Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A-A KESİTİNİN ÇIKARILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A-A KESİTİNİN ÇIKARILMASI"— Sunum transkripti:

1 A-A KESİTİNİN ÇIKARILMASI
Tek.Res. Mustafa PERİZ A-A KESİTİNİN ÇIKARILMASI Planla kesit arasında yazı ve ölçümlendirmeler için gerekli mesafe bırakıldıktan sonra kesiti çıkarmak için yapılacak ilk iş, plandan taşıdığımız yardımcı çizgiler yardımıyla kesit çizgisinin kestiği duvar ve 0.00 kotundaki döşeme çizilir.

2 Tek.Res. Mustafa PERİZ SAHANLIĞIN ÇİZİMİ Sahanlığın kotu belli olduğundan, kesite döşemeden yüksekliğini işaretleriz ve genişliğini plandan yardımcı çizgiler yardımıyla taşıyarak sadece sahanlığın üst çizgisini çizeriz. Bu arada ilk rıhtın başlangıç noktasını da kesite taşırız.

3 BASAMAK KESİTLERİ İÇİN YARDIMCI ÇİZGİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ BASAMAK KESİTLERİ İÇİN YARDIMCI ÇİZGİNİN ÇİZİMİ Merdiven kolunun kesitini çıkarmak için tek tek rıht yükseklikleri çizmek yerine ( ölçekli çizdiğimiz için bu rıht mesafeleri işaretlemek çok vakit kaybına neden olur ve hassas olmaz) basamakların köşelerinden geçen tek bir yardımcı çizgi çizerek hem zamandan kazanır hem de hata yapmamış oluruz. Bunun için döşemeye taşıdığımız ilk rıht noktası, basamak kolunun çıkış yönünün ters yönüne bir basamak genişliği taşınır. Daha sonra bu taşınan yeni nokta ile sahanlık çizgisinin uç noktalarını bir yardımcı çizgi ile birleştiririz. Bu çizgi basamakların köşelerinden teğet geçer.

4 0.00 KOTUNDAKİ DÖŞEMEDEN SAHANLIĞA KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ 0.00 KOTUNDAKİ DÖŞEMEDEN SAHANLIĞA KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ Kesit çizgisinin basamak kolunu kestiği yerden çektiğimiz yardımcı çizgiler, biraz önce çizdiğimiz basamak köşelerinden geçen teğet çizgisiyle birleştirilir Teğet çizgisine değdiği noktalar basamakların köşe noktalarıdır..

5 BASAMAK GENİŞLİKLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ BASAMAK GENİŞLİKLERİNİN ÇİZİMİ Plandan taşıdığımız yardımcı çizgilerin teğet çizgisine değdiği noktalardan birer yatay çizgi çizerek basamakları meydana getiririz.

6 MERDİVEN KOLUNUN BETON (PLAK) KALINLIĞININ ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ MERDİVEN KOLUNUN BETON (PLAK) KALINLIĞININ ÇİZİMİ Her ne kadar beton (plak) kalınlığı hesap sonucunda çıksa da biz çizimlerimizde kolaylık olsun diye 10 cm alıyoruz. Merdiven kolundaki sondan ve baştan iki basamak alt köşesinden 10 cm.lik kalınlık işaretlenir ve bu iki noktadan geçen doğru çizilerek beton kalınlığı elde edilir. Daha sonra da temel dersinde gördüğümüz gibi duvar altına ve merdiven kolunun döşemeyle birleştiği kısmın altına, üzerine gelen yükleri zemine iletmesi için subasman hatılları ilave edilecektir.

7 SAHANLIKTAN + 2.80 KOTUNDAKİ DÖŞEMEYE KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ SAHANLIKTAN KOTUNDAKİ DÖŞEMEYE KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ Daha önce yaptığımız gibi önce kotlu döşemenin üst çizgisi çizilir. Daha sonra yardımcı çizgiler yardımıyla kotlu döşemenin köşesinden başlayan ve sahanlık üzerine bir basamak genişliği gerideki noktada biten (basamakların üst köşelerinden teğet geçen yardımcı) çizgi çizilir.

8 SAHANLIKTAN + 2.80 KOTUNDAKİ DÖŞEMEYE KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ SAHANLIKTAN KOTUNDAKİ DÖŞEMEYE KADAR RIHTLARIN ÇİZİMİ 0.00 kotundan kotundaki sahanlığa kadar yaptığımız işlemin aynısını yaparız. Böylece basamakların köşe noktalarını bulmuş oluruz..

9 BASAMAK GENİŞLİKLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ BASAMAK GENİŞLİKLERİNİN ÇİZİMİ Daha önce yaptığımız gibi plandan taşıdığımız yardımcı çizgilerin teğet çizgisine değdiği noktalardan birer yatay çizgi çizerek basamakları meydana getiririz. Daha sonrada sağanlık içindeki girintiyi direk görmediğimiz için kesik çizgilerle çizeriz.

10 ÜST MERDİVEN KOLUNUN BETON (PLAK) KALINLIĞININ ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ ÜST MERDİVEN KOLUNUN BETON (PLAK) KALINLIĞININ ÇİZİMİ Daha önce yaptığımız gibi sahanlığın ve merdiven kolunun 10 cm lik beton (plak) kalınlığı çizilir.

11 Tek.Res. Mustafa PERİZ KORKULUĞUN ÇİZİMİ: Korkuluk kolunun başlangıç-bitiş noktaları plandan yardımcı çizgiler taşınarak çizilir. Korkuluk yüksekliği 90 cm.dir. Biz burada en basit şekilde gösterdik fakat gerçekte korkuluğu meydana getiren ara elemanlar arası emniyet açısından ( küçük çocukların düşmemesi için) cm olmalıdır.

12 Tek.Res. Mustafa PERİZ PENCERENİN ÇİZİMİ: Pencereyi çizerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus merdiven evinin duvarlarının üzerinde hatıl (veya kiriş) vardır. ( Bu hatıl (veya kirişin) üst hizası merdivenin çıktığı döşemenin üst hizasıyla aynıdır.) Öncelikle bu hatıl (veya kiriş) çizilecektir. Daha sonra pencere sahanlıkla bu hatıl (veya kiriş) arasına çizilecektir. Mecbur kalınmadıkça pencere sahanlıktan başlatılmamalı. Sudan ve rutubetten etkilenmemesi için sahanlıkla arasında en az cm mesafe olmalıdır.

13 ÇİZİMDE EN SON YAPILACAKLAR:
Tek.Res. Mustafa PERİZ ÇİZİMDE EN SON YAPILACAKLAR: Ölçümlendirmeler yapılır, kesit adı, ölçeği, kotlar yazılır, taş duvar ve taramalar gösterilir.

14 Tek.Res. Mustafa PERİZ KESİTİN SON HALİ


"A-A KESİTİNİN ÇIKARILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları