Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sabancı Vakfı Hibe Programı"— Sunum transkripti:

1 Sabancı Vakfı Hibe Programı
Proje Başvuru Formu

2 Hedef Kitle

3 Hedef Kitle Hedef kitle, projenin doğrudan müdahale edeceği gruptur.
Nihai faydalanıcılar ise, hedef gruba yakınlıkları nedeniyle projede yürütülen faaliyetlerden dolaylı olarak yararlanacak kişilerdir. Nihai faydalanıcılar için özellikle faaliyet düzenlemenize gerek yoktur. Bu yalnızca projenizin bölgede yarattığı etkiyi ölçme aşamasında ele alınılacaktır.

4 Hedef Kitle Yanlış Örnek: X il merkezinde yaşayan kadınlar (ÇOK GENEL) X il merkezinde 30 yaş ve üzeri meme kanseri riski taşıyan 1200 kadın (UYGULANABİLİR DEĞİL) Doğru Örnek: Hedef kitle: X il merkezindeki 30 mahallede yaşayan, mahalle sakinlerince sevilen, en az ortaokul mezunu, yaşları 20 yaş ve üzeri 30 kadın Nihai faydalanıcılar: X il merkezindeki 30 mahallede yaşayan 600 kadın

5 Projenin Ana Fikri

6 Projenin Ana Fikri Projenin şu iki soruya doğrudan cevap vermesi gerekmektedir: Proje hangi soruna müdahale edecek? Bu sorun Programın hangi ana başlığı ile örtüşmektedir?

7 Projenin Ana Fikri (Yanlış Örnek)
X ilindeki, 20 yaş ve üzeri 30 kadını (Hedef Kitle), meme maketleri üzerinde interaktif eğitim tekniğini kullanarak eğitici olarak eğiterek (Faaliyet + Yöntem), meme kanseri erken tanı yöntemleri konusunda bilinçlendirmek (Hedef), erken tanı yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak (Hedef), meme kanseri taramalarına ilişkin inançlarını geliştirmek (Hedef) ve XXX ilindeki kanser tarama ve eğitim merkezinin (KTEM) kullanılırlığını arttırmak (Hedef), genel kadın sağlığı ( aile planlaması, kadına özel hastalıklar vb.) ve kadın hakları (yasalar ve kadın, pozitif cinsiyet ayrımcılığı vb.) konularında farkındalık yaratarak bilinç düzeyini arttırmaktır. (Hedef) Bir proje bu kadar çok hedefe hizmet edemez. Projenin bir tane ana fikri ( ki bu ana fikir Programın ana fikrine katkıda bulunmalıdır) ve bunu destekleyen en fazla 3 hedefi olmalıdır.

8 Projenin Ana Fikri (Doğru Örnek)
Projenin Ana Fikri, X ilinde yaşayan kadınların meme kanseri konusunda verilecek eğitimler vasıtasıyla bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu açıdan Projemiz, Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın «Kadın Eğitimi ve Sağlık Hizmetler» başlığı ile birebir uyuşmaktadır.

9 Projenin Gerekçeleri

10 Projenin Gerekçeleri Proje neden gerekli ? Hangi ihtiyaca cevap verecek? Projenin müdahale edeceği sorunun arka planını yerel düzeyde sayısal verilere dayandırarak açıklayınız. Müdahale edeceğiniz sorunla ilgili sayısal verilere ulaşın. (Sorunun boyutunu açıklayabilmek için) Bu açıdan Üniversite ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru toplanmış istatistiki bilgi yok ise, bu konuda medya da çıkmış haber sayıları, toplum merkezi/baro kadın hakları komisyonları vb. yerlere gelen şikayet sayıları, çeşitli nedenlerle yapmış olduğunuz saha çalışmaları sonuçları

11 Projenin Gerekçeleri (Yanlış Örnek)
X ilinde meme kanseri yaygın olmasına rağmen kadınlarımız bu konuda bilinç sahibi değildir ve kendi kendine meme muayenesi yapamamaktadır.

12 Projenin Gerekçeleri (Doğru Örnek)
2003 yılında X ilindeki 20 yaş ve üzeri kadınların kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek için yapılan ve «3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi»nde sunulan araştırmanın sonuçlarına göre: «Kendi Kendine Meme Muayenesi’ni duyduğunu belirtenlerden % 47.3’ü muayene yapmayı bilmediğini, % 46.6’sı az bildiğini, % 2.4’ü ise iyi bildiğini ifade etmişlerdir. Bilenlerin % 17.8’i yılda 1-2 kez, % 11.5’i 3-4 ayda bir, % 24.8’i 2-3 ayda bir, % 22.9’u her ay, % 22.9’u ise ayda birden fazla kez meme muayenesi yapmaktadır. Gerek kadınların KKMM’yi duyma oranları, gerek duyduğunu ifade edenler arasında uygulama oranı, gerekse KKMM yapanların doğru ve etkin muayene yapma oranları oldukça düşük olduğu bildirilmiştir.»

13 Projenin Hedefleri

14 Projenin Hedefleri (Yanlış Örnek)
İnteraktif eğitim tekniğinin kullanıldığı meme maketlerinin üzerinden eğiticilerin eğitimi niteliğinde olan bir projedir. Eğiticilerin eğitimi hedef grubu 30 kadın. Bu kadınlar 30 mahalleden birer kadın olmak üzere, mahallede sevilen, sözü dinlenen, en az ortaokul mezunu olacak şekilde, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile birlikte seçilecek. Projenin nihai faydalanıcıları hedef grubu 600 kadındır. Eğitimci olarak eğitilen her bir kadın 20 kadının eğitiminden sorumlu olacaktır.

15 Projenin Hedefleri (Doğru Örnek)
X il merkezinde yaşayan 30 kadını meme kanseri ve genel kadın sağlığı konularında eğitimci olarak yetiştirerek, yaşadıkları mahallelerde meme kanseri ve genel kadın sağlığı konularında farkındalık yaratma çalışmaları yapmalarını sağlamak ve bu sayede meme kanseri hakkında genel bilinç düzeyini artırmak.

16 Beklenen Çıktılar

17 Beklenen Çıktılar 30 kadın Meme Kanseri Farkındalık Yaratma Eğitimcisi olarak eğitilecek. 600 Kadın Meme Kanseri Konusunda bilinçlendirilecek. Meme Kanseri Farkındalık yaratma eğitim materyali geliştirilecek. 100 kadın meme kanseri erken tanı hizmetinden faydalanacak. 500 adet proje tanıtım broşürü basılacak.

18 Başarı Göstergeleri

19 Başarı Göstergeleri - Örnek
Projenin sonuçlara ulaşmasındaki başarının olabildiğince ölçülebilir göstergelerle kanıtlanmasıdır: Eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazananların sayısı Meme kanseri hakkında bilinç düzeyindeki artış Teşhis edilen hasta kadın sayısı Meme kanseri taraması yaptıran kadın sayısı Kanser erken teşhis merkezine başvuran kadın sayısındaki artış Başarı göstergeleri ve hedef/ çıktıları yazarken çok iddiali olmamak gerekir. Zira uygulama esnasında izleme uzmanları bu taahhütler üzerinden izlemelerini gerçekleştireceklerdir.

20 Sürdürülebilirlik

21 Sürdürülebilirlik Projenin Sabancı Vakfı tarafından finansmanı sona erdiğinde, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin devamı nasıl sağlanacak? Bu faaliyetler kim tarafından devam ettirilecek? Faaliyetlerin finansmanını kim sağlayacak? Yeni hedef kitlelere ulaşılabilecek mi?

22 Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler iddialı olmamalı, karşılanamayacak taahhütler verilmemelidir. Ortak olmayan kurumlar adına taahhütler verilmemelidir. Kurumsal ve finansal sahiplenme, faaliyetin devamı, hedef kitlenin genişletilmesi hedeflenmelidir. Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetler en baştan düşünülmeli ve faaliyet planına eklenmelidir. Örnek: Belediyenin hizmeti sürdürmesi için ikna edilmesi

23 Sürdürülebilirlik - Örnek
Derneğimiz, Projemiz sonlandırıldıktan sonra da Meme Kanseri farkındalık yaratma çalışmalarını Belediye Toplum Merkezi ve Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği yaparak devam ettirecektir. Eğitimcilerimiz Belediye Toplum Merkezi’nde farkındalık yaratma eğitimlerine devam edecekler ve bu eğitimlere katılan kadınları Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirerek erken tanı hizmetinden yararlanmalarnı sağlayacaklar. .

24 İletişim Stratejisi

25 İletişim Stratejisi Projenin görünürlüğünü sağlamak için yapılacak olan faaliyetler nelerdir? Bunlar proje faaliyet planına ve bütçesine muhakkak eklenmelidir. Örnek faaliyetler: Broşür, afiş ve ilan bastırılması Basın toplantısı düzenlenmesi ve yerel medya ile ilişkiler Projenin açılış ve kapanış toplantısının düzenlenmesi Yerel medyaya reklam verilmesi

26 Riskler ve Yönetimi

27 Riskler Projenizin amaçladığınız sonuçlara ulaşmasını engelleyebilecek risk faktörleri nelerdir? Bunları ortadan kaldırmak için uygulayacağınız stratejiler nelerdir? Örnek: Şiddetle ilgili bir proje yapıldığında, kültürel baskılar kadınların eğitime katılmasına engel olabilir. Eğitim ağırlıklı projelerde evde bakılacak olan çocuklar eğitimlere katılımı düşürebilir.

28 Örnek Riskler ve Risk Yönetimi
Risk: Eğitime katılma konusunda isteksizlik Risk Yönetimi: Bedava meme kanseri tarama hizmetinin verilmesi Risk: Eğitimcilerin proje bitiminden sonra eğitim vermeye devam etmemesi Risk Yönetimi: Proje bitiminden sonra belediyelerin bu kişilere düşük de olsa eğitim başına ücret teklif etmesi

29 Finansman

30 Finansman Projeniz hali hazırda başka bir Program altında fonlanıyorsa Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan finansman hakkı kazanamaz. Daha önce yapılmış bir projenin devamı – geliştirilmiş olması şartıyla kabul edilir. Bu durumda «Projenin Gerekçeleri» bölümünde eski projeden farklılıkları detaylı olarak belirtilmelidir.

31 Ortaklıklar ve Görev Dağılımı

32 Proje Ekibinin Tanımı

33 Faaliyet Planı


"Sabancı Vakfı Hibe Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları