Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İngilizce Performans Ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İngilizce Performans Ödevi"— Sunum transkripti:

1 İngilizce Performans Ödevi
Yusuf İslam SELÇUK 9/Anadolu B 199

2 Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3 Passive Voice (Edilgen Yapı)
Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve  özne olarak adlandırılır.  Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda passive voice kullanılır. Active: I saw him. (Onu gördüm.) Passive: He was seen by me. (O benim tarafımdan görüldü.) (Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive: The window was broken. (Cam kırıldı.) (Bu cümlede camı kimin kırdığının önemi yoktur. Anlatılmak istenen sadece camın kırılmış olmasıdır.) Bilindiği gibi bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar ve böyle fiiller "geçişli fiiller"dir. Nesne almayan fiillere ise "geçişsiz fiiller" denir. Geçişsiz fiillerin bulunduğu bir cümlede yükleme maruz kalmayan bir nesne olmadığı için passive formu da olamaz. Active: Ben iyi yüzerim (Bu cümlede yüzmek geçişsiz bir fiildir.) Passive: Ben iyi yüzülürüm. (Yanlış! Yüzmek fiilinin pasifi olmaz.) Bunun gibi gitmek, gelmek, uyumak gibi fiiller de geçişsiz fiillerdir.

4 ACTIVEPASSIVE1. The Simple Present - The boy breaks the windows
ACTIVEPASSIVE1. The Simple Present - The boy breaks the windows. (Çocuk camları kırar.)   S + V + O - The windows are broken. (by the boy.)   (Camlar (çocuk tarafından) kırılır.)      S + am / ise /are + V3 2. Present Continuous - The boy is breaking the windows. (Çocuk camları kırıyor.)   S + am / ise /are + Ving + O - The windows are being broken. (by the boy.)   Camlar (çocuk tarafından) kırılıyor.   S + am / ise /are + being + V3 3. Simple Past The boy broke the windows. (Çocuk camları kırdı.) S + V2 + O  The windows were broken. (by the boy.) (Camlar (çocuk tarafından) kırıldı.) S + was / were + V3 4. Past Continuous - The boy was breaking the windows. (Çocuk camları kırıyordu.)   S + was / were + Ving + O  The windows were being broken. (by the boy.) (Camlar (çocuk tarafından) kırılıyordu.) S + was / were + being + V3

5 ► Edilgen yapıda önemli olan meydana gelen olay olduğu için, eylemi yapan kişi, yani özne önemli değildir ve bu yüzden çoğunlukla eylemin kimin tarafından yapıldığından bahsedilmez. Active - Somebody stole my money. (Birisi paramı çaldı.) Passive - My money was stolen. (Param çalındı.) ► Fakat hem passive cümle kullanıp hem de yapanın kim ya da ne olduğu belirtilmesi isteniyor, veya yapan belirtilmeksizin cümle tam anlaşılmıyorsa, yapanın kim ya da ne olduğu by kelimesi eklenerek belirtilir. - Our windows was broken by one of my friends. (Penceremiz arkadaşlarımın biri tarafından kırıldı.) - Istanbul was conquered by Mehmet the Second. (İstanbul İkinci Mehmet tarafından fethedildi.)

6 ► Edilgen yapılarda, öncelikle aktif cümlenin nesnesini bulmak ve pasif cümlenin öznesi olarak kullanmak gerekir. Ancak nesneyi bulurken, yanlış yapmamaya çok dikkat etmek gerekir. Bazı nesneler, kendisinden önce veya sonra gelen niteleyici sıfatlardan veya eklerden ayırılamaz. Aşağıdaki örneği dikkatle inceleyin. A - Somebody has painted the statue in teh park between the stadium and the museum. (Birisi stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykeli kırmış.) Bu cümlede dikkat edilirse, nesne sadece the statue değildir. The statue in the park between the stadium and the museum komple nesne olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla passive cümle; P - The statue in the park between the stadium and the museum has been painted. (Stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykel boyanmış.) ► Bir cümlede iki nesne varsa, Indirect object ( fiilden ikinci olarak etkilenen nesne ) yi passive cümlenin öznesi yapmak daha uygundur.

7 A - My parent gave me a book. (Ebeveynim bana kitap verdi
A - My parent gave me a book. (Ebeveynim bana kitap verdi.) P - I was given a book. (Bana kitap verildi.) Fakat direct object (fiilden ilk etkilenen nesne) passive cümlenin öznesi yapılırsa, yanlış olmaz. Fakat prepositionlara dikkat etmek gerekir. P - A book was given to me. (Bana kitap verildi.) ► Preposition‘lu fiillerle oluşmuş bir cümleyi passive yaparken preposition doğrudan doğruya fiilin hemen sonunda gelir vaziyette kalmalıdır. A - They were looking for the pet. (Ev hayvanını arıyorlardı.) P - The pet was being looked for. (Ev hayvanı aranıyordu.) A - You should blow up the tyres before every trip. (Her seyahatten önce tekerleklers şişirmelisin.) P - The tyres should be blown up before every trip. (Her seyahatten önce tekerlekler şişirilmeli.)

8 İzlediğiniz için teşekkürler


"İngilizce Performans Ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları