rar sıkıştırma dosyalara kullanılmayacak.)

13 İL’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
2. Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Envanterinde yer alan: Gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler,sivil toplum kuruluşları vb) yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler Hizmet Standartları tablosunda gösterilecektir. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma süresi Kamu Hizmet Envanterinde geçtiği şekilde olacak Ankara Kamu Hizmet Standartları örneğinde yer alan hizmetler İlinizde sunuluyorsa Kamu Hizmet Envanterinde yer alması şartıyla tabloda yer alacaktır.

14 İL’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Kamu Hizmet Standartları Tablosu Vatandaşın kolaylıkla görebileceği yerlere asılacaktır. Bina dışına asılacaktır. İl ve İlçelerin Web sayfalarının ön yüzlerinde görünebilecek bir yere Logo yapılarak yayımlanacak (Win zip veya rar sıkıştırma dosyaları kullanılmayacak)

15 İL’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
3. KURUM KODLARI Devlet Teşkilatı Veri Tabanından alınan örnek çalışmalarla İl ve ilçelerin haberleşme kodları belirlenmiştir. Yazışmalarda bu kodlar kullanılacaktır. Hizmet Envanterinde Kurum kodu kısmına yeni kodlar yazılacaktır.

16 İL’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
4. STANDART DOSYA PLANI 2005/7 sayılı genelgenin uygulamasına geçilecek Yazışmalarda dosya numaraları kullanılacak Klasör sırtları değiştirilecek

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları