Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çatı Planı Ö: 1 / 50 A-A Kesiti Ö: 1 / 50 B-B Kesiti Ö: 1 / 50

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çatı Planı Ö: 1 / 50 A-A Kesiti Ö: 1 / 50 B-B Kesiti Ö: 1 / 50"— Sunum transkripti:

1 Çatı Planı Ö: 1 / 50 A-A Kesiti Ö: 1 / 50 B-B Kesiti Ö: 1 / 50
Tek.Res. Mustafa PERİZ Yukarıda şeması verilen bir bina üzerine kırma ahşap oturtma çatı yapılacaktır. Binanın her tarafından 45 cm saçak çıkacaktır. Çatı eğimi her yüzeyde 30 derecedir. Verilmeyenler serbesttir. İstenenler: Çatı Planı Ö: 1 / A-A Kesiti Ö: 1 / B-B Kesiti Ö: 1 / 50

2 KIRMA ÇATI İMALAT ŞEKİLLERİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ KIRMA ÇATI İMALAT ŞEKİLLERİ Kırma çatı imalatı sırasında üst soldaki planda gördüğünüz gibi mertekler ya taşıyıcı elemanların üzerine bindirilir yada üst sağdaki şekilde görüldüğü gibi taşıyıcı elemanlara yandan çakılarak monte edilir. Her ikisi de uygulanıyor. Biz çizimlerimizi soldaki planda görüldüğü gibi mertekleri taşıyıcı elemanların üzerine gelecek şekilde tasarlayıp çizeceğiz.

3 BİNA ÇİZGİSİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ BİNA ÇİZGİSİNİN ÇİZİMİ Çizime, bina çizgisini verilen ölçülerde mümkün olduğunca silik olarak çizmekle başlarız ( Planda en üstte mertekleri ve altında bina çizgilerini gördüğümüz için bina çizgilerini mümkün olduğunca silik olarak çizmemizde yarar var.)

4 Tek.Res. Mustafa PERİZ SAÇAK ÇİZGİSİ ÇİZİMİ Bina çizgisinin dışından istenilen saçak mesafesi kadar ( 45 cm ) saçak çizgisi çizilir. ( Bina çizgilerinde olduğu gibi saçak çizgilerini de geçici olduğu için mümkün olduğunca silik çizeriz.)

5 ÇATI KIRMA EKSEN ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ:
Tek.Res. Mustafa PERİZ A B ÇATI KIRMA EKSEN ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ: Çatı yüzeylerinde eğimlerin tümü aynı olduğundan saçak çizgilerinin köşelerinden 45 derece açıyla kırma eksen çizgileri çizilir ve en son A-B noktaları birleştirilerek çatı kırma eksenleri tamamlanmış olur. ( Çatının bir yüzeyi farklı diğer yüzeyi farklı açıda olduğu zaman, çatı kırma eksen açıları 45 derece değil farklı açılarda olur.)

6 Tek.Res. Mustafa PERİZ MERTEKLERİN ÇİZİMİ: Çatı kırma eksenlerin kesiştiği (1,2 - 3,4 nolu) köşelere imalat açısından mecburen ilk dikmeler konacağından, bu köşelerin tam eksenine gelecek şekilde de her iki yönde ilk mertekler konur. Daha sonra 1-2 ile 3-4 noktaları arası ayrı ayrı, (mertek aralıkları en ekonomik olacak şekilde ve dikmeler aralıkları mümkün olduğunca eşit olması düşünülerek) hesaplanır araya diğer mertekler yerleştirilir. Her iki tarafta da mertek aralıklarının ayni olması gerekmez.

7 MERTEKLERİN ÇİZİMİ (1):
Tek.Res. Mustafa PERİZ MERTEKLERİN ÇİZİMİ (1): Önce çatının büyük olan kısmına, 1-2 rakamıyla gösterilen mertekler arasına daha önceden hesaplanan aralıklarda mertekler yerleştirilir.

8 Tek.Res. Mustafa PERİZ MERTEKLERİN ÇİZİMİ: Çatı kırma eksenlerin kesiştiği 3-4 noktaları arası tekrar (mertek aralıkları ekonomik olacak şekilde ve dikmeler aralıkları mümkün olduğunca eşit olması düşünülerek) hesaplanır araya diğer mertekler yerleştirilir.

9 Tek.Res. Mustafa PERİZ MERTEKLERİN ÇİZİMİ: Çatının büyük kısmına ve küçük kısmına çizilen mertekler dere mahya üzerinde aynı noktada birleşmeyebilirler. Bu durum çatının büyük ve küçük kısımlarının mertek aralıklarıyla ve 2-3 noktaları arasındaki mesafeyle ilgilidir. Aynı noktada birleşecekler diye bir kural yoktur, önemli değildir.

10 KÖŞELERDE MERTEKLERİN SIKLAŞTIRILMASI, YERLEŞTİRİLMESİ:
Tek.Res. Mustafa PERİZ KÖŞELERDE MERTEKLERİN SIKLAŞTIRILMASI, YERLEŞTİRİLMESİ: Saçaklarda mertek uçları aralıkları ( L ) sabit kalır fakat merteklerin eğik mahyaya bağlandığı uçlar ( b’) arası sıklaştırılır. Bunda amaç merteğin eğik mahya ile damlalık aşığı arasındaki mesafesini mümkün olduğu kadar genişleterek, merteklerin saçak uçları üzerine gelen yükleri daha rahat bir şekilde damlalık aşığı ve eğik mahyaya iletmesini sağlamaktır.

11 Tek.Res. Mustafa PERİZ AŞIKLARIN ÇİZİMİ: Kırma çatılarda bina ölçülerine bakılmaksızın kesinlikle damlalık aşıkları, mahya aşıkları,eğik mahyalar ve dere mahya çizilir.

12 ORTA AŞIKLARIN ÇİZİMİ:
Tek.Res. Mustafa PERİZ ORTA AŞIKLARIN ÇİZİMİ: Mahya ve damlalık aşıkları arasındaki mesafe yaklaşık 2.5 metre olmalıdır. Bu mesafe 5 metre kadarsa, mahya ve damlalık aşığı arasındaki mesafenin tam ortasına konur. Eğer mesafe daha da fazla ise aşıklar arası mesafeler 2.5 metreyi geçmeyecek şekilde eşit aralıklarda olmalıdır.

13 DİKMELERİN GÖSTERİMİ:
Tek.Res. Mustafa PERİZ DİKMELERİN GÖSTERİMİ: İlk dikmeler, daire içinde gösterildiği gibi eğik mahyalar veya dere mahyanın, mahya aşıklarıyla kesiştiği yerlere ve orta aşıkların bittiği noktalara, diğer dikmeler ara mesafeler hesaplanarak mertek ve aşıkların kesiştiği noktalara konur. Dikmeler arası mesafe metre arasında olmalıdır. Dikmeler arası mümkün olduğu kadar eşit mesafede olmalıdır. ( Örnek: İki dikme arası 5m ise araya konacak dikme bir taraftan 3.5 m diğer taraftan 1.5 m mesafede olamaz. Mümkün olduğu kadar tam ortaya ve mertek altına konmalıdır.)

14 GÖĞÜSLEMELERİN ÇİZİMİ:
Göğüslemeler aşıkların atında kaldığından planda kesik çizgilerle gösterilir. Hangi iki dikme arasında ise o iki dikme arası mesafesinin 2 / 7 si kadar, dikmeden başlayarak aşık altında kesik çizgilerle gösterilir. Tek.Res. Mustafa PERİZ

15 Tek.Res. Mustafa PERİZ KUŞAKLARIN ÇİZİMİ: Beşik çatıda olduğu gibi kırma çatıda da kuşaklama boyları, kesitler çizildikten sonra buradaki kuşaklamalardan taşınarak, dikmelerin her iki tarafında da olacak şekilde çizilir.

16 Önceki şeklin büyütülmüş hali
Tek.Res. Mustafa PERİZ Önceki şeklin büyütülmüş hali

17 Tek.Res. Mustafa PERİZ SON YAPILACAKLAR Ölçümlendirmeler yapılır, kesit çizgileri çizilir, plan adı, ölçeği ve elemanların adı ile ebatları yazılır. ( Çatıyı meydana getiren elemanlar arasına ölçüler eksenden eksene verilir.)

18 KIRMA ÇATI PLANININ SON HALİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ KIRMA ÇATI PLANININ SON HALİ


"Çatı Planı Ö: 1 / 50 A-A Kesiti Ö: 1 / 50 B-B Kesiti Ö: 1 / 50" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları